Ухвала
від 03.03.2021 по справі 280/4352/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

03 березня 2021 року Справа № 280/4352/19 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сіпаки А.В., при секретарі судового засідання Гопки Л.І.,

за участю сторін :

представників позивача - Петрова М.Ю., Пориченський П.В.

представника відповідача 1 - не прибув

представника відповідача 2 - Принцовський Д.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження справу

за позовом Приватного підприємства-фірми "Дарьял"

до Головного управління ДФС у Запорізькій області,

до Головного управління ДПС у Запорізькій області

про скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Запорізького окружного адміністративного суду знаходиться зазначена адміністративна справа.

Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 10.09.2019 відкрито загальне позовне провадження в адміністративній справі та призначено підготовче судове засідання по справі на 09.10.2019.

Ухвалою суду від 09.10.2019 відкладено підготовче засідання на 29.10.2019.

Ухвалою суду від 29.10.2019 провадження у справі зупинено для надання часу сторонам для примирення до 09.12.2019.

06.12.2019 до суду від позивача надійшло клопотання (вх.№51489) про зупинення провадження у справі.

Ухвалою суду від 09.12.2019 провадження у справі поновлено.

Протокольною ухвалою суду від 09.12.2019 у підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 08.01.2020.

Протокольною ухвалою суду від 08.01.2020 у підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 17.02.2020.

Ухвалою суду від 17.02.22020 відмовлено у задоволенні клопотання Приватного підприємства-фірми "Дарьял" про зупинення провадження у справі №280/4352/19.

Протокольною ухвалою суду від 17.02.2020 у підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 17.03.2020.

Ухвалою суду від 17.03.2020 підготовче засідання у справі відкладалось на 16.04.2020.

Ухвалою суду від 16.04.2020 у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Запорізькій області про зупинення провадження у справі відмовлено та підготовче засідання було відкладено на 18.05.2020.

Ухвалою суду від 18.05.2020 підготовче засідання у справі відкладалось на 22.07.2020.

Ухвалою суду від 22.07.2020 призначено судово-економічну експертизу та зупинено провадження до отримання результатів експертизи.

Постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020 скасовано ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду від 22.07.2020 про призначення експертизи та прийнято нову постанову, якою у задоволенні клопотання Приватного підприємства-фірми «Дарьял» про призначення судово-економічної експертизи відмовлено.

Ухвалою суду від 02.02.2021 поновлено провадження у справі №280/4352/19. Призначено у справі підготовче засідання на 03.03.2021.

25.02.2021 від позивача надійшло клопотання, в якому позивач просить призначити судово-економічну експертизу у справі, на вирішення якої поставити питання:

У підготовче засідання з`явились представники позивача та відповідача 2.

Представник відповідача 1 у підготовче засідання не прибув.

Представник позивача підтримали подане клопотання та зазначили, що постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020 скасовано ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду від 22.07.2020 про призначення експертизи та прийнято нову постанову, якою у задоволенні клопотання Приватного підприємства-фірми «Дарьял» про призначення судово-економічної експертизи відмовлено. В постанові Третього апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020р. у справі №280/4352/19 вказано: Аналізуючи наявність підстав щодо проведення експертизи, колегія суддів виходить з того, що податковий орган в Акті перевірки зробив висновок про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток з огляду на те, що усі первинні бухгалтерські документи, які стосуються ППФ Дарьял по взаємовідносинам з ризиковими постачальниками TOB Бізнес Перфект Груп , TOB Лідер Промтрейд , Приватним виробничим підприємством МЄД , TOB Вітекс Трейд Груб , TOB Білден Xicmopi , TOB Дарвін Ріалайз та TOB УKP ОПТ ТОРГ ЛТД складені з порушенням вимог cm. З Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996, вимог Положення, отже не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з податку на додану вартість . Приватне підприємство-фірма Дарьял вважає, що з урахуванням висновків постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020 у справі №280/4352/19 щодо правової позиції відповідачів відповідно до ст. 102 КАС України позивач має право просити Запорізький окружний адміністративний суд для з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи №280/4352/19, призначити судово-економічну експертизу за наступними питаннями: чи відповідають визначені та задекларовані Приватним підприсмством-фірмою «Дарьял» податкові зобов`язання та податковий кредит з податку на додану вартість за період з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , вимогам Податкового кодексу України, наданим первинним бухгалтерським документам, регістрам бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовим відомостям, карткам рахунків та матеріалам справи №280/4352/19?; чи відповідають визначені та задекларовані Приватним підприсмством-фірмою «Дарьял» доходи та витрати з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , вимогам Податкового кодексу України, наданим первинним бухгалтерським документам, регістрам бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовим відомостям, карткам рахунків та матеріалам справи №280/4352/19?. Вказані питання на експертизу визначені підпунктом 1.2 пункту 1 Розділу III. Економічна експертиза Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень , затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5: Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством доходи за період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України? Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством за період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?, отже, потребують спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Представник відповідача 2 проти задоволення експертизи заперечував.

Суд, заслухавши думки представників сторін, дослідивши матеріали справи, виходить з того, що положеннями ч.1 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень

Згідно із ч.4 ст.9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Згідно із ч.ч.1, 3-6 ст.102 Кодексу адміністративного судочинства України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їх думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Частиною 1 статті 103 КАС України передбачено, що в ухвалі про призначення експертизи суд зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Суд вважає, що представником позивача зазначено достатні підстави на підтвердження обґрунтованості поданого клопотання про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 7. Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Судом з`ясовано, що експертизу в обсязі, необхідному для розгляду справи може бути проведено Запорізьким відділенням Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Отже, враховуючи необхідність з`ясування обставин, що мають значення для справи, з метою всебічного та об`єктивного розгляду адміністративної справи для з`ясування обставин, що мають значення для вирішення даної адміністративної справи і потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання позивача та призначення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КАС України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Відповідно до частини другої статті 136 КАС України у разі несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням та ухвалити рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне покласти обов`язок щодо оплати витрат пов`язаних з проведенням судово-економічної експертизи на позивача Приватне підприємство - фірма «Дарьял» .

Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 236 Кодексу адміністративного судочинства України, суд має право зупинити провадження у справі у разі призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

Зважаючи на викладене та неможливість вчинення будь-яких процесуальних дій до виконання ухвали суду про призначення судової експертизи, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі до одержання результатів судової експертизи або до винесення судом ухвали про скасування ухвали про призначення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 102, 103, 236, 243, 248, 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Приватного підприємства-фірми "Дарьял" про призначення судово-економічної експертизи у справі № 280/4352/19 задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу по справі № 280/4352/19 за позовом позовом Приватного підприємства-фірми "Дарьял" до Головного управління ДФС у Запорізькій області, до Головного управління ДПС у Запорізькій області про скасування податкових повідомлень-рішень.

Проведення судово-економічної експертизи доручити Запорізькому відділенню Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13).

Для проведення експертизи направити Запорізькому відділенню Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (69063, м.Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13) матеріали адміністративної справи № 280/4352/19.

Попередити судового експерта, який буде проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку відповідно до статті 384 Кримінального кодексу України та за відмову від надання висновку відповідно до статті 385 Кримінального кодексу України.

Поставити перед експертом наступні питання:

- чи відповідають визначені та задекларовані Приватним підприсмством-фірмою «Дарьял» податкові зобов`язання та податковий кредит з податку на додану вартість за період з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , вимогам Податкового кодексу України, наданим первинним бухгалтерським документам, регістрам бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовим відомостям, карткам рахунків та матеріалам справи №280/4352/19?

- чи відповідають визначені та задекларовані Приватним підприсмством-фірмою «Дарьял» доходи та витрати з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2015 року по 30.09.2018 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , вимогам Податкового кодексу України, наданим первинним бухгалтерським документам, регістрам бухгалтерського обліку, оборотно-сальдовим відомостям, карткам рахунків та матеріалам справи №280/4352/19?

Оплату за проведення судово-економічної експертизи покласти на Приватне підприємство-фірма «Дарьял» . Докази здійсненої оплати вартості експертизи надати суду.

Після проведення судово-економічної експертизи експертові надати суду висновок експертизи, справу № 280/4352/19 згідно з описом та документи, які підтверджують витрати на проведення експертизи.

Письмово повідомити Запорізький окружний адміністративний суд у разі неможливості проведення експертизи.

Провадження у справі № 280/4352/19 зупинити до отримання висновку судово-економічної експертизи.

Зобов`язати сторін, в разі необхідності, надавати експерту всю необхідну інформацію по справі з приводу проведення судово-економічної експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала в частині зупинення провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення у повному обсязі. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд, в іншій частині оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.03.2021.

Суддя А.В. Сіпака

СудЗапорізький окружний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення03.03.2021
Оприлюднено09.03.2021
Номер документу95306542
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —280/4352/19

Ухвала від 08.06.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Олефіренко Н.А.

Ухвала від 05.05.2021

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Олефіренко Н.А.

Ухвала від 07.04.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 03.03.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 03.03.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Ухвала від 02.02.2021

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Сіпака Андрій Васильович

Постанова від 01.12.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Постанова від 01.12.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Ухвала від 02.11.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

Ухвала від 09.10.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чумак С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні