ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/3818/21

У Х В А Л А

про відкриття провадження

у порядку загального позовного провадження

"23" березня 2021 р. суддя Дніпровського районного суду м. Києва Арапіна Н.Є., розглянувши позовну заяву Державного підприємства Українська студія телевізійних фільмів Укртелефільм до ОСОБА_1 за участю третіх осіб Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Національного антикорупційного бюро України, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Карини Євгенівни про скасування рішення про державну реєстрацію права власності та витребування майна,

в с т а н о в и в:

Зміст та форма позовної заяви та доданих до неї документів відповідає вимогам ст. 175 ЦПК України.

Позовна заява підсудна Дніпровському районному суду м. Києва.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмови в відкритті провадження у справі, на даній стадії не має.

Згідно ч. 1 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: малозначні справи; що виникають з трудових відносин.

Відповідно до частини четвертої статті 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах: 1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, розірвання шлюбу та поділ майна подружжя; 2) щодо спадкування; 3) щодо приватизації державного житлового фонду; 4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу; 5) в яких ціна позову перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 6) інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1-5 цієї частини.

Одночасно позивачем заявлено клопотання про витребування у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (04050, вул. Студентська, 7, м. Київ) належним чином завірені матеріали реєстраційної справи щодо внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 609438180000 на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 7 ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 8 ст. 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов`язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат (ч. 1 ст. 140 ЦПК України).

У випадках, коли сума витрат, пов`язаних з витребуванням доказів, проведення огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов`язаних з розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.

З урахуванням підстав та предмету спору суд приходить висновку про необхідність витребування у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (04050, вул. Студентська, 7, м. Київ) належним чином завірені матеріали реєстраційної справи щодо внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 609438180000 на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 175, 187 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Відкрити провадження у справі за позовом Державного підприємства Українська студія телевізійних фільмів Укртелефільм (02002, вул. Туманяна, 15, м. Київ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) за участю третіх осіб Державного комітету телебачення та радіомовлення України (01601, вул. Прорізна, 2, м. Київ), Національного антикорупційного бюро України (03035, вул. Сурикова, 3, м. Київ), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Карини Євгенівни (01601, вул. Прорізна, 3, оф. 36, м. Київ) про скасування рішення про державну реєстрацію права власності та витребування майна.

Розгляд справи проводити у порядку загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання на 13 травня 2021 року на 11 годин 00 хвилин в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Кошиця, 5 каб.109).

Витребувати у Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (04050, вул. Студентська, 7, м. Київ) належним чином завірені матеріали реєстраційної справи щодо внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 609438180000 на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребувані документи направити до Дніпровського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 109, в строк до 13 травня 2021 року.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про відкриття провадження у справі (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч. 5 ст. 272 ЦПК України.

Відповідачу та третім особам разом з копією ухвали про відкриття провадження у справі одночасно надіслати копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Встановити строк відповідачу для надіслання (надання) до суду відзиву на позовну заяву і всіх доказів, які можливо доставити до суду, що підтверджують заперечення проти позову, - протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали.

Зобов`язати відповідача одночасно із надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) копії такого відзиву та доданих до нього документів позивачу, а також третім особам.

Не пізніше п`ятиденного строку відповідач має право подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, у разі неподання у встановлений судом строк яких, відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Не пізніше п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та додатків до неї, до початку розгляду справи по суті, відповідач має право надіслати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову до суду з підтвердженням направлення позивачу, іншому відповідачу та третій особі у справі копії відзиву та доданих до нього документів.

Позивач не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати відповідь на відзиви, виклавши письмово свої міркування, аргументи та надати відповідні докази, та направити відповідачам, третій особі у справі та суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи.

Відповідач не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді позивача на відзив, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати заперечення на відповідь на відзив, та направити позивачу, іншому відповідачу, третій особі й суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи.

Третя особа має право подати суду пояснення щодо позову в п`ятиденний строк з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання, з підтвердженням направлення їх копій з додатками учасникам справи.

Роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) є їхнім правом. У разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернетhttp://dn.ki.court.gov.ua

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Н.Є.Арапіна

Дата ухвалення рішення22.03.2021
Оприлюднено23.03.2021

Судовий реєстр по справі —755/3818/21

Рішення від 07.10.2021

Цивільне

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Арапіна Н. Є.

Рішення від 07.10.2021

Цивільне

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Арапіна Н. Є.

Ухвала від 23.03.2021

Цивільне

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Арапіна Н. Є.

Ухвала від 04.03.2021

Цивільне

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Арапіна Н. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні