ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"13" липня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1953/21

Суддя А.Ю. Кошик , розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Рікард

до Яблунівської сільської ради

прo припинення права власності та визнання права власності

Обставини справи:

До Господарського суду Київської області з Господарського суду Рівненської області за встановленою підсудністю надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Рікард до Яблунівської сільської ради прo припинення права власності та визнання права власності.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити:

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем вищенаведені вимоги при поданні позову не дотримані, а саме не зазначено відомостей щодо: офіційних електронних адрес позивача та відповідача (або відомостей щодо їх відсутності).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Звертаючись до суду з позовною заявою Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Рікард просить суд:

1) припинити право власності Публічного акціонерного товариства Міський комерційний банк на наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка площею 5,0125 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0003, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 5,2134 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 5,0755 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0003, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 4,4152 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0008, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0814 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0011, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,3073 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,4569 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:003:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0687 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:003:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 3,3326 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0002, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 4,3845 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0010, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0023 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0002, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,2985 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,4572 гектара, кадастровий номер: 3222788900:04:004:0005, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва.

2) визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Рікард право власності на наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка площею 5,0125 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0003, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 5,2134 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 5,0755 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0003, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 4,4152 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0008, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0814 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0011, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,3073 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,4569 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:003:0001, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0687 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:003:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 3,3326 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0002, що розташована за адресою:Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 4,3845 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:002:0010, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,0023 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0002, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,2985 гектара, кадастровий номер 3222788900:04:004:0004, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва;

- земельна ділянка площею 6,4572 гектара, кадастровий номер: 3222788900:04:004:0005, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, Яблунівська с/рада, цільове призначення - для індивідуального садівництва.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст. 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік прожитковий мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року складає 2270 гривень.

Згідно з пп. 2 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір ставки судового збору встановлюються у таких розмірах: позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, позивачем заявлено 13 вимог немайнового характеру щодо припинення права власності на нерухоме майно (земельні ділянки) та 13 вимог немайнового характеру щодо визнання права власності на нерухоме майно (земельні ділянки), що разом складає 26 вимог немайнового характеру, та за які повинно бути сплачено судовий збір у сумі 59 020,00 грн. (2 270 грн. * 26).

Разом з тим, позивачем сплачено судовий збір лише за 2 вимоги немайнового характеру, що підтверджується платіжним дорученням № 583 від 22.06.2021 року та складає 4 540,00 грн.

Тобто, позивачу необхідно доплатити 54 480, 00 грн. (59 020, 00 грн. - 4 540, 00 грн.) судового збору.

Таким чином, Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Рікард не дотримано вимог п. 2 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, оскільки до позовної заяви не додано доказів сплати повної та належної суми судового збору з заявлених позовних вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

Ухвалив:

1. Залишити позовну заяву без руху.

2. Встановити позивачу орієнтовний строк для усунення недоліків до 29.07.2021 року , однак в будь-якому випадку не пізніше десяти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху (з наданням відповідних доказів).

3. Зобов`язати позивача усунути недоліки позовної заяви та подати до суду:

- відомості щодо офіційних електронних адрес позивача та відповідача (або відомостей щодо їх відсутності);

- докази сплати повної та належної суми судового збору з заявлених позовних вимог (54 480, 00 грн.).

4. Попередити позивача про те, що у разі неусунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу.

5. Інформацію у справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет ( http://court.gov.ua/fair/ ).

6. Витребувані документи та письмові пояснення у справі подаються з супровідним листом через канцелярію Господарського суду Київської області.

7. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України. Оскарження даної ухвали окремо від рішення суду не передбачено.

Суддя А.Ю. Кошик

Дата ухвалення рішення 13.07.2021
Оприлюднено 15.07.2021

Судовий реєстр по справі 911/1953/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 23.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 23.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 09.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.07.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.07.2021 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/1953/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону