ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

РІШЕННЯ

Справа № 646/7155/20

№ провадження 2/646/706/2021

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2021 м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

судді Янцовської Т.М.,

з участю секретаря Цмоканич У.Я.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу № 646/7155/20 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , треті особи - Департамент реєстрації Харківської міської ради, ОСОБА_2 про припинення повноважень директора,

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про визнання припиненими трудових відносин між ним, як директором ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ та ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ на підстав ст. 38 КЗпП України, зобов`язати департамент реєстрації ХМР внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом виключення відомостей про ОСОБА_1 як керівника та представника юридичної особи ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ поклавши виконання обов`язків керівника на засновника та стягнути з відповідача витрати по справі. В обгрунтування позову зазначив, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ від 11.03.2015 р. № 1/2015 він був обраний на посаду директора ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ та приступив до виконання своїх обов`язків з 17.03.2015 р. відповідно до наказу ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ від 17.03.2015 р. № 1. Відомості про ОСОБА_1 як про директора та представника (підписанта) товариства були внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Єдиним засновником (учасником) ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ є ОСОБА_2 . На виконання вимог ч.1 ст. 38 КЗпП України, ОСОБА_1 21.07.2020 р., як діючий директор ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , за два тижні до запланованої дати звільнення, направив на адресу учасника ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ ОСОБА_2 та на адресу товариства заяву про звільнення його з посади директора за власним бажанням. Враховуючи специфіку посади директора товариства, його звільнення відноситься виключно до компетенції загальних зборів учасників товариства, тому підставою для видання наказу про звільнення та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є рішення загальних зборів учасників, а в даному випадку, керуючись ст. 37 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю - рішення учасника товариства. У зв`язку з цим, 21.07.2020 р. ОСОБА_1 , як директор ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ направив на адресу єдиного засновника товариства ОСОБА_2 повідомлення про необхідність прийняття рішення учасника товариства стосовно звільнення його з посади директора, здійснення прийому-передачі документації товариства, призначення на посаду нового директора та необхідність внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Станом на 04.08.2020 р. відповідне рішення учасника ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ не прийняте, у зв`язку з чим, зважаючи на ігнорування заяви позивача про його звільнення, ним на адресу учасника ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ було направлене повторне повідомлення про необхідність прийняття відповідного рішення учасника. Однак, вказаний лист також залишився поза увагою. Таким чином, перебування позивача на посаді директора ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ та в статусі представника (підписанта), і як наслідок наявність відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, окрім іншого перешкоджає право на його подальше працевлаштування.

Ухвалою суду від 01.12.2020 р. провадження по вищевказаній цивільній справі відкрито в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Позивач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, просив розглядати справу за наявними у справі доказами та поясненнями.

Відповідач та третя особа ОСОБА_2 у судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином, у відповідності до ст. 178 ЦПК України відповідач своїм правом подання до суду відзиву на позовну заяву не скористався.

Представник третьої особи Департаменту реєстрації ХМР - Полупан О.С. у судове засідання не з`явилась, у відповідності до ст. 181 ЦПК України 18.12.2020 р. подала пояснення на позовну заяву, в яких просила розгляд справи проводити за її відсутності та зазначила, щосудове рішення не є підставою для проведення державним реєстратором будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На теперішній час нормами законодавства передбачена можність суб`єктів, які мають повноваження на проведення реєстраційних дій. Пунктом 14 частини 1 статті 1 Закону передбачено, що суб`єктом державної реєстрації зокрема є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси - разі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У зв`язку з цим, рішення суду, яке набрало законної сили, та подане до Департаменту реєстрації Харківської міської ради як підстава проведення реєстраційної дії в порядку, встановленому Правилами, є обов`язковим до виконання, тому не потребує додаткового зобов`язання в резолютивній частині рішення щодо відповідного суб`єкта реєстраційних дій.

23.12.2020 р. третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - ОСОБА_2 , звернувся до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про зобов`язання вчинити певні дії.

Також, 23.12.2020 р. третя особа - ОСОБА_2 подав до суду клопотання про закриття провадження у справі в порядку п.1 ч.1 ст.255 ЦПК України.

Крім того, 04.02.2021 р. третя особа - ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про витребування доказів.

Ухвалою суду від 15.03.2020 р. було відмовлено у прийнятті позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ про зобов`язання вчинити певні, матеріали позовної заяви з додатками було повернуто третій особі - ОСОБА_2 з роз`ясненням на звернення до суду за захистом свого порушеного права в загальному порядку. У задоволенні клопотання третьої особи - ОСОБА_2 про закриття провадження у справі, витребування доказів було відмовлено.

09.04.2021 р. ОСОБА_2 подав до суду клопотання про заміну третьої особи по даній цивільній справі у задоволенні якого ухвалою суду від 12.04.2021 р. було відмовлено та повернуто заявнику.

Зважаючи на те, що справа розглядалась за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Ухвалою суду від 13.04.2021 р. призначено провести заочний розгляд справи на підставі ст. 280 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , код ЄДРПОУ 39694301, згідно статуту, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за № № 2147, 2148, є юридичною особою за законодавством України.

Згідно з протоколом №1/2015 від 11.03.2015 р. загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ ОСОБА_1 обрано на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , а ОСОБА_2 було обрано керівником наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ .

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.07.2020 року ОСОБА_1 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , приступив до виконання обов`язків з 17.03.2015 року відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ №1 від 17.03.2015 року.

Відповідно до п. 5.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , вищим органом є загальні збори учасників товариства.

21.07.2020 року ОСОБА_1 направив на адресу засновника Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ Худаєва Д.Ю. та на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ заяву про звільнення з посади директора в порядку ст. 38 КЗпП України та проханням про здійснення прийому-передачі документації товариства, призначення на посаду нового директора та необхідності внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується копією опису.

04.08.2020 року ОСОБА_1 вдруге направив на адресу засновника Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ Худаєва Д.Ю. лист з проханням про прийняття рішення учасника про звільнення його як директора Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , здійснення прийому-передачі документації товариства, призначення на посаду нового директора та необхідності внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується копією опису та накладної.

За змістом положень ст. 38 КЗпП, ст. 30, 39 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , ст. 58, 60, 62 ЗУ Про господарські товариства права директора на звільнення за власним бажанням кореспондує обов`язок учасників товариства розглянути заяву директора про звільнення, створити новий виконавчий орган та внести дані зміни в Єдиний державний реєстр.

Відповідно до ст. 24 КЗпП України - трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи передбачені законодавством про працю, колективним договором, або угодою сторін.

Зі змісту ст. 21 КЗпП України випливає, що трудовий договір є двостороннім договором між працівником та роботодавцем, які по відношенню один до одного мають відповідні права та обов`язки. Інші суб`єкти мають право втручання у взаємовідносини цих сторін лише у випадках та в порядку передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.36 КЗпП України підставою припинення трудового договору є розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

За ч.1 ст.38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Разом з тим, особливість звільнення директора полягає в тому, що воно відбувається за рішенням загальних зборів учасників товариства.

У випадку відсутності рішення загальних зборів учасників товариства про звільнення керівника, керівнику із метою захисту своїх прав надано можливість звернутися до суду із вимогою про визнання трудових відносин припиненими (правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі № 520/11437/16-ц, у постанові Верховного Суду від 24 грудня 2019 року, у справі № 758/1861/18).

Згідно з ст. 22 КЗпП України, відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускається.

В статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено, що ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов`язкову працю.

Уповноважений на звільнення директора орган ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ проігнорував повідомлення позивача про його звільнення і не розглянув по суті заяву позивача про звільнення протягом передбачених законодавством строків, не виконав покладених на нього Статутом обов`язків. З огляду на викладене, своєю бездіяльністю, яка виразилася в не розгляді та не вжитті заходів для прийняття рішення про звільнення позивача в межах статутної діяльності товариства відповідачем були порушені трудові права позивача, зокрема його право бути звільненим із займаної посади за власним бажанням, та право на вільне обрання місця для його реалізації.

Зі змісту позову ОСОБА_1 вбачається, що він просить суд припинити трудові відносини між ним та ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , як з директором цього товариства. Втім вирішення питання про звільнення керівника товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів товариства. Разом з тим відповідно до вимог частини другої статті 5 ЦПК України, з урахуванням встановлених обставин справи та, виходячи з того, що пред`явлення позову по суті спрямоване на припинення трудових правовідносин між сторонами, суд вважає, що ефективним і таким, що не суперечить закону, у даному випадку буде такий спосіб захисту як припинення трудових відносин з ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ на підставі частини першої статті 38 КЗпП України.

Встановлені судом обставини свідчать про те, що на теперішній час трудові відносини між сторонами фактично припинені, однак процедура розірвання трудового договору відповідно до законодавства України про працю не виконана, тому, враховуючи ті обставини, що трудові обов`язки ОСОБА_1 припинив з відповідачем, що підтверджується поданою заявою, повідомленням, однак відповідачем не прийнято рішення відповідно до вимог діючого трудового законодавства у встановлені строки відомості до ЄДР не внесені, що вбачає не припинення трудових відносин з відповідачем. А тому з вказаних підстав позовні вимоги ОСОБА_1 про припинення трудових відносин підлягають задоволенню.

Щодо вимог позивача про внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суд зазначає наступне.

Згідно ч.1 ст.25 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації та судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Зазначена вимога задоволенню не підлягає, оскільки рішення суду про визнання трудових відносин припиненими після набрання законної сили є підставою для внесення змін та виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про директора ТОВ ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ ОСОБА_1 відповідним державним органом.

З огляду на вищевикладене, позов підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст.141 ЦПК судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а тому з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у розмірі 840,80 гривень.

Керуючись ст. ст. 21, 36, 38 КЗпП України, ст. ст. 12, 81, 89, 258, 263-265, 280 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , треті особи - Департамент реєстрації Харківської міської ради, ОСОБА_2 про припинення повноважень директора задовольнити частково.

Визнати припиненими трудові відносини між директором Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ на підставі ст. 38 КЗпП України з дня набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 840,80 гривень.

В іншій частині позовних вимог у задоволенні відмовити.

Відповідачем протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення може бути подана письмова заява про перегляд заочного рішення відповідно до вимог ст. ст. 284-285 ЦПК України.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем в загальному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення або з дня складання повного судового рішення у разі оголошення вступної частини рішення або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Червонозаводський районний суд м. Харкова.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом зазначених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст рішення складено 19.04.2021 р.

Відомості щодо учасників справи:

позивач - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю ЕВРОЕНЕРГОРЕМОНТ , м. Харків, вул. Молочна, 3, ЄДРПОУ 39694301,

третя особа - Департамент реєстрації Харківської міської ради, м. Харків, майдан Павлівський, 4, ЄДРПОУ 40214227

третя особа - ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Суддя: Т.М. Янцовська

Дата ухвалення рішення 13.04.2021
Зареєстровано 19.04.2021
Оприлюднено 19.04.2021

Судовий реєстр по справі 646/7155/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 13.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 15.03.2021 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 01.12.2020 Червонозаводський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 646/7155/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону