ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2020 року м. Київ № 826/13951/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Амельохіна В.В. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю КАНЗАС.ЮА до проГоловного управління ДФС у м. Києві визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень від 18.05.2018, О Б С Т А В И Н И С П Р А В И :

Товариство з обмеженою відповідальністю КАНЗАС.ЮА (далі по тексту - позивач) звернулось з позовом до Головного управління ДФС у м. Києві (далі по тексту - відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень від 18.05.2018 №0025491404 та №0025501404.

Ухвалою суду від 13.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Позовні вимоги мотивовані протиправністю прийняття оскаржуваних рішень, оскільки первинні документи, які складені позивачем та його контрагентом ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

16 жовтня 2018 року відповідачем подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує повністю з підстав правомірності прийняття оскаржуваних рішень.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

На підставі направлення від 10.04.2018 №623/26-15-14-04-03, №624/26-15-14-04-03, ГУ ДФС у м. Києві проведено перевірку ТОВ КАНЗАС.ЮА за результатами якої 23.04.2018р. складено акт №410/26-15-14-04-03/38557120 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ КАНЗАС.ЮА з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" (код 37360804) за листопад 2016 року (далі по тексту - Акт перевірки).

Актом перевірки встановлено порушення п. 185.1 статті 185, п. 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, п. 200.1 статті 200 ПК України, в результаті чого занижено ПДВ на суму 155256грн. за листопад 2016 року та порушення п. 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, п. 200.1, 200.4 статті 200 ПК України в результаті чого завищено суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд. 21 декларації) за листопад 2016 року на суму 56 735грн.

На підставі встановлених порушень відповідачем 18.05.2018 прийняті податкові повідомлення - рішення №0025491404, яким до позивача застосовано штрафну санкцію з ПДВ у розмірі 56 735грн. та №0025501404, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ у розмірі 232 884,00грн., у тому числі за податковим зобов`язанням у розмірі 155 256,00грн. та штрафні санкції - 77 628,00грн.

В порядку адміністративного оскарження податкові повідомлення - рішення залишені без змін.

Вважаючи вказані рішення протиправними та такими, що підлягають скасуванню, позивач звернувся з позовом до суду.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем (Генпідрядник) та ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" (Субпідрядник) 03.10.2016 укладено Договір субпідряду №01/10, відповідно до якого Субпідрядник зобов`язується за завданням та за кошти Генпідрядника власними та/або залученими силами і засобами, виконати роботи в Житлово-Офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва, які зазначені в Додатковій угоді до даного Договору.

Згідно Додаткової угоди №1 від 03.10.2016 до Договору №01/10, Субпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами, з використанням власних та/або залучених матеріалів, а також у визначений даною Додатковою угодою, організувати та якісно виконати вентиляційні роботи на об`єкті Генпідрядника Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва , Генпідрядник зобов`язується прийняти закінчені Субпідрядником роботи і оплатити їх вартість у відповідності до п. 3 даної Додаткової угоди.

На виконання умов Додаткової угоди №1 між сторонами складені та підписані: акт №1 від 11.11.2016 прийому-передачі комплектуючих матеріалів до Додаткової угоди №1; акт №1 прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2016 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року.

Згідно Додаткової угоди №2 від 03.10.2016 до Договору №01/10, Субпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами, з використанням власних та/або залучених матеріалів, а також у визначений даною Додатковою угодою, організувати та якісно виконати комплекс будівельних робіт з утеплення фасаду та монтажу навісного вентильованого фасаду з повітряним прошарком з керамограніту на об`єкті Генпідрядника Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва , Генпідрядник зобов`язується прийняти закінчені Субпідрядником роботи і оплатити їх вартість у відповідності до п. 3 даної Додаткової угоди.

На виконання умов Додаткової угоди №2 між сторонами складені та підписані: акт №2 від 11.11.2016 прийому-передачі комплектуючих матеріалів до Додаткової угоди №2; акт №2 прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2016 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року.

Згідно Додаткової угоди №3 від 03.10.2016 до Договору №01/10, Субпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами, з використанням власних та/або залучених матеріалів, а також у визначений даною Додатковою угодою, організувати та якісно виконати сантехнічні послуги на об`єкті Генпідрядника Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва , Генпідрядник зобов`язується прийняти закінчені Субпідрядником роботи і оплатити їх вартість у відповідності до п. 3 даної Додаткової угоди.

На виконання умов Додаткової угоди №3 між сторонами складені та підписані: акт №3 від 11.11.2016 прийому-передачі комплектуючих матеріалів до Додаткової угоди №3; акт №3 прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2016 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року.

Згідно Додаткової угоди №4 від 03.10.2016 до Договору №01/10, Субпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами, з використанням власних та/або залучених матеріалів, а також у визначений даною Додатковою угодою, організувати та якісно виконати електромонтажні роботи на об`єкті Генпідрядника Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва , Генпідрядник зобов`язується прийняти закінчені Субпідрядником роботи і оплатити їх вартість у відповідності до п. 3 даної Додаткової угоди.

На виконання умов Додаткової угоди №4 між сторонами складені та підписані: акт №4 від 11.11.2016 прийому-передачі комплектуючих матеріалів до Додаткової угоди №4; акт №4 прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2016 та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року.

Згідно Додаткової угоди №5 від 03.10.2016 до Договору №01/10, Субпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами, з використанням власних та/або залучених матеріалів, а також у визначений даною Додатковою угодою, організувати та якісно виконати загальнобудівельні роботи на об`єкті Генпідрядника Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва , Генпідрядник зобов`язується прийняти закінчені Субпідрядником роботи і оплатити їх вартість у відповідності до п. 3 даної Додаткової угоди.

На виконання умов Додаткової угоди №5 між сторонами складені та підписані: акти №5, №6, №7, №8 від 11.11.2016 прийому-передачі комплектуючих матеріалів до Додаткової угоди №5; акти №5, №6, №7, №8 прийому-передачі виконаних робіт від 16.11.2016 та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року.

Крім того, ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" на виконання умов вказаного Договору №01/10 виписані податкові накладні від 16.11.2016 №76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

Позивачем в листопаді 2016 року задекларовано суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (ряд. 21 декларації) у сумі 56 735грн.

Про порушення позивачем норм податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" контролюючий орган дійшов висновку з тих підстав, що згідно з ЄРПН не встановлено реєстрацію контрагентами-постачальниками податкових накладних на адресу ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" з номенклатурою робіт зазначених в податкових накладних зареєстрованих ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" на адресу позивача та інших, які свідчили б про залучення трудового ресурсу чи послуг з експлуатації основних засобів, а податковий кредит ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" сформовано за рахунок товарів (футболки, тапочки, ковбаса тощо).

В Єдиному державному реєстрі судових рішень наявна ухвала Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08.07.2017 по справі №369/9662/17 в рамках кримінального провадження №42017111200000579 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України, в якій зазначено, що … з 2014 року по даний час низка підприємств, які провадили деякі і провадять до сих пір, діяльність у сфері будівництва як на території Києво-Святошинського району, так і у місті Києві, шахрайським способом розкладали та розкладають бюджетні кошти. Такі підприємства, як … ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" (код ЄДРПОУ 37360804)… .

Таким чином, контролюючий орган в Акті перевірки зазначає, що перевіркою не підтверджено факт продажу ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" робіт (вентиляційні роботи, електромонтажні роботи, загальнобудівельні роботи, комплекс будівельних робіт з утеплення фасаду та монтажу навісного вентильованого фасаду з повітряним прошарком з керамограніту, сантехнічні роботи на об`єкті: Житлово-офісний комплекс з вбудованими, прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Анрі Барбюса, 37/1 в Печерському районі м. Києва зазначених в актах прийому-передачі виконаних робіт виписаних ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" на адресу позивача, а зазначені господарські операції фактично не відбувались. У зв`язку із чим, договір субпідряду від 03.10.2016 №01/10, акти прийому-передачі виконаних робіт на адресу позивача не опосередковувалися фактичним виконанням. І як наслідок позивач неправомірно формував податкову звітність на підставі таких первинних документів. Беручи до уваги відсутність основних засобів, трудових ресурсів, відсутність згідно ЄРПН придбання подібних робіт, операцій із залучення трудового ресурсу чи основних засобів, встановлено нереальність фактичного виконання зазначених робіт в наданих позивачем до перевірки документах по взаємовідносинах з ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" .

Приймаючи рішення у даній справі, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною (п. 198.2 ст.198 ПК України).

Згідно з п. 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 ст.193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках порядковий номер податкової накладної; дата виписування податкової накладної; повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; податковий номер платника податку (продавця та покупця); місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку; повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг; опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; ціна постачання без урахування податку; ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; вид цивільно-правового договору.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Отже, єдиним документом, який дає право платнику податків включити відповідні суми до податкового кредиту є податкова накладна.

Статтею 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями) зазначено, що сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Виходячи з вимог п. 2, ст. 3 цього ж Закону України, бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена п.1.2 ст. 1, п. 2.1 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 р. за № 168/704, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704, первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов`язкові реквізити; назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Відповідно до п.2.15 та п.2.16 вищевказаного Положення забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим та нормативним актам.

Таким чином, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями).

Витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу (п.138.2. ст.138 Податкового кодексу).

Для підтвердження включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених позивачем у складі ціни за придбану продукцію та виконані роботи, необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".

При цьому, з огляду на принцип персональної відповідальності платника податку право на податковий кредит не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами. Тобто якщо контрагент не виконав свого зобов`язання щодо сплати податку до бюджету або подання податкової звітності, це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи, а тому сама по собі несплата податку контрагентом чи неподання ним звітності (у тому числі внаслідок ухилення) не може бути підставою для відмови у праві платника податку на податковий кредит за наявності факту здійснення господарської операції.

При вирішенні даного спору суд притримується позиції, що у разі якщо на час здійснення господарських операцій, за якими податковий орган не визнає обґрунтованим віднесення позивачем до податкового кредиту сум податку на додану вартість, постачальники були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також мали свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, покупець не може нести відповідальність ні за несплату податків продавцями, ні за можливої недостовірність відомостей про них, наведених у зазначеному реєстрі, за умови необізнаності щодо неї.

При цьому, слід враховувати вимоги частини першої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Так, на момент здійснення спірних господарських операцій ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" було зареєстровано як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, враховуючи викладені законодавчі норми та обставини справи, суд дійшов висновку, що взаємовідносини позивача з зазначеним вище контрагентом, який на момент здійснення господарських операцій був належним чином зареєстрований як платник податку на додану вартість, оформлені договорами, які не були визнані в судовому порядку недійсними, а також підтверджені виданими контрагентом первинними документами, зокрема, податковими накладними, отже позивачем були виконані передбачені законодавством вимоги для підтвердження права на податковий кредит.

На думку суду, позивач, не може нести відповідальність ні за несплату податків контрагентами, ні за можливу недостовірність відомостей про них, наведених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за умови необізнаності щодо неї.

Крім того, суд зазначає, що чинне законодавство не ставить умовою дійсності правочинів, а також виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів у останніх. Позивач не може нести відповідальність за виконання його контрагентами своїх податкових зобов`язань, адже поняття "добросовісний платник", яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань. А відтак за умови не встановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху грошових коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальника для одержання товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Як зазначає Верховний Суд в постановах від 26.06.2018р. у справі №808/2360/17 та від 05 червня 2018 року у справі №809/1139/17, посилання контролюючого органу на кримінальні провадження відкриті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України відносно контрагентів позивача обґрунтовано відхилені судом апеляційної інстанції, оскільки вказані не містять у собі встановлених обставин, які б свідчили про невиконання контрагентами своїх договірних зобов`язань саме по господарських відносинах з позивачем або обставин, які б свідчили про фіктивність (нереальність) господарських операцій між вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 31.01.2011 у справі № 21-47а10 (№ в ЄДРСРУ 14222198), відповідно до якої чинне законодавство не ставить у залежність право платника податків на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства його контрагентом.

Відповідно до позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 11.09.2018р. у справі №820/903/18, останній визнає, що витрати для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток та формування податкового кредиту з податку на додану вартість повинні бути підтверджені належними і допустимими первинними документами, які відображають реальність спірних господарських операцій, і є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Реальність операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей, проведення ремонтних робіт за наслідками яких сформовано витрати, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток, та податковий кредит з податку на додану вартість, досліджена та підтверджена судами попередніх інстанцій на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку.

Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що наявність кримінального провадження щодо контрагента платника податків, в якому не винесено вироку суду в кримінальному провадженні або ухвали про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, в силу приписів частини 6 статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції, чинній на момент розгляду справи судами попередніх інстанції) не є підставою для визнання спірних господарських операцій нереальними.

Відповідно до частини 6 ст. 78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Суд зазначає, що посилання відповідача на зазначене вище кримінальне провадження, як на одну з підстав нереальності укладених господарських договорів між позивачем та його контрагентом, не може бути підставою для визначення позивачу податкових зобов`язань, оскільки контролюючим органом не надано до матеріалів адміністративної справи вироку по зазначеному кримінальному провадженні.

Отже, висновки контролюючого органу щодо відсутності підстав у позивача на формування податкового кредиту по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ "ГРУПА "РЕАЛ" є необґрунтованими та такими, що не підтверджуються матеріалами справи.

Відтак, з огляду на встановлені судом в ході розгляду спору обставини, викладений в Акті перевірки висновок податкового органу є необґрунтованим та таким, що не відповідає дійсним обставинами справи, а винесені на його підставі спірні податкові повідомлення-рішення від 18.05.2018 №0025491404 та №0025501404 є безпідставними та неправомірними, а тому підлягають скасуванню.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Отже, з урахуванням вищевикладеного суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю КАНЗАС.ЮА .

З урахуванням норм ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України суд присуджує на користь позивача здійснені ним документально підтверджені витрати по сплаті судового збору у розмірі 3493,27грн. з бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 2, 6, 8, 9, 77, 243 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю КАНЗАС.ЮА (м. Київ, 04211, Оболонська набережна, 7, код ЄДРПОУ 38557120) задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 18.05.2018 №0025491404 та №0025501404.

Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю КАНЗАС.ЮА (м. Київ, 04211, Оболонська набережна, 7, код ЄДРПОУ 38557120) здійснені ним документально підтверджені витрати по сплаті судового збору у розмірі 3493,27грн. з бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві (м. Київ, 04116, вул. Шолуденка, 33/19, код ЄДРПОУ 39439980).

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону № 2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя В.В. Амельохін

Дата ухвалення рішення 30.12.2020
Оприлюднено 04.01.2021

Судовий реєстр по справі 826/13951/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.12.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.12.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 30.08.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/13951/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону