ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2020м. ДніпроСправа № 904/4625/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Бєлік В.Г. за участю секретаря судового засідання Єпік А.М.

за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " Укргазбанк", м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Смс Еко", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Дніпро

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосвіт КР", м. Дніпро

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронно - консалтингова компанія "Борисфен", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у загальному розмірі 17 422 550,75 грн. кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року.

Представники:

від позивача: Старенко Т.М., довіреність № 594 від 26.12.2019 року, адвокат;

від відповідача-1: Коростельов С.В., довіреність № б/н від 30.06.2020 року, адвокат;

від відповідача-2: не з`явився;

від відповідача-3: не з`явився;

від відповідача-4: не з`явився.

ПРОЦЕДУРА:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Укргазбанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить солідарно стягнути заборгованість за кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року у сумі 17 422 550 грн., з яких: 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом. Судові витрати позивач просить покласти солідарно на відповідачів.

Разом з позовною заявою позивачем до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області подано заяву вих. № 513/1189/2020 від 12.08.2020 року про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, та призначено підготовче судове засідання на 24.09.2020 року о 12:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2020 року в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк "Укргазбанк" про забезпечення позову відмовлено.

24.09.2020 року від відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № б/н від 24.09.2020 року про відкладення підготовчого судового засідання.

У підготовче судове засідання 24.09.2020 року представники відповідачів - 2, 3, 4 не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2020 року підготовче судове засідання відкладено на 13.10.2020 року о 12:20 год.

09.10.2020 року від представника відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив на позовну заяву вих. № б/н від 09.10.2020 року.

У підготовче судове засідання 13.10.2020 року представники відповідачів - 2, 3, 4 не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2020 року оголошено перерву до 21.10.2020 року о 10:30 год.

19.10.2020 року від представника позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла відповідь на відзив вих. № 51302/2164/2020 від 16.10.2020 року.

20.10.2020 року від представника позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові заперечення вих. № 51302/2186/2020 від 20.10.2020 року на клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи.

21.10.2020 року від представника відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання вих. № б/н від 13.10.2020 року про призначення судової експертизи.

У підготовчому судовому засіданні 21.10.2020 року представниками позивача та відповідача-1 було заявлено усне клопотання про продовження строку розгляду підготовчого провадження на 30 календарних днів для надання додаткових доказів до матеріалів справи.

У відповідності до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Також судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України, суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2020 року продовжено строк розгляду підготовчого провадження до 25.11.2020 року включно та підготовче судове засідання відкладено на 12.11.2020 року о 15:30 год.

28.10.2020 року від представника відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові заперечення вих. № б/н від 26.10.2020 року.

12.11.2020 року від представника позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові доповнення до відповіді на відзив та заперечення вих. № 51302/2367/2020 від 11.11.2020 року на клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи.

У підготовче судове засідання 12.11.2020 року представники відповідачів - 2, 3, 4 не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2020 року в підготовчому судовому засіданні оголошено перерву до 23.11.2020 року о 15:00 год.

23.11.2020 року від представника відповідача-1 до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № б/н від 20.11.2020 року про відкладення судового засідання.

У підготовче судове засідання 23.11.2020 року представники відповідачів - 1, 2, 3, 4 не з`явились.

23.11.2020 року у підготовчому судовому засіданні судом було розглянуто клопотання відповідача, та заслухавши пояснення представника позивача, суд дійшов до висновку щодо відмови в задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

23.11.2020 року у підготовчому судовому засіданні позивачем зазначено, що ним було надано всі можливі та допустимі докази по справі.

Судом були визначені всі необхідні обставини у справі та зібрані відповідні докази, що є підставою для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Ухвалою суду від 23.11.2020 закрито підготовче провадження. Призначено справу до судового розгляду по суті на 22.12.2020 року о 12:00 год.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 22.12.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд, -

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

Позивач обґрунтовує позовні вимоги наявністю невиконаних відповідачем своїх грошових зобов`язань за Кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018, а саме в частині своєчасного повернення грошових коштів.

Позивач ґрунтує свої вимоги на статтях 525-526, 530, 611 Цивільного кодексу України.

На підтвердження своїх вимог надає такі докази:

- копія кредитного договору № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року;

- копія Додаткової угоди №1 від 09.11.2018 року;

- копія Додаткової угоди №2 від 18.01.2019 року;

- копія Додаткової угоди №3 від 28.02.2019 року;

- копія Додаткової угоди №4 від 30.07.2019 року;

- копія Додаткової угоди №5 від 24.12.2019 року;

- копія Договору поруки №898/2018/ДнОД-МСБ-П1 від 15.08.2018 року;

- копія додаткової угоди №1 від 30.07.2019 року;

- копія додаткової угоди №2 від 24.12.2019 року;

- копія Договору поруки №898/2018/ДнОД-МСБ-П2 від 15.08.2018 року;

- копія додаткової угоди №1 від 30.07.2019 року;

- копія додаткової угоди №2 від 24.12.2019 року;

- копія Договору поруки №898/2018/ДнОД-МСБ-ПЗ від 15.08.2018 року;

- копія додаткової угоди №1 від 30.07.2019 року;

- копія додаткової угоди №2 від 24.12.2019 року;

- копія заяви на отримання кредитних коштів (кредитна заявка №1 від 16.08.2018 р.);

- копія заяви на отримання кредитних коштів (кредитна заявка №1 від 13.11.2018 р.);

- копія виписки по рахунку ТОВ СМС ЕКО № НОМЕР_1 ;

- копії меморіальних ордерів №12388_78 від 16.08.2018 та №12808_28 від 13.11.2018;

- копія вимоги про усунення порушення № 172/10957/2020 від 14.04.2020;

- копії листів-вимог до Поручителів 1-3 № 172/19697/2020 від 14.07.2020, № 172/19716/2020 від 14.07.2020, № 172/19717/2020 від 14.07.2020.

Позиція відповідача-1, викладена у відзиві на позовну заяву

Відповідач-1 не погоджується із викладеними вимогами у позовній заяві, просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

Як вбачається із відзиву, по-перше, позивачем до позовної заяви не додано розрахунку заборгованості по кредиту строковій та заборгованості по кредиту простроченій по кредитному договору № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018, а відтак відсутня можливість перевірити правильність здійсненого розрахунку позивачем, оскільки всі нарахування по вказаному кредитному договору здійснюються виходячи із суми заборгованості розміру тіла кредиту.

Згідно п. 1.1. кредитного договору Банк відкриває Позичальнику невідновлювальну кредитку лінію з Лімітом кредитної лінії в сумі 16 000 000 грн. Позичальник зобов`язується сплачувати комісії та проценти за користування кредитними коштами та повернули кредит у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 1.3. кредитного договору надання кредиту здійснюється з 15 серпня 2018 року по 20 грудня 2020 року (включно). Позичальник зобов`язаний сплачувати кредит у строки дії Ліміту кредитної лінії відповідного періоду та у сумі перевищення фактичної заборгованості по кредиту цього періоду над Лімітом кредитної лінії наступного періоду відповідно до Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим договором та будь-якому випадку повернути кредит у повному обсязі в термін по 20 грудня 2020 року (включно).

Між позивачем та відповідачем-1 було підписано додаткову угоду від 18.01.2019 про зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії, згідно якої позичальник зобов`язаний сплачувати кредит у строки визначені у Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за додатковою угодою (додаток № 1) та у будь-якому випадку повернути кредит у повному обсязі в строк, встановлений в п. 2 даної додаткової угоди.

Позичальник зобов`язаний сплачувати кредит у строки визначені у Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за додатковим договором (додаток № 1 до даного додаткового договору) та у будь-якому випадку повернути кредит у повному обсязі в строк, встановлений в п. 2 даної додаткового угоди, а саме до 31.10.2020 року.

По-друге, відповідач-1 заперечує стосовно нарахування процентів по кредитному договору та тіла кредиту.

Позивачем до матеріалів справи додано лист-вимогу № 172/10957/2020 від 14.04.2020 року направлену на адресу відповідача-1, як позичальника за кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018, в якому, посилаючись, зокрема на ст. 1049 ЦК України, у зв`язку з невиконанням позичальником у строк своїх зобов`язань вимагав повернення всієї суми заборгованості за кредитним договором (у загальному розмірі 16 122 843,50 грн.).

Такими діями кредитор на власний розсуд змінив умови основного зобов`язання щодо строку дії договору, в тому числі і щодо періодичності платежів, порядку сплати процентів за користування кредитом.

А відтак, після направлення відповідачу-1 письмового повідомлення з вимогою про дострокове погашення всієї заборгованості кредитний договір № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року припинив свою дію, в силу ст. 611 ЦК України. А саме після того, як кредитор направив боржнику вимогу про дострокове погашення кредиту, він змінив терміни повернення кредиту, які були передбачені кредитним договором. Водночас сам кредитний договір припинив свою дію з дати направлення вимоги про дострокове погашення кредиту.

Таким чином після припинення дії кредитного договору № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року позивач не має право на нарахування відсотків за користування кредитом після 14.04.2020 року.

Однак, позивач при розрахунку процентів за користування кредитом не прийнято до уваги вищезазначені обставини та для нарахування відсотків здійснено нарахування заборгованості по процентам за період з 26.08.2018 року по 12.06.2020 року.

Таким чином дії позивача по нарахуванню процентів за користування кредитом по кредитному договору № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року у період з 14.04.2020 по 12.06.2020 року є протиправними.

Згідно п. 4.1 Договору зміна процентної ставки здійснюється за ініціативою Банку без внесення змін (доповнень) до Договору один раз на рік, шляхом надсилання Банком Позичальнику, поручителям, Заставодавцям/Іпотекодавцям письмового повідомлення про зміну процентної ставки не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої вступає в силу інша процентна ставка. Повідомлення обов`язково має містити значення процентної ставки, на яку буде проведено заміну діючої процентної ставки, та дату починаючи з якої вона вступає в силу.

Однак, позивачем не подано до матеріалів справи доказів направлення/отримання відповідачем-1 такого повідомлення.

Крім того як вбачається з поданого розрахунку заборгованості по процентам, позивачем у різні періоди нарахування застосовується різна процентна ставка, однак жодних пояснень стосовно застосовних процентних ставок, значення індексу UIRD12m та фіксованої маржі та інформацію щодо застосовних процентних ставок за період дії договору позивачем не наведено, ані в позовній заяві, ані в розрахунку.

А відтак, у відповідача-1 відсутня можливість перевірити правильність нарахування відсотків позивачем у період дії кредитного договору.

По-третє, відповідач-1 заперечує стосовно нарахування пені по кредитному договору № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018.

Відповідно п. 3.9 Договору, за наявності заборгованості по Кредиту та/або платі за Кредит, Сторони встановлюють наступну черговість погашення Позичальником заборгованості після зарахування коштів на рахунок, визначений в Додатковому договорі:

1) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);

2) прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);

3) прострочена сума Кредиту (якщо буде мати місце прострочення);

4) строкові комісії;

5) строкові проценти;

6) строкова заборгованість за Кредитом.

Штрафи, пені (у разі виникнення), які підлягають сплаті за порушення умов Договору, сплачується Позичальником окремо, на вимогу Банку.

З підписанням договору, у відповідності із законодавством України, Позичальник надає Банку право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості погашення заборгованості Позичальника за Генеральним кредитним договором. Банк інформує Позичальника у письмовій формі на його запит про застосовану черговість погашення заборгованості.

Погашення Позичальником заборгованості кожної наступної черги повинна відбуватися виключно після повного погашення заборгованості кожної попередньої черги.

Сторони встановлюють, що Банк має право самостійно зараховувати кошти, які направлені Позичальником на погашення заборгованості, згідно встановленої черговості, або змінювати черговість погашення, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок по відповідних рахунках.

Пунктом 7.3 Договору передбачено, що за порушення визначених у договорі строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій, Позичальник зобов`язаний сплатити Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченої заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. Пеня сплачується у національній валюті на рахунок, про який Банк повідомляє позичальника.

Так, позивачем нарахована пеня за період з 01.07.2019 року по 12.06.2020 року у розмірі 438 455,92 грн.

Однак, відповідач-1 із вказаним розрахунком позивача не погоджується з огляду на наступне.

Відповідно до п. 15 Розділу Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОУШ-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Відповідний карантин встановлено з 12 березня 2020 року до 31 жовтня 2020 року на всій території України постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211, від 20.05.2020 року № 392, від 22.07.2020 року № 641.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Цивільного кодексу України акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.

Таким чином під час нарахування пені позивач мав право застосовувати період до 12.03.2020 року.

Отже, період прострочення, який може братися до уваги при нарахуванні пені у даному випадку з 01.07.2019 року по 11.03.2020 року, однак з урахуванням відсутності розрахунку простроченої кредитної заборгованості неможливо перевірити правильність нарахування пені по 11.03.2020 року.

Позиція позивача, викладена у відповіді на відзив відповідача-1

Щодо припинення 14.04.2020 року дії кредитного договору №898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018 року.

14.04.2020 року позивачем на адресу відповідача-1 направлено вимогу щодо сплати заборгованості, яка виникла станом на 13.04.2020 року в сумі 16 122 843,50 грн., в т.ч.: 11 021 686,07 грн. - поточна заборгованість за кредитом, 3 673 896,00 грн. - прострочена заборгованість за кредитом, 327 763,16 грн. - поточна заборгованість за процентами, 1 099 498,27 грн. - прострочена заборгованість за процентами.

Проте зазначена вимога не була отримана відповідачем-1 та повернута підприємством поштового зв`язку до позивача зі спливом строку її зберігання.

Відповідно до висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18), постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12 (провадження № 14-154цс18), після вступу в силу судового рішення про дострокове стягнення заборгованості за кредитом, строк кредитного договору закінчується, а відтак з цього моменту Банк втрачає право на нарахування процентів за користування кредитом та неустойки. Відповідно з цього моменту припиняються кредитні зобов`язання за кредитним договором, а залишаються виключно боргові зобов`язання по сплаті боргу, визначеного судовим рішенням. Наявність судового рішення про дострокове задоволення вимог кредитора щодо всієї суми заборгованості, не є підставою для нарахування процентів та пені за кредитним договором, який у цій частині змінений кредитором. Кредитодавець має право нараховувати передбачені договором проценти лише впродовж строку дії кредитного договору або до звернення кредитора до суду з вимогою про дострокове стягнення заборгованості, після спливу такого строку нарахування відсотків є безпідставним.

Щодо стягнення пені.

Законом від 16 червня 2020 року N 691-IX Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОУШ-19 було внесено зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356), якими доповнено пунктом 15 такого змісту:

"15. У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОУГО-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення".

Відповідно до ч. 2 цього Закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Опублікований Закон N 691-ІХ в газеті Голос України , № 110, 03.07.2020. Отже Закон N 691-ГХ набрав чинності з 04.07.2020 року. Слід зазначити, що згідно розрахунку заборгованості пеня за несвоєчасну сплату кредиту та процентів нарахована за період до 12.06.2020 року, тобто до набрання Законом N 691-ГХ законної сили.

Згідно ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів надано наступне тлумачення ч. 1 ст. 58 Конституції України: Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи) .

Таким чином, пеня підлягає сплаті відповідачами 1,2,3,4 у повному обсязі згідно наданого позивачем розрахунку.

Щодо розрахунку заборгованості.

Відповідно до п. 1.4.1 Кредитного договору за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п. 1.3 цього договору з врахуванням встановленого графіку зменшення ліміту кредитної лінії за цим договором (строкова заборгованість) базова процентна ставка встановлюється в розмірі суми значення індексу UIRD12m для валюти, що відповідає валюті кредиту, станом на попередній банківський день, що передує даті укладення договору та значення фіксованої маржі в розмірі 3,94 процентних пункти.

Розділом Кредитного договору Терміни, що застосовуються в договорі надано визначення терміну UIRD12m: UIRD12m - Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates), що відповідає депозитній ставці на строк 12 місяців -індекс, який розраховує Компанія Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з Національним банком України (опублікована на спеціальних сторінках Methodology в системі Thomson Reuters та на інтернет-сайті Національного банку України), на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних осіб. Значення (фіксінг) індексу UIRD) публікується Компанією Thomson Reuters кожного робочого дня на спеціальних сторінках UARDFIX та UARDFIX=R в системі Thomson Reuters (в текстовому та логічному форматі відповідно) та розкриваються Національним банком України щоденно у вільному доступі на інтернет-сайті Національного банку України.

Таким чином, розмір ставки UIRD12m для гривні є загальновідомим, оскільки розміщується на офіційному сайті Національного банку України. Станом на 14.08.2018 року (банківський день, що передує даті укладання Кредитного договору) UIRD12m складав 14,24% річних. З урахуванням маржі у розмірі 3,94 процентних пункти, розмір базової процентної ставки на дату укладання Кредитного договору складав 18,18% річних. Станом на 14.08.2019 року UIRD12m складав 15,60% річних. З урахуванням маржі у розмірі 3,94 процентних пункти, розмір базової процентної ставки з 15.08.2019 року складав 19,54% річних.

Відповідач-1, висловлюючи незгоду із наданим розрахунком, жодних документів або контррозрахунків на підтвердження своїх заперечень не надав, тому заперечення ТОВ СМС ЕКО є безпідставними та необґрунтованими.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

Між Публічним акціонерним товариством УКРГАЗБАНК (далі-банк, кредитор, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю „СМС ЕКО" (далі-позичальник, відповідач) було укладено кредитний договір № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018, до якого, в подальшому, були внесені зміни та доповнення згідно з додатковими угодами № 1 від 09.11.2018 року, № 2 від 18.01.2019 року, № 3 від 28.02.2019 року, № 4 від 30.07.2019 року, № 5 від 24.12.2019 року.

Згідно з п. 1.1. кредитного договору Банк відкриває Позичальнику не відновлювану відкличну кредитну лінію з Лімітом кредитної лінії в сумі 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, а Позичальник зобов`язується сплачувати комісії та проценти за користування кредитними коштами та повернути кредит у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до п. 1.3. кредитного договору надання кредиту здійснюється з 15 серпня 2018 року по 20 грудня 2020 року (включно). Позичальник зобов`язаний сплачувати кредит у строки дії Ліміту кредитної лінії відповідного періоду та у сумі перевищення фактичної заборгованості по кредиту цього періоду над Лімітом кредитної лінії наступного періоду відповідно до Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим договором (Додаток 1 до цього Договору) та у будь-якому випадку повернути кредит у повному обсязі в термін по 20 грудня 2020 року (включно).

Згідно з п.п. 1.4., 1.4.1., 1.4.2. кредитного договору Позичальник зобов`язаний сплачувати Банку комісії у розмірі та в порядку, визначеному Тарифами, які наведені в Додатку 2 до цього Договору, (далі за текстом - Тарифи ) та проценти за користування кредитними коштами в наступному розмірі:

- за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3. Договору з врахуванням встановленого Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим Договором, (строкова заборгованість) базова процентна ставка за користування кредитними коштами (далі Базова процентна ставка) встановлюється в розмірі суми значення індексу ІЛКТЛ2т для валюти, що відповідає валюті кредиту, станом на попередній банківський день, що передує даті укладання Договору та значення фіксованої маржі в розмірі 3,94 (три цілих дев`яносто чотири сотих) процентних пункти. Значення процентної ставки за користування кредитними коштами змінюється щорічно згідно з процедурою, визначеною в розділі IV Договору.

- за користування кредитними коштами, що не повернуті в строк (прострочена заборгованість), відповідно до п.1.3. цього Договору, у т. ч. у строки визначені в Графіку зменшення Ліміту кредитної лінії за цим Договором та або відповідно до умов дострокового погашення кредиту встановлених внаслідок застосування Банком вимоги дострокового повного або часткового виконання Позичальником своїх зобов`язань за цим Договором. Базова процентна ставка встановлюється в розмірі, визначеному в п. 1.4.1. Договору збільшеного на 5,0 (п`ять цілих нуль десятих) % річних.

За умовами п. 1.4.3. кредитного договору сторони домовилися, що Базова процентна ставка за користування кредитними коштами в межах строку кредитування на строкову заборгованість, збільшується у разі недотримання Позичальником перелічених пунктом 1.4.3. умов Договору, на кількість процентних пунктів, зазначених у п. 1.4.3. Договору.

Відповідно до п. 3.1. кредитного договору кредитні кошти надаються Банком Позичальнику на підставі письмової анкети-заяви/заяви Позичальника в межах невикористаного залишку Ліміту кредитної лінії згідно з Графіком зменшення Ліміту кредитної лінії окремими траншами шляхом:

- оплати в межах строків, визначених у п.1.3. цього Договору, розрахункових документів Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478;

- перерахування з позичкового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478 на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_2 , відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478.

На виконання п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.1. кредитного договору та на підставі заяв Позичальника на отримання кредитних коштів Банком було відкрито невідновлювану кредитну лінію шляхом перерахування двох траншів (за кредитною заявкою Позичальника №1 від 16.08.2018 р. на суму 9 000 000,00 грн. та кредитною заявкою Позичальника №1 від 13.11.2018 р. на суму 7 000 000,00 грн.) на загальну суму 16 000 000,00 грн. із сплатою заявленої Позичальником процентної ставки в розмірі 18,8% річних та цільовим призначенням Придбання обладнання .

На підставі зазначених заяв на отримання кредитних коштів кошти були перераховані безпосередньо контрагенту Позичальника - ТОВ ТЕФФ для оплати обладнання, що придбавалось Позичальником за договором поставки, укладеним між Позичальником та ТОВ ТЕФФ .

Загальна сума наданих Банком Позичальнику кредитних коштів - 16 000 000,00 грн.

Факт перерахування кредитних коштів на вказаний в вищезазначених кредитних заявках Позичальника рахунок ТОВ ТЕФФ з позичкового рахунку Позичальника № НОМЕР_1 , відкритого в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478, підтверджується меморіальними ордерами № 12388_78 від 16.08.2018 року та № 12808_28 від 13.11.2018 року, а також випискою по рахунку № НОМЕР_1 з 15.08.2018 по 12.06.2020.

Тобто, банк належним чином виконав свої зобов`язання за Кредитним договором, визначені кредитним договором.

Пунктом 3.2 кредитного договору передбачено, що погашення кредиту Позичальник здійснює на рахунок № НОМЕР_3 в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478, відповідно до Графіку зменшення ліміту кредитування, який наведено в Додатку 1 до цього Договору.

Згідно п. 3.6. кредитного договору Позичальник сплачує комісії Банку у розмірах, у порядку та в строки, що визначені Тарифами (Додаток 2 до цього Договору).

Пунктом 4.4 кредитного договору визначено, що встановлений максимальний розмір процентної ставки за користування кредитними коштами складає 35,0 (тридцять п`ять цілих нуль десятих) % річних.

Відповідно до п. 3.3. кредитного договору нарахування процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3. цього Договору, здійснюється на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за наданими кредитними коштами (строкової заборгованості), виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в п. п. 1.4.1. цього Договору. При розрахунку процентів за користування кредитними коштами використовується метод факт/360 , виходячи із фактичної кількості днів у місяці та банківського року з розрахунку 360 днів у році, враховуючи перший день та не враховуючи останній день користування кредитними коштами. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються Банком у валюті кредиту щомісячно, не пізніше останнього банківського дня місяця, за період з дати надання кредиту по останній календарний день місяця, в якому наданий кредит, та надалі з першого дня по останній календарний день місяця, в день повного (у т. ч. дострокового) погашення заборгованості по кредиту, в день дострокового розірвання цього Договору, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.3. цього Договору, за період з першого календарного дня місяця, в якому відбувається погашення кредиту, по день, що передує дню погашення кредиту, а у разі настання Події припинення до дня настання Події припинення, що визначені в п.7.5.2. цього Договору.

У відповідності до п. 3.4 кредитного договору проценти за користування кредитними коштами сплачуються Позичальником щомісячно, не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано кредит у відповідності до п.1.3. цього Договору, в день повного погашення заборгованості по кредиту, в день повного дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день, зазначений в письмовому повідомленні Банку про дострокове розірвання цього Договору на рахунок № НОМЕР_3 , в Дніпропетровській обласній дирекції АБ УКРГАЗБАНК , код Банку 320478.

Нарахування процентів за користування кредитними коштами, що не повернуті в строк, передбачений цим Договором (прострочена заборгованість), здійснюється на суму фактичного щоденного залишку простроченої заборгованості по кредиту, виходячи з процентної ставки, зазначеної у п. 1.4.2. цього Договору, до дати погашення простроченої заборгованості по кредиту, або настання Події припинення визначеної п.7.5.2. цього Договору.

Згідно п. 6.2.2. кредитного договору Позичальник зобов`язується своєчасно та в повному обсязі, в строки, встановлені в п.1.3. цього Договору, повернути отримані в межах кредитної лінії суми кредиту.

Згідно п. 6.3.3. кредитного договору, Банк має право відмовитися від надання Позичальнику кредитних коштів за цим Договором частково або в повному обсязі, а також вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов`язань по даному Договору, включаючи нараховані проценти З користування кредитними коштами, комісії та штрафні санкції, якщо відбулася та триває хоча б одна з наступних подій, зокрема, Позичальник не виконав у строк свої зобов`язання по поверненню кредиту (його частини) в тому числі, достроковому, та/або сплаті процентів за користування кредитними коштами, комісія, штрафних санкцій, передбачених цим Договором та/або договорами забезпечення.

Згідно п. 6.3.8. кредитного договору у разі наявності у Позичальника простроченої заборгованості за цим договором та/або іншими кредитними договорами, укладеними з Банком та якщо забезпеченням за усіма вищевказаними кредитними договорами виступає предмет забезпечення, визначений в п.2.1. цього Договору, Банк має право вимагати дострокового виконання Позичальником своїх зобов`язань за цим Договором та окремо за кожним іншим кредитним договором, в тому числі за рахунок реалізації вищезазначеного забезпечення.

Відповідно до п. 7.5.1. кредитного договору у випадку неповернення в строк кредиту при настанні Події припинення, вся заборгованість Позичальника щодо погашення суми кредиту вважається простроченою і Позичальник зобов`язаний сплатити на користь Банку проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника щодо погашення суми Кредиту, яка у відповідності до ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюється за домовленістю сторін у процентах та дорівнюють 23,18 (двадцять три цілих вісімнадцять сотих) % річних , розрахованих від суми простроченої заборгованості Позичальника щодо погашення суми кредиту за весь період прострочення.

У зв`язку з тим, що Позичальник свої зобов`язання виконує неналежним чином, станом на 12.06.2020 за кредитним договором утворилась заборгованість за основним боргом в сумі 16 709 095.18 грн. з яких:

- заборгованість по кредиту строкова - 8 572 422,07 грн.;

- заборгованість по кредиту прострочена - 6 123 160,00 грн.;

- заборгованість по процентах поточна - 117 352,39 грн.;

- заборгованість по процентах прострочена - 1 896 160,72 грн.

Враховуючи те, що позичальник порушив виконання взятих на себе зобов`язань за кредитним договором, зокрема не повернув кредитні кошти та не сплатив проценти за їх користування, кінцевий строк для сплати яких сплив, то за таких обставин Банк вимагає повернення суми кредиту, що залишилась, та сплати процентів.

В забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором були укладені:

- договір поруки № 898/2018/ДнОД-МСБ-П1, укладений 15.08.2018 року між позивачем, відповідачем-1 та ОСОБА_1 (далі - відповідач-2, поручитель-1), із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами №1 від 30.07.2019 року та №2 від 24.12.2019 року (далі - Договір поруки №1);

- договір поруки № 898/2018/ДнОД-МСБ-П2, укладений 15.08.2018 року між позивачем, відповідачем-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОСВІТ КР (далі - відповідач-3, поручитель-2), із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами №1 від 30.07.2019 року та №2 від 24.12.2019 року (далі - Договір поруки №2);

- договір поруки № 898/2018/ДнОД-МСБ-ПЗ, укладений 15.08.2018 року між позивачем, відповідачем-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю ОХОРОННО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ БОРИСФЕН (далі - відповідач-4, поручитель-3), із змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами №1 від 30.07.2019 року та №2 від 24.12.2019 року (далі - Договір поруки №3);

Згідно п. 1.1 Договорів поруки №№ 1, 2, 3 Поручителі 1-3 зобов`язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов`язань по кредитному договору №898/2018/ДнОД-МСБ від 15 серпня 2018 року, а також договорів про внесення змін та додаткових договорів до нього, укладеному Кредитором з Позичальником, згідно якого Позичальник зобов`язаний у порядку та на умовах, викладених у кредитному договорі не пізніше 20 грудня 2020 року (включно).

Відповідно до п. 1.2 Договорів поруки №№ 1, 2, 3 Поручителі 1-3 несуть солідарну відповідальність з Позичальником перед Кредитором за виконання зобов`язань по кредитному договору.

Пунктом 1.3 Договорів поруки №№ 1, 2, 3 передбачено, що Поручителі 1-3 відповідають за повернення заборгованості за кредитним договором у тому ж обсязі, що і Позичальник.

Відповідно до п. 5.1 Договорів поруки №№ 1, 2, 3, цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами та скріплення відбитками печаток (за наявності) і діє по 20 грудня 2030 р. включно.

У зв`язку з порушенням позичальником договірних зобов`язань перед Банком, позивачем на адресу відповідача-1 було направлено вимогу про усунення порушення (вих. № 172/10957/2020 від 14.04.2020) про сплату заборгованості, яка залишена відповідачем-1 без відповіді та задоволення.

У зв`язку з порушенням відповідачем-2 договірних зобов`язань перед Банком, позивачем на адресу відповідача-2 було направлено лист-вимогу (вих. № 172/19697/2020 від 14.07.2020) про сплату заборгованості, яка залишена ним без відповіді та задоволення.

У зв`язку з порушенням відповідачем-3 договірних зобов`язань перед Банком, позивачем на адресу відповідача-3 було направлено лист-вимогу (вих. № 172/19716/2020 від 14.07.2020) про сплату заборгованості, яка залишена ним без відповіді та задоволення.

У зв`язку з порушенням відповідачем-4 договірних зобов`язань перед Банком, позивачем на адресу відповідача-3 було направлено лист-вимогу (вих. № 172/19717/2020 від 14.07.2020) про сплату заборгованості, яка залишена ним без відповіді та задоволення.

Таким чином, обсяги зобов`язань Поручителів, з урахуванням умов кредитного договору та погоджених умов Договору поруки, дорівнюють обсягу зобов`язань позичальника, який згідно Розрахунку заборгованості становить 17 422 550,75 грн. з яких:

- заборгованість по кредиту строкова - 8 572 422,07 грн.;

- заборгованість по кредиту прострочена - 6 123 160,00 грн.;

- заборгованість по процентах поточна -117 352,39 грн.;

- заборгованість по процентах прострочена -1 896 160,72 грн.

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту в сумі 438 455,92 грн.;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів в сумі 87 007,29 грн.;

- З % річних за прострочення сплати кредиту та нарахованих процентів за користування кредитом - 70 486,68 грн.;

- сума збільшення заборгованості з урахуванням індексу інфляції за несвоєчасне погашення кредиту та процентів за користування кредитом - 117 505,68 грн.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Щодо правовідносин сторін

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (стаття 1054 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

З урахуванням викладеного судом установлено, що між сторонами виникли кредитні правовідносини, пов`язані із неналежним виконанням відповідачем умов кредитного договору, щодо своєчасного та у повному розмірі повернення кредиту, сплати відсотків, регулювання яких здійснюється на підставі ГК України, ЦК України.

Щодо суми строкової заборгованості по кредиту та суми простроченої заборгованості по кредиту

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Частиною 1 ст. 553 ЦК України визначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Частиною 1 ст. 554 ЦК України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 ЦК України).

Доказів погашення заборгованості у повному обсязі сторонами суду не надано.

З огляду на викладене, позовна вимога про стягнення з відповідачів-1, 2, 3, 4 строкової заборгованості по кредиту підлягає задоволенню у розмірі 8 572 422,07 грн. та простроченої заборгованості по кредиту підлягає задоволенню у розмірі 6 123 160,00 грн.

Щодо суми поточної заборгованості по процентах та суми простроченої заборгованості по процентах

Згідно з статтею 1056-1 Цивільного кодексу України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Як вбачається з матеріалів справи, за несвоєчасне повернення кредиту, позивачем нараховано заборгованість по процентах поточна у розмірі 117 352,39 грн. та нараховано заборгованість по процентах прострочена у розмірі 1 896 160,72 грн.

Заперечення відповідача, що строк дії договору було припинено, суд відхиляє з огляду на таке.

14.04.2020 року на адресу Відповідача 1 позивачем було направлено вимогу про усунення порушення, якою Позивач вимагав від нього сплати заборгованості, яка виникла станом на 13.04.2020 року в сумі 16 122 843,50 грн., в т.ч.: 11 021 686,07 грн. - поточна заборгованість за кредитом, 3 673 896,00 грн. - прострочена заборгованість за кредитом, 327 763,16 грн. - поточна заборгованість за процентами, 1 099 498,27 грн. - прострочена заборгованість за процентами. Проте зазначена вимога не була отримана Відповідачем 1 та повернута підприємством поштового зв`язку до Позивача зі спливом строку її зберігання, що підтверджується доданими до позовної заяви рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу та копією конверту. У зв`язку з неотриманням вимоги Відповідачем 1 та несплатою ним суми заборгованості за Кредитним договором, Позивач реалізував своє право на дострокове стягнення заборгованості за кредитом зверненням з позовом до суду відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України.

Відповідно до висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц (провадження № 14-154цс18), постанові Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12 (провадження № 14-154цс18), після вступу в силу судового рішення про дострокове стягнення заборгованості за кредитом, строк кредитного договору закінчується, а відтак з цього моменту Банк втрачає право на нарахування процентів за користування кредитом та неустойки. Відповідно з цього моменту припиняються кредитні зобов`язання за кредитним договором, а залишаються виключно боргові зобовчязання по сплаті боргу, визначеного судовим рішенням. Наявність судового рішення про дострокове задоволення вимог кредитора щодо всієї суми заборгованості, не є підставою для нарахування процентів та пені за кредитним договором, який у цій частині змінений кредитором. Кредитодавець має право нараховувати передбачені договором проценти лише впродовж строку дії кредитного договору або до звернення кредитора до суду з вимогою про дострокове стягнення заборгованості, після спливу такого строку нарахування відсотків є безпідставним.

До матеріалів справи не надано рішення суду про стягнення, в тому числі дострокове стягнення, з позичальника або поручителей забогованості за крелдитним договором, або рішення суду про звернення стягнення на предмет затави.

Отже, позивач правомірно нараховує проценти за користування кредитними коштами до моменту звернення з позовом про стягнення за кредитним договором № 898/2018/ДнОД-МСБ від 15.08.2018.

З огляду на викладене, позовна вимога про стягнення з відповідачів-1, 2, 3, 4 поточної заборгованості по процентах підлягає задоволенню у розмірі 117 352,39 грн. та простроченої заборгованості по процентах підлягає задоволенню у розмірі 1 896 160,72 грн.

Щодо суми пені за несвоєчасне погашення кредиту та суми пені за несвоєчасну сплату процентів

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

За змістом ст.ст. 549, 551 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у вiдсотках вiд суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме i нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмiр встановлюється договором або актом цивiльного законодавства.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань", платники грошових коштiв сплачують на користь одержувачiв цих коштiв за прострочку платежу пеню в розмiрi, що встановлюється за згодою сторiн. Відповідно до п. 7.3 кредитного договору за порушення визначених в цьому договорі строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій, Позичальник зобов`язаний сплатити Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченої Фактичної заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, про який Банк повідомляє Позичальника.

У зв`язку з тим, що Позичальником порушено зобов`язання щодо дотримання строків сплати кредиту та процентів за користування кредитними коштами Позичальник зобов`язаний сплатити Банку станом на 12.06.2020 року пеню в розмірі 525 463,21 грн., в тому числі:

- пеню за несвоєчасне погашення кредиту в сумі 438 455,92 грн.;

- пеню за несвоєчасну сплату процентів в сумі 87 007,29 грн.

На підставі вказаних норм права, враховуючи, що розрахунок пені, доданий до матеріалів позовної заяви, є арифметично вірним, вимоги позивача про стягнення пені за несвоєчасне погашення кредиту в сумі 438 455,92 грн. та пені за несвоєчасну сплату процентів в сумі 87 007,29 грн. визнаються судом правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

Посилання відповідача на Закон від 16.06.2020 № 691-IX "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID 19" було внесено зміни до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р„ NN 40 - 44, ст. 356), якими доповнено пунктом 15 такого змісту:

"15. У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID -19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення".

Відповідно до ч. 2 цього Закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Опублікований Закон N 691-ІХ в газеті Голос України , № 110, 03.07.2020. Отже цей Закон набрав чинності з 04.07.2020 року.

Як вбачається з розрахунку заборгованості, пеня за несвоєчасну сплату кредиту та процентів нарахована позивачем за період до 12.06.2020 року, тобто до набрання Законом "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID-19" законної сили.

Таким чином, пеня підлягає сплаті Відповідачами 1,2,3,4 у повному обсязі згідно наданого Позивачем розрахунку.

Щодо суми 3% річних за прострочення сплати кредиту та суми 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом

Відповідно до положень статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно наданого позивачем розрахунку сума 3 % річних за прострочення сплати кредиту складає у розмірі 57 751,89 грн., сума 3 % річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом складає у розмірі 12 734,79 грн.

На підставі вказаних норм права, враховуючи, що розрахунок 3% річних та інфляційних втрат, доданий до матеріалів позовної заяви, є арифметично вірним, вимоги позивача про стягнення суми 3 % річних за прострочення сплати кредиту у розмірі 57 751,89 грн., суми 3 % річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом у розмірі 12 734,79 грн. визнаються судом правомірними та такими, що підлягають задоволенню.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Щодо судового збору

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача-1 у розмірі 261 338,26 грн., з вини якого виник спір.

Керуючись статтями 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю СМС ЕКО (50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 5, офіс 13/1, код ЄДРПОУ 139948203) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОСВІТ КР (49010, м. Дніпро, вул. Телевізійна, буд. 1, офіс 4, код ЄДРПОУ 41969279) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю ОХОРОННО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ БОРИСФЕН (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 27, офіс 4, код ЄДРПОУ 39380974) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 8 572 422,07 грн. - заборгованість по кредиту строкова, 6 123 160,00 - заборгованість по кредиту прострочена, 117 352,39 грн. - заборгованість по процентам поточна, 1 896 160,72 грн. - заборгованість по процентам прострочена, 438 455,92 грн. - пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 87 007,29 грн. - пеня за несвоєчасну сплату процентів, 57 751,89 грн. - 3% річних за прострочення сплати кредиту, 12 734,79 грн. - 3% річних за прострочення сплати нарахованих процентів за користування кредитом.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю СМС ЕКО (50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 5, офіс 13/1, код ЄДРПОУ 139948203) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк УКРГАЗБАНК (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) - 261 338,26 грн. - витрат по сплаті судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 04.01.2021

Суддя В.Г. Бєлік

Дата ухвалення рішення 22.12.2020
Оприлюднено 05.01.2021

Судовий реєстр по справі 904/4625/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 25.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 22.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 08.10.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.09.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.09.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/4625/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону