ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

08 лютого 2021 року м. Київ № 640/19828/20

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Вєкуа Н.Г., розглянувши клопотання позивача по застосування заходів процесуального примусу в адміністративній справі

за позовомГромадської організації ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ доПолітичної партії Слуга Народу провизнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії, - В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Громадська організація ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ (18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича 20, офіс 307, Код ЄДРПОУ 43472306) з позовом до Політичної партії Слуга Народу (Код ЄДРПОУ 40422142 юридична адреса: 01021, м. Київ, Паркова Дорога, буд. 16А), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії політичної партії Слуга Народу щодо процедури скликання та проведення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019;

- визнати протиправним та скасувати рішення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019.

Ухвалою суду від 22 вересня 2020 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, витребувано від політичної партії Слуга Народу рішення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; відомості про проведення конференцій регіональних парторганізацій щодо обрання делегатів на поетапний З`їзд політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; відомості про склад регіональних парторганізацій політичної партії Слуга Народу станом на квітень-липень 2019; повідомлення щодо оголошення про скликання поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019, що здійснюється Вищою Радою партії; інформацію щодо складу делегатів та присутніх осіб на поетапному З`їзді політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; Статут політичної партії Слуга Народу в редакції від 2019 року.

02.02.2020 року через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про застосування до відповідача заходів процесуального примусу.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що позивачу не було надіслано докази, що витребовувались судом згідно ухвали від 22.09.2020, не надіслано копії відзиву, відсутні відомості про виконання вимог ухвали суду від 22.09.2020 року.

В зв`язку із чим, позивач просить застосувати до відповідача заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення письмових доказів для дослідження судом та накласти штраф за невиконання ухвали суду.

Розглянувши подане клопотання, суд зазначає наступне.

Так, відповідно до тексту ухвали суду від 22.09.2020 року, зобов`язано відповідача надати протягом п`ятнадцяти днів з моменту отримання ухвали витребовувані судом документі.

Суд зазначає, що станом на 08.02.2021 року витребувані документи до суду відповідачем не надано.

Крім того, позивач зазначає про відсутність надсилання на його адресу відзиву на позовну заяву.

Згідно з частиною 9 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи.

Суд звертає уваги, що відповідно до наявних матеріалів справи, відзиву на позовну заяву відповідач до суду не надсилав.

В той же час, суд зазначає, що відповідно до частини 3 статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України позивач має право ознайомитись з матеріалами справи, зробити з неї витяги чи копії.

Згідно зі статтями 144, 145 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення. Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу. До заходів процесуального примусу належить штраф.

Ухвала суду від 22.09.2020 року була отримана відповідачем 29.09.2020 року, відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

При цьому, відповідачем не повідомлено суду причини не виконання ухвали суду чи обставини неможливості подати докази, витребувані судом.

Суд звертає увагу, що застосування заходів процесуального примусу є правом суду та вирішується на його розсуд, виходячи із конкретних обставин справи.

Проаналізувавши текст клопотання, суд вважає застосування таких заходів на даному етапі розгляду справи передчасним.

Проте, зв`язку із невиконанням відповідачем ухвали суду від 22.09.2020 року в частині надання витребовуваних документів, суд повторно витребовує вказані документи від відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У силу ч.ч. 1-3 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту ст. 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно з ч.ч. 1, 7, 8 ст. 80 КАС України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Відносно вимоги позивача про застосування штрафу, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках, серед іншого, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу або ж зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

В кожному окремому випадку застосовуючи захід процесуального примусу, суд на власний розсуд оцінює наявність таких підстав з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинстві.

У статті 17 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка застосовується як джерело права, зловживання правом визначається як діяльність або дії, спрямовані на скасування прав і свобод, визнаних у конвенції, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено нею.

Таким чином, суд зазначає, що застосування заходів процесуального примусу, зокрема, попередження або штрафу, є способом реагування суду, в тому числі запобігання на випадки створення протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

У той же час, відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Суд звертає увагу, що представником позивача доказів на підтвердження того, що представник відповідача усвідомлено вчиняє дії щодо зловживання процесуальними правами не додано.

Крім того, нормами Кодексу адміністративного судочинства України передбачено заходи реагування у випадку не виконання відповідачем обов`язку надсилання доказів. Так, згідно з частиною 9 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

З урахуванням вищенаведеного суд приходить до висновку про відсутність підстав для застосування заходів процесуального примусу.

Керуючись статтями 45, 12, 80, 241-243, 262-263, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання про застосування заходів процесуального примусу відмовити;

2. Повторно витребувати від відповідача - політичної партії Слуга Народу (код ЄДРПОУ 40422142, адреса: 01021, м. Київ, Паркова Дорога, 16-а) належним чином засвідчені копії наступних документів: рішення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; відомості про проведення конференцій регіональних парторганізацій щодо обрання делегатів на поетапний З`їзд політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; відомості про склад регіональних парторганізацій політичної партії Слуга Народу станом на квітень-липень 2019; повідомлення щодо оголошення про скликання поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019, що здійснюється Вищою Радою партії; інформацію щодо складу делегатів та присутніх осіб на поетапному З`їзді політичної партії Слуга Народу що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019; Статут політичної партії Слуга Народу в редакції від 2019 року;

3. Витребувані судом докази надати до суду протягом п`яти днів з моменту отримання дано ухвали;

4. Попередити Голову політичної партії Слуга Народу ОСОБА_1 про те, що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені Кодексом адміністративного судочинства України;

5. Копію ухвали надіслати (видати) відповідачу -політичній партії Слуга Народу (код ЄДРПОУ 40422142, адреса: 01021, м. Київ, Паркова Дорога, 16-а) для виконання.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про витребування доказів.

Суддя Н.Г. Вєкуа

Дата ухвалення рішення 08.02.2021
Зареєстровано 11.02.2021
Оприлюднено 11.02.2021

Судовий реєстр по справі 640/19828/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 08.02.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.09.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону