ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.02.2021Справа № 910/14714/20 За позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Златодом"

до Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд"

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний центр"

про стягнення 4428,31 грн.

Суддя Мельник В.І.

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

Суть спору:

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Златодом" подало на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" про стягнення 4428,31 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо сплати платежів по утриманню будинку та прибудинкової території.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2020 відкрито провадження у справі № 910/14714/20 та призначено засідання на 16.11.2020.

02.11.2020 відділом діловодства суду від відповідача отримано відзив на позовну заяву.

В судове засіданні 16.11.2020 представник позивача з?явився, надав свої усні пояснення по суті позовної заяви та підтримав залучення третьої особи.

В судове засіданні 16.11.2020 представник відповідача з?явився, підтримав залучення третьої особи, а саме.

Статтею 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2020 залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший український експертний центр" та відкладено розгляд справи на 18.12.2020.

01.12.2020 відділом діловодства суду від представника позивача отримано відповідь на відзив.

18.12.2020 відділом діловодства суду від третьої особи отримано письмові пояснення.

В судовому засіданні 18.12.2020 оголошено перерву до 12.02.2021.

28.01.2021 відділом діловодства суду від представника відповідача отримано заперечення на відзив.

11.02.2021 відділом діловодства суду від представника позивача отримано заяву про залучення документів.

В судове засідання 12.02.2021 представник позивача з`явився, просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 12.02.2021 представник відповідача з`явився, заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник третьої особи заперечив проти задоволення позовних вимог.

У судовому засіданні судом винесено вступну та резолютивну частини рішення .

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з`ясовано наступне.

Відповідачу до 11.03.2020 належали на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності, виданого 29.09.2014 Державним реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Брюхановою К.В., нежитлові приміщення (групи приміщень № 61,62) загальною площею 60,6 кв.м у багатоквартирному будинку № 55, який розташований у м. Києві по вул. Златоустівській.

З 11 березня 2020 року право власності на нежитлові приміщення (групи приміщень № 61,62) загальною площею 60,6 кв.м у багатоквартирному будинку № 55, який розташований у м. Києві по вул. Златоустівській перейшло до третьої особи ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченому приватним нотаріусом Сліиченко А.В.. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно додається.

5 серпня 2016 року власниками квартир та нежитлових приміщень вищезазначеного багатоквартирного будинку створено та зареєстровано Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Златодом .

22 липня 2017 року було проведено загальні збори ОСББ "ЗЛАТОДОМ" , на яких, відповідно до п.2.3. Статуту Об`єднання, співвласники більшістю голосів прийняли рішення про самозабезпечення потреб співвласників будинку по Златоустівській 55 , у якому знаходиться вищевказане приміщення Відповідача, починаючи із 01 жовтня 2017 року, за рахунок відповідних внесків співвласників.

Рішенням загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Златодом від 22 липня 2017 року встановлено з 01 жовтня 2017 року внесок співвласників на утримання будинку та прибудинкової території у розмірі 6 гри. 50 кой. з 1 м.кв. площі квартири /приміщення співвласника. Копія рішення додається, оригінал знаходиться у позивача.

Відповідно до п.2.3. Статуту, предметом діяльності Об`єднання є управління, утримання і використання спільного майна Об`єднання для сприяння власникам квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку використання їх власного майна.

На виконання статутного завдання, а також рішення загальних зборів від 22 липня 2017 року Об`єднання уклало договір про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій №1909/2017 з ТОВ ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС 2100 від 20 вересня 2017 року.

Позивач обґрунтовує свої вимоги, тим що на відміну від інших співвласників багатоквартирного будинку, відповідач не виконував свій обов`язок співвласника будинку щодо сплати відповідних внесків на утримання будинку та прибудинкової території.

Після відчуження приналежних відповідачу нежитлових приміщень третій особі ОСОБА_1 відповідачем було сплачено визнану ним частину боргу за період з 1 червня 2018 року по 1 березня 2020 року в сумі 8271 грн.90 коп., яку перераховано платіжним дорученням № 8885 від 28.05.2020 р. Копія платіжного доручення № 8885 від 28.05.2020.

На підставі положень частини 3 статті 7 Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку , яка передбачає, що у разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов`язків попереднього власника як співвласника, ОСББ "ЗЛАТОДОМ" надіслало 1.09.2020 року претензію новому власнику - третій особі ОСОБА_1 погасити борг попереднього власника ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" по внескам на утримання будинку та прибудинкової території.

ОСОБА_1 , відмовилась сплачувати борг попереднього власника, посилаючись на відсутність підстав для виникнення у неї такого обов`язку, послалась на позицію Верховного Суду у постанові від 1 вересня 2020 року по справі № 686/6276/19. З огляду на позицію Верховного Суду у справі щодо подібних правовідносин, позивач звертається до суду із даним позовом до колишнього співвласника будинку, що не виконував свої обов`язки по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території..

Таким чином, в результаті систематичної несплати відповідачем у період з 01.10.2017 року по 01.06.2018 року щомісячних внесків на утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території у відповідача утворилась заборгованість перед Об`єднанням, яка становить 3151 грн. 20 коп.

Відповідач заперечив проти задоволення позовних вимог,із підстав їх необґрунтованості.

Відповідно до ст.ст.15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого порушеного цивільного права шляхом звернення до суду в обраний відповідно до законодавства спосіб. Для захисту своїх прав позивач обирає способом захисту свого порушеного цивільного права - стягнення заборгованості по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території.

Відповідно до положень ст. 4 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку метою створення Об`єднання, в тому числі, є ...належне утримання багатоквартирного будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами... , а основна діяльність Об`єднання полягає у здійснення функцій, що забезпечують, в тому числі, ...належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території... .

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону Об`єднання зобов`язане здійснювати свою діяльність у відповідності до положень чинного законодавства України та затверджених положень власного Статуту через свої органи управління.

Для самостійного забезпечення, утримання та експлуатації багатоквартирного будинку та прибудинкової території, відповідно до положень ч.ч.1, 9 ст. 22 Закону України Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку співвласники сплачують відповідні внески і платежі у встановлених загальними зборами Об`єднання розмірах.

Відповідно до положень ст. 15 Закону співвласники багатоквартирного будинку зобов`язані виконувати обов`язки, передбачені Статутом Об`єднання, виконувати рішення статутних органів Об`єднання, не порушувати інтереси інших співвласників Об`єднання, дотримуватись вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Відповідно до п.5.1.10 Статуту ОСББ "ЗЛАТОДОМ" сплата встановлених Загальними зборами Об`єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені Загальними зборами Об`єднання, є обов`язковою для всіх співвласників , в тому числі - і для відповідача, а кожний співвласник Об`єднання, в тому числі і відповідач, зобов`язані своєчасно в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Відповідно до п.п.6.2 Статуту ОСББ "ЗЛАТОДОМ" співвласник будинку, зобов`язаний своєчасно сплачувати належні внески та платежі.

Згідно частини четвертої статті 319 ЦК України власність зобов`язує.

Відповідно до ст. 322 ЦК України власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до вимог ст.17 Закону України Про Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ має право звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об`єднання внески і платежі.

Відповідно до змісту правовідносин щодо обов`язку сплати внесків та платежів та положень ч. 1 ст. 509 ЦК України, обов`язок відповідача сплачувати на користь Об`єднання внески, є його майновим грошовим зобов`язанням, підставами якого є юридичний факт набуття приватної квартири в багатоквартирному будинку, юридичний факт створення, існування та функціонування відповідного об`єднання співвласників в цьому будинку та відповідні імперативні зобов`язальні норми актів цивільного законодавства.

За змістом положень ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Враховуючи вище зазначене суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині стягнення із відповідача на користь позивача заборгованості по сплаті внесків на утримання будинку та прибудинкової території за період з жовтня 2017 по 1 березня 2020 в розмірі 3151,20 грн.

Позивач також просить суд стягнути із відповідача 3% річних в розмір 485, 76 грн. та інфляційні втрати в розмір 791,35 грн.

Приписами ст. 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України , боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що дії відповідача є порушенням грошового зобов`язання, що є підставою для захисту майнових прав та інтересів позивача відповідно до норм статті 625 Цивільного кодексу України .

Перевіривши розрахунок позивача 3% річних з простроченої суми та інфляційних, суд вважає його обґрунтованим, а тому вимоги позивача про стягнення з відповідача 485,76 грн. - 3% річних та 791,35 грн. інфляційних втрат підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76 , 77-79 , 86 , 91 , 236-241 Господарського процесуального кодексу України , Господарський суд міста Києва,-

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги.

2. Стягнути із Приватного акціонерного товариства Холдингова компанія Київміськбуд ( 01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка,4/6, ідентифікаційний код 23527052) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Златодом (01135, м. Київ, вул. Златоустівська, 55 , кВ. 26, ідентифікаційний код 40720004) основну заборгованість в розмірі 3151 (три тисячі сто п`ятдесят одну) грн.20 коп., 3% річних в розмірі 485 (чотириста вісімдесят п`ять) грн. 76 коп., інфляційні втрати в розмірі 791 (сімсот дев`яносто одну) грн. 35 коп., судовий збір в розмірі 2102 (дві тисячі сто дві) грн.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 17.02.2021.

Суддя В.І. Мельник

Дата ухвалення рішення 12.02.2021
Зареєстровано 25.02.2021
Оприлюднено 25.02.2021

Судовий реєстр по справі 910/14714/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 24.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 12.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону