ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 826/7432/17

УХВАЛА

02 березня 2021 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді: Чаку Є.В.,

суддів: Файдюка В.В., Мєзєнцева Є.І.

за участю секретаря Ковтун К.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду питання про зупинення провадження у справі при розгляді апеляційних скарг Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерства фінансів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи без самостійних вимог на предмет спору: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України про визнання протиправними та скасування рішень, визнання нечинним договору,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи без самостійних вимог на предмет спору: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України про визнання протиправними та скасування:

-рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18 грудня 2016 року про віднесення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до категорії неплатоспроможних;

-рішення Правління Національного банку України від 18 грудня 2016 року №499-рш/БТ про затвердження пропозиції Національного банку України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

-постанову Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 року № 961 "Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" зі змінами;

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2016 року № 2859 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку";

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 грудня 2016 року № 2864 "Про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 грудня 2016 року № 2886 "Про визнання нікчемними правочинів щодо обтяження грошових зобов`язань ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед пов`язаними особами";

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 грудня 2016 року № 2887 "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 грудня 2016 року № 2894 "Про припинення повноважень членів правління та ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2016 року "Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 грудня 2016 року "Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

-рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 грудня 2016 року "Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

- визнати нечинним з моменту укладення Договір купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010-05/131 від 21 грудня 2016 року.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року позов задоволено у повному обсязі.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Кабінет Міністрів України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України звернулися до суду з апеляційними скаргами, в яких просили скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позову.

Ухвалами Шостого апеляційного адміністративного суду від 11 листопада 2019 року, від 19 листопада 2019 року, від 09 грудня 2019 року було відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерства фінансів України та призначено справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи без самостійних вимог на предмет спору: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України про визнання протиправними та скасування рішень, визнання нечинним договору до апеляційного розгляду у закритому судовому засіданні на "19" грудня 2019 року о 10:00 годин.

19 грудня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду від публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №826/7432/17 до ухвалення Великою Палатою Верховного Суду судового рішення у справі №826/20221/16.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19 грудня 2020 року клопотання публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" про зупинення провадження у справі № 826/7432/17 задоволено. Зупинено провадження у справі № 826/7432/17 за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи без самостійних вимог на предмет спору: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України про визнання протиправним та скасування рішення, визнання нечинним договору - до набрання законної сили судовим рішенням Великої Палати Верховного Суду у справі № 826/20221/16.

05 жовтня 2020 року на адресу Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло клопотання представника позивача про поновлення провадження у справі №826/7432/17,у зв`язку з тим, що Великою Палатою Верховного Суду прийнято постанову у справі №826/20221/16.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 15 грудня 2020 року поновлено провадження у справі № 826/7432/17.

До Шостого апеляційного адміністративного суду Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерством фінансів України було надано клопотання про закриття провадження у справі.

В обґрунтування клопотань, зокрема зазначено, що 23.05.2020 року набув чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13.05.2020 року №590-IX. Законом №590 Кодекс адміністративного судочинства України доповнено статтею 266 1 , яка регламентує особливості провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та рішень Кабінету Міністрів України стосовно виведення банків з ринку. Оскільки згідно ст. 266 1 КАС України визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта/рішення, визначеного частиною 1 цієї статті, або окремих його положень не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи правовий статус цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення та не породжує будь-яких прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування заподіяної шкоди, та не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку, то заявлені позивачем вимоги спрямовані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не відповідають нормам частини 7-10 ст.266 1 КАС України, а провадження в цій частині підлягає закриттю.

Представник позивача надав до суду заперечення на вказані клопотання відповідачів про закриття провадження у справі. В обґрунтування заперечень зазначено, що положення Закону №590, на які відповідачі посилаються, як на підставу для закриття провадження у справі, не підлягають застосуванню, оскільки вони вступають в колізію із актами вищої юридичної сили - нормами Конституції України та нормами ратифікованих Україною міжнародних договорів, зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а тому в даному випадку мають застосовуватись останні. На думку представника позивача, положення Закону №590-ІХ та відповідні зміни, зокрема до КАС України, Закону України Про банки і банківську діяльність , Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб не поширюють свою дію на судові спори та провадження, які розпочаті ( у яких особа звернулась до суду з позовом), та правовідносини, які виникли, до набрання чинності цим законом. Відтак, закриття провадження судом у справі, провадження в якій відкрите до набрання чинності Законом №590-ІХ буде суперечити конституційним принципам права на судовий захист, що додатково гарантоване статтею 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, засадам дії закону в часі, а також принципам правової визначеності та передбачуваності, що є недопустимим.

Судом встановлено, що 23.05.2020 року набув чинності Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13.05.2020 року №590-IX.

Вказаним Законом №590-IX доповнено Кодекс адміністративного судочинства України статтею 266 1.

Згідно ч.1 ст. 266 1 КАС України правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо:

1) законності індивідуальних актів Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, про затвердження пропозиції Національного банку України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

2) законності індивідуальних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших індивідуальних актів, прийнятих на його виконання, а також індивідуальних актів щодо призначення уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, делегування їм повноважень;

3) законності рішень Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку;

4) законності індивідуальних актів Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання рішень Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

5) законності індивідуальних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону №590-IX зазначено, що судові провадження, розпочаті до набрання чинності цим Законом, у яких на день набрання чинності цим Законом не ухвалено остаточне рішення, вирішуються, розглядаються або переглядаються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Вказані обставини свідчать про те, що при вирішенні справи та клопотань відповідачів судом буде вирішуватись питання щодо застосування положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13.05.2020 року №590-IX.

У судовому засіданні, яке відбулось 16 лютого 2021 року судом було встановлено, що до Конституційного Суду України було подано конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13 травня 2020 року № 590-IX, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону.

Судом встановлено, що Велика палата Конституційного Суду України 16 липня 2020 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13 травня 2020 року № 590-IX (далі - Закон) та Закону в цілому, а також положень інших законодавчих актів в редакції Закону. Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Конституційний Суд України перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

З метою повного, всебічного розгляду справи Шостим апеляційним адміністративним судом було направлено на адресу Конституційного Суду України запит про надання у найкоротший термін належним чином завірену копію зазначеного вище конституційного подання.

25 лютого 2021 року на адресу суду надійшла відповідь Конституційного Суду України, до якої долучено належним чином завірену копію конституційного подання.

Згідно вимог ст.236 КАС України зупинення провадження у справі обумовлено наявністю обставин, які перешкоджають розгляду справи до їх усунення або виконання необхідних дій.

Так, частиною 1 ст.236 КАС України визначено випадки обов`язкового зупинення провадження у справі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.236 КАС України суд зупиняє провадження у справі в разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Враховуючи те, що Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13 травня 2020 року № 590-IX має застосовуватися до спірних правовідносин, що виникли між сторонами в цій справі, а також те, що законність вказаного Закону на даний час вирішується у Конституційному Суді України, колегія суддів приходить до висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі до вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13 травня 2020 року № 590-IX та Закону в цілому, а також положень інших законодавчих актів в редакції Закону.

Керуючись ст. ст. 236, 310, 321, 328, 329 КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Зупинити провадження у справі № 826/7432/17 за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи без самостійних вимог на предмет спору: публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПРИВАТБАНК", Міністерство фінансів України про визнання протиправним та скасування рішення, визнання нечинним договору - до вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності від 13 травня 2020 року № 590-IX та Закону в цілому, а також положень інших законодавчих актів в редакції Закону.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і може бути оскаржена протягом тридцяти днів безпосередньо до Верховного Суду.

Повний текст ухвали виготовлено 03.03.2021 року.

Головуючий суддя: Є.В. Чаку

Судді: В.В. Файдюк

Є.І. Мєзєнцев

Дата ухвалення рішення 02.03.2021
Оприлюднено 04.03.2021

Судовий реєстр по справі 826/7432/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 31.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 31.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 30.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 30.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 30.05.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/7432/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону