КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа № 296/5400/21

1-р/296/6/21

УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді Драча Ю.І.

за участі секретаря судового засідання Алексеєнко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката Войтенка Сергія Вікторовича в інтересах ТОВ "ШЛЯХБУД-5" про роз`яснення судового рішення, -

встановив:

Адвокат Войтенко С.В. звернувся до суду в інтересах ТОВ "ШЛЯХБУД-5" із заявою про роз`яснення ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.04.2021. В обґрунтування заяви зазначив, що 18.04.2021 директорові ТОВ "ШЛЯХБУД-5" Гаврилюку В.М. вручено для ознайомлення та виконання копію вказаної ухвали, з якої вбачається, що службові особи ТОВ "ШЛЯХБУД-5" зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі.

Адвокат вказує, що прийняте слідчим суддею рішення є незрозумілим та просить роз`яснити його в частині:

1) підстав та мотивів, з яких суд не забезпечив участь у судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, адже прокурором не наведено підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів;

2) підстав та мотивів, з яких суд дійшов висновку, що договори підряду (субпідряду), додаткові угоди та додатки до них, що укладені ТОВ "ШЛЯХБУД-5" з територіальними громадами Житомирської області в період 2019-2021 років, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже господарські відносини ТОВ "ШЛЯХБУД-5" з територіальними громадами не є предметом розслідування в кримінальному провадженні;

3) підстав та мотивів, з яких суд дійшов висновку, що документи ТОВ "ШЛЯХБУД-5" , які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, адже прокурором не наведено таких підстав;

4) визначення періоду (2019, 2020, 2021 роки) та договорів підряду (субпідряду) за якими має бути надано доступ до:

- журналів видачі подорожніх листів;

- шляхових листів та товарно-транспортних накладних до них;

- розрахунків кошторисної заробітної плати працівників;

- актів виконаних робіт форми КБ-в;

- документів щодо формування вартості машино-годин експлуатації буді¬вельних машин та механізмів;

- документів щодо використання будівельних машин та механізмів;

- журналів чергування та журналів виїзду транспорту;

- документів щодо придбання ТМЦ необхідних для виконання умов дого¬ворів (ПММ, піскосуміш, сіль тощо) та документів щодо їх списання;

- штатного розпису працівників ТОВ "ШЛЯХБУД-5" ;

- документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ "ШЛЯХБУД-5" ;

посадових інструкцій та наказів на призначення директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ "ШЛЯХБУД-5" ;

- журналів виконаних робіт;

- журналів погоди;

- приписів щодо неякісного та невчасного очищення доріг в зимовий період від снігу;

5) визначення договорів підряду (субпідряду), за якими має бути надано доступ до:

- журналів відпуску ТМЦ необхідних для використання робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговуванням доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років;

- документів щодо оренди автомобілів, машин та механізмів, які використовувалися у ході експлуатаційного утримання та обслуговування доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років, в тому числі які свідчать про факт проведення розрахунків за вказану оренду.

В судове засідання учасники судового розгляду не з`явилися. Відповідно до ч. 2 ст. 380 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення рішення.

Слідчий суддя заслухав дослідив матеріали заяви та справу №296/5400/21 (1-кс/296/1976/21), вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

КПК України покладає на слідчого суддю значний об`єм функцій та обов`язків, які він має виконувати. До функцій слідчого судді, які він здійснює в ході кримінального провадження, відноситься, в тому числі, надання дозволів на вчинення окремих слідчих дій в ході досудового розслідування.

У межах наданих повноважень слідчий суддя проводить судове засідання, викликає зацікавлених сторін, заслуховує пояснення, вивчає документи та приймає рішення.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях. Це зумовлює специфічний характер виконуваної ним кримінально-процесуальної функції, а саме: забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні по кримінальній справі.

З тексту судового рішення від 19.04.2021, яке є незрозумілим для заявника, вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019060000000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 03451526) та ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" (код за ЄДРПОУ 31481658) укладено договір №68 на закупівлю послуг: 637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 440, 3 км.). Ціна вказаного договору становить 261 598 000 грн. та розподіляється по роках: 2019 рік - 2 000 000 грн., 2020 рік. - 50 000 000 грн., 2021 рік - 55 000 000 грн., 2022 рік - 55 000 000 грн., 2023 рік - 55 000 000 грн., 2024 рік - 44 598 000 грн. Строк дії вказаного договору визначено - до 31.12.2024. За наявною іу досудового слідства інформацією, частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг в Житомирській області Савенка Миколи Миколайовича, передано в суборенду підконтрольному останньому підприємству ТОВ "ШЛЯХБУД - 5" (код ЄДРПОУ 42292396) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Прокурор у поданому клопотанні зазначив достатньо доказів, що свідчать про ймовірну причетність ТОВ "ШЛЯХБУД - 5" (код ЄДРПОУ 42292396) до кримінального провадження № 12019060000000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (копії договору №34 від 03.05.19 на закупівлю послуг 63710000-9 (разом з додатками), додаткова угода №34/14/14 договору №34 від 03.05.19 на закупівлю послуг 63710000-9 (разом з додатками), а також розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД .

Вилучення документації, вказаної в ухвалі слідчого судді від 17.04.2021, пов`язане з необхідністю проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, які, відповідно до методики дослідження, проводяться лише за оригіналами документів. Окрім того, враховуючи, що вказані документи підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у разі притягнення до кримінальної відповідальності будь-якої особи у вчиненні розслідуваних кримінальних правопорушень, для підтвердження її вини суду необхідно буде надати лише оригінал документу

Також прокурор вказав, що під час проведення обшуку за адресою ТОВ "ШЛЯХБУД-5" : м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 125, не вилучено відшукуваних документів (які мають зберігатися у юридичної особи), відповідно до пояснень представників зазначеного товариства, вони зберігаються у іншому місці та можуть бути добровільно надані.

Нормами чинного КПК України передбачено, що слідчий суддя реалізує свої повноваження на стадії досудового розслідування.

Також ч. 3 ст. 26 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що ухвала у справі №296/5400/21 (1-кс/296/1976/21) від 17.04.2021 є чіткою, обгрунтованою та є зрозумілою, адвокат знайомився з матеріалами клопотання, а тому заява про роз`яснення рішення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 380 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви адвоката Войтенка Сергія Вікторовича в інтересах ТОВ "ШЛЯХБУД-5" про роз`яснення судового рішення - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю. І. Драч

Дата ухвалення рішення 13.07.2021
Зареєстровано 18.07.2021
Оприлюднено 19.07.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону