СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

01.02.2021 Справа № 922/1054/20

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Сіверін В.І., суддя Гетьман Р.А., суддя Терещенко О.І.

за участю секретаря судового засідання Новікової Ю.В.

за участю представників сторін:

від ТОВ "СХІДАГРОХІМ": Бойко Д.В., адвокат, довіреність;

від ФГ "МУРАФСЬКЕ": Ус М.В., адвокат, ордер; Захаров П.В., адвокат, ордер;

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача за первісним позовом (вх. 3186 Х/1) на рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2020 року, ухвалене у приміщенні вказаного суду суддею Погореловою О.В., повний текст якого складено 23.10.2020 року, у справі

за первісним позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДАГРОХІМ", м. Харків,

до: фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ", Харківська область, с. Мурафа,

про стягнення 2549418,02 грн.

та за зустрічним позовом: фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ", Харківська область, с. Мурафа,

до: товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДАГРОХІМ", м. Харків,

про: визнання недійсним та розірвання договору

ВСТАНОВИЛА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДАГРОХІМ" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ" про стягнення 2549418,02 грн., в тому числі: основний борг у сумі 1197723,03 грн., проценти за користування товарним кредитом в сумі 350582,99 грн., штрафи в сумі 856485,63 грн., пеню у розмірі 124354,98 грн. та три проценти річних в сумі 20271,39 грн. В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань по договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 щодо повної та своєчасної оплати поставленого товару.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.04.2020 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

06.05.2020 до суду першої інстанції від фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ" надійшла зустрічна позовна заява до товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДАГРОХІМ", в якій позивач за зустрічним позовом просив визнати недійсним договір постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019, укладений між ТОВ "СХІДАГРОХІМ" та ФГ "МУРАФСЬКЕ"; розірвати договір постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019, укладений між ТОВ "СХІДАГРОХІМ" та ФГ "МУРАФСЬКЕ".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.05.2020 зустрічний позов прийнято та об`єднано в одне провадження для спільного розгляду з первісним позовом.

Рішенням господарського суду Харківської області від 13.10.2020 року клопотання відповідача по первісному позову про зменшення розміру штрафних санкцій задоволено частково. Зменшено розмір штрафних санкцій (штраф) на 10%.

Первісний позов задоволено частково.

Стягнуто з фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Східагрохім - 1197723,03 грн. основного боргу, 350582,99 грн. процентів за користування товарним кредитом, 770837,06 грн. штрафу, 20271,39 грн. три проценти річних, 124354,98 пені, 38241,27 грн. судового збору. В решті позову - відмовлено.

В задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Відповідач за первісним позовом, ФГ "МУРАФСЬКЕ" із вказаним рішенням місцевого господарського суду не погодився, звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить це рішення скасувати, ухвалити нове рішення, яким в задоволенні первісного позову відмовити повністю; зустрічний позов задовольнити в повному обсязі. Разом з апеляційною скаргою відповідачем за первісним позовом подане клопотання про призначення експертизи.

29.01.2021 до Східного апеляційного господарського суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди, в якій останні повідомляють суд про укладення мирової угоди, примірник якої доданий до вказаної заяви.

01.02.2021 до Східного апеляційного господарського суду від представника скаржника надійшло клопотання про повернення апелянту 50 % судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги. В обґрунтування зазначеного клопотання представник відповідача за первісним позовом посилається на ч. 2 ст. 130 ГПК України.

У судовому засіданні представники сторін підтримали заяву про затвердження мирової угоди.

Також, представники відповідача відмовились від поданого ними клопотання про призначення експертизи, та підтримали клопотання про повернення апелянту 50 % судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги.

Дослідивши наявні у справі матеріали, заслухавши пояснення сторін, розглянувши подану заяву про затвердження мирової угоди та зміст мирової угоди, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду дійшла висновку про затвердження мирової угоди з огляду на таке.

Відповідно ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу (ч. 2 ст. 192 ГПК України).

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі (ч. 4 ст. 192 ГПК України).

Згідно зі ст. 274 Господарського процесуального кодексу України, у суді апеляційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав апеляційну скаргу.

Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 191, 192 цього Кодексу, суд постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно визнає нечинним судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.

Мирова угода - це правочин, який укладається сторонами з метою припинення спору, на умовах, погоджених сторонами. Сторонами мирової угоди можуть бути лише позивач і відповідач, а також третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. Лише ці особи підписують мирову угоду. Інші особи, які беруть участь у справі, мирової угоди не підписують.

Перевіривши, чи не обмежені сторони вчиняти відповідні дії та дослідивши текст поданої на затвердження суду мирової угоди, а також зважаючи на те, що в даному конкретному випадку її умови стосуються прав та обов`язків сторін щодо предмету позову, мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб, підписана уповноваженими особами, умови мирової угоди не суперечать закону та не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, суд дійшов висновку про те, що заява сторін підлягає задоволенню, подана сторонами мирова угода підлягає затвердженню, а апеляційне провадження у справі має бути закрите.

Судом роз`яснюється про те, що наслідком затвердження мирової угоди відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України є закриття провадження у справі та недопустимість повторного звернення до господарського суду із спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Разом з цим колегія суддів розглянувши клопотання представника апелянта про повернення апелянту 50 % судового збору сплаченого за подання апеляційної скарги дійшла висновку про його задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 2 статті 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Частиною 4 статті 7 Закону України "Про судовий збір" визначено, що у разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарги. Аналогічні за змістом положення містяться у ч. 2 ст. 130 ГПК України.

За даними виписки про зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету України від 14.12.2020 по рахунку Східного апеляційного господарського суду є інформація про зарахування судового збору згідно платіжного документа: «Номер документа (квитанції): 670; дата документа 11.12.2020; сума платежу 63667,91; тип операції:R01; призначення платежу: *;101;41104354;судовий зб?р, за позовом ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ ", на р?шення в?д 13.10.2020 по справ? 922/1054/20, Сх?дний апеляц?йний господарс. суд» .

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що 50% судового збору у розмірі 31833,95 грн, сплаченого Фермерським господарством "Мурафське" за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2020 у справі №922/1054/20 згідно платіжного доручення від 11.12.2020 №670, підлягає поверненню заявникові з Державного бюджету України.

Керуючись ст.ст. 73, 86, 130, 192, 193, 231, 234, 270, 274, п.3 ч.1 ст.275 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Закону України "Про судовий збір", колегія суддів Східного апеляційного господарського суду -

УХВАЛИЛА:

Спільну заяву позивача та відповідача про затвердження мирової угоди від 29.01.2021 року задовольнити.

Затвердити мирову угоду, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю "СХІДАГРОХІМ" та Фермерським господарством "Мурафське", яка має наступний зміст:

МИРОВА УГОДА

м. Харків 28.01.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 37364526) в особі Директора Чекаря Сергія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, і ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41104354) в особі Директора Тубільця Леоніда Олексійовича, який діє на підставі Статуту, які спільно в подальшому іменуються Сторони, а кожне окремо - Сторона,

з метою врегулювання на підставі взаємних поступок спору по господарській справі №922/1054/20 за первісним позовом товариства з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ до фермерського господарства МУРАФСЬКЕ про стягнення 2 549 418 грн. 02 коп., в тому числі: основного боргу в сумі 1 197 723 грн. 03 коп., процентів за користування товарним кредитом в сумі 350 582 грн. 99 коп., пені в сумі 124 354 грн. 98 коп., штрафів в сумі 856 485 грн. 63 коп. та трьох процентів річних в сумі 20 271 грн. 39 коп., а також за зустрічним позовом фермерського господарства МУРАФСЬКЕ до товариства з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ про визнання недійсним договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 р. та про розірвання договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 р.,

уклали цю Мирову угоду на наступних умовах:

1. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" визнає факт порушення ним виконання зобов`язань перед товариством з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ з оплати поставленої товариством з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ на підставі Договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 р. продукції вартістю 1 197 723 (один мільйон сто дев`яносто сім тисяч сімсот двадцять три) грн. 03 коп.

2. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" зобов`язується сплатити товариству з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ основний борг за Договором постачання №7Ч- 1102 від 11.02.2019 р. в сумі 1 197 723 (один мільйон сто дев`яносто сім тисяч сімсот двадцять три) грн. 03 коп. наступними частинами в наступні строки:

2.1. 500 000 (п`ятсот тисяч) грн. 00 коп. - у строк до 5 (п`яти) банківських днів з дня затвердження Східним апеляційним господарським судом цієї Мирової угоди;

2.2. 344 684 (триста сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн. 69 коп. - у строк до 10 (десяти) банківських днів з дня затвердження Східним апеляційним господарським судом цієї Мирової угоди;

2.3. 354 038 (триста п`ятдесят чотири тисячі тридцять вісім) грн. 34 коп. - у строк до 01 вересня 2021 р.

3. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" зобов`язується сплатити товариству з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ проценти за користування товарним кредитом за Договором постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 р. в сумі 200 000 (двісті тисяч) 00 коп. у строк до 10 (десяти) банківських днів з дня затвердження Східним апеляційним господарським судом цієї Мирової угоди.

4. Внаслідок підписання цієї Мирової угоди на підставі положень ст. 192 Господарського процесуального кодексу України Сторони зобов`язуються підписати спільну заяву про затвердження цієї Мирової угоди та подати її в строк до 01 лютого 2021 р. до Східного апеляційного господарського суду в межах провадження по справі №922/1054/20.

5. Сторони домовилися, що після повної сплати Фермерським господарством Мурафське сум, зазначених в пунктах два та три цієї Мирової угоди, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДАГРОХІМ" не матиме до фермерського господарства МУРАФСЬКЕ претензій або вимог, пов`язаних з чинністю, дійсністю, виконанням та/або наслідками повного або часткового невиконання Договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019,р.

6. Сторони домовилися, що після укладання цієї Мирової угоди ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" не матиме до товариства з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ претензій або вимог, пов`язаних з чинністю, дійсністю, виконанням та/або наслідками повного або часткового невиконання Договору постачання №7Ч-1102 від 11.02.2019 р.

7. Сторони домовилися про наступний порядок розподілу судових витрат: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" зобов`язується протягом 10 (десяти) банківських днів з дня затвердження Східним апеляційним господарським судом цієї Мирової угоди сплатити товариству з обмеженою відповідальністю СХІДАГРОХІМ відшкодування судових витрат із сплати судового збору в сумі 38 241 (тридцять вісім тисяч двісті сорок одну) грн. 27 коп. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" на підставі приписів ч. 2 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України має право на повернення з державного бюджету 50 (п`ятдесяти) відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання апеляційної скарги по справі №922/1054/20.

8. Ця Мирова угода укладена у трьох примірниках - по одному для кожної Сторони і один для суду.

Товариство з обмеженою відповідальністю Східагрохім пр. Льва Ландау, 149 м. Харків, 61128 код ЄДРПОУ 37364526 п/р НОМЕР_1 у ПАТ Райффайзен Банк Аваль Директор Чекар С.С. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МУРАФСЬКЕ" вул. Весняна, 36 с. Мурафа, Краснокутський р-н, Харківська область, 62021 код ЄДРПОУ 41104354 п/р: НОМЕР_2 у ПАТ БАНК ВОСТО`К . м. Дніпро МФО 307123 Директор Тубілець Л.О.

Рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2020 року у справі № 922/1054/20 визнати нечинним.

Провадження у справі № 922/1054/20 закрити.

Дана ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років.

Клопотання фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ" про повернення апелянту 50% судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги задовольнити.

Повернути фермерському господарству "МУРАФСЬКЕ" (62021, Харківська обл., Краснокутський р-н, село Мурафа, вул. Весняна, будинок 36, код ЄДРПОУ 41104354) з Державного бюджету України 50 (п`ятдесят) відсотків судового збору у розмірі 31833,95 грн, сплаченого за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду Харківської області від 13.10.2020 у справі №922/1054/20 відповідно до платіжного доручення від 11.12.2020 №670.

Додаток на адресу фермерського господарства "МУРАФСЬКЕ": оригінал платіжного доручення від 11.12.2020 №670 на суму 63667,91 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Порядок та строки оскарження ухвали в касаційному порядку встановлені статтями 286-289 ГПК України.

Головуючий суддя В.І. Сіверін

Суддя Р.А. Гетьман

Суддя О.І. Терещенко

Дата ухвалення рішення 01.02.2021
Зареєстровано 02.02.2021
Оприлюднено 02.02.2021

Судовий реєстр по справі 922/1054/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.02.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.12.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 01.10.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.09.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону