ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/13012/21

Провадження № 2-з/761/804/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року суддя Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В., вивчаючи матеріали заяви позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову за позовною заявою ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

ВСТАНОВИВ:

У квітня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Шевченківського районного суду від 12.04.2021 року вказану позовну заяву прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Одночасно з позовною заяву позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення та заборонити реалізувати майно, на яке накладено арешт, а саме транспортний засіб, марки: ВАЗ 21121, категорія ТЗ-легковий, 2007 року виробництва, VIN НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 , колір синій, на підставі виконавчого напису нотаріуса №2509 від 24.02.2021 року.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Дослідивши матеріали цивільної справи та вивчивши заяву про забезпечення позову, суд приходить до висновку, що заява позивача про забезпечення позову підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

У відповідності до положень п.6 ч.1 ст.150 ЦПК України одними із видів забезпечення позову є зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Згідно із ч.3 ст.150 ЦПК України, заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними з заявленими позивачем вимогами.

Крім того, згідно роз`яснень, які містяться в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову від 22.12.2006 року за №9, вбачається, що розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що є учасниками даного судового процесу. Адекватність заходу забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та інтересів сторін та інших учасників судового процесу.

При цьому, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Так, з наведених у заяві про вжиття заходів забезпечення позову фактів та обґрунтувань вбачається, що предмет позову по даній справі щодо визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Метою забезпечення позову, згідно з постановою, є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

За вказаних обставин, суд приходить до висновку, що вимога про заборону реалізувати майно, на яке накладено арешт, а сам транспортний засіб заяви про забезпечення заяви не підлягає задоволенню, враховуючи те, що заходи забезпечення позову застосовуються лише у разі достатньо обґрунтованого припущення про те, що їх невжиття може у майбутньому утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду, чого, в даному випадку, встановлено не було, оскільки запропонований позивачем вид забезпечення позову, не відповідає змісту позовних вимог з огляду на предмет і підстави позову, а тому суд прийшов до висновку, що заявлений вид забезпечення не є співмірним із зазначеними позовними вимогами, не відповідає заявленим позовним вимогам. Крім цього, судом не встановлено обставин, які б свідчили, що невжиття заходів забезпечення позову у вказаний позивачем спосіб, може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду та потягне за собою порушення майнових прав позивача, а тому заява про забезпечення в цій частині задоволенню не підлягає.

Як вбачається із специфіки вказаного виду забезпечення позову (зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку) підставою для його застосування є оскарження боржником виконавчого документа, оскільки саме по собі оскарження виконавчого документа свідчить про існування реальної загрози невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову.

Дослідивши матеріали цивільної справи, враховуючи предмет позову, наведені докази та обґрунтування заявлених вимог у клопотанні щодо забезпечення позову, наявність зв`язку між заходом забезпечення позову та предметом позовних вимог, з метою запобігання порушенню прав та охоронюваних законом інтересів позивача, суд вважає за можливе зупинити стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса, зареєстрованого в реєстрі за № 2509 виданого 24.02.2021 року про стягнення на користь товариства з обмеженою відповідальністю ВЕРДИКТ КАПІТАЛ з ОСОБА_1 суму заборгованості, яка складає 25 983,13 грн. який здійснюється Приватним виконавцем виконавчого округу Київської області Канцедалом Олександром Олексійовичем у виконавчому провадженні №64802341.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 149, 150, 153 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову за позовною заявою ОСОБА_1 до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" , треті особи: приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріальної округу Личук Тарас Володимирович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, - задовольнити частково.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса, зареєстрованого в реєстрі за № 2509 виданого 24.02.2021 року про стягнення на користь товариства з обмеженою відповідальністю ВЕРДИКТ КАПІТАЛ з ОСОБА_1 суму заборгованості, яка складає 25 983,13 грн. який здійснюється Приватним виконавцем виконавчого округу Київської області Канцедалом Олександром Олексійовичем у виконавчому провадженні №64802341.

В задоволенні іншої частини заяви - відмовити.

Реквізити стягувача: ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Реквізити боржника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ: 36799749, адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5Б).

Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Строк пред`явлення до виконання ухвали суду про забезпечення позову три роки.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суду міста Києва протягомп`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 12.04.2021
Зареєстровано 23.04.2021
Оприлюднено 23.04.2021

Судовий реєстр по справі 761/13012/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.11.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 22.07.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 12.04.2021 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону