ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

30.06.2021 Справа №3/229б

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Чернової О.В. розглянувши заяву Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Донецькій та Луганській областях, м. Харків б/н б/д про заміну учасника у справі його правонаступником у справі 3/229б

за заявою: Відкритого акціонерного товариства Донецьккокс , м. Донецьк (код ЄДРПОУ 00191112)

до боржника: Відкритого акціонерного товариства Донецький завод хімічних реактивів , м.Донецьк (код ЄДРПОУ 05761258)

про банкрутство,

ліквідатор - арбітражний керуючий Карауш Ю.В.

без повідомлення (виклику) сторін,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 31.10.2002 порушена справа про банкрутство ВАТ Донецький завод хімічних реактивів м. Донецьк, введена процедура розпорядження майном.

Постановою господарського суду Донецької області від 21.07.2010 ВАТ Донецький завод хімічних реактивів м. Донецьк визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначена арбітражний керуючий Іванченко О.В.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.09.2010 постанову господарського суду від 21.07.2010 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.12.2010 постанова Донецького апеляційного господарського суду від 13.09.2010 та постанова Господарського суду Донецької області від 21.07.2010 скасовані, справу передано на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Постановою господарського суду Донецької області (суддя Тарапата С.С.) від 17.02.2011 ВАТ Донецький завод хімічних реактивів м.Донецьк визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 12 місяців до 17.02.2012, ліквідатором призначений арбітражний керуючий Карауш Ю.В.

Строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора неодноразово продовжувалися, про що судом були винесені відповідні ухвали.

Ухвалою суду від 14.06.2014 продовжено строк ліквідаційної процедури по справі №3/229Б про банкрутство ВАТ Донецький завод хімічних реактивів , м.Донецьк та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Карауш Ю.В. до 17.08.2014.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 01.11.2016 відновлено втрачену справу №3/229б про банкрутство ВАТ Донецький завод хімічних реактивів , м.Донецьк (код ЄДРПОУ 05761258) на стадії ліквідаційної процедури частково за наявними документами.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.10.2020, у зв`язку відрахуванням судді Тарапати С.С. зі штату суддів Господарського суду Донецької області, справу №3/229б передано на розгляд судді Чернової О.В.

Ухвалою суду від 09.11.2020 замінено сторону (кредитора) у справі №3/229б Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (код ЄДРПОУ 13511245) його правонаступником - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, код ЄДРПОУ 43023403).

Ухвалою суду від 13.05.2021 замінено сторону (кредитора) у справі №3/229б Державну податкову інспекцію у Куйбишевському районі м. Донецька (код ЄДРПОУ 39902174) його правонаступником - Державною податковою службою України (04053, м. Київ, Львівська площа, б.8, код ЄДРПОУ 43005393) в особі відокремленого підрозділу - Головного управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Італійська, б.59, код ЄДРПОУ 44070187).

Розглянувши заяву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях про заміну учасника у справі №3/229б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Донецький завод хімічних реактивів , м.Донецьк, суд зазначає таке.

За змістом ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

В силу норм ч.ч.1, 2 ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з ч.1 ст.106 вказаного кодексу України злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України Про виділ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області №774 від 12.05.2021 виділено зі складу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях нову юридичну особу публічного права - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, до якої за розподільчим балансом перейде частина майна, прав та обов`язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Наказом Фонду державного майна України Про утворення юридичної особи №783 від 13.05.2021утворено нову юридичну особу - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області шляхом виділу частини майна, прав та обов`язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Наказом Фонду державного майна України Про внесення зміни до назви Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях №796 від 13.05.2021 змінено назву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях на Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях.

За змістом п.2 цього наказу встановлено, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях є правонаступником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях згідно з розподільчим балансом.

З огляду на викладене, судом встановлено, що здійснено реорганізацію юридичної особи - Регіонального Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях шляхом виділу.

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України визначено, що виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно.

Згідно з частиною 4 статті 4 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у разі виділу юридичних осіб здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.

Так, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (код ЄДРПОУ 44223324) зареєстроване як юридична особа з 14.05.2021.

17.05.2021 за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено назву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях на Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни сторони (кредитора) у справі №3/229б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Донецький завод хімічних реактивів , м.Донецьк з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях на його правонаступника - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, внаслідок чого заява Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях б/н б/д про заміну учасника у справі його правонаступником по справі 3/229б - задовольнити.

Замінити сторону (кредитора) у справі №3/229б Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, код ЄДРПОУ 43023403) його правонаступником - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, код ЄДРПОУ 43023403).

Ухвала складена та підписана 30.06.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена у Східний апеляційний господарський суд в порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.

Суддя О.В. Чернова

Дата ухвалення рішення 30.06.2021
Зареєстровано 01.07.2021
Оприлюднено 02.07.2021

Судовий реєстр по справі 3/229б

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.06.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.05.2021 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.11.2020 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.12.2018 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.05.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 17.02.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 07.02.2014 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.12.2013 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону