КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року справа №320/8006/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Терлецька О.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" до Головного управління Державної податкової служби у Київській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю Завод Метало-літейний ресурс (далі - позивач) до Головного управління Державної податкової служби у Київської області (далі - відповідач-1) та Державної податкової служби України (далі - відповідач -2), про визнання протиправними та скасування рішень відповідача-1 про зупинення реєстрації податкових накладних та зобов`язання відповідача-2 зареєструвати податкові накладні.

Ухвалою від 14.09.2020 було відкрите провадження у справі за правилами загального позовного провадження. На підставі клопотання позивача від 21.01.2021 про розгляд справи без його участі, суд протокольною ухвалою від 20.01.2021 перейшов до письмового розгляду справи.

Зміст позову складають наступні позовні вимоги: 1) визнати протиправними та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 про зупинення реєстрації податкових накладних від 03.08.2020 №1792400/42791889, №1792399/42791889, №1792393/42791889, №1792396/42791889, №1792395/42791889,№1792391/42791889, №1792401/42791889, №1792394/42791889, №1792397/42791889, №1792392/42791889, №1792398/42791889, №1792390/42791889; 2) Зобов`язати відповідача-2 зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні: №1 від 06.08.2019 року, №2 від 06.08.2019 року, №4від 08.08.2019 року, №5 від 12.08.2019 року, №6 від 14.08.2019 року, №7 від 19.08.2019 року, №3 від 08.08.2019 року, №10 від 27.08.2019 року, №8 від 21.08.2019 року, №9 від 22.08.2019 року, №11 від 28.08.2019 року, №12 від 07.08.2019 року датою їх фактичного отримання.

Також позивач просив суд застосувати судовий контроль та зобов`язати відповідача-2 надати в 30-денний строк з дня набрання законної сили рішення суду звіт про його виконання.

Позивач свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що оскаржувані рішенні відповідача-1 є формальними, не достатньо обґрунтованими, без врахування письмових пояснень позивача. Позивач вказав, що контролюючим органом не зазначено, які саме документи слід надати до перевірки, що були б достатні для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Оскільки рішення є такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, прийняті без дослідження наданих до пояснень первинних документів, позивач вважає, що вони підлягають скасуванню.

Позивач вказав, що контролюючим органом порушено принцип обґрунтованості рішення суб`єкта владних повноважень, оскільки ним не зазначено в квитанції конкретного та чіткого переліку документів, які на думку контролюючого органу необхідно надати платнику податків. Також, в квитанції не зазначено: критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку. Посилання на вичерпний перелік документів контролюючим органом, на думку позивача не є достатнім, а перелік документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення контролюючим органом, повинен бути конкретизований та чіткий. Дотримання вимоги чіткості і недвозначності щодо інформації, яка зазначена в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, є особливо важливим з огляду на специфіку податкового законодавства та наслідки недотримання платником податків вимог щодо подання неповного переліку документів. Позивач вважає, що фіскальний орган був зобов`язаний у квитанціях чітко вказати не тільки на конкретний вид критерію, який встановлений п. 1.6 Критеріїв, а і на відповідне рішення, відповідно до якого товариство внесено до переліку ризикових платників. Як наслідок, позивач вказує на недотримання відповідачем принципу правової визначеності під час зупинення реєстрації податкової накладної призвело до необізнаності платника податків щодо вичерпного переліку необхідних документів, які він повинен був надати контролюючому органу, внаслідок чого у відповідача виникла можливість прояву нічим необмеженої дискреції.

Відповідач-1 проти позову заперечив, просить відмовити у задоволенні позову в повному обсязі. Зі змісту поданих відповідачами відзивів слідує, що позивачем не було надано обґрунтованих доводів щодо порушення його прав та законних інтересів зі сторони органів податкової служби та неправомірності дій останніх, що свідчить про необґрунтованість позовних вимог. Відповідач вказує на те, що у квитанціях було вказано конкретні підстави не прийняття податкових накладних, проте Позивачем ні до фіскального органу ні до суду першої не було надано доказів, котрі б підтвердили реальність здійснення господарських операцій. Відповідач-1 також вважає, що податкова служба діяла у межах та у спосіб визначений Податковим кодексом України, для забезпечення адміністрування та справляння обов`язкових платежів на території України, позивачем же не було дотримано вимог Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних , щодо надання контролюючому органу платником податків письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, реєстрацію якої зупинено, надання платником податку копій документів.

Відповідач-2 відзиву на позовну заяву не подав.

Дослідивши матеріали судової справи, суд встановив наступне.

Позивач є юридичною особою, зареєстрованою в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 04.02.2019 року, номер запису - 1 339 102 0000 017386. Взято на облік контролюючим податковим органом 04.02.2019 року та є платником податку на додану вартість з 01.03.2019 року. Основними видами діяльності позивача, що визначені в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є: Код КВЕД 24.51 Лиття чавуну; Код КВЕД 24.52 Лиття сталі; Код КВЕД 24.53 Лиття легких кольорових металів; Код КВЕД 24.54 Лиття інших кольорових металів (основний); Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

З метою здійснення господарської діяльності позивачем відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , АТ ОЩАДБАНК .

Позивач орендує обладнання та комп`ютерну техніку за договором оренди № 04/02/19-1 від 04.02.2019 року; орендує виробничі цеха відповідно до договору оренди нежитлових приміщень № 04/02/19-2 від 04.02.2019 року, орендує нежитлові приміщення (цех щодо виготовлення вузлів та комплектуючих деталей для пресового обладнання з ливарною дільницею та адміністративною будівлею площею 1268,7 кв.м.) за договором оренди нежитлових приміщень № 04/02/19-3 від 04.02.2019 року.

Станом на 01.08.2019 року на підприємстві позивача працювало 27 осіб. Заборгованості з заробітної плати, ЄСВ, ПДФО позивач немає.

1. Між позивачем та ТДВ "СІНІАТ" (код ЄДРПОУ 00290601) було укладено договір поставки №ЗМЛР2005 від 20.05.2019 року, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити металопродукцію, а покупець прийняти та оплатити продукцію в порядку, у кількості, в асортименті та за цінами, встановленими Договором (п. 1.1 Договору). 06.08.2019 на поточний рахунок підприємства надійшла попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 10222 на суму 6900,00 грн., у т.ч. ПДВ - 1150,00 грн. згідно специфікації №5 від 23.07.2019 року та виписаного рахунку-фактури № 54 від 23.07.2019 року.

У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 1 від 06.08.2019 року.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією, - реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 06.08.2019 № 1 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 серпня 2019 року металопродукцію було відвантажено на адресу ТДВ "СІНІАТ" згідно видаткової накладної № 08/12-1 від 12.08.2019 року на суму 6900,00 грн., в т.ч. ПДВ - 1150,00 грн.

Матеріали, які були використані для виготовлення ТОВ ЗАВОД МЛР запасних частин для промислового обладнання, були придбані у постачальників:

- ТОВ AB МЕТАЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 36441934) згідно усного договору по рахунку №1400005280 від 22.07.2019, видаткової накладної №14007540 від 23.07.2019 на суму 6413,20 грн, у т.ч. ПДВ-1068,87 грн. Податкова накладна № 1400020 від 23.07.2019 зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою;

- ПП МЕТИЗИ-94 (код ЄДРПОУ 24911663) згідно усного договору по рахунку № СФ-0003857 від 19.07.2019р. та видаткової накладної № РН-0003122 від 29.07.2019р. на суму 4262,04 грн., у т.ч. ПДВ-710,34 грн. Податкова накладна № 360 від 22.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою ;

- ТОВ ТД МЕТАЛСТРОЙКОМ (код ЄДРПОУ 42152917) згідно усного договору по рахунку № СФ-000501 від 23.07.2019р. та видаткової накладної № РН-0000304 від 02.08.2019р. на суму 93,44 грн., у т.ч. ПДВ-15,57 грн. Податкова накладна № 36 від 23.07.2019 зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 № 1792400/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №1 від 06.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

2. В межах договору позивача від 06 серпня 2019 року на поточний рахунок підприємства надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 10222 на суму 25122,00 грн., у т.ч. ПДВ - 4187,00 грн. згідно специфікації № 4 від 15.07.2019 року та виписаного рахунку-фактури № 52 від 15.07.2019 року.

У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 2 від 06.08.2019 року.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією, реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 06.08.2019 № 2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 серпня 2019 року металопродукцію було відвантажено на адресу ТДВ"СІНІАТ" згідно видаткової накладної № 08/12-2 від 12.08.2019 року на суму 34440,00 грн., в т.ч. ПДВ-5740,00 грн.

Матеріали, які були використані для виготовлення ТОВ ЗАВОД МЛР запасних частин для промислового обладнання, були придбані у постачальників:

- ТОВ AB МЕТАЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 36441934) згідно усного договору по рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2019р., видаткової накладної № 14007540 від 23.07.2019р. на суму 6413,20 грн., у т.ч. ПДВ-1068,87 грн. Податкова накладна № 1400020 від 23.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою;

- ПП МЕТИЗИ-94 (код ЄДРПОУ 24911663) згідно усного договору по рахунку № СФ-0003857 від 19.07.2019р. та видаткової накладної № РН-0003122 від 29.07.2019р. на суму 4262,04 грн., у т.ч. ПДВ-710,34 грн. Податкова накладна № 360 від 22.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792399/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №2 від 06.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання- передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

3. 08 серпня 2019 року на поточний рахунок підприємства від ТДВ "СІНАТ" надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжних доручень № 10556 та № 10557 в сумі 576,00 грн., у т.ч. ПДВ - 96,00 грн. згідно специфікації № 4 від 15.07.2019 року та виписаного рахунку-фактури № 52 від 15.07.2019 року.

У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна №4 від 08.08.2019 року.

Згідно з отриманою квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 08.08.2019 № 4 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 серпня 2019 року металопродукцію було відвантажено на адресу ТДВ "СІНІАТ" згідно видаткової накладної № 08/12-2 від 12.08.2019 року на суму 34440,00 грн., в т.ч. ПДВ-5740,00 грн. Матеріали, які були використані для виготовлення ТОВ ЗАВОД МЛР запасних частин для промислового обладнання, були придбані у постачальників:

- ТОВ AB МЕТАЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 36441934) згідно усного договору по рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2019р., видаткової накладної № 14007540 від 23.07.2019р. на суму 6413,20 грн., у т.ч. ПДВ-1068,87 грн. Податкова накладна № 1400020 від 23.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою;

- ПП МЕТИЗИ-94 (код ЄДРПОУ 24911663) згідно усного договору по рахунку № СФ-0003857 від 19.07.2019р. та видаткової накладної № РН-0003122 від 29.07.2019р. на суму 4262,04 грн., у т.ч. ПДВ-710,34 грн. Податкова накладна № 360 від 22.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792393/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №4 від 08.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

4. В межах вищевказаного договору від 12 серпня 2019 року позивачем було здійснено поставку продукції згідно видаткової накладної №08/12-2 від 12.08.2019р. на суму 34440,00 грн., в т.ч. ПДВ -5740,00 грн. У зв`язку з відвантаженням металопродукції на різницю між відвантаженням товарно-матеріальних цінностей та отриманою передоплатою, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 5 від 12.08.2019 року на суму 8742,00 грн., у т.ч. ПДВ 1457,00 грн.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 12.08.2019 № 5 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Матеріали, які були використані для виготовлення ТОВ ЗАВОД МЛР запасних частин для промислового обладнання, були придбані у постачальників:

- ТОВ AB МЕТАЛ ГРУП (код ЄДРПОУ 36441934) згідно усного договору по рахунку № НОМЕР_1 від 22.07.2019р., видаткової накладної № 14007540 від 23.07.2019р. на суму 6413,20 грн., у т.ч. ПДВ-1068,87 грн. Податкова накладна № 1400020 від 23.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою;

- ПП МЕТИЗИ-94 (код ЄДРПОУ 24911663) згідно усного договору по рахунку № СФ-0003857 від 19.07.2019р. та видаткової накладної № РН-0003122 від 29.07.2019р. на суму 4262,04 грн., у т.ч. ПДВ-710,34 грн. Податкова накладна № 360 від 22.07.2019р. зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792396/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №5 від 12.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

5. Між позивачем та СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНБАСЕНЕРГО" "СЛОВ"ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" (код ЄДРПОУ 23343582) було укладено договір поставки №517 від 18.07.2019р. відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити металопродукцію, а покупець прийняти та оплатити продукцію в порядку, у кількості, в асортименті та за цінами, встановленими Договором (п. 1.1 Договору). 14 серпня 2019 року на поточний рахунок підприємства надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 11166 на суму 8100,00 грн, у т.ч. ПДВ - 1350,00 грн згідно виписаного рахунку-фактури № 55 від 25.07.2019. У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплати товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 6 від 14.08.2019 року.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією, реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 14.08.2019 № 6 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792395/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №6 від 12.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

6. Специфікацією №7 від 25.07.2019 року позивач та ТДВ "СІНІАТ" погодили номенклатуру, вартість та кількість товару. 19 серпня 2019 року було здійснено поставку продукції згідно видаткової накладної №08/19-1 від 19.08.2019 року на суму 23856,00 грн., в т.ч. ПДВ-3976,00 грн.У зв`язку з відвантаженням товарів, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 7 від 19.08.2019 року.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією, реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 19.08.2019 № 7 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Матеріали, які були використані для виготовлення позивачем запасних частин для промислового обладнання, були придбані у постачальника ТОВ ТАКТ (код ЄДРПОУ 21858879) згідно усного договору по рахунку №СФ-010138 від 30.07.2019, видаткової накладної № РН-009190 від 08.08.2019 на суму 2591,90 грн, у т.ч. ПДВ-431,98 грн. Податкова накладна №96 зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792391/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №7 від 12.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

7. Між позивачем та ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА було укладено договір поставки № 691 від 10.04.2019 року, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених цим Договором. Специфікацією № 10 від 16.05.2019 року сторони погодили номенклатуру, вартість та кількість товару. Відповідно до п. 5 специфікації передбачена оплата в розмірі 100% від вартості товару після відвантаження продукції протягом 30 днів. 08.08.2019 було здійснено поставку продукції згідно видаткової накладної №08/08-1 від 08.08.2019р. на суму 48960,00 грн., в т.ч. ПДВ-8160,00 грн. Доставку продукції виконало ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ САТ (код ЄДРПОУ 35646516) згідно ТТН № 060000383 від 08.08.2019.

У зв`язку з відвантаженням товарів, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна №3 від 08.08.2019 року.

Згідно з отриманою квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 08.08.2019 № 3 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Заготівка, яка була використана для виготовлення позивачем запасних частин для промислового обладнання, була придбана у постачальника ТОВ ЮСКІ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 42734354) згідно договору поставки № 07/18-1 від 18.07.2019р. та видаткової накладної № 257 від 05.08.2019р. на суму 114972,00 грн., у т.ч. ПДВ-19162,00 грн. Податкова накладна № 257 від 05.08.2019 зареєстрована.

Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792401/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №3 від 12.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

8. Специфікацією № 9 від 17.05.2019 року сторони погодили номенклатуру, вартість та кількість товару. Відповідно до п. 5 специфікації передбачена оплата в розмірі 100% від вартості товару після відвантаження продукції протягом 30 днів. 27.08.2019 було здійснено поставку продукції згідно видаткової накладної №08/27-1 від 27.08.2019р. на суму 35070,00 грн., в т.ч. ПДВ-5845,00 грн. Доставку продукції виконало ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ САТ (код ЄДРПОУ 35646516) згідно ТТН № 060000402 від 27.08.2019. У зв`язку з відвантаженням товарів, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна №10 від 27.08.2019 року.

Згідно з отриманою квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ГІН/PK від 27.08.2019 № 10 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Заготівка, яка була використана для виготовлення позивачем запасних частин для промислового обладнання, була придбана у постачальника ТОВ ІНЖЕНІРІНГ КОНСАЛТИНГ ЮА (код ЄДРПОУ 40198939) згідно договору поставки № 08/16-1 від 16.08.2019р. та видаткової накладної № 540 від 19.08.2019р. на суму 71868,00 грн., у т.ч. ПДВ-11978,00 грн. Податкова накладна № 540 від зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792401/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №10 від 27.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

9. Між позивачем та ПАТ "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00191721). було укладено договір поставки №Юр-214/19 від 21.08.2019 року, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити металопродукцію. а покупець прийняти та оплатити продукцію в порядку, у кількості, в асортименті та за цінами, встановленими Договором та невід`ємними додатками - специфікаціями (п. 1.1 Договору). 21.08.2019 на поточний рахунок підприємства надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 4413 на суму 100000.00 грн., у т.ч. ПДВ - 16666,67 грн. згідно виписаного рахунку-фактури № 59 від 30.07.2019 року.

У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 8 від 21.08.2019 року.

Проте, згідно з отриманою позивачем квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 21.08.2019 № 8 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792397/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №8 від 21.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

10. Між позивачем та ТОВ "УКРМЕГАБУД" (код ЄДРПОУ 33702825) було досягнуто домовленості щодо поставки металопродукції. Номенклатура, вартість та кількість були погоджені сторонами, що підтверджується рахунком-фактурою № 62 від 21.08.2019 року. 12 серпня 2019 року на поточний рахунок підприємства надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 4014 на суму 50000,00 грн., у т.ч. ПДВ - 8333,33 грн. У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 9 від 22.08.2019 року.

Згідно з отриманою позивачем квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 22.08.2019 № 9 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792392/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №9 від 22.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

11. Між позивачем та ТОВ "НВП "АДАМАНТ" (код ЄДРПОУ 35928576) було досягнуто домовленості щодо поставки металопродукції. Номенклатура, вартість та кількість були погоджені сторонами, що підтверджується рахунком-фактурою №65 від 28.08.2019 року. 28 серпня 2019 року на поточний рахунок підприємства надійшла часткова попередня оплата за замовлену продукцію відповідно до платіжного доручення № 3348 на суму 28276,80,00 грн., у т.ч. ПДВ - 4712,80 грн. У зв`язку з зарахуванням коштів від покупця на банківський рахунок як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 11 від 28.08.2019 року.

Згідно з отриманою квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 28.08.2019 № 11 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792398/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №11 від 28.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

12. Між позивачем та ТОВ МАГМА було укладено договір поставки №86/1СН-19 від 27.03.2019 року, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити продукцію в порядку, у кількості, в асортименті та за цінами, встановленими Договором та невід`ємними додатками - специфікаціями (п. 1.1 Договору). Специфікацією № 1 від 27.03.2019 року сторони погодили номенклатуру, вартість та кількість товару. Відповідно до п. 1.1 специфікації передбачена передплата в розмірі 30% від вартості товару, 70% після прийняття продукції на склад Покупця. 07 серпня 2019 року було здійснено поставку продукції згідно видаткової накладної №08/07-1 від 07.08.2019р. на суму 840000,00 грн., в т.ч. ПДВ-140000,00 грн. У зв`язку з відвантаженням товарів на різницю між відвантаженням товарно-матеріальних цінностей та отриманою передоплатою, позивачем була складена та направлена на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна № 12 від 07.08.2019 року.

Проте, згідно з отриманою квитанцією реєстрація вищевказаної податкової накладної була зупинена із зазначенням: Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 07.08.2019 № 12 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Пропонуємо надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Металопродукція позивачем була придбана у постачальника ТОВ ШЕРІДАНС ГРУП (код ЄДРПОУ 42479431) договору поставки № 03/15-1 від 15.03.2019р. та видаткової накладної № 0402/16 від 02.04.2019р. на суму 780000,00 грн., у т.ч. ПДВ-130000,00 грн. Податкова накладна №80 від 02.04.2019 зареєстрована. Розрахунки між сторонами проведені, що підтверджується платіжним дорученням та банківською випискою.

12 грудня 2019 року за №520 позивач подав відповідачу-1 письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній.

Зі змісту рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідача-1 №1792390/42791889 від 03.08.2020 слідує відмова в реєстрації податкової накладної №12 від 07.08.2019 з підстави: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано, підкреслити) .

Вважаючи зазначені вище рішення відповідача-1 прийнятими без належного обґрунтування та без врахування пояснень позивача від 12.12.2019 №520 щодо затребуваних документів, позивач звернувся з даним адміністративним позовом про скасування наступних рішень: №1792400/42791889 від 03.08.2020 , яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №1 від 06.08.2019 ; №1792399/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №2 від 06.08.2019; №1792393/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №4 від 08.08.2019; №1792396/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №5 від 12.08.2019; №1792395/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №6 від 14.08.2019, №1792391/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №7 від 19.08.2019; №1792401/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №3 від 08.08.2019; №1792394/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №10 від 27.08.2019; №1792397/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №8 від 21.08.2019; №1792392/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №9 від 22.08.2019 року; №1792398/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №11 від 28.08.2019; №1792390/42791889 від 03.08.2020, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №12 від 07.08.2019.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд виходить з наступного.

Відповідно п. 74.2 ст. 74 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Процедура зупинення реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з наступним прийняттям рішення про їх реєстрацію/відмову у реєстрації на даний час регламентована:

2. Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755-УІ (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ);

3. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №117 Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Постанова № 117);

4. Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №566 Про затвердження Порядку роботи Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 року №753/30620 (далі Наказ №566);

5. Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних від 29.12.2010 року №1246 (зі змінами та доповненнями (далі Постанова №1246).

6. Листом ДФЄ України від 21.03.2018 р. N 959/99-99-07-18 Критерії ризиковості платника податку (далі - Лист ДФЄ).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України (далі - ПК України), який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПК України об`єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; в) ввезення товарів на митну територію України; г) вивезення товарів за межі митної території України; ґ) виключено; д) виключено; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно з п. 201.16 ст. 201 ПК України реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №117 (далі - Порядок №117).

Пунктом 5 Порядку №117 встановлено, що податкова накладна / розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку.

Згідно з п. 6 Порядку №117 у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

Відповідно до п. 10 Порядку №117 критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Мінфін у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання визначені у цьому пункті критерії та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Про визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, ДФС інформує Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Як вбачається з матеріалів справи, Критерії ризиковості платника податку сформовано листом ДФС України від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18.

При цьому, згідно з п.п.1.6 п. 1 вказаних Критеріїв, комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків.

Суд звертає увагу на те, що вказані Критерії ризиковості платника податку не затверджено нормативним актом ДФС України та не погоджено Міністерством фінансів України, що суперечить вимогам п. 10 Порядку №117.

При цьому, лист Міністерства фінансів України від 31.10.2018 №26010-06-5/28170, згідно якого "Міністерство фінансів України погоджує критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій, надіслані листом Державної фіскальної служби України від 29.10.2018 №3104/4/99-99-07-05-04-13, за умови, що вони будуть переглянуті протягом місяця", суд вважає неналежним доказом погодження Міністерством фінансів України Критеріїв ризиковості платника податку, викладених в листі ДФС України від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18, оскільки: з вказаного листа неможливо встановити, що він стосується Критеріїв ризиковості платника податку, викладених в листі ДФС України від 05.11.2018 № 4065/99-99-07-05-04-18; п. 10 Порядку №117 передбачено право Мінфіну або погодити, або надіслати ДФС на доопрацювання надіслані на погодження Критерії ризиковості платника податку, при цьому не передбачено право Мінфіну погоджувати такі критерії з умовами.

Водночас, суд звертає увагу на те, що доказів дотримання ДФС умов погодження Мінфіном таких критеріїв матеріали справи не містять та таких доказів не надано відповідачем.

Суд зазначає, що відповідно до статті 1 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV (далі - Закон №1160-IV) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторний акт - це: прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб`єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб`єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Регуляторний орган - Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

ДФС України, відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Таким чином, критерії ризиковості платника податку мають ознаки регуляторного акта, оскільки встановлюють норми права, передбачають неодноразове їх застосування щодо невизначеного кола осіб та здійснюють безпосередній вплив на господарську діяльність суб`єктів господарювання, так як спрямовані на правове регулювання відносин щодо визначення платників податків, які відповідають критеріям ризиковості, що є підставою для зупинення реєстрації податкових накладних, сформованих таким платником податків.

Статтею 25 Закону №1160-IV визначено особливості прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади, їх посадовими особами та встановлено наступне.

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений; проект регуляторного акта не був поданий на погодження із уповноваженим органом; щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні.

Суд відзначає, що матеріали справи не містять відповідних доказів, що при прийнятті Критеріїв ризиковості платника податку ДФС України дотримано регуляторних процедур, зокрема, з урахуванням вимог ст. 25 Закону №1160-IV.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 затверджено Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади (далі - Положення №731), відповідно до п. 3 якого, на державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб`єктами нормотворення в електронній (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади) або паперовій формі в порядку, визначеному Мін`юстом, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

Згідно з п.п."б" п.4 Положення №731 державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що, зокрема, мають міжвідомчий характер, тобто є обов`язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

Відповідно до п.6 Положення №731 державну реєстрацію здійснюють, зокрема, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - Мін`юст. За вимогами п.15 Положення №731 міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. Суд зазначає, що Критерії ризиковості платника податку не зареєстровані у Міністерстві юстиції України, а отже вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. Доказів зворотного відповідачем суду не надано.

За наведених обставин, суд приходить до висновку, що дії відповідача, які полягають у застосуванні у відношенні позивача Критеріїв ризиковості платника податків, визначених листом ДФС України від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18, є протиправними та такими, що порушують права позивача.

Також, суд зазначає, що засідання Комісії щодо розгляду питань про внесення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків проводиться згідно з Порядком №117 та оформлюється протоколом.

До протоколу засідання Комісій обов`язково додаються: перелік платників податків, щодо яких виявлено ознаки ризиковості, згідно з пунктом 1.6 Критеріїв; матеріали, на підставі яких платників податків віднесено до такого переліку; інша інформація, що розглядається Комісією.

За результатами засідання Комісії та протокольно прийнятого рішення (внесення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків) голова Комісії забезпечує негайне внесення інформації щодо включення/виключення зазначених платників до/із переліку платників податків в режимі "Журнал ризикових платників податків" розділу "Робота Комісії регіонального рівня" підсистеми "Аналітична система" ІТС "Податковий блок", як платників з ознаками ризиковості.

У разі відповідності платника податків показнику оцінки ступеня ризиків, визначеному пункту 1.6 Критеріїв, - включення до переліку здійснюється за рішенням Комісій.

У Листі ДФС України від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18, зокрема, зазначено, що платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо: 1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме: платник податку зареєстрований (перереєстрований) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ; платник податку зареєстрований платником ПДВ менше трьох місяців; платник податку - юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Державної казначейської служби України (крім бюджетних установ); платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб`єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років; платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 та абзацу першого п. 49.2 і п. 49.18 ст. 49 ПК України; платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 та п. 46.2 ст. 46 ПК України; наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 - 1.6 цих Критеріїв.

Відповідність платника податку Критеріям ризиковості платників податку може бути встановлено у разі виконання хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв. Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб`єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб`єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації. У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб`єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб`єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Інформація про внесення/виключення платника податку до/з переліку ризикових платників податків, відповідно до пунктів 1.1-1.6 цих Критеріїв, стає доступною платнику в Електронному кабінеті.

Суд звертає увагу на те, що матеріали справи не містять доказів наявності у відповідача податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій позивача. Крім того, під час розгляду справи відповідачем не надано суду жодного доказу про те, що у нього наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення позивачем ризикових операцій платником.

Також, відповідач у відзиві на позовну заяву не навів жодної мотивації підстав та причин віднесення позивача до ризикових платників податків відповідно до п. 1.6 Критеріїв ризиковості платників податку за ознакою - "наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником", як і не містить доказів наявності податкової інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Окрім того, відповідачем під час розгляду справи не було надано суду матеріали, на підставі яких позивачем було віднесено до ризикових платників податків, та іншу інформацію, що розглядалась Комісією, які згідно Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків обов`язково додаються до протоколу засідання Комісій.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що рішення відповідача про внесення позивача до переліку ризикових платників не відповідає критеріям, встановленим ч.2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки є необґрунтованим та прийнятим без урахування всіх обставин, що мають значення для його прийняття.

Разом з цим, суд не погоджується із доводами відповідача про те, що факт внесення позивача до переліку підприємств з ознаками ризиковості не створює жодних правових наслідків для підприємства та в жодному разі не створює перешкод для діяльності підприємства як суб`єкта господарювання, оскільки оскаржуване рішення є підставою для автоматичного зупинення реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних і це створить перешкоди в здійсненні господарських операцій, що підтверджується матеріалами справи, з яких вбачається, що реєстрація всіх податкових накладних поданих після прийняття оскаржуваного рішення зупинена, а в подальшому прийняті рішення про відмову у такій реєстрації.

У зв`язку з цим, рішення комісії Головного управління ДФС у Київській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, про внесення позивача до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості не може вважатись таким, що не порушує прав позивача, оскільки таке рішення перешкоджає провадженню господарської діяльності останнього.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що дії Головного управління Державної податкової служби у Київській області щодо віднесення позивача до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості є протиправними, у зв`язку з чим позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання щодо позовних вимог в частині зобов`язання другого відповідача зареєструвати податкові накладні, подані позивачем та розсуджуючи щодо законності та ефективності такого заявленого способу захисту, суд виходить з наступного.

Відповідно до Рекомендацій Комітету Ради Європи N R(80)2 щодо здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Ради 11 березня 1980 року на 316-й нараді, під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.

Тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він уважає найкращим за конкретних обставин, та яке захистить або відновить порушене право. При цьому, дискреційними є повноваження відповідача - суб`єкта владних повноважень, обирати у конкретній ситуації між альтернативними, кожна з яких є правомірною.

За приписами ч. 3 ст. 245 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі скасування індивідуального акту суд може зобов`язати суб`єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Дана норма передбачає зобов`язання відповідача вчинити всі необхідні дії для прийняття законного індивідуального регуляторного акта, однак не передбачає повноваження суду до вирішення питання про прийняття регуляторного акта визначеного змісту. Заявлена позивачем позовна вимога про зобов`язання відповідача-2 зареєструвати податкові накладні в обхід порядку формальної перевірки відповідачем-1 документів для такої реєстрації та повноважень відповідача-1 щодо прийняття рішення про реєстрацію - є порушенням дискреційних повноважень відповідача-1 щодо подання відповідачу висновку щодо реєстрації податкових накладних.

Відповідно до п.5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 №1246, - податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192, пп. 200 1.3, 200 прим. 1.9 ст. 2001 та пп. 201.1, 201.10 і 201.16 ст. 201 ПКУ, а також з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не надаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, складені за операціями з постачання послуг нерезидентом) незалежно від суми податку на додану вартість в одній податковій накладній/ розрахунку коригування.

Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС). Зазначені комісії приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі або - про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Відповідно п. 21 Порядку зупинення реєстрації ГІН/РК підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено; ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку; надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.

Предметом позову в дані справі не охоплено інші дії відповідача-1 щодо перевірки дотримання позивачем всіх умов для реєстрації поданих податкових накладних. Тому суд, з огляду на вимоги ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України, не досліджує правомірність та достатність такої перевірки для реєстрації зазначених податкових накладних.

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку, що заявлений позивачем спосіб захисту зобов`язання відповідача-2 зареєструвати датою подання податкові накладні, суперечить порядку реєстрації, визначеному законодавством та втручається у дискреційні повноваження відповідача-1, а тому не може бути застосований судом.

Разом з тим, суд звертає увагу, що відповідачі не можуть вчиняти дії та приймати рішення, які за своїм змістом та обґрунтуванням аналогічні рішенням та діям, які визнані цим рішенням протиправними.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем при подачі позовної заяви не було надано документа про сплату судового збору, тому судовий збір за подачу позовної заяви в частині задоволених позовних вимог підлягає стягненню з відповідача. Так позивачем заявлено вимоги про скасування про 12 немайнових рішень. Ці позовні вимоги були задоволені судом.

Відповідно до ст.4 Закону України Про судовий збір , за подання позовної заяви юридичною особою з немайновими вимогами справляється судовий збір у розмірі 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на день подачі позову такий розмір складав 2102 грн. Відтак з відповідача підлягає стягненню сума судового збору 25 224 грн (2102 х 12).

З позивача, відповідно підлягає стягненню сума судового збору в частині відхилених позовних вимог - 2102 грн.

Суд також прийшов до висновку про задоволення клопотання позивача про стягнення витрат на правову допомогу з відповідача, однак враховуючи, що позов був задоволений частково та враховуючи доводи відповідача-1 про зменшення розміру витрат, викладені у відзиві на заяву про розподіл витрат на професійну правничу допомогу від 13.11.2020 щодо складності справи, - суд присуджує до відшкодування 50% заявлених витрат на правову допомогу, тобто 6000 грн. (50% від 12 000).

Оскільки позивачем не наведено обставин чи загрози невиконання відповідачами цього рішення, на даній стадії судового процесу, - суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про застосування судового контролю в порядку ст.382 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов - задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати наступні рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Київській області:

- рішення №1792400/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №1 від 06.08.2019 року;

- рішення №1792399/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №2 від 06.08.2019 року;

- рішення №1792393/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №4 від 08.08.2019 року;

- рішення №1792396/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №5 від 12.08.2019 року;

- рішення №1792395/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №6 від 14.08.2019 року;

- рішення №1792391/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №7 від 19.08.2019 року;

- рішення №1792401/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №3 від 08.08.2019 року;

- рішення №1792394/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №10 від 27.08.2019 року;

- рішення №1792397/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №8 від 27.08.2019 року;

- рішення №1792392/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №9 від 22.08.2019 року;

- рішення №1792398/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №11 від 28.08.2019 року;

- рішення №1792390/42791889 від 03.08.2020 року, яким відмовлено в реєстрації податкової накладної №12 від 07.08.2019 року;

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (ЄДРПОУ 42791889) сплачений судовий збір в розмірі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ 43141377).

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД "МЕТАЛО-ЛІТЕЙНИЙ-РЕСУРС" (ЄДРПОУ 42791889) витрати на правову допомогу в розмірі 6 000 (шість тисяч) грн 00 коп за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ 43141377).

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань ГУ ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ 43141377) судовий збір у розмірі 25 224 (двадцять п`ять тисяч двісті двадцять чотири) грн 00 коп на користь Державного бюджету України (Отримувач коштів - ГУК у Київ. обл./м.Київ/22030101; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 37955989; Банк отримувача - Казначейство України (ел. адм. подат.); Код банку отримувача (МФО)- 899998; Рахунок отримувача UA718999980313151206084010001; Код класифікації доходів бюджету - 22030101).

В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Терлецька О.О.

Дата ухвалення рішення 01.04.2021
Зареєстровано 06.04.2021
Оприлюднено 07.04.2021

Судовий реєстр по справі 320/8006/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 29.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.04.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 320/8006/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону