ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про закриття провадження у справі

19 липня 2021 року м. Київ№ 640/19828/20 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Вєкуа Н.Г., розглянувши клопотання відповідача про закриття провадження у справі

за позовом Громадської організації ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ

до Політичної партії Слуга Народу

про визнання протиправними дії, зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась Громадська організація ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ (18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича 20, офіс 307, код ЄДРПОУ 43472306) з позовом до Політичної партії Слуга Народу (Код ЄДРПОУ 40422142 юридична адреса: 01021, м. Київ, Паркова Дорога, буд. 16А), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії політичної партії Слуга Народу щодо процедури скликання та проведення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019;

- визнати протиправним та скасувати рішення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019, 07.07.2019.

Ухвалою суду від 22.09.2020 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

28.04.2021 року до суду надійшло клопотання відповідача про закриття провадження у справі.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що постановою суду касаційної інстанції розглянуті аналогічні позовні вимоги Громадської організації Ошукані Українці та судом встановлено, що заявлені позовні вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, та судовому оскарженню взагалі, а тому провадження у справі має бути закрито.

Розглянувши подане клопотання, суд встановив наступне.

Шевченківським районним судом міста Києва розглядалась Справа № 761/3540/20 з аналогічними позовними вимогами Громадської організації Ошукані українці до Політичної партії Слуга Народу , а саме:

-визнати протиправними дії політичної партії Слуга Народу щодо процедури скликання та проведення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019р., 07.07.2019р.;

-визнати протиправним та скасувати рішення поетапного З`їзду політичної партії Слуга Народу , що проводився 09-10.06.2019р., 07.07.2019р.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва по справі № 761/3540/20 від 07.02.2020 року було відмовлено у відкритті провадження за позовом Громадської організації Ошукані Українці до Політичної партії Слуга Народу про визнання протиправними дії політичної партії щодо процедура скликання та проведення поетапного З`їзду політичної партії; визнання протиправним та скасування рішення проведення поетапного З`їзду політичної партії.

30 червня 2020 року постановою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу ГО Ошукані українці було залишено без задоволення, а ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 07 лютого 2020 року - без змін.

23 березня 2021 року постановою Великої Палати Верховного Суду прийнято постанову у справі № 761/3540/20, якою: Касаційну скаргу Громадської організації Ошукані українці задовольнити частково.

Ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 07 лютого 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 30 червня 2020 року змінити, виклавши мотивувальну частину судових рішень у редакції цієї постанови.

Абзац другий резолютивної частини ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 07 лютого 2020 року виключити.

В іншій частині ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 07 лютого 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 30 червня 2020 року залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

В мотивувальній частині постанови Великої Палати Верховного Суду по справі № 761/3540/20 від 23 березня 2021 року суд зробив наступні правові висновки щодо юрисдикції такого спору, а саме: Необхідно наголосити, що питання щодо створення політичної партії, затвердження її найменування, символіки, програми та статуту, членства в партії, скликання і проведення з`їздів, програми з`їздів відносяться до внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії.

Суд зазначає, що предметом цього спору є оскарження дій та рішення політичної партії з посиланням на недотримання відповідачем процедур, визначених Статутом Політичної партії та Законом України Про політичні партії в Україні № 2365-111, що фактично свідчить про незгоду позивача із внутрішньоорганізаційною діяльністю політичної партії.

Таким чином, предмет позову не пов`язаний з діями, рішеннями чи бездіяльністю політичної партії та її регіональної парторганізації, вчиненими (прийнятими) під час виборчого процесу. позивачем не оскаржуються такі дії та рішення через призму порушення законодавства про вибори чи референдум, разом з тим останнім вказується на порушення відповідачем норм Закону № 2365-111 та Статуту 1111.

Отже, спір у справі №640/19828/20 пов`язаний із відносинами, які відповідно до Закону № 2365-111 і Статуту Політичної Партії Слуга народу віднесені до її внутрішньої діяльності та виключної компетенції партії.

У мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року № 6-рп/2001 у справі № 1-17/2001 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п`ятого статті 248-3 ЦПК України та за конституційними зверненнями громадян ОСОБА_1 і ОСОБА_2 щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого статті 248- 3 ЦПК України (справа щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України) вказано, що частиною другою статті 8 Закону № 4572-VI визначено, що втручання державних органів та службових осіб у діяльність об`єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом. Заборона втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків, крім випадків, передбачених зазначеним Законом, міститься також в нормативних приписах частини третьої статті 4 Закону № 2365-111. Об`єднання громадян діє на основі закону, статуту, положення (стаття 13 Закону № 4572-VI).

Конституційний Суд України роз`яснив, що внутрішня організація, взаємовідносини членів об`єднань громадян, їх підрозділів, статутна відповідальність членів цих об`єднань регулюються корпоративними нормами, встановленими самими об`єднаннями громадян, які базуються на законі; визначаються питання, які належать до їх внутрішньої діяльності або виключної компетенції і підлягають самостійному вирішенню. Отже, втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у рамках закону в діяльність об`єднань громадян не допускається.

У разі виникнення спору щодо порушення об`єднаннями громадян, їх посадовими і службовими особами прав і свобод громадянина, останній має право на підставі статті 55 Конституції України звернутись за їх захистом до суду. Визначення належності питань до внутрішньоорганізаційної діяльності або виключної компетенції об`єднання громадян у кожному конкретному випадку вирішує суд в разі оскарження громадянином актів і дій таких об`єднань.

Суд звертає увагу, що оскаржуючи дії та рішення відповідача, позивач фактично вказує лише на невиконання Політичною партією Слуга народу вимог, передбачених Статутом партії, що є її виключною компетенцією та правом вільно, в межах закону та статуту, виконувати свої цілі, мету та завдання.

Таким чином, вирішення питань, які є предметом даного спору, належить до внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії та є виключною компетенцією відповідного статутного органу, а тому такі питання в силу пункту 4 частини другої статті 19 КАС України не можуть бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що поняття спір, який не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства слід тлумачити в більш широкому значенні, тобто як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду, як в порядку цивільного судочинства, так і тих спорів, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Вказаний висновок узгоджується з правовими висновками, викладеними в постановах Великої Палати Верховного Суду від 22 березня 2018 року у справі № 800/559/17, від 26 лютого 2019 року у справі № 9901/787/18, від 13 березня 2019 року у справі № 9901/947/18, від 12 червня 2019 року у справі № 9901/70/19, від 13 травня 2020 року у справі № 9901/527/19, від 27 травня 2020 року у справі № 9901/485/19 .

Отже, суд зазначає, що оскільки оскаржувані дії та рішення належать до внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії і є її виключною компетенцією, а втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх структурних утворень забороняється законом, за винятком передбачених Законом № 2365-111 випадків, а також враховуючи те, що суди не належать до органів, які відповідно до цього Закону можуть здійснювати контроль за діяльністю політичний партій, у тому числі й стосовно дотримання ними вимог їх статуту, то заявлені позовні вимоги не можуть бути предметом судового розгляду.

З огляду на викладене, суд погоджується із висновками Великої Палати у справі № 761/3540/20 про те, що оскільки вирішення питань, які є предметом цього спору, належить до внутрішньоорганізаційної діяльності партії та є виключною компетенцією відповідного статутного органу, законність рішень якого не може бути перевірена в судовому порядку, відтак заявлені позовні вимоги не можуть бути предметом судового розгляду у даній справі.

Згідно ч. 3 ст. 291 КАС України, при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно ч. 4 ст. 78 КАС України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Відповідно до ч.2 ст. 238 Кодексу адміністративного судочинства України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Враховуючи, що спірні правовідносини стосуються внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії та не підлягають судовому оскарженню, суд прийшов до висновку про для закриття провадження у справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 140, 189, 238, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Закрити провадження у справі №640/19828/20 за позовом Громадської організації ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ до Політичної партії Слуга Народу про визнання протиправними дії, зобов`язання вчинити дії

Ухвала суду набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя Вєкуа Н.Г.

Дата ухвалення рішення 19.07.2021
Зареєстровано 20.07.2021
Оприлюднено 20.07.2021

Судовий реєстр по справі 640/19828/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.07.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 08.02.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.09.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.08.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону