ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"15" грудня 2020 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Булгакової О.В.

За участю представників учасників у справі:

від ГУ ДПС у Київській області: Вірчак В.Г.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

Постановою Господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До суду надійшло клопотання ГУ ДПС у Київській області б/№, б/дати (вх. № 24647/20) про процесуальне правонаступництво та зміну черговості кредиторських вимог ГУ ДПС у Київській області.

Ухвалою суду від 16.11.2020 розгляд вказаного клопотання призначено в судовому засіданні на 15.12.2020; зобов`язано ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Косякевича С.О. надати суду письмові пояснення по суті вказаного клопотання ГУ ДПС у Київській області.

11.12.2020 до суду надійшли письмові пояснення ліквідатора Банкрута від 11.12.2020 № 02-33/988 (вх. № 30693/20) по суті клопотання ГУ ДПС у Київській області.

Крім цього 11.12.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора Банкрута від 11.12.2020 № 02-33/992 (вх. № 30694/20) про розгляд справи за відсутності ліквідатора у зв`язку з зайнятістю в іншому судовому процесі.

15.12.2020 в судове засідання з`явився представник ГУ ДПС у Київській області, подане клопотання підтримав і просив задовольнити. Інші учасники у справі в судове засідання не з`явились.

Згідно письмових пояснень ліквідатора, він не заперечує проти процесуального правонаступництва та зміни черговості задоволення вимог ГУ ДПС у Київській області.

Розглянувши вказане клопотання та заслухавши доводи представника заявника судом встановлено наступне.

В клопотанні заявник просить суд замінити кредитора ГУ ДФС у Київській області на правонаступника ГУ ДПС у Київській області; внести зміни до реєстру вимог кредиторів, зокрема вимоги ГУ ДПС у Київській області у сумі 819461,46 грн перенести з вимог 6 черги до вимог 3 черги.

Щодо заміни кредитора судом встановлено, що ухвалою Господарського суду Київської області від 11.06.2019 визнано грошові вимоги ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39393260) до Боржника у сумах: 3842,00 грн - 1 черга; 13713,44 грн - 2 черга; 889766,27 грн - 6 черга (в ліквідаційній процедурі).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 Про утворення ДПС України та ДМС України утворено Державну податкову службу України шляхом реорганізації Державної фіскальної служби України.

06.03.2019 постановою Кабінету Міністрів України № 227 затверджено положення про Державну податкову службу України.

У зв`язку з реорганізацією ГУ ДФС у Київській області згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 537, ГУ ДФС у Київській області приєднано до ГУ ДПС у Київській області.

Наказом ДПС України від 12.07.2019 № 14 серед іншого затверджено Положення про Головне управління ДПС у Київській області.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р функції і повноваження ДФС, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Згідно з ст. 43 КУзПБ, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Таким чином, у зв`язку з утворенням ГУ ДПС у Київській області та приєднанням до нього кредитора у даній справі ГУ ДФС у Київській області, належним кредитором на даний час за вказаними кредиторськими вимогами є саме ГУ ДПС у Київській області.

Отже подане клопотання ГУ ДПС у Київській області б/№, б/дати (вх. № 24647/20) в частині процесуального правонаступництва підлягає задоволенню.

Щодо зміни черговості грошових вимог ГУ ДПС у Київській області у сумі 819461,46 грн з вимог 6 черги до вимог 3 черги суд зазначає наступне.

Зазначені вище вимоги в розмірі 889766,27 грн частково складаються із самостійно задекларованих зобов`язань, а саме вимоги з основного боргу по ПДВ у розмірі 819461,46 грн згідно декларації від 19.05.2017 № 9092234808.

Постановляючи ухвалу від 11.06.2019 суд виходив з того, що грошові вимоги кредитора заявлено з пропуском строку, встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , отже такі вимоги підлягали задоволенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII та згідно п. 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ; подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації.

Таким чином під час провадження у даній справі про банкрутство підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.

Отже, з введенням в дію 21.10.2019 КУзПБ, Закон про банкрутство втратив чинність, а дія норм Кодексу розповсюджується у тому числі на правовідносини, які виникли у справі про банкрутство.

В той же час, положеннями Кодексу України з процедур банкрутства не обумовлено такого наслідку пропуску строку на подання до суду кредиторської заяви, як задоволення грошових вимог за такою заявою в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Вказане свідчить про те, що кредитор, вимоги якого віднесено до 6 черги у зв`язку з пропуском строку на подання заяви перебуватиме у нерівному становищі відносно інших кредиторів, які мають право заявити вимоги до боржника після введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, та які навіть у разі подання заяви з пропуском строку можуть бути визнані кредиторами з визначенням черговості згідно ст. 64 КУзПБ.

Враховуючи викладене вище, грошові вимоги ГУ ДПС у Київській області у сумі 819461,46 грн, які включені до реєстру вимог кредиторів у 6 чергу, відповідно до положень ст. 64 КУзПБ підлягають задоволенню у 3 чергу.

Таким чином клопотання ГУ ДПС у Київській області б/№, б/дати (вх. № 24647/20) в частині зміни черговості підлягає задоволенню .

Разом з тим, ГУ ДПС у Київській області відповідно до положень ч. 4 ст. 45 КУзПБ, є конкурсним кредитором, однак не має права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Керуючись ст. 232-235, 255, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ГУ ДПС у Київській області б/№, б/дати (вх. № 24647/20) про процесуальне правонаступництво та зміну черговості кредиторських вимог задовольнити.

2. У справі № 911/2243/18 замінити кредитора - ГУ ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39393260) на правонаступника Головне управління ДПС у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5А; код ЄДРПОУ 43141377).

3. Внести зміни до реєстру вимог кредиторів шляхом зміни черговості задоволення вимог ГУ ДПС у Київській області у сумі 819461,46 грн з 6 черги (в ліквідаційній процедурі) на 3 чергу задоволення вимог кредиторів.

4. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 21.12.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 15.12.2020
Зареєстровано 22.12.2020
Оприлюднено 23.12.2020

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 28.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.09.2020 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону