ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 323/2881/20

2/323/194/21

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

іменем України

12.01.2021 року м. Оріхів

Оріхівський районний суд Запорізької області у складі головуючого судді Плечищевої О.В., при секретарі Лавданській Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом

позивача: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 )

до відповідача: Кредитної спілки "ЮК ДЕМОС" (код ЄДРПОУ 33210627, адреса: 69032, м.Запоріжжя, пр-т Соборний, буд.177, кв.146)

про захист прав споживачів та стягнення заборгованості за договором,

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2020 року до Оріхівського районного суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Кредитної спілки "ЮК ДЕМОС" про захист прав споживачів та стягнення заборгованості за договором. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 14 січня 2019 року між Кредитною спілкою ЮК ДЕМОС та позивачем було укладено договір № АДВ-00000005 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, відповідно до умов якого позивач зобов`язався здійснити внесок в касу спілки в сумі 15000,00 (п`ятнадцять тисяч) доларів США готівкою, а КС ЮК ДЕМОС зобов`язалась прийняти внесок у зазначеній сумі з виплатою процентів в розмірі 10 % річних строком до 14.01.2020 року.

У цей же день 14.01.2019 року між Кредитною спілкою ЮК ДЕМОС та позивачем було укладено договір № АДВ-0000006 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, відповідно до умов якого позивач зобов`язався здійснити внесок в касу спілки в сумі 8723,68 (Вісім тисяч сімсот двадцять три долара США 68 центів) готівкою, а КС ЮК ДЕМОС зобов`язалась прийняти внесок у зазначеній сумі з виплатою процентів в розмірі 10 % річних строком до 14.05.2019 року

Відповідно до умов вищевказаних Договорів, КС ЮК ДЕМОС зобов`язалася нараховувати проценти на внесок, сплачувати їх, починаючи з 14 числа кожного місяця від дня внесення внеску протягом строку дії договору та в порядку визначеному Графіком сплати внеску та процентів за користування Внеском (графік розрахунків), що є додатком до Договорів, а також - повернути вкладнику суму внеску та нараховані, але не сплачені проценти в день визначений п.1.1 договору в якості закінчення строку внеску (п.2.7, 2.8 Договору).

Позивач в повному обсязі виконав умови вищезазначених Договорів та надав Відповідачу кошти в розмірі 15000,00 (п`ятнадцять тисяч) доларів США за Договором №АДВ-00000005 від 14.01.2019 р., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера №26 від 14 січня 2019 року; та грошові кошти в розмірі 8723,68 (Вісім тисяч сімсот двадцять три) долара США 68 центів за Договором №АДВ-00000006 від 14.01.2019р., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера №27 від 14 січня 2019 року.

Строк дії Договору №АДВ-00000005 від 15.01.2019 р. закінчився 14.01.2020 р. і під час дії цього договору внесок ОСОБА_1 разом з процентами, що у загальній сумі становить 16 500, 00 (Шістнадцять тисяч п`ятсот доларів США).

Даний факт підтверджується також Довідкою про стан внеску на 14.05.2020 р. за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р., виданою кредитною спілкою ЮК Демос , та завіреною мастичною печаткою та підписом голови правління Н.М. Демченко.

Відповідно до вказаної Довідки станом на 14.01.2020 року сума невиплаченого ОСОБА_1 внеску 15 000, 00 (п`ятнадцять тисяч доларів США 00 центів), сума невиплачених процентів 1 500, 00 (одна тисяча доларів США 00 центів).

Строк дії Договору №АДВ-00000006 від 14.01.2019 р. в подальшому було продовжено та згідно з Графіком розрахунків, який є додатком до договору №АДВ - 00000006 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2019 року та який встановлює періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати процентів за користування Внеском, під час дії цього договору внесок ОСОБА_1 разом з процентами у загальній сумі становить 9 637, 76 (Дев`ять тисяч шістсот тридцять сім доларів США 76 центів), а строк дії договору продовжено до 14.05.2020 року.

Даний факт підтверджується також Довідкою про стан внеску на 14.05.2020 р. за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р., виданою кредитною спілкою ЮК Демос , та завіреною мастичною печаткою та підписом голови правління Н.М. Демченко.

Відповідно до вказаної Довідки станом на 14.05.2020 року сума невиплаченого ОСОБА_1 внеску за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р. складає 8 481, 49 (Вісім тисяч чотириста вісімдесят один долар США 49 центів), сума невиплачених процентів 1 156, 27 (Одна тисяча сто п`ятдесят шість доларів США 27 центів).

На даний час сума внеску та нарахованих процентів ОСОБА_1 не виплачені, тому позивач прохає стягнути з відповідача на свою користь заборгованість за договором № АДВ-00000005 від 14.01.2019 року, яка складається з суми внеску 15 000, 00 (п`ятнадцять тисяч 00 центів доларів США), та суми невиплачених процентів, яка складає 1 500, 00 (Одна тисяча п`ятсот доларів США 00 центів), а всього в загальній сумі 16 500, 00 (Шістнадцять тисяч п`ятсот) доларів США. Крім того, прохає стягнути з відповідача на свою користь - заборгованість за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 року, яка складається з суми внеску 8481, 49 (Вісім тисяч чотириста вісімдесят один долар США 49 центів), та суми невиплачених процентів, що складає 1 156, 27 (Одна тисяча сто п`ятдесят шість доларів США 27 центів), а всього в загальній сумі 9 637, 76 (Дев`ять тисяч шістсот тридцять сім 76 центів) доларів США.

Позивач у судове засідання не з"явився, до суду надав заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні позовних вимог наполягає в повному обсязі, прохає розірвати шлюб з відповідачем.

В судове засідання представник відповідача не з`явився по невідомим суду причинам, про час та місце судового засідання був повідомлений своєчасно, у встановлений законодавством спосіб, судовою повісткою з повідомленням, про причини неявки не повідомив, заперечень проти позову, заяв по суті справи чи з процесуальних питань, а також заяву про розгляд справи без його участі не надав.

Відповідно до вимог ст.280 ЦПК України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів якщо відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин.

Наведені обставини відповідно до ст. 280 ЦПК України у сукупності є підставою для заочного розгляду справи, про що судом було постановлено відповідну ухвалу.

Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Дослідивши обставини справи та проаналізувавши вимоги законодавства України про шлюб та сім`ю, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14 січня 2019 року між Кредитною спілкою ЮК ДЕМОС та позивачем було укладено договір № АДВ-00000005 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, відповідно до умов якого позивач зобов`язався здійснити внесок в касу спілки в сумі 15000,00 (п`ятнадцять тисяч) доларів США готівкою, а КС ЮК ДЕМОС зобов`язалась прийняти внесок у зазначеній сумі з виплатою процентів в розмірі 10 % річних строком до 14.01.2020 року.

У цей же день 14.01.2019 року між Кредитною спілкою ЮК ДЕМОС та позивачем було укладено договір № АДВ-0000006 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, відповідно до умов якого позивач зобов`язався здійснити внесок в касу спілки в сумі 8723,68 (Вісім тисяч сімсот двадцять три долара США 68 центів) готівкою, а КС ЮК ДЕМОС зобов`язалась прийняти внесок у зазначеній сумі з виплатою процентів в розмірі 10 % річних строком до 14.05.2019 року

Відповідно до умов вищевказаних Договорів, КС ЮК ДЕМОС зобов`язалася нараховувати проценти на внесок, сплачувати їх, починаючи з 14 числа кожного місяця від дня внесення внеску протягом строку дії договору та в порядку визначеному Графіком сплати внеску та процентів за користування Внеском (графік розрахунків), що є додатком до Договорів, а також - повернути вкладнику суму внеску та нараховані, але не сплачені проценти в день визначений п.1.1 договору в якості закінчення строку внеску (п.2.7, 2.8 Договору).

Позивач в повному обсязі виконав умови вищезазначених Договорів та надав Відповідачу кошти в розмірі 15000,00 (п`ятнадцять тисяч) доларів США за Договором №АДВ-00000005 від 14.01.2019 р., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера №26 від 14 січня 2019 року; та грошові кошти в розмірі 8723,68 (Вісім тисяч сімсот двадцять три) долара США 68 центів за Договором №АДВ-00000006 від 14.01.2019р., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера №27 від 14 січня 2019 року.

Строк дії Договору №АДВ-00000005 від 15.01.2019 р. закінчився 14.01.2020 р. і під час дії цього договору внесок ОСОБА_1 разом з процентами, що у загальній сумі становить 16 500, 00 (Шістнадцять тисяч п`ятсот доларів США).

Даний факт підтверджується також Довідкою про стан внеску на 14.05.2020 р. за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р., виданою кредитною спілкою ЮК Демос , та завіреною мастичною печаткою та підписом голови правління Н.М. Демченко.

Відповідно до вказаної Довідки станом на 14.01.2020 року сума невиплаченого ОСОБА_1 внеску 15 000, 00 (п`ятнадцять тисяч доларів США 00 центів), сума невиплачених процентів 1 500, 00 (одна тисяча доларів США 00 центів).

Строк дії Договору №АДВ-00000006 від 14.01.2019 р. в подальшому було продовжено та згідно з Графіком розрахунків, який є додатком до договору №АДВ - 00000006 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2019 року та який встановлює періодичність та розміри платежів Спілки по поверненню Вкладнику Внеску та сплати процентів за користування Внеском, під час дії цього договору внесок ОСОБА_1 разом з процентами у загальній сумі становить 9 637, 76 (Дев`ять тисяч шістсот тридцять сім доларів США 76 центів), а строк дії договору продовжено до 14.05.2020 року.

Даний факт підтверджується також Довідкою про стан внеску на 14.05.2020 р. за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р., виданою кредитною спілкою ЮК Демос , та завіреною мастичною печаткою та підписом голови правління Н.М. Демченко.

Відповідно до вказаної Довідки станом на 14.05.2020 року сума невиплаченого ОСОБА_1 внеску за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р. складає 8 481, 49 (Вісім тисяч чотириста вісімдесят один долар США 49 центів), сума невиплачених процентів 1 156, 27 (Одна тисяча сто п`ятдесят шість доларів США 27 центів).

Згідно ст.ст. 526, 530 ЦК України зобов`язання має виконуватися у встановлений зобов`язанням строк, належним чином відповідно до умов договору, вимог закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.599 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом; припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом; зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За змістом ч.1 ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно положень ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Як зазначив Верховний Суд у своїй постанові від 20.03.2019р. у справі № 121/11524/17, за своєю правовою природою договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок має багато спільного з договором банківського вкладу. Тому допустимим є застосування аналогії закону щодо прогалин правового регулювання відносин за договорами про залучення внеску (вкладу), які укладаються кредитними спілками.

За змістом ч.1 ст.1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно з ч.1 ст.1060 ЦК України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).

Відповідно до ч.1, 5 ст.1061 ЦК України банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

Кредитна спілка обумовлені договорами зобов`язання не виконала, внески вкладнику ОСОБА_1 не повернула, проценти за їх використання не сплатила.

За змістом ст. 525, ч.2 ст. 615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, та не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання. Відповідно ст.ст.610, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Згідно ч.1 ст. 611 ЦК України разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Оцінивши обставини справи і надані сторонами докази в їх сукупності, достатності, належності та взаємозв`язку, проаналізувавши вищевикладені норми діючого законодавства, суд приходить до висновку про доведеність вимог позивача, оскільки внаслідок неналежного виконання зобов`язань за договорами № АДВ-00000005 від 14.01.2019 р. та № АДВ-00000006 від 14.01.2019 р. відповідач порушив обумовлені договорами строк і порядок повернення сум внесків, а також визначені діючим цивільним законодавством України вимоги до виконання зобов`язань, у зв`язку з чим з позивача необхідно стягнути заборгованість за вищевказаними договорами в розмірі 23481,49 доларів США та суми невиплачених процентів в розмірі 2656,27 доларів США.

За вимогами ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на відповідача, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору на підставі Закону України Про захист прав споживачів .

Згідно п. 1 ч.2 ст.4 ЗУ Про судовий збір за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою, ставка судового збору встановлюється у розмірі 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до вимог, викладених в абз.6 ч.1 ст. 6 ЗУ Про судовий збір , за подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати/подання позову.

Враховуючи ціну позову, яка складає 26137,76 доларів США, що з урахуванням даних курсу НБУ станом на 12.01.2021 р. (28,20 грн. за один долар США) становить 737084,83 грн., сума судового збору дорівнює 7370,84 грн.

Враховуючи вищенаведене, на підставі ст. 525, 526, 530, 612, 629, 1058, 1060, 1061 ЦК України, ст.2,4,5,12,13,76-82,89,141, 258,263-265, 280-283 ЦПК України

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Кредитної спілки "ЮК ДЕМОС" про захист прав споживачів та стягнення заборгованості за договором - задовольнити повністю .

Стягнути з Кредитної Спілки ЮК ДЕМОС на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) - заборгованість за договором № АДВ-00000005 від 14.01.2019 року, яка складається з суми внеску 15 000, 00 (п`ятнадцять тисяч 00 центів доларів США), та суми невиплачених процентів, яка складає 1 500, 00 (Одна тисяча п`ятсот доларів США 00 центів), а всього в загальній сумі 16 500, 00 (Шістнадцять тисяч п`ятсот) доларів США.

Стягнути з Кредитної Спілки ЮК ДЕМОС на користь ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) - заборгованість за договором № АДВ-00000006 від 14.01.2019 року, яка складається з суми внеску 8481 , 49 (Вісім тисяч чотириста вісімдесят один долар США 49 центів), та суми невиплачених процентів, що складає 1 156, 27 (Одна тисяча сто п`ятдесят шість доларів США 27 центів), а всього в загальній сумі 9 637, 76 (Дев`ять тисяч шістсот тридцять сім 76 центів) доларів США.

Стягнути з Кредитної Спілки ЮК ДЕМОС на користь держави судовий збір в розмірі 7370,84 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте Оріхівським районним судом Запорізької області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду через Оріхівський районний суд Запорізької області шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складення повного тексту рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області : Плечищева О.В.

Дата ухвалення рішення 12.01.2021
Зареєстровано 14.01.2021
Оприлюднено 14.01.2021

Судовий реєстр по справі 323/2881/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.01.2021 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне
Рішення від 12.01.2021 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне
Рішення від 12.01.2021 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 14.12.2020 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 14.12.2020 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне
Ухвала від 17.11.2020 Оріхівський районний суд Запорізької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону