Ухвала
від 14.07.2021 по справі 813/9029/13-а
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа №813/9029/13-а

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без розгляду

14 липня 2021 року

Львівський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Ланкевича А.З., розглянувши у письмовому провадженні в м.Львові в порядку загального позовного провадження клопотання представника відповідача про залишення позову без розгляду у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт до Галицької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправними дій, скасування податкового повідомлення-рішення та зобов`язання вчинити дії, -

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся з позовом, в якому просить:

- визнати протиправними дії відповідача щодо прийняття податкового повідомлення-рішення від 26.06.2013 року №0000532210, згідно якого позивачу визначено загальну суму грошового зобов`язання по податку на прибуток - 3278879,00 грн, в тому числі: за основним платежем - 3111409,00 грн та за штрафними (фінансовими) санкціями - 167470,00 грн;

- скасувати податкове повідомлення-рішення від 26.06.2013 року №0000532210;

- визнати протиправними дії відповідача щодо розміщення інформації, відображеної в акті від 12.06.2013 року №1023/22-10/37363119 Про результати планової виїзної перевірки ТОВ Захід Імпорт (код ЄДРПОУ 37363119) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 15.10.2010 по 31.12.2012, валютного та іншого законодавства за період з 15.10.2010 по 31.12.2012 у базах даних АС Аудит та АС Результатів співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Міністерства доходів та зборів України ,

- зобов`язати відповідача відновити інформацію у базах даних АС Аудит та АС Результатів співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Міністерства доходів та зборів України .

Ухвалою судді від 17.07.2018 року прийнято до провадження вказану справу та призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

19.09.2018 року, на вимогу Верховного Суду, вказана справа надіслана на його адресу для розгляду касаційної скарги.

11.05.2021 року, після розгляду судом касаційної інстанції, дана справа надійшла на адресу Львівського окружного адміністративного суду.

Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 02.06.2021 року. Однак, оскільки у період з 30.05.2021 року по 03.06.2021 року суддя перебував у відрядженні, питання про відкладення справи вирішувалося 04.06.2021 року.

04.06.2021 року судове засідання відкладено на 16.06.2021 року.

Судова повістка з викликом у судове засідання, яке призначено на 16.06.2021 року, була направлена позивачеві рекомендованим листом із повідомленням на поштову адресу, що була зазначена у позовній заяві та яка міститься у витязі з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (т.1, а.с.101) - вул.Зелена, 149, м.Львів, 79035, та за адресою, вказаною позивачем у касаційній скарзі (т.6, а.с.68): вул.Баренбойма, 12, м.Київ, 01013. Проте конверти із судовими повістками, адресованими позивачу, повернувся на адресу Львівського окружного адміністративного суду неврученими з незалежних від суду причин. На конверті проставлена відмітка поштового відділення Адресат відсутній за вказаною адресою та відтиск поштового штемпелю з датою 10.06.2021 року.

При цьому матеріали справи не містять повідомлень про зміну місцезнаходження з боку позивача.

16.06.2021 року судове засідання відкладено на 23.06.2021 року.

Відповідно до протоколу судового засідання від 23.06.2021 року представник позивача у судове засідання не прибув. Направлені на адреси позивача (вул.Баренбойма, 12, м.Київ, 01013 та вул.Зелена, 149, м.Львів, 79035) судові повістки повернулись до суду без вручення з позначкою Адресат відсутній за вказаною адресою з відтиском поштового штемпелю 18.06.2021 року, а тому, з урахуванням вимог п.3 ч.1 ст.127 Кодексу адміністративного судочинства України, уважається, що судова повістка вручена позивачу належним чином 23.06.2021 року.

23.06.2021 року судове засідання відкладено на 14.07.2021 року.

14.07.2021 року представник позивача повторно не прибув у вказане чергове судове засідання, хоча судові повістки завчасно направлені йому за вказаною у позовній заяві та касаційній скарзі адресами. Про причини своєї неявки суду не повідомив. Рекомендоване повідомлення повернулося до суду без вручення з позначкою Адресат відсутній за вказаною адресою з відтиском поштового штемпелю 26.06.2021 року, а тому, з урахуванням вимог п.3 ч.1 ст.127 Кодексу адміністративного судочинства України, уважається, що судова повістка вручена позивачу належним чином 26.06.2021 року.

14.07.2021 року від представника відповідача надійшло клопотання про залишення позову без розгляду на підставі п.5 ч.1 ст.240 Кодексу адміністративного судочинства України, у зв`язку із повторним неприбуттям позивача в судові засідання без поважних причин.

При постановленні ухвали суд враховує наступне.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.124 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями. Повістки про виклик у суд надсилаються учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - учасникам справи з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов`язковою. Судовий виклик або судове повідомлення учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється: 1) за наявності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу; 2) за відсутності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур`єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.205 КАС України, у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів. До позивача, який не є суб`єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.240 КАС України, суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб`єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Залишення позовної заяви без розгляду з підстав, передбачених ч.5 ст.205, п.4 ч.1 ст.240 КАС України, можливе виключно за наявності сукупності таких умов: а) належне повідомлення позивача про дату, час і місце судового засідання; б) відсутність заяви позивача про розгляд справи за його відсутності; в) неявка позивача в судове засідання (підготовче засідання) без поважних причин або неповідомлення ним про причини такої неявки; г) відсутність вимоги відповідача щодо розгляду справи по суті на підставі наявних у ній доказів.

Загальнообов`язкові процесуальні правила ст.205 КАС України є своєрідною формою реалізації гарантій особи (кожного) на звернення до суду за захистом свого порушеного права чи обмеження свобод. У них презюмується те, що кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенства права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі, буде активним учасником судового провадження, зможе безпосередньо чи опосередковано через свого представника отримати судовий захист свого права.

Правила цієї статті встановлюють умови та підстави, які спрямовані не те, щоб учасники судового процесу й, зокрема, суд не могли свавільно обмежити право особи на судовий розгляд справи по суті заявлених вимог через ухвалення будь-якого виду судового рішення, що припинить провадження у справі. Водночас правила цієї статті прописують наслідки та умови, які можуть настати для особи, яка не дотримується правил (процесу) судового провадження.

Частина 5 цієї статті сконструйована таким чином, що дає суду можливість не розглядати позовну заяву особи і повернути її без розгляду позивачу, що має вигляд застосування до особи, яка ініціювала позовне провадження, своєрідної форми відповідальності за дії, пов`язані з неявкою на засідання суду. Логіка цих норм така, що якщо позивач два і більше разів не з`явився в судове засідання на судові виклики, не повідомив причин неявки й не висловив свою позицію щодо можливості розгляду справи без його участі, не постав перед судом і не переконав його у тому, що відповідач щодо нього чинив протиправно чи незаконно, то тоді такими діями він фактично сигналізує про небажання розгляду спору.

Законодавче формулювання ч.5 ст.205 КАС України … якщо неявка перешкоджає розгляду справи означає, що суд може розглянути позов по суті, однак не зобов`язаний цього робити. Це законодавче формулювання змістовно викладено у вигляді умови, яка в кожному конкретному випадку (правовій ситуації, казусові) повинна оцінюватися окремо в межах відповідних спірних правовідносин, які диктують її застосування.

Подібна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.12.2019 року у справі №9901/949/18.

Також суд зазначає, що відповідно до п.8 ч.1 ст.4 КАС України, позивач - це особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду. Тому, будучи ініціатором судового розгляду, позивач, у першу чергу, має активно, використовувати власні процесуальні права, тобто здійснювати їх з метою, з якою такі права були надані. При цьому визначальними процесуальними обов`язками позивача є забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи та дотримання процесуальних строків. Оскільки позивач був належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, проте до суду не прибув, представника не направив, зазначене свідчить про неналежне виконання своїх обов`язків, встановлених ст.44 КАС України.

Подібна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 30.09.2020 року у справі №1.380.2019.003041.

Ураховуючи наведене, слідує висновок, що законодавець безпосередньо пов`язує рух судового процесу з участю позивача (його представника) в судовому засіданні або поданням ним заяви про розгляд справи за його відсутності, що є проявом дії принципу диспозитивності та відповідає приписам ч.5 ст.205 КАС України.

Крім того, згідно із ч.1 ст.131 Кодексу адміністративного судочинства України, учасники судового процесу зобов`язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до змісту абз.4 ч.4 ст.124 КАС України, у разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручено їм належним чином.

За правилами ч.ч.8, 11 ст.126 КАС України, вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З матеріалів справи вбачається, що про час та дату судових засідань позивача повідомлялося у встановленому порядку, однак поверталися конверти з відміткою адресат відсутній за вказаною адресою . Іншої адреси позивачем не зазначалося. Відтак, судові повістки вважаються врученими позивачу.

З урахуванням наведеного та того, що позивач із заявою про розгляд справи за його відсутності до суду не звертався, а також не повідомляв суд про неможливість прибуття та причини такого неприбуття, суд приходить висновку про необхідність застосування процесуальних наслідків, передбачених ч.5 ст.205 та п.5 ч.1 ст.240 КАС України, а саме - залишення позову без розгляду.

Роз`яснити позивачу, що залишення позову без розгляду з наведених підстав не позбавляє права повторно звернутись до суду.

Керуючись ст.ст.124, 126, 131, 205, 240, 243, 248, 250, 256, 294, 295, підп.15.5 п.15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в :

клопотання представника відповідача про залишення позову без розгляду - задовольнити.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Імпорт до Галицької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправними дій, скасування податкового повідомлення-рішення та зобов`язання вчинити дії - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Суддя Ланкевич А.З.

Дата ухвалення рішення14.07.2021
Оприлюднено19.07.2021

Судовий реєстр по справі —813/9029/13-а

Ухвала від 14.07.2021

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Ланкевич Андрій Зіновійович

Ухвала від 04.06.2021

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Ланкевич Андрій Зіновійович

Постанова від 15.04.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 13.04.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 07.08.2018

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Юрченко В.П.

Ухвала від 06.08.2018

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Ланкевич Андрій Зіновійович

Ухвала від 01.08.2018

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Ланкевич Андрій Зіновійович

Ухвала від 17.07.2018

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Ланкевич Андрій Зіновійович

Постанова від 11.06.2018

Адміністративне

Львівський апеляційний адміністративний суд

Матковська Зоряна Мирославівна

Ухвала від 22.03.2018

Адміністративне

Львівський апеляційний адміністративний суд

Матковська Зоряна Мирославівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні