ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Господарський суд

Житомирської області

_______________________________________

___________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2021 р. м. Житомир Справа № 906/621/21

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Соловей Л.А.

при секретарі судового засідання: Пеньківській О.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі справу

за позовом Фізичної особи-підприємця Томчука Андрія Михайловича (с.Висока Піч, Житомирського району Житомирської області)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ" (м.Житомир)

про стягнення 4537982,04грн

Фізична особа-підприємець Томчук Андрій Михайлович звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ" про стягнення 4537982,04грн заборгованості, яка виникла на підставі договору про співробітництво №1-ЖТ/с від 03.12.2018 та укладених на його виконання договорів підряду.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договорів підряду №3-ЖТ-2018-п від 26.12.2018, №131900284 від 29.01.2019, №131900285 від 04.03.2019, №132000471 від 01.03.2020, №112000009 від 01.07.2020, №112000010 від 01.07.2020, №112000011 від 01.07.2020, №112000012 від 03.08.2020, №132000483 від 15.09.2020, №132000484 від 16.09.2020, №132000485 від 17.09.2020 в частині оплати виконаних будівельних робіт.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 07.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 23.06.2021.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце його проведення повідомлені завчасно та належним чином.

23.06.2021 від позивача надійшла заява №23/06 від 23.06.2021, згідно з якою останній повідомив, що отримав відзив відповідача на позовну заяву; просив провести розгляд справи без участі представника позивача, позов задовольнити у повному обсязі.

23.06.2021 від відповідача надійшов відзив №22/ЖТ від 22.06.2021 на позовну заяву, згідно з яким останній вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з підстав, викладених у позові; зазначив, що несплата виконаних робіт пов`язана з відсутністю обігових грошових коштів у відповідача; просив розглядати справу без участі представника відповідача.

Беручи до уваги приписи ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми ч.3 ст.185 ГПК України, де визначено, що за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем, враховуючи той факт, що сторони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи та те, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності представників позивача та відповідача за наявними матеріалами справи.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ" (замовник, відповідач) та Фізичною особою-підприємцем Томчуком Андрієм Михайловичем (виконавець, позивач) укладено договір про співробітництво №1-ЖТ/С (т.1, а.с.9-10), за умовами якого виконавець зобов`язався своїми силами і засобами, а також з використанням власних будівельних матеріалів та техніки на замовлення замовника виконати, а замовник прийняти та оплатити наступні роботи:

- будівельні роботи з демонтажу об`єкту нерухомості Лісопильний цех літ.3, загальною площею 570,4м.кв;

- поточний ремонт приміщення складу літ.Е пл.402,0м.кв;

- капітальний ремонт складу літ.Е, пл.402,0м.кв;

- капітальний ремонт приміщення складу літ.Е пл.402,0м.кв;

- капітальний ремонт даху гаражу закритого типу "В" пл.397,2м.кв;

- капітальний ремонт приміщення гаража закритого типу літ В пл.397,2м.кв;

- поточний ремонт приміщення гаражу закритого типу літ.В пл.397,2м.кв;

- капітальний ремонт складських площадок літ.Г пл.596,8м.кв;

- поточний ремонт приміщення вбиральні літ.У пл.12,7м.кв;

- капітальний ремонт приміщення вагової літ Б пл.19,5м.кв;

- укладання тротуарної плитки орієнтовною площею 650м.кв,

які знаходяться за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47 (п.1.1 договору про співробітництво).

Пунктом 1.2 договору про співробітництво передбачено, що за кожним окремим видом робіт, передбачених даним договором, сторонами будуть укладені окремі договори, якими буде визначено умови виконання кожного виду робіт та визначено їх вартість.

В подальшому, на виконання умов договору про співробітництво №1-ЖТ/С від 03.12.2018 між позивачем та відповідачем було укладено наступні договори підряду: №3-ЖТ-2018-п від 26.12.2018, №131900284 від 29.01.2019, №131900285 від 04.03.2019, №132000471 від 01.03.2020, №112000009 від 01.07.2020, №112000010 від 01.07.2020, №112000011 від 01.07.2020, №112000012 від 03.08.2020, №132000483 від 15.09.2020, №132000484 від 16.09.2020, №132000485 від 17.09.2020, в яких сторони узгодили види робіт, строки їх виконання та вартість (т.1, а.с.11-14, 50-54, 87-90, 114-117, 188-191, 237-240, т.2, а.с.48-51, 104-107, 171-174, 196-199, 225-228).

Відповідно до п.7.1 договорів підряду, здавання-приймання виконаних робіт оформляється актами приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), підписаними обома сторонами, які подаються підрядником замовнику.

Замовник зобов`язаний прийняти роботи, виконані підрядником не пізніше 10 календарних днів з дня отримання від підрядника акту приймання виконаних будівельних робіт (п.7.2 договорів підряду).

Згідно умов п.8.1.1 договорів підряду розрахунки за фактично виконані будівельно-монтажні роботи проводяться замовником на протязі 10 календарних днів з моменту підписання сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3.

На виконання умов вищевказаних договорів підряду, позивачем були належним чином виконані роботи на об`єкті, який знаходиться за адресою: м.Житомир, вул.Коростишівська, 47 на загальну суму 4537982,04грн, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року на суму 635450,30грн (т.1, а.с.15, 34-42), за червень 2019 року на суму 186116,60грн (т.1, а.с.54, 76-84), за червень 2019 року на суму 167533,40грн (т.1, а.с.91, 93-98), за червень 2020 року на суму 1607550,00грн (т.1, а.с.118, 131-149), за жовтень 2020 року на суму 775339,62грн (т.1, а.с.192, 201-210), за жовтень 2020 року на суму 129350,83грн (т.1, а.с.241, т.2, а.с.9-18), за жовтень 2020 року на суму 519951,10грн (т.2, а.с.52, 54-64), за жовтень 2020 року на суму 271352,74грн (т.2, а.с.108, 110-121), за жовтень 2020 року на суму 6288,23грн (т.2, а.с.175, 190-193), за жовтень 2020 року на суму 9694,94грн (т.2, а.с.200, 203-207), за жовтень 2020 року на суму 229354,28грн (т.2, а.с.229, т.3, а.с.1-5).

Відповідач в порушення умов договорів підряду розрахунок за виконані роботи не провів.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем договірних зобов`язань, за останнім утворилась заборгованість у розмірі 4537982,04грн.

За вказаних обставин, позивач звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовною заявою про стягнення з відповідача заборгованості за виконані роботи на підставі договорів підряду №3-ЖТ-2018-п від 26.12.2018, №131900284 від 29.01.2019, №131900285 від 04.03.2019, №132000471 від 01.03.2020, №112000009 від 01.07.2020, №112000010 від 01.07.2020, №112000011 від 01.07.2020, №112000012 від 03.08.2020, №132000483 від 15.09.2020, №132000484 від 16.09.2020, №132000485 від 17.09.2020.

Дослідивши в сукупності всі обставини та матеріали справи, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, господарський суд дійшов висновку про задоволення позову з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України).

Приписами ч.ч.1, 2 ст.193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання, в тому числі підприємці, повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до Закону, інших правових актів, договору. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони.

Згідно ч.1 ст.530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За своєю правовою природою правовідносини, що склалися між позивачем та відповідачем, є правовідносинами підряду, згідно яких у відповідача внаслідок прийняття робіт виконаних позивачем на підставі договорів підряду, виник кореспондуючий обов`язок оплатити їх.

Згідно із ч.1 ст.837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За змістом ст.846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Приписами ч.1 ст.853 ЦК України передбачено, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Частина 4 ст.882 ЦК України передбачає, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Матеріали справи не містять зауважень щодо виконаних Фізичною-особою підприємцем Томчуком А.М. робіт чи щодо визначення їх вартості, також матеріали справи не містять доказів відмови підрядника від договорів підряду чи відмови від підписання актів приймання виконаних будівельних робіт.

Акти приймання виконаних будівельних робіт підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками ФОП Томчука А.М. та ТОВ "Житом", що свідчить про прийняття робіт відповідачем без зауважень.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як зазначалось вище, умовами договорів підряду визначено порядок та строк оплати виконаних робіт.

Однак, відповідач не здійснив відповідних розрахунків за виконані роботи в установлені договором строки.

Матеріалами справи підтверджено, що у відповідача станом на день розгляду справи існує прострочення в оплаті виконаних позивачем підрядних робіт на підставі договорів підряду на загальну суму 4537982,04грн

Крім того, в матеріалах справи наявний акт звірки взаєморозрахунків №112100708 станом на 31.05.20211, підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками підприємств, з якого вбачається, що відповідач визнав наявність боргу перед позивачем у розмірі 4537982,04грн (т.3, а.с.6).

Згідно зі ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до ст.ст.13, 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести належними і допустимими доказами ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ч.1 ст. 76 ГПК України).

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.1 ст.77 ГПК України).

У відзиві на позовну заяву відповідач визнав заборгованість за виконані підряді роботи у повному обсязі, при цьому послався на відсутність обігових грошових коштів.

За таких обставин, позовні вимоги обґрунтовані, заявлені відповідно до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, наявними в матеріалах справи та підлягають задоволенню на суму 4537982,04грн основного боргу за виконані підрядні роботи.

Згідно ч.1 ст.130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічна норма міститься в ч.3 ст.7 Закону України "Про судовий збір".

В зв`язку з тим, що відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, отже позивачу підлягає поверненню з Державного бюджету України 50% судового збору, сплаченого при поданні позову.

Водночас повернення судового збору без відповідного клопотання сторони не допускається.

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Фізичної особи-підприємця Томчука Андрія Михайловича до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМ" (10007, м.Житомир, вул.Коростишівська, 47, код ЄДРПОУ 42569823)

на користь Фізичної особи-підприємця Томчука Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 )

- 4537982,04грн заборгованості за виконані підрядні роботи;

- 34034,46грн судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Соловей Л.А.

Віддрукувати: 3 прим.

1- у справу;

2,3- сторонам (рек)

Дата ухвалення рішення 23.06.2021
Зареєстровано 25.06.2021
Оприлюднено 25.06.2021

Судовий реєстр по справі 906/621/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.07.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 23.06.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/621/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону