ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

№ провадження 2/646/706/2021

Справа № 646/7155/20

У Х В А Л А

15.03.2021 м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова в складі

головуючого судді Янцовської Т.М.,

з участю секретаря Цмоканич У.Я.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні цивільну справу № 646/7155/20 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , треті особи: Департамент реєстрації Харківської міської ради, ОСОБА_2 про припинення повноважень директора,-

в с т а н о в и в:

В провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 про припинення повноважень директора.

Ухвалою суду від 01.12.2020 р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження з повідомленням сторін.

23.12.2020 р. третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - ОСОБА_2 , звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про зобов`язання вчинити певні дії, а саме: зобов`язати відповідача надати учаснику ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ оригінали документів річної фінансової звітності ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ за 2015-2020 р.; баланси підприємства за термін з 2015 по 2020 р., усі документи звітності, що подавалися відповідним державним та контролюючим органам протягом 2015-2020 р.; розрахунок та докази нарахування дивідендів за 2015-2020 р.; документи бухгалтерського обліку ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , визначені Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні за період з 01.01.2015 р. по даний термін часу.

Також 23.12.2020 р. третя особа - ОСОБА_2 подав до суду клопотання про закриття провадження у справі в порядку п.1 ч.1 ст.255 ЦПК України, в обґрунтування якого зазначив, що спір виник між посадовою особою юридичної особи та юридичною особою - ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , що передбачено ст. 20 ГПК України та безпосередньо відноситься до юрисдикції господарських судів.

Крім того, 04.02.2021 р. третя особа - ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про витребування доказів, а саме витребувати у позивача оригінали документів річної фінансової звітності ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ за 2015-2020 роки; баланси підприємства за термін з 2015 по 2021 рік, усі документи звітності ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , що подавалися відповідним державним та контролюючим органам протягом 2015-2021 р. р.; розрахунок та докази нарахування дивідендів за 2015-2021 роки; документи бухгалтерського обліку ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , визначені Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні за період з 01.01.2015 р. по даний термін часу.

В судове засідання позивач не з`явився подав заяву про розгляд справи за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Відповідач та треті особи, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи в судове засідання не з`явились, не повідомили суд про причин неявки.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність відмови у прийнятті позову третьої особи, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору до спільного розгляду з первісним позовом, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.52 ЦПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін.

Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу суд постановляє ухвалу.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов`язки позивача.

Відповідно до ст.193 ЦПК України відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом.

У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Згідно ст. 194 ЦПК України зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 175 і 177 цього Кодексу.

До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу.

Зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої статті 193 цього Кодексу, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

Статтею 195 ЦПК України встановлено що положення статей 193 і 194 цього Кодексу застосовуються до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, у якій відкрито провадження.

З наведеного можна зробити висновок, що критерієм виділення даних суб`єктів в окрему групу є наявність у них юридичної зацікавленості (інтересу) у результаті розгляду справи. Вона полягає у тому, що особи, які беруть участь у справі, є учасниками спірних матеріально-правових відносин або захищають у процесі права та інтереси інших осіб, державні чи громадські інтереси. Характер і ступінь юридичної зацікавленості осіб, які беруть участь у справі, не однакові. За таким критерієм цю групу розподіляють на дві підгрупи.

До першої належать особи, що мають матеріально-правовий і процесуальний інтерес по справі, захищають свої інтереси. Матеріально-правова заінтересованість полягає у прагненні домогтися для себе поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права, законного інтересу, тобто отримати певне майно, благо, встановити певний стан, обставини або, навпаки, не допустити їх порушення. Вимоги за таким позовом спрямовані на предмет позову за первісним позовом, а їх задоволення може призвести до відмови у задоволенні первісних позовних вимог.

Разом з тим, звертаючись з позовом до суду, позивач просить припинити трудові відносини між ним та ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ на підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України та зобов`язати департамент реєстрації ХМР внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом виключення відомостей про ОСОБА_1 як керівника та представника юридичної особи ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , поклавши виконання обов`язків керівника на засновника. Отже, вимоги за позовною заявою третьої особи - ОСОБА_2 та вимоги за первісним позовом не пов`язані між собою, мають різний предмет доказування, а тому їх одночасний розгляд є недоцільним та може призвести до невиправданого затягування та ускладнення розгляду справи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне у прийнятті позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про зобов`язання вчинити певні дії відмовити.

З приводу клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про закриття провадження у справі, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Враховуючи, що ініційований позивачем спір щодо припинення трудових відносин має цивільно-правову природу, суд доходить висновку, що дана справа підлягає розгляду місцевим загальним судом в порядку, визначеному нормами ЦПК України.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про закриття провадження у справі.

Що стосується клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про витребування доказів, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.77 ЦПК України, належними є докази, як містять інформацію щодо предмета доказування.

За положеннями ч. 1 ст. 76, ст. 77 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З урахуванням вищевикладеного, докази, які збираються або подаються сторонами, повинні стосуватися суті спору (предмета та підстави позову).

Однак, у заяві третьої особи ОСОБА_2 не зазначено, які обставини можуть бути підтверджені доказами, про витребування яких подано клопотання у справі за вимогами про припинення повноважень директора.

Суд не повинен витребувати докази, які для розгляду справи не мають значення та жодним чином не стосуються ні предмета спору, ні суті позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне у задоволенні клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про витребування доказів відмовити.

Керуючись ст. ст. 19, 52, 84, 193-195, 351-356 ЦПК України,

у х в а л и в:

Відмовити у прийнятті позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про зобов`язання вчинити певні дії у цивільній справі № 646/7155/20 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , треті особи: Департамент реєстрації Харківської міської ради, ОСОБА_2 про припинення повноважень директора.

Матеріали позовної заяви з додатками повернути третій особі - ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що відмова у прийнятті позову не позбавляє його можливості звернутися до суду за захистом свого порушеного права в загальному порядку.

У задоволенні клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про закриття провадження у справі, витребування доказів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.М. Янцовська

Дата ухвалення рішення 15.03.2021
Оприлюднено 15.03.2021

Судовий реєстр по справі 646/7155/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 15.03.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 01.12.2020 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 646/7155/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону