ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року м. Київ № 640/20951/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Добрівської Н.А.,

за участю секретаря судового засідання - Шаповалової К.В.,

та представника відповідача - Диби Ю.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження адміністративну справу

за позовомПриватного акціонерного товариства Чинбар доГоловного управління ДПС у м. Києві провизнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Приватне акціонерне товариство Чинбар (далі по тексту - ПрАТ Чинбар , Товариство або позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління ДПС у м. Києві (далі - ГУ ДПС у м. Києві, відповідач) про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень від 07.08.2019 №10352615140104 та №1036261514104.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач вказує на безпідставність висновків перевірки, які, на його переконання, суперечать вимогам законодавства України, а прийняті на їх підставі податкові повідомлення-рішення вважає необґрунтованими. Позивач зазначає, що господарські операції з придбання позивачем шкірсировини у ФОП-постачальників, відображені в бухгалтерському та податковому обліку товариства, фактично здійснювались, їх реальність підтверджується наданими до перевірки документами, результатами перевірки не спростована, а висновки перевірки про протилежне є такими, що ґрунтуються на суб`єктивній і, загалом, хибній інтерпретації контролюючим органом положень законодавства України та на матеріалах, які не підтверджують та не можуть підтверджувати факти вчинення податкових правопорушень.

Заперечуючи проти наявності підстав для задоволення позову, відповідач у своєму відзиві на позовну заяву наводить обставини, що були зафіксовані в акті перевірки, на підставі яких були прийняті оскаржувані рішення, і стверджує про їх правомірність і про відповідність податкових повідомлень-рішень вимогам чинного законодавства.

У відповіді на відзив позивач наголошує, що письмова позиція відповідача не містить жодних заперечень обставин та правових підстав вказаних позивачем у позовній заяві на підтвердження безпідставності висновків перевірки, а також необґрунтованості та безпідставності прийнятих за її результатами оскаржуваних повідомлень-рішень, натомість відповідачем лише процитовано акт про результати перевірки, висновки якого були спростовані позивачем у відповідних запереченнях на такий акт, скарзі на повідомлення-рішення та позовній заяві.

У додаткових поясненнях ГУ ДПС у м. Києві деталізуються наведені у відзиві доводи у розрізів контрагентів позивача, щодо яких у акті зафіксовані відповідні висновки, та наголошується на тому, що за результатами аналізу договорів, видаткових накладних та інформації з ІСТ Податковий блок контролюючим органом за сукупністю матеріалів, не підтверджено проведення господарських операцій між ПрАТ Чинбар та його контрагентами - фізичними особами.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.11.2019 відкрито провадження у справі і призначено її до розгляду за правилами загального позовного провадження.

У підготовчому засіданні 04.03.2020 ухвалою суду, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про залучення до участі у справі третіх осіб.

13.07.2020 судом постановлена ухвала про закінчення підготовчого провадження і призначено справу до розгляду у судовому засіданні.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав і просив їх задовольнити.

Представник відповідача проти позову заперечив і просив відмовити у його задоволенні.

Від представника позивача на стадії судових дебатів надійшло клопотання про закінчення розгляду справи у його відсутність.

На підставі частини першої статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 27.01.2021 проголошено скорочене (вступна та резолютивна частини) судове рішення. Виготовлення рішення у повному обсязі відкладено, про що повідомлено осіб, які брали участь у розгляді справи, з урахуванням вимог частини третьої статті 243 названого Кодексу. Під час проголошення скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення роз`яснено зміст судового рішення, порядок і строк його оскарження, а також порядок отримання повного тексту рішення.

Заслухавши пояснення представників сторін, ознайомившись із письмово викладеними доводами учасників справи, дослідивши подані документи і матеріали, суд встановив такі обставини справи.

Головним управлінням ДФС у м. Києві, правонаступником прав та обов`язків якого є Головне управління ДПС у м. Києві, проведено документальну планову виїзну перевірку ПрАТ Чинбар з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, валютного - за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2015 по 31.03.2019.

За результатами перевірки контролюючим органом складений Акт № 418/26-15-14-01-04/307856 від 12.07.2019 Про результати документальної планової виїзної перевірки Приватного акціонерного товариства Чинбар т.1 а.с.24-73, 74-112) .

Згідно закріплених в акті висновків (пункти 3.1.1.1 - 3.1.1.2 Описової частини Акта), під час проведення перевірки було встановлено:

1. заниження позивачем показників рядку 02 декларацій Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності за період з 01.04.2016 по 31.03.2019 в результаті завищення витрат на загальну суму 9895062,00 грн, в тому числі:

- за 2016 рік на 3853683,00 грн;

- за 2017 рік на 3800679,00 грн;

- за 2018 рік на 2235700,00 грн;

- за 1 квартал 2019 року - 5000,00 грн;

2. завищення позивачем показників рядку 03 декларацій Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України за 1 квартал 2019 року на загальну суму 2235700,00 грн.

На підставі вищевказаних обставин, встановлених перевіркою, контролюючим органом у п. 1 висновку Акта стверджується про порушення позивачем вимог пункту 44.1 статті 44, пункту 44.6 статті 46, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України, в результаті чого Товариством:

1) занижено податок на прибуток підприємств на загальну суму 1461492,00 грн, в тому числі:

- за 2016 рік на 693663,00 грн;

- за 2017 рік на 684122,00 грн;

- за 1 квартал 2019 року на 83707,00 грн;

2) завищено від`ємне значення об`єкту оподаткування податком на прибуток підприємств на загальну суму 2235700,00 грн, в тому числі за 1 квартал 2019 року на суму 2235700,00 грн.

Наведені висновки ґрунтуються на тому, що під час проведення перевірки не підтверджено проведення господарських операцій із придбання позивачем шкірсировини у Фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 (надалі - ФОП ОСОБА_1 ), ОСОБА_2 (надалі - ФОП ОСОБА_2 ), ОСОБА_3 (надалі - ФОП ОСОБА_3 ), ОСОБА_4 (надалі - ФОП ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 (надалі - ФОП ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 (надалі - ФОП ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 (надалі - ФОП ОСОБА_8 ), з огляду на:

1) ненадання позивачем до перевірки ветеринарних свідоцтв за формою № 2, які засвідчують походження та відповідність придбаної шкірсировини для подальшого виробництва;

2) відсутність працюючих осіб у наведених вище постачальників,

3) відсутність надання послуг з реалізації шкірсировини та навантажувально-розвантажувальних послуг при транспортуванні сировини враховуючи значний обсяг шкірсировини (понад 323,6 тон, 22 637 шт.), який зазначений у первинних документах від ФОП-постачальників;

4) складення наданих до перевірки товарно-транспортних накладних з порушенням пунктів 8.25, 8.26 статті 8, пунків 11.1, 11.4 статті 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом та пункту 2 статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність , а саме:

- в усіх товарно-транспортних накладних не зазначена повна адреса пункту навантаження, в деяких товарно-транспортних накладних не зазначена повна адреса вантажовідправника;

- в товарно-транспортних накладних не зазначено час прибуття автомобіля для завантаження та час прибуття автомобіля для розвантаження - з моменту пред`явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження;

5) зазначення однакових показів спідометра автомобіля при виїзді з та поверненні в гараж, що унеможливлює отримання шкірсировини;

6) наявність інформації щодо невідповідності власників транспортних засобів зазначених в товарно-транспортних накладних від ФОП-постачальників їх реальним власникам;

7) факсимільне відтворення підпису ФОП-постачальників у первинних документах, наданих до перевірки, при наявності у договорах з ФОП-постачальниками терміну, на який допускається факсимільне відтворення підпису;

8) не надання до перевірки письмових угод між позивачем та ФОП-постачальниками зі зразками відповідного аналога власноручних підписів останніх;

9) невідповідність місцезнаходження ФОП-постачальників та пунктів навантаження шкірсировини, в тому числі населених пунктів, до яких відряджались працівники позивача для її отримання.

Не погоджуючись з висновками, зафіксованими в Акті перевірки та керуючись положеннями підпункту 17.1.6 пункту 17.1 статті 17, абзацу 2 пункту 44.7 статті 44, абзацу 2 пункту 81.3 статті 81, пункту 86.7 статті 86 Податкового кодексу України, позивач подав до контролюючого органу свої заперечення вих. № 12/126 від 25.07.2019 на Акт (т.1 а.с.114-129) . Однак, листом № 146635/10/26-15-14-01-04 від 05.08.2019 Про результати розгляду заперечення (т.1 а.с.130-140) , позивача повідомлено, що за результатами розгляду заперечень висновки Акта в цілому залишаються без змін (виправлено лише допущені технічні помилки на сторінці 29 та у висновках Акта), а заперечення - без задоволення.

12.08.2019 позивач отримав прийняті ГУ ДФС у м. Києві податкові повідомлення-рішення від 07.08.2019:

- № 10352615140104 (форма Р ) (т.1 а.с.142, 143), згідно якого за порушення пунктів 44.1,44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України позивачу збільшено суму грошового зобов`язання за податком на прибуток у розмірі 1826866,00 грн, у тому числі за податковим зобов`язанням у розмірі 1461492,00 грн та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у розмірі 365374,00 грн;

- № 10362615140104 (форма П ) (т.1 а.с.144, 145), яким за порушення позивачем пункту 5 П(с)Б015 Дохід та підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України позивачу зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у розмірі 1775662,00 грн.

Вважаючи висновки перевірки необґрунтованими, а прийняті на їх підставі податкові повідомлення-рішення - протиправними, позивач звернувся зі скаргою вих. № 12/138 від 20.08.2019 до Державної фіскальної служби України (т.1 а.с.147-158) та в подальшому 18.09.2019 подав клопотання про долучення документів до матеріалів скарги (т.1 а.с.159-160) .

Крім того, позивач звернувся із скаргою на податкові повідомлення-рішення до Ради бізнес-омбудсмена, яка в повному обсязі підтримала доводи скарги та надіслала до Державної податкової служби України, що є правонаступником Державної фіскальної служби України, свої пропозиції щодо її (скарги) розгляду у зверненнях вих. № 21113 від 17.09.2019 (т.1 а.с.163-170) та вих. № 21365 від 03.10.2019 (т.1 а.с.171-172) .

04.09.2019 ДПС України було прийнято рішення про продовження строку розгляду скарги до 19.10.2019 (т.1 а.с.173) та повідомлено позивача про перевірку матеріалів скарги у відкритому засіданні 25.09.2019. У відповідь на питання, які виникли під час перевірки матеріалів скарги у відкритому засіданні, позивачем було подано до ДПС України додаткові пояснення до скарги вих. № 12/146 від 27.09.2019 (т.1 а.с.161-162) .

21.09.2019 позивач отримав рішення ДПС України від 17.10.2019 № 5851/6/99-00-08-05-01 Про результати розгляду скарги (т.1 а.с.175-179) , яким скаргу позивача залишено без задоволення, а прийняті на підставі висновків перевірки податкові повідомлення-рішення - без змін.

Наполягаючи на безпідставності висновків перевірки, які на переконання позивача суперечать вимогам законодавства України, а прийняті на їх підставі податкові повідомлення-рішення - необґрунтованими, протиправними та такими, що підлягають скасуванню, позивач звернувся до суду із цим позовом.

З`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення відповідача, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, судом при вирішенні спору по суті враховується таке.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з пунктом 44.2 статті 44 Податкового кодексу України для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

У пункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України визначено, що об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- зменшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- збільшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Аналіз положень пунктів 44.1, 44.2 статті 44, пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України свідчить, що платник податку на прибуток підприємств з метою визначення об`єкта оподаткування - прибутку визначає фінансовий результат до оподаткування (прибутку або збитку) шляхом коригування (збільшення або зменшення), використовуючи дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. При цьому показники обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, визначаються на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату у фінансовій звітності підприємства визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за №27/4248 (далі - Положення №318, зі змінами на час виникнення спірних правовідносин), витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов`язань.

У пунктах 6, 7 розділу Визнання витрат зазначеного Положення №318 визначено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Згідно з пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153 (зі змінами), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Виходячи з положень абзацу 11 частини першої статті 1, частини першої статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно пункту 18 П(С)БО 16 до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); податки, збори та інші передбачені законодавством обов`язкові платежі (крім податків, зборів та обов`язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); інші витрати загальногосподарського призначення.

Аналіз вказаних норм законів свідчить, що показники обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, визначаються на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що передбачено у пункті 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

За змістом абзацу 11 частини першої статті 1, частини першої і другої статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов`язкові реквізити, перелік яких визначено у цій нормі.

Таким чином, у податковому обліку понесені витрати на придбання товарів/послуг та доходи від реалізації товарів/послуг мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення.

До первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують показники, відображені платником податків у податковій звітності, належать усі документи в їх сукупності, складені щодо господарської операції, які за змістом відповідають вимогам закону та які відображають реальні господарські операції.

Водночас нереальність господарських операцій з придбання/постачання платником податку товарів/послуг має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду у постановах від 05.02.2019 (справа № 822/2373/17), від 31.01.2019 (справа № П/811/1930/17), від 05.06.2018 (справа № 816/1601/17).

Судом встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань видами діяльності позивача є: 15.11 - Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра (основний); 15.12 - Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; 46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям; 46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 47.72 - Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Як зазначає позивач, підприємство засноване у 1845 році і майже сто сімдесят п`ять років провадить свою діяльність у галузі виробництва натуральної шкіри та, пройшовши технічне та технологічне переоснащення, залишається одним з провідних на вітчизняному ринку, на якому загалом перебуває лише близько десяти основних підприємств такого профілю. Основним напрямом діяльності позивача є виробництво готової шкіри та напівфабрикату Wet-Blue . За таких обставин підприємство позивача є широко відомим та має високу ділову репутацію по галузі, у зв`язку із чим позбавлене необхідності самостійно здійснювати пошук постачальників шкірсировини. Натомість, позивач систематично отримує пропозиції від заготівельників та постачальників шкірсировини, які здійснюють свою діяльність в різних регіонах України. Так, наприклад, за період, що перевірявся, позивачем здійснювались закупівлі шкірсировини у 51 постачальника, серед яких були як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Вибір позивачем постачальників шкірсировини здійснюється за принципом найвигіднішої пропозиції за ціною та якістю. При цьому, комплексні показники якості шкірсировини найкращі у заготівельників із центральних регіонів України, зокрема, Житомирської та Черкаської областей звідки і здійснювали відвантаження шкірсировини ФОП-постачальники, реальність господарських операцій з якими поставлено під сумнів відповідачем.

Так, згідно матеріалів справи, 01.09.2016 між позивачем (Покупець) та ФОП ОСОБА_9 (Постачальник) був укладений Договір №1-09 (т.1 а.с.181) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті на суму 600000,00 грн (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленості сторін (п.2.2. Договору). Договір №1-09, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору №1-09 ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору №1-09 від 01.09.2016 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.1 а.с.182) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань основним видом діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на час підписання Договору №1-09 від 01.09.2016 та виконання його умов (листопад 2016), була 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою .

На підтвердження виконання умов Договору №1-09 від 01.09.2016 між ФОП ОСОБА_1 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткові накладні № 3/11 від 12.11.2016 на суму 237025,00 грн (т.1 а.с.183) , № 4/11 від 16.11.2016 на суму 340000,00 грн (т.1 а.с.186) ;

- товарно-транспортні накладні № ФФ 3/11 від 12.11.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_1 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Н.-Волинський, Житомирської області) (т.1 а.с.184-185) , № ФФ 4/11 від16.11.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_1 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Н.-Волинський, Житомирської області) (т.1 а.с.187-188) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 24 і 29.11.2016, 22.12.2016;

- угода про зарахування грошових коштів від 22.12.2016, за умовами якої сторони домовились про зарахування оплати ПАТ Чинбар згідно платіжного доручення № 1823 від 24.11.2016 в сумі 148700,00 грн, платіжного доручення № 1848 від 29.11.2016 в сумі 91500,00 грн, платіжного доручення № 1980 від 22.12.2016 в сумі 336825,00 грн, а всього на суму 577025,00 грн, як оплату згідно договору № 1-09 від 01.09.2016.

11.04.2017 між ПАТ Чинбар (Покупець) та ФОП ОСОБА_2 (Постачальник) був укладений Договір № 10 (т.1 а.с.198) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті у кількості 60 тн і в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця (п.2.2. Договору). Договір № 10, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 10 ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань одним з видів діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на час підписання Договору № 10 від 11.04.2017 та виконання його умов (квітень-грудень 2017), була 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою .

На підтвердження виконання умов Договору № 10 від 01.09.2016 між ФОП ОСОБА_2 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- накладні: № 1/04 від 13.04.2017 на суму 5000,00 грн (т.1 а.с.199) , № 1/05 від 04.05.2017 на суму 5000,00 грн (т.1 а.с.203) ; № 2/05 від 12.05.2017 на суму 6000,00 грн (т.1 а.с.207) , № 1/06 від 09.06.2017 на суму 5000,00 грн (т.1 а.с.211) ; № 1/07 від 05.07.2017 на суму 6500,00 грн (т.1 а.с.215) , № 2/07 від 14.07.2017 на суму 75000,00 грн (т.1 а.с.219) ; № 3/07 від 28.07.2017 на суму 15000,00 грн (т.1 а.с.223) , № 1/08 від 15.08.2017 на суму 10976,00 грн (т.1 а.с.227) ; № 1/09 від 08.09.2017 на суму 15800,00 грн (т.1 а.с.231) , № 2/09 від 15.09.2017 на суму 12528,00 грн (т.1 а.с.235) ; № 1/10 від 05.10.2017 на суму 3340,00 грн (т.1 а.с.239) ; № 2/10 від 20.10.2017 на суму 55018,00 грн (т.1 а.с.243) , № 1/11 від 17.11.2017 на суму 30000,00 грн (т.1 а.с.247) ; № 1/12 від 05.12.2017 на суму 106570,00 грн (т.2 а.с.1) , № 2/12 від 14.12.2017 на суму 70000,00 грн (т.2 а.с.13) ;

- накази про відрядження водіїв: № 76-к від 12.04.2017 та подорожній лист № 304285 від 13.04.2017 (т.1 а.с.200, 201-202) , № 90-к від 03.05.2017 та подорожній лист № 304273 від 04.05.2017 (т.1 а.с.204, 205-206) ; № 96-к від 11.05.2017 та подорожній лист № 304280 від 12.05.2017 (т.1 а.с.208, 209-210) , № 118-к від 08.06.2017 та подорожній лист № 029914 від 08.06.2017 (т.1 а.с.212, 213-214) ; № 135-к від 04.07.2017 та подорожній лист № 029940 від 05.07.2017 (т.1 а.с.216, 217-218) , № 141-к від 12.07.2017 та подорожній лист № 029947 від 13.07.2017 (т.1 а.с.220, 221-222) ; № 152-к від 27.07.2017 та подорожній лист № 029959 від 28.07.2017 (т.1 а.с.224, 225-226) , № 164-к від 14.08.2017 та подорожній лист № 029973 від 15.08.2017 (т.1 а.с.229-230) ; № 180-к від 06.09.2017 та подорожній лист № 029988 від 08.09.2017 (т.1 а.с.232, 233-234) , № 185-к від 13.09.2017 та подорожній лист № 029991 від 13.09.2017 (т.1 а.с.236, 237-238) ; № 199-к від 03.10.2017 та подорожній лист № 323011 від 04.10.2017 (т.1 а.с.240, 241-242) ; № 211-к від 19.10.2017 та подорожній лист № 323093 від 19.10.2017 (т.1 а.с.244, 245-246) , № 234-к від 16.11.2017 та подорожній лист № 323053 від 17.11.2017 (т.1 а.с.248, 249-250) ; № 249-к від 01.12.2017 та подорожній лист № 323065 від 04.12.2017, довідка щодо запису показань спідометра в подорожньому листі № 323065, подорожній лист № 323065 від 04.12.2017, подорожній лист № 323074 від 14.12.2017 (т.2 а.с.2, 3-4, 5, 6-7, 8-9,10) , розрахунок витрат ПММ за грудень 2017 (т.2 а.с.10), акт списання дизпалива №12-17 Дт від 31.12.2017 (т.2 а.с.11) , звіт на дизпаливо за грудень 2017 (т.2 а.с.12) ; № 257-к від 13.12.2017 та подорожній лист № 323074 від 14.12.2017 (т.2 а.с.14, 15-16) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 12.04.2017, 04.05.2017, 11.05.2017, 08.06.2017, 04.07.2017, 12.07.2017, 27.07.2017, 14.08.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 18.09.2017, 03.10.2017, 19.10.2017, 23.10.2017, 15.11.2017, 07.12.2017 та 14.12.2017 (т.2 а.с.17-50) .

Крім того, 03.01.2018 між позивачем (Покупець) та ФОП ОСОБА_2 (Постачальник) укладений Договір № 1 (т.2 а.с.51) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті у кількості 150 тн і в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця (п.2.2. Договору). Договір № 1, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2018.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П-6, П-7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1 ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

30.12.2018 сторонами підписано Додаткову угоду №1 до Договору № 1 від 03.01.2018 (т.2 а.с.52) , згідно якої сторони дійшли згоди внести зміни в частині терміну дії основного Договору та визначили дату - до 31.12.2019 (зміни до пункту 6.2 Договору №1)

На підтвердження виконання умов Договору № 1 від 03.01.2018 між ФОП ОСОБА_2 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- накладна № 1/01 від 12.01.2018 на суму 75000,00 грн (т.2 а.с.53) , наказ на відрядження № 6-к від 10.01.2018 (т.2 а.с.54) , подорожній лист № 811608 від 12.01.2018 (т.2 а.с.55-56);

- накладна № 1/02 від 02.02.2018 на суму 50000,00 грн (т.2 а.с.57) , наказ на відрядження № 22-к від 31.01.2018 (т.2 а.с.58) , подорожній лист № 811623 від 02.02.2018 (т.2 а.с.59-60);

- накладна № 2/02 від 16.02.2018 на суму 50000,00 грн (т.2 а.с.61) , наказ на відрядження № 35-к від 14.02.2018 (т.2 а.с.62) , подорожній лист № 811637 від 16.02.2018 (т.2 а.с.63-64);

- накладна № 1/03 від 15.03.2018 на суму 150000,00 грн (т.2 а.с.65) , наказ на відрядження № 54-к від 14.03.2018 (т.2 а.с.66) , подорожній лист № 811658 від 15.03.2018 (т.2 а.с.67-68);

- накладна № 1/04 від 26.04.2018 на суму 75000,00 грн (т.2 а.с.69) , наказ на відрядження № 83-к від 25.04.2018 (т.2 а.с.70) , подорожній лист № 347503 від 26.04.2018 (т.2 а.с.71-72);

- накладна № 1/06 від 15.06.2018 на суму 50000,00 грн (т.2 а.с.73) , наказ на відрядження № 122-к від 14.06.2018 (т.2 а.с.74) , подорожній лист № 347535 від 14.06.2018 (т.2 а.с.75-76);

- накладна № 1/07 від 16.07.2018 на суму 50000,00 грн (т.2 а.с.77) , наказ на відрядження № 141-к від 13.07.2018 (т.2 а.с.78) , подорожній лист № 347550 від 16.07.2018 (т.2 а.с.79-80);

- накладна № 2/07 від 27.07.2018 на суму 20000,00 грн (т.2 а.с.81) , наказ на відрядження № 150-к від 26.07.2018 (т.2 а.с.82) , подорожній лист № 347555 від 27.07.2018 (т.2 а.с.83-84);

- накладна № 2/09 від 13.09.2018 на суму 35000,00 грн (т.2 а.с.85) , наказ на відрядження № 184-к від 12.09.2018 (т.2 а.с.86) , подорожній лист № 347581 від 13.09.2018 (т.2 а.с.91-92);

- накладна № 2/10 від 16.10.2018 на суму 6700,00 грн (т.2 а.с.87) , наказ на відрядження № 206-к від 12.10.2018 (т.2 а.с.88) , подорожній лист № 522807 від 16.10.2018 (т.2 а.с.89-90);

- накладна № 1/11 від 12.11.2018 на суму 40000,00 грн (т.2 а.с.93) , наказ на відрядження № 226-к від 09.11.2018 (т.2 а.с.94) , подорожній лист № 522827 від 13.11.2018 (т.2 а.с.95-96);

- накладна № 1/12 від 18.12.2018 на суму 5000,00 грн (т.2 а.с.97) , наказ на відрядження № 251-к від 17.12.2018 (т.2 а.с.98) , подорожній лист № 522854 від 18.12.2018 (т.2 а.с.99-100);

- накладна № 1/1 від 22.01.2019 на суму 5000,00 грн (т.2 а.с.101) , наказ на відрядження № 12-к від 21.01.2019 (т.2 а.с.102) , подорожній лист № 522871 від 22.01.2019 (т.2 а.с.103-104);

- накладна № 1/3 від 29.03.2019 на суму 5000,00 грн (т.2 а.с.105) , наказ на відрядження № 60-к від 28.03.2019 (т.2 а.с.106) , подорожній лист від 29.03.2019 (т.2 а.с.17-108);

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 05.01.2018, 10.01.2018, 31.01.2018, 14.02.2018, 15.02.2018, 06.03.2018, 13.03.2018, 14.03.2018, 26.04.2018, 17.05.2018, 12.06.2018, 13.07.2018, 27.07.2018, 01.08.2018, 13.09.2018, 17.10.2018, 12.11.2018, 29.11.2018, 17.12.2018, 24.01.2019 (т.2 а.с.109-147) ;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 29.03.2019 (т.2 а.с.148) ;

- квитанція від 29.03.2019 на суму 5000,00 грн (т.2 а.с.149) .

21.12.2016 між ПАТ Чинбар (Покупець) та ФОП ОСОБА_3 (Постачальник) укладений Договір № 1 (т.2 а.с.150) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1 ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору №1 від 21.12.2016 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.151) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань видами діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 на час підписання Договору №1 від 21.12.2016 та виконання його умов (грудень 2016 - січень 2017), були 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами .

На підтвердження виконання умов Договору № 1 від 21.12.2016 між ФОП ОСОБА_3 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 4/12 від 30.12.2016 на суму 105988,00 грн (т.2 а.с.152) і товарно-транспортна накладна № АА 4/12 від 30.12.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_3 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - м. Нов.-Волинський, Житомирської області) (т.2 а.с.153-154) ;

- видаткова накладна № 1. від 04.01.2017 на суму 969600,00 грн (т.2 а.с.155) і товарно-транспортна накладна № АА 1. від 04.01.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_3 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Нов.-Волинський, Житомирської області) (т.2 а.с.156-157) ;

- видаткова накладна № 2. від 06.01.2017 на суму 102812,00 грн (т.2 а.с.158) і товарно-транспортна накладна № АА 2. від 06.01.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_3 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Нов.-Волинський, Житомирської області) (т.2 а.с.159-160) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 10.01.2017, 11.01.2017, 17.01.2017 (т.2 а.с.161-181) .

01.04.2016 між позивачем (Покупець) та ФОП ОСОБА_4 (Постачальник) укладений Договір № 1/04. (т.2 а.с.182) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1/04., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2016.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1/04. ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1/04. від 01.04.2016 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.183) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань видами діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 на час підписання Договору № 1/04. від 01.04.2016 та виконання його умов, були 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою (основний); 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт .

На підтвердження виконання умов Договору № 1/04 від 01.04.2016 між ФОП ОСОБА_4 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1/04. від 04.04.2016 на суму 79800,00 грн (т.2 а.с.184) і товарно-транспортна накладна № КМ 1/04 від 04.04.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.185-186) ;

- видаткова накладна № 1/06 від 20.06.2016 на суму 129195,00 грн (т.2 а.с.187) і товарно-транспортна накладна № КМ 1/06 від 20.06.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.188-189) ;

- видаткова накладна № 1/07 від 04.07.2016 на суму 1080000,00 грн (т.2 а.с.190) і товарно-транспортна накладна № КМ 1/07 від 04.07.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.191-192) ;

- видаткова накладна № 2/07 від 07.07.2016 на суму 203144,00 грн (т.2 а.с.193) і товарно-транспортна накладна № КМ 2/07 від 07.07.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.194-195) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 18.07.2016, 19.07.2016, 26.07.2016, 29.07.2016, 01.08.2016, 02.08.2016, 01.11.2016 (т.2 а.с.196-207) .

Також, 01.03.2017 між ПАТ Чинбар (Покупець) та ФОП ОСОБА_4 (Постачальник) укладений Договір № 1-03. (т.2 а.с.208) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1-03., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1-03. ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1-03. від 01.03.2017 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.209) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

На підтвердження виконання умов Договору № 1-03. від 01.03.2017 між ФОП ОСОБА_4 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 2/03 від 09.03.2017 на суму 924485,00 грн (т.2 а.с.210) і товарно-транспортна накладна № КМ 2/03 від 09.03.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.211-212) ;

- видаткова накладна № 3/03 від 10.03.2017 на суму 170500,00 грн (т.2 а.с.213) і товарно-транспортна накладна № КМ 3/03 від 10.03.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_4 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_11 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.214-215) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 09.03.2017, 14.03.2017, 13.04.2017, 14.04.2017, 28.04.2017, 03.05.2017 (т.2 а.с.216-224) .

11.01.2016 між ПАТ Чинбар (Покупець) та ФОП ОСОБА_5 (Постачальник) укладений Договір № 1/04. (т.2 а.с.225) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1/04, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2016.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1/04. ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1/04. від 11.01.2016 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.226) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань видами діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 на час підписання Договору № 1/04. від 11.01.2016 та виконання його умов, були 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (основний); 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою ; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт .

На підтвердження виконання умов Договору № 1/04. від 11.01.2016 між ФОП ОСОБА_5 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1. від 04.04.2016 на суму 700000,00 грн (т.2 а.с.227) і товарно-транспортна накладна № ФФ 1 від 04.04.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_5 , автомобільний перевізник- ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - с. Таращанка, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.2 а.с.228-229) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 10.05.2016, 11.05.2016, 19.05.2016, 19.07.2016 (т.2 а.с.230-237) .

Крім того, 05.05.2017 між позивачем (Покупець) і ФОП ОСОБА_5 (Постачальник) укладений Договір № 1-05. (т.2 а.с.238) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1-05., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1-05. ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1-05. від 05.05.2017 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.239) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

На підтвердження виконання умов Договору № 1-05. від 05.05.2017 між ФОП ОСОБА_5 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 2/05 від 05.05.2017 на суму 276000,00 грн (т.2 а.с.240) і товарно-транспортна накладна № ФФ 2/05 від 05.05.2017 (замовник послуг і автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - с. Таращанка, Житомирської області) (т.2 а.с.241-242) ;

- виписка з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 10.07.2017 (т.2 а.с.243-244) .

Також, 05.02.2018 ПрАТ Чинбар (Покупець) уклало Договір № 1-02. з ФОП ОСОБА_5 (Постачальник) (т.2 а.с.245) з умовами, аналогічними вищенаведеним договорам, укладеними з цим підприємцем. Договір № 1-02., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2019.

Додатком до Договору № 1-02. від 05.02.2018 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.2 а.с.246) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

На підтвердження виконання умов Договору № 1-02. від 05.02.2018 між ФОП ОСОБА_5 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1/02 від 05.02.2018 на суму 1020000,00 грн (т.2 а.с.247) і товарно-транспортна накладна № ФФ 1/02 від 05.05.2018 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_5 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_12 , пункт навантаження - с. Таращанка, Житомирської області) (т.2 а.с.248-249) ;

- видаткова накладна № 1/05 від 14.05.2018 на суму 384000,00 грн (т.2 а.с.250) і товарно-транспортна накладна № ФФ 1/05 від 14.05.2018 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_5 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_12 , пункт навантаження - с. Таращанка, Житомирської області) (т.3 а.с.1-2) ;

- видаткова накладна № 1/08 від 21.08.2018 на суму 225000,00 грн (т.3 а.с.3) і товарно-транспортна накладна № ФФ 1/08 від 21.08.2018 (замовник послуг і автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - с. Таращанка, Житомирської області) (т.3 а.с.4-5) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 11.05.2017, 15.05.2018, 16.05.2018, 12.06.2018, 09.07.2018, 19.07.2018, 28.08.2018, 17.10.2018, 23.10.2018, 29.10.2018, 14.12.2018, 18.12.2018 (т.3 а.с.6-33) .

02.09.2016 між позивачем (Покупець) та ФОП ОСОБА_6 (Постачальник) був укладений Договір № 1/04. (т.3 а.с.34) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1/04., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2016.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1/04. ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1/04. від 02.09.2016 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.3 а.с.35) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань видами діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 на час підписання Договору № 1/04. від 02.09.2016 та виконання його умов, були 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (основний); 46.23 Оптова торгівля живими тваринами; 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт .

На підтвердження виконання умов Договору № 1/04. від 02.09.2016 між ФОП ОСОБА_6 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1/09 від 02.09.2016 на суму 661280,00 грн (т.3 а.с.36) і товарно-транспортна накладна № ФФ 1/09 від 02.09.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_6 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Хмельницький) (т.3 а.с.37-38) ;

- видаткова накладна № 3/09 від 19.09.2016 на суму 175000,00 грн (т.3 а.с.39) і товарно-транспортна накладна № ФФ 3/09 від 19.09.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_6 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_10 , пункт навантаження - м. Хмельницький) (т.3 а.с.40-41) ;

- видаткова накладна № 01/11 від 07.11.2016 на суму 37250,00 грн (т.3 а.с.42) і товарно-транспортна накладна № ФФ 01/11 від 07.11.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_6 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - м. Хмельницький) (т.3 а.с.43-44) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 01.11.2016, 03.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 18.11.2016, 23.11.2016 (т.3 а.с.45-58) .

Крім того, 09.02.2017 між ПАТ Чинбар (Покупець) та ФОП ОСОБА_6 (Постачальник) укладено Договір № 1-09. (т.3 а.с.59) з умовами, аналогічними наведеному вище Договору між цими ж сторонами № 1/04. від 02.09.16. Договір № 1-09., згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2017.

Додатком до Договору № 1-09. від 09.02.2017 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.3 а.с.60) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

На підтвердження виконання умов Договору № 1-09. від 09.02.2017 між ФОП ОСОБА_6 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 03/02 від 10.02.2017 на суму 56375,00 грн (т.3 а.с.61) і товарно-транспортна накладна № ФФ 03/02 від 10.02.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_6 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - м. Хмельницький) (т.3 а.с.62-63) ;

- видаткова накладна № 01/03 від 06.03.2017 на суму 43625,00 грн (т.3 а.с.64) і товарно-транспортна накладна № ФФ 01/03 від 06.03.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_6 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - м. Хмельницький) (т.3 а.с.65-66) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 08.02.2017 та за 09.02.2017 (т.3 а.с.67-68) .

01.12.2015 ПАТ Чинбар (Покупець) уклало Договір № 1 з ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) (т.3 а.с.69) , за умовами якого Постачальник має продати Покупцю шкірсировину в асортименті (п.2.1. Договору). Поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін (п.2.2. Договору). Договір № 1, згідно п.6.2, дійсний на період до 31.12.2016.

Щодо якості товару сторони домовились, що в момент відвантаження, здачі і приймання шкірсировини, сторони керуються ГОСТом 28425-90 і Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку (п.3.1. Договору); приймання та здача шкірсировини проводиться згідно з Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку по кількості і якості № П6, П7 у присутності представника Постачальника (п.3.2. Договору).

У п.4.2. Договору № 1 ціни на поставлену шкірсировину договірні і зазначаються в супровідних документах, а в п.4.3. Договору встановлюється, що розрахунок за поставлену шкірсировину проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Додатком до Договору № 1 від 01.12.2015 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.3 а.с.70) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань основним видом діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 на час підписання Договору № 1 від 01.12.2015 та виконання його умов, була: 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою .

На підтвердження виконання умов Договору № 1 від 01.12.2015 між ФОП ОСОБА_7 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1/04 від 04.04.2016 на суму 105000,00 грн (т.3 а.с.71) і товарно-транспортна накладна № КЛ 1/04 від 04.04.2016 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_7 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_5 , пункт навантаження - с. Гульськ, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.3 а.с.72-73) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 06.04.2016, 13.04.2016, 18.05.2016, 19.05.2016 (т.3 а.с.74-81) .

Також, 14.08.2017 між позивачем (Покупець) та ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) укладено Договір № 1-08. (т.3 а.с.82) з умовами, аналогічними наведеному вище Договору між цими ж сторонами № 1 від 01.12.15, зі строком дії, відповідно до пункту 6.2. - до 31.12.2017.

Додатком до Договору № 1-08. від 14.08.2017 сторонами підписана Угода про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів (т.3 а.с.83) , за якою сторони визнають, що документи, підписані шляхом факсимільного відтворення підпису, мають таку ж юридичну силу, що й документи, підписані уповноваженими особами сторін власноруч (зразки відповідних аналогів власноручних підписів наведені безпосередньо в Угоді).

На підтвердження виконання умов Договору № 1-08. від 14.08.2017 між ФОП ОСОБА_7 і позивачем, останнім надані копії таких документів:

- видаткова накладна № 1/08 від 14.08.2017 на суму 791550,00 грн (т.3 а.с.84) і товарно-транспортна накладна № КЛ 1/082 від 14.08.2017 (замовник послуг - ФОП ОСОБА_7 , автомобільний перевізник - ФОП ОСОБА_12 , пункт навантаження - с. Гульськ, Нов.-Волинський р-н, Житомирської області) (т.3 а.с.85-86) ;

- видаткова накладна № 2/08 від 30.08.2017 на суму 112000,00 грн (т.3 а.с.87) , наказ на відрядження № 174-к від 29.08.2017 (т.3 а.с.88) і подорожній лист № 323099 від 30.08.2017 (т.3 а.с.89-90) ;

- виписки з банківського рахунку в АТ УкрСиббанк за 05.09.2017, 06.09.2017, 12.09.2017, 13.09.2017 та за 26.09.2017 (т.3 а.с.91-98) .

Також матеріали адміністративної справи містять нотаріально посвідчені пояснення ФОП ОСОБА_5 (т.3 а.с.99) , ОСОБА_13 (до зміни прізвища ОСОБА_3 (т.3 а.с.100-101) , ОСОБА_4 (т.3 а.с.102) , ОСОБА_1 (т.3 а.с.103) , ОСОБА_6 (т.3 а.с.104) та ОСОБА_7 (т.3 а.с.105) якими контрагенти позивача засвідчують взаємовідносини з позивачем та підтверджують реальність господарських операцій і дійсність поставок товарів (шкірсировини).

Під час розгляду справи судом було встановлено, що на час виконання договірних відносин сторони були зареєстровані платниками податків.

На підставі аналізу наявних у матеріалах справі доказів суд дійшов висновку про те, що позивачем у повній мірі доведено, що господарські операції між позивачем і наведеними вище контрагентами здійснювалися в межах господарської діяльності ПрАТ Чинбар (на час укладення договорів - ПАТ Чинбар ), є реальними, відповідають дійсному економічному змісту та підтверджується необхідними документами, що є свідченням добросовісності позивача при здійсненні вказаних операцій.

На час укладення та виконання договорів контрагенти позивача були зареєстрованими у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто мали достатній об`єм правоздатності для складання первинних документів та укладання будь-яких правочинів.

Посилання контролюючого органу на неподання контрагентами позивача повідомлень Про прийняття працівника на роботу та відсутність у супроводжуючих товар документах тих, які підтверджують відповідність виробів із шкіри стандартам, а також ветеринарних свідоцтв за формою №2 і відсутність доказів з надання навантажувально-розвантажувальних послуг при транспортуванні шкірсировини є достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій не визнаються судом такими, що ґрунтуються на положеннях законодавства, оскільки указані документи не належить до первинних у розумінні положень Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , а доказів їх витребовування контролюючим органом під час перевірки відповідачем суду не надано. Натомість, в пункті 2.7 Вступної частини акта перевірки №418/26-15-14-01-04/307856 від 12.07.2018 зафіксовано: В ході проведення перевірки посадовим особам ПрАТ ЧИНБАР надано запит про надання інформації та документів №1 від 05.06.2019, №2 від 11.06.2019, від 07.06.2019, від 14.06.2019. Підприємством в повному обсязі надано підтверджуючі документи, які додаються до першого примірника акту перевірки .

Щодо посилань в акті перевірки на неналежне оформлення супроводжуючих господарські операції документів у зв`язку з факсимільним відтворенням підписів контрагентів позивача при наявності в договорах з ФОП терміну, на який допускається факсимільне відтворення підпису, суд акцентує увагу на тому, що згідно наданих позивачем договорів, укладених з ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 сторонами укладені угоди про використання механічних засобів факсимільного відтворення підписів, що є додатками до договорів, і якими визначено: у зв`язку з тим, що між сторонами укладаються договори, планується підписання первинних та інформаційних документів, та з метою взаємовигідного співробітництва, керуючись ч.3 ст.207 Цивільного кодексу України, Сторони домовились про використання при вчиненні правочинів між сторонами (у тому числі - договорів та документів, що будуть видаватись на виконання договорів) факсимільного відтворення підписів уповноважених осіб Сторін за допомогою засобів механічного аналога власноручного підпису (факсиміле) . Зразки відповідних аналогів власноручних підписів містяться безпосередньо у таких угодах. При цьому в пункті 7.2 самих договорів з контрагентами зафіксовано: договір, доповненім, підписані та передані факсимільним або електронним зв`язком мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами .

Не визнаються судом беззаперечними і твердження контролюючого органу, що наявність у товарно-транспортних накладних деталізації викладеної в них інформації вказують на безтоварність операцій, оскільки судом встановлено, що за умовами більшості спірних договорів сторонами в пункті 2.2. погоджено, що поставки шкірсировини проводяться автотранспортом Покупця або Постачальника за домовленістю сторін. При цьому, надані позивачем копії товарно-транспортних накладних містять відомості про автомобіль, яким здійснювалось перевезення і про водія, найменування товару (наприклад: шкіра свин. , шкіра кінс. , шкіра ВРХ (мілка) , тощо), одиниці виміру кожної з найменувань товару, визначення маси, що у повній мірі розкриває зміст та обсяг господарської операції, дозволяє однозначно ідентифікувати осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та їх складання.

Крім того, за загальним визначенням, наведеним у розділі 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом, затверджених наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997 (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) товарно-транспортна документація - це комплект юридичних документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу, а товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Таким чином, транспортною документацією підтверджується операція з надання послуг з перевезення вантажів, а не факт реалізації та придбання товару.

Оскільки сторони за договорами, не вступали у транспортні взаємовідносини між собою та в силу базису поставки таких взаємовідносин не передбачалося, належним і достатнім доказом поставки, тобто передачі товару покупцю, є видаткові накладні, оформлення яких в даному випадку і здійснювалось сторонами на підтвердження поставки. Товарно-транспортні накладні, не будучи в спірному випадку документами, які підтверджують факт поставки, на думку суду, є документами, які в спірних правовідносинах підтверджують реальність та товарність проведених операцій.

Необхідність оформлення між позивачем та його контрагентами товарно-транспортних накладних не випливає з умов укладених договорів, досліджених судом, а відтак, доводи відповідача щодо недоліків їх оформлення на підтвердження поставки та відсутності у зв`язку з цим підстав для висновку про реальність операцій визнаються судом необґрунтованими.

Стосовно тверджень в акті перевірки про не можливість встановлення походження шкірсировини у зв`язку з ненаданням до перевірки ветеринарних свідоцтв №2 , суд акцентує увагу на тому, що обов`язковість супроводження ветеринарними документами продукції тваринного походження та інших об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, мотивується інспектором з посиланням на положення наказу Державного Департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 32 від 19.04.2005 Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов`язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду , який втратив чинність на підставі наказу Державного комітету ветеринарної медицини № 320 від 07.09.2009, а відтак - не підлягає застосуванню до правовідносин, що виникли у 2016-2019 роках.

Доводи відповідача щодо неузгодженості у значеннях показників спідометра автомобіля (при транспортуванні товару силами Покупця - позивача) спростовуються наявними в матеріалах справи довідкою щодо запису показань спідометра в подорожньому листі № 323065, копією цього подорожнього листа, подорожнім листом № 323065 від 04.12.2017, розрахунком витрат ПММ за грудень 2017, актом списання дизпалива №12-17 Дт від 31.12.2017 та звітом на дизпаливо за грудень 2017, які надавались платником податків під час оскарження висновків акта перевірки, однак не були враховані контролюючим органом.

Суд також погоджується з доводами позивача про те, що законодавство України не ототожнює місцезнаходження фізичної особи-підприємця та місце провадження ним господарської діяльності, тобто не забороняє останньому провадити таку діяльність поза своїм місцезнаходженням, у зв`язку з чим посилання відповідача, як на підставу для висновку про нереальність спірних господарських операцій, на невідповідність у наданих під час перевірки документах місця навантаження шкірсировини місцезнаходженню контрагентів позивача визнаються судом такими, що не ґрунтуються на вимогах законодавства.

Судом наголошується, що відповідно до принципу офіційності податковий орган повинен доводити в суді фіктивність господарської операції як підстави для нарахування платникові податків податкових зобов`язань та правомірності прийняття свого рішення.

У той час, як на підтвердження фактичного виконання господарських зобов`язань позивачем було надано належним чином оформлені первинні документами та доведено, що укладені договори відповідають економічному змісту та діловій меті, а здійснені господарські операції спричинили зміни в структурі активів позивача.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до фактичного руху активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків, придбання товарів та послуг з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, правильного обчислення витрат та податкового кредиту, наявності первинних документів, в тому числі податкових накладних, виданих особою, зареєстрованою платником податку на додану вартість, платник податку на додану вартість має право на валові витрати/витрати, що враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування, та податковий кредит.

Так, валові витрати (витрати) для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

При цьому наявність формально оформлених (складених) первинних документів та/або сплати грошових коштів не може слугувати підставою для формування даних податкового обліку за відсутності факту придбання відповідного активу.

В той же час, сама собою наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарської операції та відмови у формуванні валових витрат (витрат) та податкового кредиту, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю.

Застосовуючи зазначені правила оподаткування при оцінці оспорюваних господарських операцій, суд на підставі зібраних у справі доказів встановив, що вони є реальними та підтверджуються долученими до матеріалів справи належним чином оформленими копіями документів, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку та які містять достатні дані про зміст господарських операцій та їх учасників, підтверджують фактичність здійснення таких операцій та проведення розрахунків.

Контролюючий орган в обґрунтування прийнятих спірних податкових повідомлень-рішень не навів обставин, які б вказували на безтоварність операцій. Висновки відповідача ґрунтуються на податковій інформації відносно контрагентів позивача, а не на аналізі суті та наслідків господарських операцій, які мали місце у перевіряємому періоді, що, в свою чергу, не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних операцій за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права вже неодноразово була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду, зокрема, у постановах від 26.06.2018 (справа №803/649/15-а), від 31.07.2018 (справа №820/3119/17), від 31.07.2018 (справа №0870/4938/12), від 31.07.2018 (справа №817/1339/17), від 21.05.2019 (справа №804/887/17), від 27.06.2019 (справа №814/1791/13-а).

Не подано відповідачем і жодних доказів на підтвердження недобросовісності ПрАТ Чинбар як платника податків або можливої фіктивності його постачальників, як-от: пояснень контрагентів позивача на спростування факту фактичного виконання спірних операцій. Натомість, як вже зазначалось судом, матеріали справи містять письмові пояснення контрагентів позивача, надані у присутності нотаріуса, які вказують на дійсність тих поставок, що заперечуються контролюючим органом.

Так, в контексті спірних правовідносин також належить відмітити рішення Європейського Суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява №803/02), Булвес АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява №6689/03), у яких, перевіряючи відповідність позбавлення права на податковий кредит/бюджетне відшкодування вимогам статті 1 Протоколу №1, Європейський суд з прав людини застосовував принцип пропорційності. Цей принцип є складовою частиною принципу верховенства права і вимагає додержання справедливого балансу між вимогами публічного інтересу та захистом прав приватних осіб, у реалізацію яких здійснюється втручання держави.

Провівши відповідну оцінку, Європейський Суд з прав людини визнав, що справедливий баланс не додержується, коли платника податку на додану вартість позбавляють права на податковий кредит/бюджетне відшкодування за відсутності доказів його залучення до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування, чи доказів того, що йому було відомо/повинно було відомо про таку діяльність його постачальників.

Таким чином, за змістом норм Податкового кодексу України право покупця на податковий кредит з податку на додану вартість не ставиться в залежність від дотримання контрагентами вимог законодавства та вчинення ймовірних зловживань за ланцюгом постачання товару.

З огляду на наведене в сукупності суд приходить до висновку про наявність підстав для визнання протиправними податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС у м. Києві від 07.08.2019 за №10352615140104 та №10362615140104, прийнятих ГУ ДФС у м. Києві на підставі висновків, що не знайшли свого підтвердження під час розгляду цієї справи.

Так, відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Водночас, відповідачем не доведено правомірність оскаржуваних податкових повідомлень-рішень з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, позов ПрАТ Чинбар підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі.

З огляду на викладене та керуючись статтями 2, 5-11, 73-77, 90, 139, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Приватного акціонерного товариства Чинбар задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві №10352615140104 від 07.08.2019.

3. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві №10362615140104 від 07.08.2019.

4. Стягнути на користь Приватного акціонерного товариства Чинбар (код ЄДРПОУ - 00307856, адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21) понесені ним судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 19210 (дев`ятнадцять тисяч двісті десять) гривень 00 коп. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ - 43141267, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) .

Рішення набирає законної сили у порядку, встановленому в ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено протягом 30 днів з моменту складення повного тексту до суду апеляційної інстанції в порядку, визначеному ст.ст.293, 296, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням підпункту 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції згідно з Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII.

Повний текст складений 09.02.2021

Суддя: Н.А. Добрівська

Дата ухвалення рішення 27.01.2021
Оприлюднено 11.02.2021

Судовий реєстр по справі 640/20951/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.08.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.10.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 27.01.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/20951/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону