КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Кропивницький Справа № 340/2308/20

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кравчук О.В. розглянув у порядку спрощеного позовного (письмового) провадження адміністративну справу

за позовом Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ - 41316824; адреса: вул. Михайлівська, 64, м. Кропивницький, Кіровоградська область,25006)

до відповідача - Державного підприємства «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№6)» (код ЄДРПОУ - 08680253; адреса: вул. Яновського, буд. 50, м.Кропивницький, Кіровоградська область,25006)

про стягнення заборгованості.

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (далі - позивач) звернулося до Кіровоградського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить суд стягнути з відповідача - Державного підприємства «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№6) капіталізовані платежі в сумі 1 520 922,24 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№6)» з 26 березня 2020 року перебуває в стані припинення за рішенням засновників. На обліку в Управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області перебувають особи, яким призначено страхові виплати згідно чинного законодавства. Для продовження страхових виплат потерпілим протягом їх життя, повинна бути проведена капіталізація платежів. Загальна сума платежів, що підлягає капіталізації для розрахунку з потерпілими становить 1 520 922,24 грн. З огляду на несплату таких, вказана сума підлягає стягненню у судовому порядку.

Ухвалою судді Кіровоградського окружного адміністративного суду від 13 серпня 2020 року по справі відкрито спрощене позовне провадження у справі з повідомленням учасників (а.с.35), яку було надіслано учасника справи за правилами визначеними Кодексом адміністративного судочинства України (а.с.25-35).

Розгляд справи у судовому засіданні призначено на 08 вересня 2020 року.

08 вересня 2020 року представником позивача подано було до суду заяву про здійснення розгляду справи у письмовому провадженні (а.с.44).

Відповідач своїм правом на подання до суду письмового відзиву до суду не скористався.

Розглянувши у спрощеному (письмовому) провадженні подані позивачем документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно і неупереджено оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП Підприємство ДКВС України (№6) зареєстоване як юридична особа 27 листопада 1995 року.

Відповідач як страхувальник перебуває на обліку у Кропивницькому відділенні управління виконачої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області.

Крім того, на обліку у позивача як потрепілі перебувають ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які у зв`язку з трудовим каліцтвом у ДП Підприємство ДКВС України (№6) отримують страхові виплати.

Так, 21 лютого 1972 року під час роботи в установі, ОСОБА_1 отримав каліцтво, що підтверджується рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19 грудня 1994 року (справа №2-1269-94).

Відповідно до Акту огляду МСЕК від 28 січня 2003 року №47 у зв`язку із виробничою травмою ОСОБА_1 втратив 70% професійної працездатності; потерпілому встановлена ІІ група інвалідності.

Постановою Кропивницького Відділення УВДФСС України у Кіровоградській області від 21 березня 2019 року № 1101/112/1120/74 ОСОБА_1 , який отримав трудове каліцтво, призначено перераховану щомісячну страхову виплату у розмірі 3876,57 грн.

01 липня 1987 року ОСОБА_2 під час роботи в установі отримав трудове каліцтво, що підтверджується рішенням Ленінського місцевого суду м. Кіровограда від 05 грудня 2001 року у справі № 2-3635/2001.

Згідно витягу із Акта огляду МСЕК від 11 січня 2002 року №17/3 ОСОБА_2 у зв`язку із виробничою травмою втратив 40% працездатності; потерпілому встановлена ІІ група інвалідності.

Постановою Кропивницького Відділення УВДФСС України у Кіровоградській області від 21 березня 2019 року № 1101/90097/90097/70 ОСОБА_2 , який отримав трудове каліцтво, призначено перераховану щомісячну страхову виплату у розмірі 1642,80 грн.

10 квітня 2002 року в установі стався нещасний випадок із засудженимм ОСОБА_3 , що підтверджується відповідним Актом №1 від 12 квітня 2002 року.

Згідно з випискою з Акта огляду МСЕК №002392 від 26 липня 2007 року ОСОБА_3 отримав 30% втрати працездатності, потерпілому встановлена ІІІ група інвалідності.

Постановою Кропивницького Відділення УВДФСС України у Кіровоградській області від 21 березня 2019 року № 1101/90393/90393/22 ОСОБА_3 , який отримав трудове каліцтво, призначено перераховану щомісячну страхову виплату у розмірі 1232,10 грн.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що з 26 березня 2020 року, згідно запису 14441100028001459, ДП Підприємство ДКВС України (№6) перебуває в стані припинення відповідно до рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

За таких умов позивачем виготовлений розрахунок потреби в капіталізації коштів ДП Підприємство ДКВС України (№6) для розрахунку з потерпілими на виробництві станом на 31 березня 2020 року. Відповідно до вказаного розрахунку загальна сума потреби в капіталізації коштів для розрахунку з потерпілими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 становить 1520922,24 грн.

Разом з тим, листом від 15 червня 2020 року №70, відповідач повідомив позивача про те, що заявленої вимоги щодо включення до ліквідаційного балансу ДП ПДКВС України (№6) 1 520 922,24 грн. не визнає.

Проте, такий розрахунок оскаржений відповідачм не був.

Посилаючись на несплату відповідачем капіталізованих платежів, позивач звернувся до суду з даним позовом про стягнення з відповідача капіталізованих платежів у розмірі 222102,30 грн.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд виходить з такого.

Відповідно до частини другої статті 1205 Цивільного кодексу України у разі ліквідації юридичної особи платежі, належні потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 цього Кодексу, мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому або цим особам у порядку, встановленому законом або іншим нормативно-правовим актом.

Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов`язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров`я визначає Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" (далі-Закон №1105-ХІV).

Статтею 3 цього Закону визначено, що соціальне страхування здійснюється за принципами: 1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування; 2) обов`язковості страхування осіб відповідно до видів соціального страхування та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом; 3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; 4) обов`язковості фінансування Фондом витрат, пов`язаних із наданням матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, в обсягах, передбачених цим Законом; 5) формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування; 6) диференціації розміру виплати допомоги залежно від страхового стажу; 7) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; 8) економічної заінтересованості суб`єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці; 9) цільового використання коштів соціального страхування; 10) відповідальності роботодавців та Фонду за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом.

За змістом частин першої, другої статті 4 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

Згідно пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" джерелами формування коштів Фонду є, зокрема, капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За пунктом 1 частини другої статті 15 Закону № 1105-XIV роботодавець зобов`язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із цим Законом.

04 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України постановою № 986 затвердив Порядок капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників (далі - Порядок № 986).

За пунктом 1 цього Порядку капіталізація платежів здійснюється до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації (зокрема у зв`язку з банкрутством) страхувальника (далі - платежі) для задоволення вимог, що виникли із його зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю застрахованим особам.

За змістом пункту 2 Порядку №986 термін "капіталізація платежів" означає визначення суми грошових зобов`язань страхувальника у випадку його ліквідації (зокрема у зв`язку з банкрутством), що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю застрахованим особам, які належить сплатити до Фонду соціального страхування України для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Пунктом 3 Порядку №986 передбачено, що капіталізація платежів проводиться щодо кожної застрахованої особи з урахуванням заборгованості за попередні роки та необхідних подальших платежів для забезпечення страхових виплат і витрат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Під час капіталізації платежів враховуються заробітна плата потерпілого, відсоток втрати професійної працездатності, витрати на догляд за потерпілим, на реабілітацію, протезування, придбання транспортних засобів, види соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого, а також інші виплати, передбачені законодавством.

Згідно з пунктом 4 Порядку №986 капіталізація платежів перед застрахованими особами або перед особами, визначеними у статті 41 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування", розраховується на період, що визначається як різниця між середньою очікуваною тривалістю життя для чоловіків і жінок у країні та віком особи на момент її проведення, та обчислюється щодо кожного платежу таким чином: 1) щомісячні страхові виплати втраченого заробітку - з урахуванням середньомісячного заробітку та ступеня втрати професійної працездатності; 2) витрати на догляд за потерпілим відповідно до медичного висновку - згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами; 3) витрати на забезпечення потерпілого автомобілем безоплатно чи на пільгових умовах, організацію та оплату навчання водінню автомобіля, а також на виплату компенсації на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування - згідно з нормами, встановленими нормативно-правовими актами; 4) витрати на санаторно-курортне лікування - із розрахунку середньої вартості санаторно-курортної путівки: для осіб з інвалідністю I групи - щороку, для інших осіб з інвалідністю - не рідше одного разу на три роки.

За змістом пункту 8 Порядку №986 у кредиторських вимогах Фонду соціального страхування України до страхувальника, щодо якого розпочато ліквідацію, зазначається сума грошових зобов`язань, обчислена з урахуванням кожного платежу, що підлягає капіталізації. Суми капіталізованих платежів відповідно до зазначених кредиторських вимог у випадках ліквідації страхувальника перераховуються робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, у якому страхувальник перебуває на обліку.

Системний аналіз вищенаведених норм дає підстави для висновку, що законом передбачено обов`язок страхувальника проводити капіталізацію страхових виплат у всіх випадках ліквідації без встановлення правонаступника. При цьому капіталізація платежів здійснюється до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації (зокрема у зв`язку з банкрутством) страхувальника для задоволення вимог, що виникли із його зобов`язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю застрахованим особам.

Фонд не позбавлений права звернутися до адміністративного суду як суб`єкт владних повноважень для виконання покладених на нього Законом № 1105-XIV функцій за вирішенням спору щодо обов`язку страхувальника виплатити капіталізовані платежі на задоволення вимог, що виникли із зобов`язань відшкодувати шкоду, заподіяну здоров`ю громадян, застрахованих у Фонді. Якщо виникає спір через відмову суб`єкта господарювання, що зареєстрував рішення про припинення, виплатити ці платежі, то такі спори підлягають розгляду відповідно до правил КАС України судами адміністративної юрисдикції.

Подібний правовий висновок міститься у постановах Великої Палати Верховного Суду від 30.05.2018 (справа № 822/1472/17), від 06.06.2018 (справа № 811/289/16), від 17.10.2018 (справа № 822/1544/16), від 27.05.2020 (справа № 809/1738/17), від 24.06.2020 (справа № 822/1193/16).

Матеріалами справи встановлено, що рішенням засновників (учасників) ДП ПДКВС України (№6) вирішено припинити діяльність установи шляхом її ліквідації та розпочато ліквідаційну процедуру, а у Єдиному державному реєстрі міститься інформація про перебування відповідача у стані припинення.

Докази того, що після припинення ДП ПДКВС України (№6) всі його права та обов`язки будуть передані до його правонаступника, у матеріалах справи відсутні.

Відповідачем не спростовано факту заподіяння шкоди здоров`ю ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , які є застрахованими особами.

Виготовлений позивачем розрахунок потреби в капіталізації коштів ДП Підприємство ДКВС України (№6) для розрахунку з потерпілими на виробництві станом на 31 березня 2020 року відповідачем також не оскаржений. Жодних заперечень щодо такого розрахунку під час розгляду даної адміністративної справи відповідач також не надав.

За таких обставин, зважаючи на те, що відповідачем у добровільному порядку не виплачено капіталізовані платежі, суд дійшов висновку про правомірність та обґрунтованість позовних вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області.

Отже, позов належить задовольнити у повному обсязі.

Судові витрати, які підлягали б розподілу на підставі частини другої статті 139 КАС України, у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 139, 143, 242-246, 255, 260-263, 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ - 41316824; адреса: вул. Михайлівська, 64, м. Кропивницький, Кіровоградська область,25006) до Державного підприємства «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№6)» (код ЄДРПОУ 08680253; адреса: вул. Яновського, буд. 50, м.Кропивницький, Кіровоградська область, 25006) про стягнення заборгованості задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№6)» (код ЄДРПОУ 08680253) на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 41316824) капіталізовані платежі в сумі 1520922,24 грн (один мільйон п`ятсот двацять тисяч двадцять дві гривні, двадцять чотири копійки).

Копію рішення надіслати учасникам справи.

Рішення суду набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтями 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду може бути оскаржене у 30-денний строк з дня його складення до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Кіровоградський окружний адміністративний суд (а у разі початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи - безпосередньо до суду апеляційної інстанції).

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду О.В. Кравчук

Дата ухвалення рішення 23.04.2021
Зареєстровано 25.04.2021
Оприлюднено 26.04.2021

Судовий реєстр по справі 340/2308/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 23.04.2021 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.08.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 340/2308/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону