ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року м. Київ № 826/9226/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Григоровича П.О., розглянув у спрощеному провадженні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНСТВО ФАКТОР доГоловного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 25.05.2018 року, ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Колекторське агентство Фактор звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з даним позовом, в якому просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 25.05.2018 №№00006181402, 00006191402.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене провадження в адміністративній справі без виклику сторін та проведення судового засідання.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі та зазначає, що не погоджується з висновками Акта перевірки щодо порушення відповідних положень Податкового кодексу України, оскільки висновки відповідача за наслідками проведеної перевірки щодо порушень позивачем положень Податкового кодексу України при визначенні податкового кредиту є хибними, базуються виключно на суб`єктивних припущеннях перевіряючих, які не мають підтвердження належними доказами.

Представник відповідача проти позову заперечує з підстав викладених у письмовому відзиві, який наявний в матеріалах справи. Посилається на те, що під час проведення перевірки встановлено господарські взаємовідносини позивача з підприємствами, які на думку контролюючого органу мають ознаки фіктивності. А тому правочини, що укладені між позивачем і такими контрагентами не мали на меті настання реальних наслідків, а у позивача відсутнє право на формування показників податкової звітності на підставі безтоварних господарських операцій.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2018 року відповідачем на підставі акта перевірки №301/26-15-14-02-05/36282034 від 05.05.2018, винесено наступні оскаржувані податкові повідомлення-рішення, а саме:

- 00006181402, яким позивачу за порушення п.п.185.1, 187.1, 188.1, 198.2, 198.3, 201.1, 201.10 Податкового кодексу України збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість всього в сумі 155908,00 грн, в т.ч. за основним платежем в сумі 124 726,00 грн, штрафними (фінансовими) санкціями в сумі 31182,00 грн;

- 00006191402, яким позивачу за порушення п.п.185.1, 187.1, 188.1, 198.2, 198.3, 201.1, 201.10 Податкового кодексу України зменшено розмір від`ємного значення ПДВ за лютий 2016 року в сумі 23 090,00 грн.

Як вбачається з акта перевірки та письмового відзиву відповідача, збільшення грошового зобов`язання, застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій та зменшення розміру від`ємного значення ПДВ ґрунтується на обставинах безтоварності господарських операцій між позивачем і ТОВ Аркада Маркет , ТОВ Аскона Люкс , ТОВ Гордан-Сіті .

Безтоварність господарських операцій, в свою чергу, обґрунтовується контролюючим органом з огляду на фіктивність діяльності зазначених контрагентів позивача, яка (фіктивність) встановлена вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.11.2017 №750/8286/17.

Оцінивши за правилами ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Так, чинне законодавство України не містить в собі визначення поняття безтоварність (господарської операції).

Разом з тим, Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні пов`язує господарську операцію не з самим по собі фактом підписання цивільно-правової угоди (договору), а з безпосереднім фактом руху активів платника податків та рухом його коштів. Відтак, для того, щоб господарська операція вважалася законною, необхідною умовою є реальність її виконання, тобто пов`язаність змісту та обсягу господарської операції, що відображена в первинних документах з рухом товару, наданням послуг, виконанням робіт.

Укладення правочину має бути передумовою фактичного досягнення тих цілей, на настання яких він спрямований. Згідно статті 234 Цивільного кодексу України угода, яка не спрямована на настання реальних правових наслідків є фіктивною. Отже, вбачається за можливе прийти до висновку, що фіктивна і безтоварна операція є тотожними поняттями.

Відповідно до ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) фіктивне підприємництво це створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Стаття 205 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за дії, які з зовнішнього боку є цілком легальними. При цьому, ключовою характеристикою виступає змістовний момент, а саме фіктивність - відсутність у осіб, які стоять за створеним або придбаним суб`єктом підприємництва, справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Зазначені особи мають на меті інше - прикриваючись юридичною особою, вони прагнуть приховати свою незаконну діяльність.

Частиною 2 ст. 74 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 78 Кодексу адміністративного судочинства України саме вирок суду в кримінальній справі, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

За змістом ч.6 статті 78 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до буквального тлумачення зазначеної норми, преюдиційними обставинами, що звільнені від доказування, є обставини, встановлені безпосередньо: 1) вироком у кримінальній справі, ухвалою про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2) або постановою про адміністративний проступок.

Як підтверджується матеріалами справи, в перевіряємому періоді між позивачем і ТОВ Гордан Сіті , ТОВ Аркада Маркет , ТОВ Аскона Люкс укладено ряд однотипних договорів на виконання юридичних послуг, інженерно-консультаційних послуг, послуг з підготовки, збору документації для участі у тендерах.

Зазначені договори, а також первинні бухгалтерські і податкові документи детально описані і проаналізовані в акті перевірки, внаслідок чого суд не вважає за доцільне повторно здійснювати аналіз таких документів, оскільки належність складення і повнота відображення інформації в акті перевірки позивачем не заперечуються, в суду не виникає сумніву з приводу належності виконання посадовими особами контролюючого органу власних обов`язків при проведенні перевірки та оформленні її результатів.

Належним чином засвідчені копії вказаних документів також долучено позивачем до матеріалів справи.

Разом із тим, матеріалами справи підтверджується, що договори і первинні документи від: 1) ТОВ Аскона Люкс підписані ОСОБА_1 ; 2) від ТОВ Гордан Сіті , ТОВ Аракада Маркет підписані ОСОБА_2 .

Вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.11.2017 №750/8286/17, який набрав законної сили (https://reyestr.court.gov.ua/Review/70093124), ОСОБА_1 визнано винуватим та призначено йому покарання за ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як встановлено місцевим районним судом, унаслідок створення та придбання ОСОБА_1 , в т.ч. ТОВ Аркада Маркет , ТОВ Аскона Люкс , ТОВ Гордан-Сіті , для подальшого використання ним цих юридичних осіб для проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, підприємствами реального сектору економіки безпідставно сформовано валові витрати та податковий кредит з ПДВ по таким операціям, чим завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді ненадходження до державного бюджету податків.

При цьому, вироком також встановлено наступне.

ОСОБА_1 спільно з невстановленою слідством особою, діючи повторно, у невстановлений слідством час, перебуваючи у місті Києві, за невстановлених обставин, у липні 2015 року склали від імені ОСОБА_2 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ Аркада Маркет , зареєстрованого Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, взятого на податковий облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі: протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ Аркада Маркет від 02.07.2015; протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ Аркада Маркет від 03.07.2015; реєстраційну картку (Форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 06.07.2015; реєстраційну картку (Форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 06.07.2015; статут ТОВ Аркада Маркет від 06.07.2015, до яких внесли відомості про виведення із складу учасників підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , звільнення з посади директора ОСОБА_5 , включення до складу учасників 100 % частки статутного капіталу ТОВ Аркада Маркет ОСОБА_2 та призначено її директором підприємства. Дані документи невстановлена слідством особа надала необізнаній про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановленої слідством особи, щодо здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_2 , яка їх підписала.

Після підписання ОСОБА_2 необхідних для перереєстрації ТОВ Аркада Маркет реєстраційних документів, вони були подані невстановленою слідством особою до Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що надало змогу 24.09.2015 здійснити перереєстрацію (придбання) юридичної особи - ТОВ Аркада Маркет , після чого реєстраційні документи підприємства передано Барановському А.К.

ОСОБА_1 спільно з невстановленою слідством особою, діючи повторно, у невстановлений слідством час, перебуваючи у місті Києві, за невстановлених обставин, у грудні 2015 року склали від імені ОСОБА_2 , як засновника, установчі та реєстраційні документи про придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ Гордан-Сіті , зареєстрованого Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, взятого на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Гордан-Сіті від 01.12.2015; протокол реєстрації учасників ТОВ Гордан-Сіті від 01.12.2015; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ Гордан-Сіті від 01.12.2015; статут підприємства від 02.12.2015; реєстраційну картку (Форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 03.12.2015; реєстраційну картку (Форма 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 03.12.2015, до яких внесли відомості про звільнення з посади директора підприємства ОСОБА_6 , включення до складу учасників 100 % частки статутного капіталу ТОВ Гордан-Сіті ОСОБА_2 та призначення її директором підприємства. Дані документи невстановлена слідством особа надала необізнаній про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановленої слідством особи, щодо здійснення ними фіктивного підприємства, ОСОБА_2 , яка їх підписала.

Після підписання ОСОБА_2 необхідних для перереєстрації ТОВ Гордан-Сіті реєстраційних документів, вони були подані невстановленою слідством особою до Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що надало змогу 03.12.2015 здійснити перереєстрацію (придбання) юридичної особи - ТОВ Гордан-Сіті , після чого реєстраційні документи підприємства передано ОСОБА_1 .

За таких обставин, оскільки ТОВ Аркада Маркет , ТОВ Аскона Люкс , ТОВ Гордан-Сіті були створені виключно з метою прикриття незаконної діяльності у формі надання податкової вигоди третім особам, а наявні в матеріалах справи договори та первинні документи від імені контрагентів позивача підписані від імені фізичних осіб-директорів, які фактично не мали жодного відношення до господарської діяльності очолюваних ними товариств, суд приходить до висновку про те, що фактично в рамках спірних правовідносин господарські зобов`язання контрагентів ТОВ Аркада Маркет , ТОВ Аскона Люкс , ТОВ Гордан-Сіті були оформлені виключно документально з метою отримання неправомірних вигод у формі податкового кредиту позивачем - ТОВ Колекторське агентство Фактор .

Враховуючи наведене, позивач позбавлений права на формування податкового кредиту на підставі безтоварних господарських операцій, які були оформлені лише документально, що свідчить на користь правомірності оскаржуваних ППР та як наслідок відсутності підстав для задоволення позовних вимог.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва, з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, вважає, що адміністративний позов не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2, 6, 72-77, 90, 139, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР (код ЄДРПОУ 36282034, адреса: 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, будинок 4-А).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ (04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 33/19, код ЄДРПОУ 39439980).

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя П.О. Григорович

Дата ухвалення рішення 13.05.2021
Зареєстровано 16.05.2021
Оприлюднено 17.05.2021

Судовий реєстр по справі 826/9226/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.09.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.06.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 13.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.08.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 19.06.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 826/9226/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону