ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/7443/19

УХВАЛА

25 січня 2021 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого - судді Аракелян М.М.

Розглянувши в порядку письмового провадження заяву представника відповідача про заміну сторони виконавчого провадження у справі за адміністративною позовною заявою Приватного підприємства Глобал Трейд Вікторія (код ЄДРПОУ 39912910, адреса: вул. В.Терешкової, 15, м. Одеса, 65078) до Головного управління ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646, адреса: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2020 року у справі №420/7443/19 задоволено повністю адміністративний позов Приватного підприємства Глобал Трейд Вікторія (код ЄДРПОУ 39912910, адреса: вул. В.Терешкової, 15, м. Одеса, 65078) до Головного управління ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646, адреса: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - задоволено повністю.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення №0035201410 від 23.07.2019 року.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення №0035211410 від 23.07.2019 року.

Стягнуто з Головного управління ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) на користь Приватного підприємства Глобал Трейд Вікторія (код ЄДРПОУ 39912910) судові витрати зі сплати судового збору у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна)грн. 00коп.

Рішення набрало законної сили 08.04.2020 року.

21.04.2020 року Одеським окружним адміністративним судом було видано виконавчий лист №420/7443/19 про стягнення з Головного управління ДФС в Одеській області судових витрат.

16.01.2021 року за вх.№2223/21 від представника Головного управління ДФС в Одеській області надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження. В обґрунтування вимог заяви представник зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200 утворено Державну податкову службу України та визначено перехід повноважень ДФС України, що реорганізується, до новоствореного органу. Розпорядженням КМ України від 21.08.2019 року №682-р визначено початок функціонування ДПС України та його територіальних органів.

З огляду на зазначене виникає необхідність заміни боржника за виконавчим листом з Головного управління ДФС в Одеській області на Головне управління ДПС в Одеській області в частині стягнення судових витрат.

Для розгляду вказаної заяви було призначено судове засідання на 25.01.2021 року, однак сторони до суду не з`явились. Наказом Голови Одеського окружного адміністративного суду №22-ОС/Д/С від 20.10.2020 року встановлено в Одеському окружному адміністративному суді з 21.10.2020 року на період запровадження в Україні карантинних заходів особливості роботи, зокрема, припинено розгляд справ у відкритих судових засіданнях з участю учасників судового процесу. Про дату, час та місце судового засідання сповіщались належним чином та завчасно. Представник Головного управління у заяві від 16.01.2021 року просив вирішити питання щодо заміни боржника без його участі.

Розглянувши в порядку письмового провадження заяву Головного управління ДФС в Одеській області про заміну боржника у виконавчому листі, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Аналогічна норма передбачена положеннями Закону України «Про виконавче провадження» , згідно ч. 5 ст. 15 якого у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч.2 ст.379 КАС України суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Згідно з ч.4 ст. 379 КАС України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Судом встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1200 утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. Постановлено, що Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності. Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби та Державної митної служби.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №682-р «Питання Державної податкової служби» погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою КМУ від 06.03.2019 року №227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушення під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Згідно Наказу Державної податкової служби України від 28.08.2019 року №36 «Про початок діяльності Державної податкової служби України» розпочато виконання Державною податковою службою України функцій і повноважень Державної фіскальної служби України, що припиняється.

Кабінет Міністрів України постановою від 19.06.2019 року № 537«Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» вирішив:

утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком 1;

реорганізувати деякі територіальні органи Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної податкової служби за переліком згідно з додатком 2;

установити, що територіальні органи Державної фіскальної служби, які реорганізуються, продовжують здійснювати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної податкової служби.

Серед переліку територіальних органів Державної податкової служби, що утворюються (додаток 1), визначено Головне управління ДПС в Одеській області (далі - ГУ ДГТС в Одеській області).

Згідно із додатком 2 Головне управління ДФС в Одеській області (далі - ГУ ДФС в Одеській області) реорганізуються шляхом приєднання до ГУ ДПС в Одеській області.

Відповідно до п. 6 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 №1074, дія якого поширюється, в тому числі, і на територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, права та обов`язки органів виконавчої влади переходять у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади - до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р оголошено про початок роботи Державної податкової служби України.

Суд зазначає, що Державна податкова служба України - це орган, який на даний момент здійснює повноваження центрального органу виконавчої влади з реалізації податкової політики. Аналогічно до цього, територіальні органи Державної податкової служби в областях реалізують податкову політику в межах відповідної області. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №682-р «Питання Державної податкової служби» погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою КМУ від 06.03.2019 року №227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється.

Отже, на момент звернення боржника до суду із заявою виконання рішення суду покладається саме на Головне управління ДПС в Одеській області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, на підставі ч.4 ст.379 КАС України, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни боржника за виконавчим листом від 21.04.2020 року, а тому заміняє боржника Головне управління ДФС в Одеській області на Головне управління ДПС в Одеській області (код ЄДРПОУ 43142370; адреса: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044).

Керуючись ст.ст.241-243, 248, 250, 256, 294, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника Головного управління ДФС в Одеській області про заміну боржника у виконавчому листі - задовольнити.

Замінити боржника у виконавчому листі №420/7443/19 від 21.04.2020 року про стягнення з Головного управління ДФС в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) за рахунок бюджетних асигнувань на користь Приватного підприємства Глобал Трейд Вікторія (код ЄДРПОУ 39912910) судових витрат зі сплати судового збору у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна)грн. 00коп., Головне управління ДФС в Одеській області на Головне управління ДПС в Одеській області (код ЄДРПОУ 43142370; адреса: вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044).

Копію ухвали надіслати учасникам процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у відповідності до положень ст.ст. 295, 297 КАС України в апеляційному порядку.

Суддя М.М. Аракелян

Дата ухвалення рішення 25.01.2021
Зареєстровано 27.01.2021
Оприлюднено 28.01.2021

Судовий реєстр по справі 420/7443/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.07.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.07.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.01.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.12.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.10.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.04.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.03.2020 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.02.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону