Ухвала
від 22.02.2020 по справі 927/174/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про прийняття заяви

23 лютого 2020 року м. Чернігівсправа № 927/174/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Белова С.В., розглянувши матеріали заяви від 15.02.2021 року з доданими документами

кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Аланд ,

вул. Саксаганського, 14, офіс 301, м.Київ, 01033, код ЄДРПОУ 42642578

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Біо енергетична компанія"

вул. 8-го Березня, 23, смт. Куликівка, Чернігівська область, 16300, код ЄДРПОУ 38459901

предмет спору: про відкриття провадження у справі про банкрутство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Аланд" звернулось до Господарського суду Чернігівської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Біо енергетична компанія" у зв`язку з неспроможністю останнім виконати свої грошові зобов`язання перед кредитором. Заява кредитора містить відомості про розмір його вимог. Заява ініціюючого кредитора містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.

Згідно ч.2 ст.34 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються: докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

Відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі. До відзиву боржника додаються докази відправлення заявнику копії відзиву. Крім відомостей, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, у відзиві боржника зазначаються: заперечення боржника щодо вимог заявника (заявників); загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), з виплати заробітної плати; відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику у депозитарних установах, їх реквізити; відомості про проведення боржником діяльності, пов`язаної з державною таємницею; докази необґрунтованості вимог заявника (за наявності). У відзиві боржника можуть зазначатися й інші відомості, що мають значення для розгляду справи. До відзиву боржника також можуть бути додані клопотання боржника. До відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об`єктами державної власності) про наявність або відсутність на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу боржника. Відсутність відзиву на заяву про відкриття провадження у справі не перешкоджає провадженню у справі.

Відповідно до ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість вимог кредитора та заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Враховуючи зазначене, суд звертає увагу заявника на наступне.

Заявник у поданій заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство посилається на Договір про надання кредитної лінії № 20.1-07 BEN, як на підставу виникнення забогованості у ТОВ Біо енергетична компанія перед Приватним ТОВ Біо-енергетична компанія (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Республіки Польщі). У відповідності до умов зазначеного договору TOB "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" отримало кредитні кошти в загальному розмірі 500 010,00 доларів США.

В подальшому, згідно договору факторингу № 20/11/20/-Ф від 20.11.2020 року, що укладений між ТОВ Біо-енерджі компані (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Республіки Польщі) та ТОВ "Фінансова компанія Аланд , заявник прийняв право грошової вимоги на суму 586656,38 доларів США, та став новим кредитором боржника ТОВ Біо енергетична компанія .

Враховуючи, що Приватне ТОВ Біо-енергетична компанія та ТОВ Біо-енерджі компані є юридичними особами, що зареєстровані за законодавством Республіки Польщі, у господарського суду Чернігівської області відсутня можливість встановити правовий статус зазначених юридичних осіб (чи є ТОВ Біо-енерджі компані належним правонаступником Приватного товариства з обмеженою відповідальністю Біо-енергетична компанія ).

Розбіжність у назвах первісного кредитора (Приватного товариства з обмеженою відповідальністю Біо-енергетична компанія та ТОВ Біо-енерджі компані ), відсутність у господарського суду Чернігівської області можливості здійснити перевірку правового статусу первісного кредитора може унеможливити оцінити судом обґрунтованість вимог заявника на суму 586656,38 доларів США.

Також заявник у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство посилається на Договір про надання кредитної лінії №9.1-12/15ETLP, як на підставу виникнення забогованості у ТОВ Біо енергетична компанія перед Партнерством з обмеженою відповідальністю Ей-Ей-Ті Інвайронментал Трейдінг Ел-Пі (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії). У відповідності до умов зазначеного договору TOB "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" отримало кредитні кошти в загальному розмірі 210000,00 доларів США.

В подальшому, згідно договору факторингу № 20/11/20/-Ф/1 від 20.11.2020 року, що укладений між Партнерством з обмеженою відповідальністю Ей-Ей-Ті Інвайронментал Трейдінг Ел-Пі та ТОВ "Фінансова компанія Аланд , заявник прийняв право часткової грошової вимоги на суму 154318,15 доларів США, та став новим кредитором боржника ТОВ Біо енергетична компанія .

Проте, згідно договору про відступлення права вимоги від 03.02.2021 року, укладеного між заявником та ТОВ Рівне Агро , у ТОВ "Фінансова компанія Аланд залишилось право вимоги заборгованості до боржника у розмірі 139349,64 доларів США.

Заявником в якості доказу, що підтверджує наявність заборгованості боржника перед кредитором на загальну суму 726006,02 доларів США (586656,38 доларів США+139349,64 доларів США) додано копію акту звірки взаєморозрахунків станом на 08.02.2021 року, підписаний та скріплений печатками заявника та боржника.

Однак, суд зазначає, що оскільки даний акт є лише бухгалтерським документом, тому може слугувати належним доказом наявності заборгованості лише в сукупності з банківським документами (платіжними дорученнями, квитанціями, виписками з рахунків, тощо), що підтверджують наявність заборгованості на загальну суму 726006,02 доларів США.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне запропонувати заявнику до підготовчого засідання надати додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Пунктом 2-1 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства, передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу. Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Відповідно до викладеного в поданій заяві TOB "Фінансова компанія "Аланд" пропонує на кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича (свідоцтво № 451 від 12.03.2013, код НОМЕР_1 , 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 33/34, офіс 13, ІНФОРМАЦІЯ_1), яким також подано до господарського суду Чернігівської області заяву про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ Біо Енергетична Компанія .

Враховуючи викладене, суд доходить висновку, що підстави для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства, відсутні.

Керуючись ст. 34, 35, 36 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду.

2.Підготовче засідання суду призначити на 3 березня 2021 р. на 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: 14000, м.Чернігів, проспект Миру, 20, зал судового засідання №302 .

3. Запропонувати кредитору в строк до 01.03.2021 року надати суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство.

4. Боржнику до 01.03.2021 року надати до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі.

5.Копію даної ухвали направити боржнику, кредитору, арбітражному керуючому: Сиволоб М.М. (01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 33/34, офіс 13, ІНФОРМАЦІЯ_1); Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (пр-т Миру, 43, 4 поверх, 418 кабінет, м. Чернігів, 14000), Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (вул. Рокосовського, 20-а, м. Чернігів, 14032), Сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 43, к.215).

Ухвала складена та підписана 23 лютого 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Белов

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/

Дата ухвалення рішення22.02.2020
Оприлюднено22.02.2021

Судовий реєстр по справі —927/174/21

Ухвала від 02.02.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 02.02.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 27.01.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 11.01.2022

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 18.10.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 12.10.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 11.10.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Постанова від 27.07.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 14.06.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

Ухвала від 18.05.2021

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Белов С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні