Рішення
від 21.12.2020 по справі 135/1233/20
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 135/1233/20

Провадження № 2/147/476/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року смт.Тростянець

Тростянецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Мудрак А.М.,

з участю секретаря Івасюк А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визнання права власності на спадкове майно,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2020 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визнання права власності на спадкове майно. В обгрунтування позовної заяви покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його батько ОСОБА_2 й на день його смерті залишилось спадкове майно, яке складається з права на земельну частку (пай) розміром 2.10 в умовних кадастрових гектарах колишнього КСП Перемога з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яке належало померлому ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.04.2009. За життя ОСОБА_2 зробив заповітне розпорядження, яким усе своє майно заповів ОСОБА_1 - позивачу по справі. Він вчасно прийняв спадщину. Звернувшись до нотаріуса із заявою для оформлення спадкових прав отримав відмову у зв`язку з відсутністю правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим позивач змушений звернутись до суду.

Позивач ОСОБА_1 та представник позивача адвокат Конякін М.С. в судове засідання не з`явились, 21 грудня 2020 року через канцелярію суду подали до суду заяву, в якій просять провести розгляд справи за їх відсутності, позовні вимоги підтримують та просять задоволити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, 20 листопада 2020 року через канцелярію суду подав заяву, в якій просить слухати справу без їхньої присутності, не заперечують проти задоволення позовних вимог.

Згідно з ч.3 ст. 211 ЦПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності; якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

З врахуванням вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно з ч.1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Статтями 15, 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у випадку його порушення, невизнання або заперечення, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права або інтересу.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_2 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 , виданим 15 квітня 2019 року виконкомом Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області(а.с.3).

За життя 04 вересня 2018 року ОСОБА_2 зробив заповітне розпорядження, яким усе своє майно, де б воно не було та з чого б воно не складалось заповів ОСОБА_1 . Заповіт посвідчено секретарем виконкому Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області Твердола Т.В.(а.с.5). Заповіт зареєстровано в реєстрі за №102.

Позивач ОСОБА_1 прийняв спадщину після смерті батька ОСОБА_2 , що підтверджується копію спадкової справи №104/201 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , частину спадкового майна оформив на себе, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 09.06.2020(а.с.7,8), та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності(а.с.9).

Покійний ОСОБА_2 за життя успадкував майно після смерті батька ОСОБА_3 , вчасно звернувшись до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, що підтверджується витягом з спадкового реєстру (а.с.12).

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.04.2009 виданого державним нотаріусом Тростянецької ДНК Вінницької області встановлено, що спадкоємцем майна ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 є його син ОСОБА_2 . Спадкове майно, на яке видано дане свідоцтво складається зокрема з права на земельну частку(пай) посвідченого сертифікатом у землі, яка перебуває в колективній власності КСП Перемога с.Летківка, розміром 2,10 ум.кад.га без визначення меж в натурі (на місцевості) належного спадкодавцеві на підставі сертифікату на право на земельну частку(пай) серії ВН №047818, виданого Тростянецькою РДА 26 серпня 1997 року та зареєстрованого у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку(пай) за №580.(а.с.4). В подальшому дане свідоцтво слід було зареєструвати в Тростянецькій РДА Вінницької області в зв`язку з переходом права власності, однак за життя ОСОБА_2 не оформив належним чином своє право на спадщину.

Отже на час смерті ОСОБА_2 йому належало право на земельну частку (пай) землі, яка перебуває в колективній власності КСП Перемога с. Летківка розміром 2,10 ум.кад.га, на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом.

Відповідно до ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Статтею 1217 ЦК України встановлено, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Згідно з ч.5 ст. 1268 ЦК України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Постановою про відмову у вчиненні нотаріальних дій №249/02-31 від 09.06.2020, виданою державним нотаріусом Другої Тростянецької державної нотаріальної контори, у зв`язку з відсутністю правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності спадкодавця на земельну частку (пай), спадкоємцю ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом після смерті батька ОСОБА_2 (а.с.6).

Відповідно до п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про судову практику у справах про спадкування від 30.05.2008 року № 7 свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

В оформленні права на спадщину на спадкове майно та видачі відповідного свідоцтва позивачу нотаріусом було відмовлено у зв`язку з відсутністю документу, що посвідчує право спадкодавця на земельну частку (пай).

Згідно з абзацом 1 п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 Про судову практику у справах про спадкування при вирішені спору про спадкування права на земельну частку (пай) основним документом, що посвідчує таке право, є сертифікат про право на земельну частку (пай) або інший правовстановлюючий документ, на підставі якого підтверджено право на майно.

Згідно з п. 3.5 Інформаційного листа ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування у разі втрати, пошкодження сертифіката про право на земельну частку (пай) аналогічного порядку видачі нового сертифікату на ім`я спадкодавця спадкоємцям особи, яка мала право на земельну частку (пай), не передбачено. Отже, належним способом захисту прав спадкоємців у разі відмови нотаріуса видати свідоцтво право на спадщину на земельну частку (пай) є звернення спадкоємців з вимогами про визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування.

Враховуючи те, що позивач не має іншої можливості захистити своє право на спадщину, суд вважає, що відповідно до ст. 16 ЦК України, його цивільне право підлягає захисту шляхом визнання за ним права на спадкове майно.

Керуючись ст. ст. 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_1 до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визнання права власності на спадкове майно - задоволити.

Визнати за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в порядку спадкування за заповітом право на земельну частку (пай), яка перебувала в колективній власності КСП Перемога с.Летківка, розміром 2,10 ум.кад.га без визначення меж в натурі (на місцевості), належного спадкодавцеві ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 09 квітня 2009 року після смерті ОСОБА_3 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Вінницького апеляційного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий органом 0513, 14 січня 2019 року;

Відповідач - Летківська сільська рада Тростянецького району Вінницької області, місцезнаходження: 24310, Вінницька область, Тростянецький район, с. Летківка, вул. Центральна, 211, код ЄДРПОУ 04331082.

Суддя А.М. Мудрак

Дата ухвалення рішення21.12.2020
Оприлюднено23.12.2020

Судовий реєстр по справі —135/1233/20

Рішення від 21.12.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

Ухвала від 19.11.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

Ухвала від 29.10.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

Ухвала від 02.10.2020

Цивільне

Ладижинський міський суд Вінницької області

Корнієнко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні