ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

13.05.2021р. Справа № 3/229б

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Чернової О.В. розглянувши заяву Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь Донецької області б/н б/д про заміну кредитора його правонаступником у справі №3/229б

за заявою: Відкритого акціонерного товариства «Донецьккокс» , м. Донецьк (код ЄДРПОУ 00191112)

до боржника: Відкритого акціонерного товариства «Донецький завод хімічних реактивів» , м.Донецьк (код ЄДРПОУ 05761258)

про банкрутство, -

ліквідатор - арбітражний керуючий Карауш Ю.В.

без виклику сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 31.10.2002 року порушена справа про банкрутство ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» м. Донецьк, введена процедура розпорядження майном.

Постановою господарського суду Донецької області від 21.07.2010 ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» м. Донецьк визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначена арбітражний керуючий Іванченко О.В.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.09.10р. постанову господарського суду від 21.07.10р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.12.10р. постанова Донецького апеляційного господарського суду від 13.09.10р. та постанова господарського суду Донецької області від 21.07.10р. скасовані, справу передано на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Постановою господарського суду Донецької області (суддя Тарапата С.С.) від 17.02.11р. ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» м.Донецьк визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 12 місяців до 17.02.12р., ліквідатором призначений арбітражний керуючий Карауш Ю.В.

Строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора неодноразово продовжувалися, про що судом були винесені відповідні ухвали.

Ухвалою суду від 14.06.2014р. продовжено строк ліквідаційної процедури по справі №3/229Б про банкрутство ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» , м.Донецьк та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Карауш Ю.В. до 17.08.2014р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 01.11.2016р. відновлено втрачену справу №3/229б про банкрутство ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» , м.Донецьк (код ЄДРПОУ 05761258) на стадії ліквідаційної процедури частково за наявними документами.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2020, у зв`язку відрахуванням судді Тарапати С.С. зі штату суддів Господарського суду Донецької області, справу №3/229б передано на розгляд судді Чернової О.В.

06 травня 2021 року через канцелярію господарського суду Донецької області від Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь Донецької області надійшла заява про заміну кредитора - Державну податкову інспекцію у Куйбишевському районі м. Донецька у справі №3/229б про банкрутство, його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 43142826).

Розглянувши заяву Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь Донецької області б/н б/д про заміну кредитора його правонаступником у справі №3/229б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Донецький завод хімічних реактивів» , м.Донецьк, суд зазначає про наступне:

Постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2019 №537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» постановлено: утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби, зокрема, Головне управління ДПС у Донецькій області; реорганізувати деякі територіальні органи Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної податкової служби, зокрема, реорганізовано Головне управління ДФС у Донецькій області шляхом приєднання до Головного управління ДПС у Донецькій області; установити, що територіальні органи Державної фіскальної служби, які реорганізуються, продовжують здійснювати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Державної податкової служби.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вбачається, що 31.07.2019 здійснено державну реєстрацію юридичної особи Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №682-р, функції Головного управління ДФС у Донецькій області, в т.ч. щодо адміністрування податків, зборів та платежів, стягнення податкового боргу тощо, перейшли до Головного управління ДПС у Донецькій області.

Наказом Державної податкової служби України №14 від 12.07.2019 «Про затвердження Положення про територіальні органи ДПС» затверджено Положення про Головне управління ДПС у Донецькій області, відповідно до п. 1 якого Головне управління ДПС у Донецькій області є правонаступником усіх прав та обов`язків Головного управління ДФС у Донецькій області.

Наказом Головного управління ДПС у Донецькій області №6 від 29.08.2019 «Про початок діяльності Головного управління ДПС у Донецькій області» розпочато здійснення Головним управлінням ДПС у Донецькій області функцій і повноважень Головного управління ДФС у Донецькій області, що припиняється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 43142826).

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Головного управління ДПС у Донецькій області (ідентифікаційний код юридичної особи 43142826) - в стані припинення, 20.10.2020, запис 1002741100011017695, Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Відповідно до наказу Державної податкової служби України від 30.09.2020 №529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» утворено як відокремлені підрозділи Державної податкової служби територіальні органи за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у Донецькій області.

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровано філію (інший відокремлений підрозділ) Державної податкової служби України - Головне управління ДПС у Донецькій області, з ідентифікаційним кодом відокремленого підрозділу 44070187 (дата створення: 30.09.2020; номер запису:1000741030008085321).

Здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 №529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» , повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови №893, розпочато з 01.01.2021 відповідно до наказу Державної податкової служби України №755 від 24.12.2020 «Про початок забезпечення здійснення територіальними органами ДПС повноважень та функцій» .

Відповідно до Положення про Головне управління ДПС у Донецькій області, затвердженого наказом Державної податкової служби України №643 від 12.11.2020, ГУ ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Донецької області; є правонаступником майна, прав та обов`язків Головного управління ДПС у Донецькій області (ЄДРПОУ 43142826); відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого, проводить роботу щодо застосування до платників податків (платників єдиного внеску) процедур банкрутства відповідно до законодавства з питань банкрутства; забезпечує самопредставництво ДПС та ГУ ДПС у судах через начальника ГУ ДПС, а також без окремого доручення Голови ДПС та начальника ГУ ДПС через їхніх заступників, державних службовців підрозділів до функціональних повноважень яких належить представництво в судах інтересів ГУ ДПС відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС та ГУ ДПС в судах без окремого доручення Голови ДПС та начальника ГУ ДПС. ГУ ДПС утворюється без статусу юридичної особи та є органом державної влади, має окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, є розпорядником бюджетних коштів.

Таким чином у даному випадку відбулось передання адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень до іншого. Функції Головного управління ДПС у Донецькій області, в тому числі щодо адміністрування податків, зборів та платежів, стягнення податкового боргу тощо перейшли до Головного управління ДПС у Донецькій області як відокремленого підрозділу Державної податкової служби України.

Відповідно до ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно зі ст.52 Господарського процесуального кодексу України процесуальне правонаступництво відбувається у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір. В такому випадку господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво в розумінні ст.52 Господарського процесуального кодексу України допускається на будь-якій стадії судового процесу і здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали.

На підставі наведеного, суд дійшов висновку про необхідність заміни кредитора, Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька на правонаступника - Державну податкову службу України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Донецькій області, внаслідок чого заява Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь Донецької області підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.ст.52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДПС у Донецькій області, внаслідок чого заява Головного управління ДПС у Донецькій області, м. Маріуполь Донецької області б/н б/д про заміну кредитора його правонаступником по справі 3/229б - задовольнити.

Замінити сторону (кредитора) у справі №3/229б Державну податкову інспекцію у Куйбишевському районі м. Донецька (код ЄДРПОУ 39902174) його правонаступником - Державною податковою службою України (04053, м. Київ, Львівська площа, б.8, код ЄДРПОУ 43005393) в особі відокремленого підрозділу - Головного управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Італійська, б.59, код ЄДРПОУ 44070187).

Ухвала складена та підписана 13.05.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена у Східний апеляційний господарський суд в порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.

Суддя О.В. Чернова

Дата ухвалення рішення 13.05.2021
Зареєстровано 19.05.2021
Оприлюднено 20.05.2021

Судовий реєстр по справі 3/229б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.06.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.11.2020 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.12.2018 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.04.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.02.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.02.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.12.2013 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону