ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про перехід до розгляду справи

за правилами загального позовного провадження

22.12.2020м. ДніпроСправа № 904/6396/20

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, ідентифікаційний код 40075815) в особі Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" (01601, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, ідентифікаційний код 40081221)

до Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, ідентифікаційний код 34514392)

про стягнення 321 000,00 грн. банківської гарантії, 4 801,81 грн. 3% річних, 4 187,78 грн. інфляційних втрат

Суддя Бондарєв Е.М.

Представники:

Від позивача: Ходаківський Ю.П., довіреність, представник

Від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" в особі Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою №НЮ-16-61/20 від 28.10.2020 про стягнення з Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" заборгованості на загальну суму 329 989,59 грн., з яких:

- 321 000,00 грн. банківська гарантія;

- 4 801,81 грн. 3% річних за період з 31.01.2020 по 31.07.2020;

- 4 187,78 грн. інфляційні втрати за період з лютий по червень 2020 року.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" своїх зобов`язань за договором №ПЗ/Е-191004/НЮ від 30.08.2019 про виконання робіт: "Реконструкція РП-508 ст. Київ-Пасажирський, м. Київ, вул. Вокзальна, 1", яким було надано Банківську Гарантію №71.00.012767 від 30.08.2019. Виробничим підрозділом Київська дистанція електропостачання регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" в січні 2020 року надіслано на адресу Гаранта - Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд", лист-вимогу від 17.01.2020 № ЕЧ-1-1/38 , яку Гарант отримав 23.01.2020. Від Гаранта надійшла відповідь - лист від 30.01.2020 № 151, де Гарантом відмовлено в задоволенні вимоги Бенефіціара про сплату повної суми забезпечення (гарантованої суми) в розмірі 321 000,00грн. Гарантом в листі від 30.01.2020 № 151, зокрема, зазначено про наявність прострочення Кредитора (залізниці), що в свою чергу призвело до неможливості Принципала (ТОВ "НПО Укрізолятор") виконати зобов`язання у визначений договором строк. Також Гарантом зазначено про відсутність, на думку останнього, у підписантів листа-вимоги від 17.01.2020 №ЕЧ-1-1/38 достатніх повноважень стосовно права подання вимоги, щодо сплати суми за Банківською гарантією, із некоректним посиланням на повноваження підписантів листа-вимоги вести претензійну роботу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2020 відкрито провадження у справі №904/6396/20, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 22.12.2020 о 15:30 год.

До суду 09.12.2020 надійшло клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР". Клопотання обґрунтовано тим, що рішення у справі вплине на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор", оскільки, у разі задоволення позову у даній справі та сплати за гарантією, відповідач буде мати зворотну вимогу до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" на підставі ст. 569 Цивільного кодексу України. Згідно виданої банківської гарантії Банк зобов`язався сплатити на користь Позивача суму гарантії у випадку невиконання Принципалом своїх зобов`язань перед Бенефіціаром за основним зобов`язанням, зокрема: порушення принципалом з його вини строків виконання робіт, передбачених договором; відмова Принципала від виконання умов договору. Таким чином, стягнення суми банківської гарантії в судовому порядку матиме безпосередній вплив на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор".

До суду 15.12.2020 надійшов відзив відповідача на позову яким просить суд позовні вимоги залишити без задоволення на підставі наступного. Відповідач звертає увагу суду, що відповідно до п. 5.5 п.16 Положення про регіональну філію "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" (далі - Положення про філію), директор має право, в порядку передоручення та на підставі рішення правління Товариства видавати довіреності від імені Товариства керівникам структурним підрозділів філії та іншим працівникам філії, з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням. Таким чином, директор має право надавати довіреності від імені Товариства на підставі рішення правління Товариства. Позивачем надана до матеріалів позовної заяви лише довіреність від 24.10.2019 та 06.05.2020 яка видана директором філії. Таким чином, відповідача стверджує, що зі змісту вищенаведеного пункту Положення про філію вбачається, що позовна заява підписана не уповноваженою особою. Не надано до позовної заяви рішення правління Товариства про надання права в порядку передоручення видавати довіреність від імені Товариства керівникам структурних підрозділів.

Також згідно п.5.3 Положення директор виконавчої філії та директор філії діють на підставі довіреності, виданої Товариством у порядку передбаченому Статутом Товариства та цим Положенням. У довіреності визначаються межі та обсяг повноважень в.о. директора виконавчого філії та заступника директора філії на виконання дій від імені Товариства. Однак, позивачем до матеріалів справи не надано: - наказ про призначення ОСОБА_1 - в.о. директора виконавчого регіональної філії "Південно-Західна залізниця"; - довіреність на ОСОБА_1 виданої на виконання п.5.3 Положення; - наказ про призначення Лози О.П. - заступника директора виконавчого регіональної філії з рухомого складу регіональної філії "Південно-Західна залізниця"; - довіреність на Лозу Р.П. виданої на виконання п.5.3 Положення.

Крім того, відповідач зазначає, що вимога позивача про сплату за банківською гарантією від 17.01.2020 за №64-1-1/38 підписана неналежною особою, а саме головним інженером виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання Красножон П.В. та В.о. начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання Харитоновим С.С. Тож, вимога позивача від 17.01.2020, що містить підпис головного інженера виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Українська залізниця" Красножон П.В. та В.о. начальника виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання Харитонов С.С. складена в порушення вимог Положення про філію та суперечить установчим документам Філії і Товариства.

До вимоги позивачем не надано повноваження директора філії Веприцького Р.С. заступника директора філії, не надана довіреність від 22.10.2019 (для з`ясування повноважень), також не надано рішення правління від 04.12.2018 №Ц64/91, на яке міститься посилання в довіреності від 24.10.2019. Позивачем не надано до матеріалів справи доказів, а саме: - рішення правління Товариства про надання повноважень директору філії видавати довіреності (від 24.10.2020, від 06.05.2020) від імені Товариства керівникам структурним підрозділів філії; - належним чином затверджене та підписане Положення про філію, Статут; - рішення правління від 04.12.2018 №Ц64/91.

Відповідач стверджує, що з наданих матеріалів до позовної заяви суд позбавлений можливості з`ясувати, чи виконані роботи за договором, чи звертався позивач до Принципала Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" з вимогою про виконання робіт, чи продовжувався договір. Таким чином, позивачем не доведено порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" строку виконання робіт.

Відповідач зазначає, що доказів невиконання принципалом зобов`язання забезпеченого гарантією у вимозі від 17.01.2020 надано не було. Бенефіціар лише вказав що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" своїх зобов`язань за договором не виконав. Змістом банківської гарантії від 30.08.2019 № 71.00.012767, яка містить умови, з настанням яких гарант бере на себе грошове зобов`язання перед бенефіціаром зі сплатити кошти. Факт настання таких умов позивачем не доведено, як і не надано відповідні документи. Як передбачено Банківською гарантією вона діє до 31.01.2020. Оскільки, зобов`язання за банківською гарантією є строковим, а отже є строковим термін дії суб`єктивних цивільних прав принципала за банківською гарантією. На підставі наведених норм право бенефіціара й обов`язок гаранта після закінчення строку дії гарантії припиняються, а отже жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, бенефіціар вчиняти не може.

Також відповідач звернувся до суду із клопотанням про розгляд справи №904/6396/20 за правилами загального позовного провадження посилаючись на те, що як вбачається з матеріалів справи та наданих відповідачем пояснень, вважає, що дана справа має суттєве значення для сторін, приймаючи до уваги складність даної справи. Таким чином, в незалежності від категорії даної справи, відповідач вважає за можливе здійснити перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Положеннями ст. 50 Господарського процесуального кодексу України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Суд дослідив позовні матеріли та дійшов висновку про доцільність залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача оскільки позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор" своїх зобов`язань за договором №ПЗ/Е-191004/НЮ від 30.08.2019. А відтак, враховуючи вищевикладене, рішення у справі може вплинути на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю "НПО Укрізолятор", тому суд вважає за необхідне залучити його до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Також суд дійшов висновку про складність цього спору та у зв`язку з необхідністю визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, доцільність переходу від спрощеного позовного провадження до розгляду цієї справи за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання.

Відповідно до ч. 6 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

На підставі викладено, керуючись ст.ст. 12, 50, 120, 121, 172, 177, 232-235, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розглядати справу №904/6396/20 за правилами загального позовного провадження з викликом учасників справи.

2. Заяву Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" про залучення у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" - задовольнити.

3. Залучити до участі у справі, у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" (03115, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 30-А, ідентифікаційний код 40069932).

4. Зобов`язати позивача направити на адресу залученої третьої особи позовну заяву з додатками, докази виконання надати до суду.

5. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 26 січня 2021 року о 15:00 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, 2-й поверх, кабінет № 2-209.

6. Викликати у судове засідання повноважних представників учасників справи, визнавши їх явку обов`язковою.

7. Запропонувати учасникам справи подати до суду:

Відповідачу:

- заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України, протягом 5 днів з дня одержання відповіді позивача на відзив (ст. 167 Господарського процесуального кодексу України);

Позивачу:

- відповідь на відзив, за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України, протягом 5 днів з дня одержання відзиву відповідача на позовну заяву (ст. 166 Господарського процесуального кодексу України);

Третій особі:

- пояснення щодо позову та відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення та відповідні докази, за правилами встановленими частинами третьою - сьомою статті 165 Господарського процесуального кодексу України, протягом 5 днів з дня вручення цієї ухвали у справі та одержання відзиву відповідача на позовну заяву (ст. 168 Господарського процесуального кодексу України);

Учасникам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

8. Роз`яснити учасникам справи про обов`язок повідомити суд про причини неявки та про наслідки неявки в судове засідання на виклик суду, що передбачені статтею 202 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

- неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею;

- якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки; неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з`явилася особа, яку він представляє, або інший її представник;

- у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

9. Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

10. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170, 251 Господарського процесуального кодексу України.

11. Роз`яснити учасникам судового процесу наступне.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

12. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz.

13. Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення -22.12.2020.

Відповідно до ч. 2 ст. 254 та ст. 255 Господарського процесуального кодексу України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Дата складання повного тексту ухвали - 23.12.2020.

Суддя Е.М. Бондарєв

Дата ухвалення рішення 22.12.2020
Зареєстровано 23.12.2020
Оприлюднено 23.12.2020

Судовий реєстр по справі 904/6396/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону