ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/13012/21

Провадження № 2/761/7886/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В., вивчаючи матеріали позовної заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариство з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал (04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-Б), треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович (76000, м. Івано-Франківська, вул. Михайла Грушевського, буд. 17) про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

ВСТАНОВИВ:

У квітня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Товариство з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.04.2021 року вищевказана позовна заява надійшла в провадження судді Пономаренко Н.В.

Дана позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України, спір підсудний Шевченківському районному суду м. Києва. Підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі не вбачається. Форма та зміст позовної заяви, додатки до неї дають підстави для відкриття провадження у справі.

Водночас, п. 4 ч. 2 ст. 187 ЦПК України передбачено, що при постановленні ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі судом зазначається за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Згідно ч. 6 ст. 19, ч.1 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи, а саме: справи, в яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов`язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); справи про розірвання шлюбу; справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як встановлено положеннями ч.3 ст. 274 ЦПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Крім того, у відповідності до приписів ч.5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

В даному випадку, зважаючи на вищенаведені вимоги цивільного процесуального законодавства України, а також враховуючи ціну та предмет позову, суддя приходить до висновку, що цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Товариство з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з викликом (повідомленням) сторін.

Разом з тим, позивачем подано клопотання, в якому він просить: витребувати у приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Личука Тараса Володимировича матеріали цивільної справи, а саме документи, які підтверджують безспірність вимог стягувача та на підставі яких було вчинено виконавчий напис.

Так, відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

При цьому, згідно з ч.2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причин неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючи, що вказані у заяві докази мають значення для вирішення даної справи, при цьому позивач не має можливості отримати їх самостійно, суд вважає, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.19, 83, 84, 128, 178-181, 187-192, 260, 261, 274-279, 353 ЦПК України, суддя, -

УХВАЛИВ :

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариство з обмеженою відповідальністю Вердикт Капітал , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Розгляд цивільної справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Судове засідання призначити на 22 липня 2021 року о 09 год. 00 хв ., яке проводити за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, зал 701.

Зобов`язати приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Личука Тараса Володимировича (76000, м. Івано-Франківська, вул. Михайла Грушевського, буд. 17) в п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали направити на адресу Шевченківського районного суду міста Києва належним чином засвідчені копії всіх матеріалів нотаріальної справи щодо вчинення виконавчого напису від 24.02.2021 №2509.

Викликати для участі в судовому засіданні учасників справи.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про відкриття провадження у справі (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ч.5 ст. 272 ЦПК України.

Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надіслати копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву і всіх письмових доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову, а в разі наявності заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - заяву разом із запереченнями - в той же строк.

Треті особи мають право подати пояснення щодо позову у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали, а щодо відзиву - протягом п`яти днів із дня його отримання, а також протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали подати заяви з процесуальних питань, передбачені ст. ст. 182, 183 ЦПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 178, ст. 191 ЦПК України одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз`яснити відповідачу його право пред`явити зустрічний позов у строк, встановлений судом для подання відзиву.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення на відповідь на відзив, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Роз`яснити учасникам справи, що подання заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву; відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву) є їхнім правом. У разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2610/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 12.04.2021
Зареєстровано 23.04.2021
Оприлюднено 23.04.2021

Судовий реєстр по справі 761/13012/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.11.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 22.07.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону