ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року м. Київ № 640/16986/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Мині І.І., за участі представника позивача Збіглей Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу:

За позовом приватного підприємства "АРТЕМБУД" до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області про визнання протиправною та скасування постанови

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов приватного підприємства "АРТЕМБУД", в якому позивач просить суд

Визнати протиправними та скасувати Постанови Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області від 21.08.2019р. №3-2108/3/1010-2476/02, №3-2108/4/1010-2480/02, №3-2108/5/1010-2481/02 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності стосовно ПП "АРТЕМБУД" (код ЄДРПОУ 36856010)

Позовні вимоги мотивовано тим, що позивач не є суб`єктом містобудування, в розумінні частини 6 статті 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності , оскільки, не є замовником будівництва, а є підрядником, який виконував роботи на умовах, визначених укладеним з замовником договору.

Також позивач стверджує, що ним не було отримано будь - яких повідомлень про проведення перевірки, не було отримано акту перевірки, перевірку проведено без участі уповноважених осіб позивача.

При цьому, позивач зазначає, що особи, які зазначені в акті перевірки в якості представників позивача, не є його представниками.

Відповідачем позовні вимоги заперечуються повністю з огляду на те, що під час проведення перевірки було встановлені порушення, за які відповідача правомірно притягнуто до відповідальності, позивача було повідомлено про час та місце проведення перевірки.

Судом, з метою з`ясування обставин повідомлення позивача про проведення перевірки та присутності його представника, було викликано співробітника відповідача, яким проводилася перевірка, для допиту в якості свідка. В судове засідання свідок не з`явився, відповідачем надано докази звільнення свідка.

В процесі розгляду справи відповідачем було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі, у зв`язку з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Судом дане клопотання відхилено, з огляду на те, що відповідачем жодних доказів ліквідації (внесення записів про припинення юридичної особи, або записів про перебування в стадії припинення) не надано.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та відзив, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, на підставі звернення Національного антикорупційного бюро України від 24.05.2019 року №0421 062/17357 було винесено наказ від 18.06.19р. №178 П Про проведення позапланової перевірки , яким було вирішено провести позапланову перевірку на об`єкті будівництва Реконструкція вул. Затишної з влаштуванням твердого покриття, с. Лісники Києво-Святошинського району Київської області (коригування) за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с.Лісники, вул.Затишна.

Предметом перевірки було визначено дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт.

В даному наказі було визначено осіб, які підлягали перевірці - ТОВ Імперія доріг , ТОВ Дороги і мости , ПП "АРТЕМБУД" , з визначенням адреси позивача- вул. Леніна, буд.89, смт. Любашівка, Любашівський район, Одеська область.

Також відповідачем було винесено наказ №223П Про продовження позапланової перевірки .

Жодних доказів надсилання зазначених документів позивачу матеріали справи не містять, відповідачем надано не було. Відповідачем не було надано пояснень щодо місця проведення перевірки та джерел отримання документів, щодо яких висловлено зауваження.

13 серпня 2019 року за результатами проведення заходу співробітниками відповідача було складено акт Т-1308/1, яким встановлено ряд порушень у сфері містобудівної діяльності.

Також, 13 серпня 2019 року головним інспектором будівельного нагляду інспекційного відділу Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області ОСОБА_2 було складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, зокрема, № 1-Л-3-1308/1, №1-Л-3-1308/2, №1-Л-3-1308/3, та приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності №С-1308/1, С-1308/2.

Відповідач у відзиві стверджує, що перевірку проведено у присутності директора представника позивача Гулько Ж.В. - ОСОБА_1

Надана позивачем копія акту перевірки містить відомості про проведення перевірки за участі головного експерта Крижанівського О.Є., осіб, які здійснюють авторський нагляд ОСОБА_3, ОСОБА_4, особи, яка здійснює технічний нагляд ОСОБА_5, та довіреної особи адвоката Гулько Ж.В. .

Жодного доказу наявності у будь - якої з вищезазначених осіб прав на здійснення представництва інтересів позивача, отримання документів від імені позивача, чи взагалі будь - якого зв`язку між позивачем та зазначеними особами, відповідачем надано не було.

При цьому, вищезазначені протоколи та приписи містять визначення директора позивача - Григоряна В.А.

На підставі зазначених документів, 21.08.2019 року головним інспектором будівельного нагляду ОСОБА_2 розглянуто матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та винесено постанови по справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності:

- № 3-2108/3/1010-2476/02. якою позивача визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого абз.2 п.4 ч.3 ст. 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності , у відповідності до якої суб`єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об`єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками (ССЗ) - у розмірі дев`ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 742 590 гри.

- № 3-2108/4/1010-2480/02, якою позивача визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п.6 ч.3 ст. 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності . Суб`єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил у розмірі вісімнадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 36 126 грн. 00 коп.

- № 3-2108/5/1010-2481/02, якою позивача визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого п.8 ч.3 ст. 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності , у відповідності до якої суб`єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень - у розмірі сорока п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 315 грн.

У п.п. 16 Порядку проведення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Постановою КМУ від 23.05.2011 №533 встановлено, що за результатами державного архітектурно-будівельного контролю посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю складається акт перевірки відповідно до вимог, установлених цим Порядком, а у п. 18 Порядку зазначено, що керівникові кожного суб`єкта містобудування, щодо якого складений акт перевірки, або його уповноваженій особі надається по одному примірнику такого акта.

З огляду на вище викладене, суд дійшов висновку, що виявлені посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил фіксуються у відповідних актах, які складаються щодо кожного конкретного суб`єкта містобудування (адже у п. 18 Порядку зазначається, що акт надається керівникові кожного суб`єкта містобудування, щодо якого складений акт перевірки ).

У п. 17 Порядку визначено, що у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, крім акта перевірки, складається протокол, видається припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил або припис про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт (далі - припис). Із зазначеної норми вбачається, що протокол та припис складаються на підставі фактичних обставин, встановлених у відповідному акті. Акт, протокол та припис також є підставами для винесення постанови про накладення штрафу на відповідного суб`єкта містобудування.

Однією з гарантій дотримання чинного законодавства під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю є дотримання прав суб`єктів містобудування, закріплених у п. 13 Порядку. Зокрема, у пп. 3-5 п. 13 Порядку встановлено, що суб`єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, має право: бути присутнім під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; за результатами перевірки отримувати та ознайомлюватись з актом перевірки, складеним органом державного архітектурно-будівельного контролю; подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного органом державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки. Окрім того, у п. 21 Порядку також зазначено, що якщо суб`єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід`ємною частиною такого акта.

Суд погоджується із доводами позивача щодо того, що акт, складений за відсутності Позивача, не може бути підставою для складання протоколу, припису та постанови про накладення штрафу на позивача, що порушило права позивача, а саме право бути присутнім під час проведення перевірки, подавати заперечення на акт перевірки та надавати пояснення з приводу нібито встановлених порушень.

Аналогічну позицію висловив Верховний Суд у постановах від 07.02.2019 у справі №201/3017/17(2-а/201/281/2017) та від 27 лютого 2019 року у справі №210/3059/17(2-а/210/148/17).

Відповідачем не було надано жодних доказів направлення будь - якого повідомлення про проведення перевірки позивачу, надсилання позивачу акта перевірки, протоколів про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, зокрема, № 1-Л-3-1308/1, №1-Л-3-1308/2, №1-Л-3-1308/3, та приписів.

Оскаржуваними рішеннями позивача було притягнуто до відповідальності за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання, ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил, виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил.

При цьому позивачем, в процесі розгляду справи, висловлювались заперечення щодо наявності зазначених порушень.

В той же час, розгляд цих заперечень та документів, які позивачем відповідачу не надавалися, відповідачем не розглядалися, на думку суду, призведе до проведення перевірки судом, що до повноважень суду не віднесено.

Згідно з ч. 1 ст. 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ст. 73 КАС України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За приписами ст. 74 КАС України, суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно положень ст. 75 КАС України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. При цьому в силу положень ст. 76 КАС України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Таким чином, особливістю адміністративного судочинства є те, що обов`язок доказування в спорі покладається на відповідача - орган публічної влади, який повинен надати суду всі матеріали, які свідчать про його правомірні дії. Отже, вирішення даної справи залежить від доведеності відповідачем правомірності прийняття ним оспорюваних рішень, зокрема, наявності доказів повідомлення позивача про проведення перевірки, чи присутності його представника під час її проведення.

З огляду на те, що жодних документів про це відповідачем надано не було, протягом розгляду справи судом неодноразово було викликано для допиту в якості свідка головного інспектора будівельного нагляду ОСОБА_2 .

Зазначений свідок в судові засідання не з`явився, у зв`язку з чим суд доходить висновку про вичерпання процесуальних можливостей для отримання доказів, у зв`язку з чим, керуючись вимогами ст.ст. 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов приватного підприємства "АРТЕМБУД" задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати постанови Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області від 21.08.2019р. №3-2108/3/1010-2476/02, №3-2108/4/1010-2480/02, №3- 2108/5/1010-2481/02.

3. Витрати по сплаті судового збору в сумі 13035,46 (тринадцять тисяч тридцять п`ять) грн. 46 коп. стягнути на користь ТОВ "Артембуд" (Леніна 89,Любашівка,Любашівський район, Одеська область,66502, код ЄДРПОУ36856010) за рахунок бюджетних асигнувань Державної архітектурно - будівельної інспекції України в особі Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (бул. Л.Українки, 26,Київ 133,01133, код ЄДРПОУ37471912)

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Повний текст рішення складено 05.03.2021.

Суддя С.К. Каракашьян

Дата ухвалення рішення 19.02.2021
Зареєстровано 11.03.2021
Оприлюднено 11.03.2021

Судовий реєстр по справі 640/16986/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 06.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.02.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.11.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.10.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону