ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021 Справа № 922/1429/21

за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ", просп. Московський, 199Б, м. Харків, 61037

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки", вул. Старокотелевська, 2, м. Полтава, 36015

про стягнення 101 826,55 грн.

Суддя Ціленко В. А.

Секретар судового засідання Білоус О.В.

Справа розглядається в порядку спрощеного провадження, без виклику сторін відповідно до ст. 247 Господарського процесуального кодексу України.

Суть спору: Стягується 87 996,00 грн. основного боргу за поставлений товар, 8 799,60 грн. пені, 4 026,57 грн. інфляційних витрат та 1 004,38 грн. 3% річних.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк, без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

Відповідно до Договору поставки № 27/05-2020-снаб. від 27.05.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ", м. Харків зобов`язалося поставити, згідно Специфікації № 1 від 01.06.2020 року, продукцію виробничо-технічного призначення, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки" прийняти та оплатити її у кількості, асортименті, в певний термін та за цінами відповідно до Специфікації.

Позивач посилається на неналежне виконання боржником договірних зобов`язань та просить суд стягнути борг у сумі 87 996,00 грн. та додаткове нарахування за порушення строків оплати продукції, у примусовому порядку.

При прийнятті рішення судом враховано наступне.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства. Підставами виникнення прав та обов`язків є договори.

Правовідносини, що склалися між сторонами регулюються договором поставки, відповідно до якого продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ст. 712 Цивільного кодексу України).

Згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона передає або зобов`язується передати майно у власність другій стороні, а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

На виконання Договору поставки № 27/05-2020-снаб. від 27.05.2020 року та Специфікації № 1 від 01.06.2020 року товариством з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ", м. Харків у жовтні 2020 року було відвантажено узгоджену продукцію на суму 87 996,00 грн., що підтверджується підписаною сторонами та скріпленими видатковою накладною № РН-0000319 від 30.10.2020 року та не заперечується відповідачем.

За приписами ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до п. 5.2 Договору поставки № 27/05-2020-снаб. від 27.05.2020 року умови оплати обговорюються окремо в кожній специфікації, що є невід`ємною частиною Договору. За Специфікацією № 1 від 01.06.2020 року оплата здійснюється протягом 10 календарних днів з дати поставки.

Продукція поставлялася через перевізника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Пошта", умови постачання - СPT, склад Покупця.

Відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Міжнародна Торгова Палата; Правила, Міжнародний документ від 01.01.2000) Термін СPT Фрахт/перевезення оплачені до |(... назва місця призначення) визначає, що продавець поставляє товар зазначеному перевізнику. Покупець надалі бере на себе всі ризики втрати та псування товару, так і інші витрати після передачі товару постачальнику.

30.10.2020 року на виконання умов Специфікації № 1 від 01.06.2020 року, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" відповідно до експрес-накладної № 20450297381367 направило продукцію Товариству з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки".

Як зазначається позивачем у позовній заяві, відповідач продукцію отримав 03.11.2020 року, строк оплати згідно Специфікації № 1 від 01.06.2020 року становить 10 календарних днів, тобто до 13.11.2020 року включно.

Позивачем 01.03.2021 року за № 137/ЮР було направлено претензію відповідачу, де зазначено, що 03.11.2020 року о 11:30 Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки" отримало продукцію на 87 996,00 грн., однак оплату, в передбачений договірний період, не здійснило, у зв`язку з чим застосовуються додаткові нарахування та сума до сплати становить 100 691,23 грн.

10.03.2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки" листом № 2021/313, що підписаний виконавчим директором підприємства та скріплений печаткою, відповіло на вищевказану претензію та визнало поставку товару та "безумовні та безвідкличні зобов`язання" перед позивачем за продукцію в сумі 87 996,00 грн.

Законодавство не містить переліку дій, що свідчать про визнання особою свого боргу або іншого обов`язку, але їх узагальнюючою рисою є те, що такі дії мають бути спрямовані на виникнення цивільних прав і обов`язків. В цьому сенсі діями, спрямованими на визнання боргу, є дії боржника безпосередньо стосовно кредитора, які свідчать про наявність боргу, зокрема повідомлення боржника на адресу кредитора, яким боржник підтверджує наявність у нього заборгованості перед кредитором в тому числі відповідь на претензію, в якому визначена його заборгованість.

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов`язку, з урахуванням конкретних обставин справи, також можуть належати - визнання пред`явленої претензії. Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 09 листопада 2018 року у справі № 911/3685/17.

З урахуванням викладених обставин та визнанням боржником отримання товару 03.11.2020 року на суму 87 996,00 грн., заборгованість є доведеною належними доказами та підлягає стягненню з боржника.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, що підтверджує правомірність нарахування на суму боргу 4 026,57 грн. інфляційних витрат та 1 004,38 грн. 3% річних.

Згідно ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання, ніж неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток. Пунктом 8.2. Договору поставки № 27/05-2020-снаб. від 27.05.2020 передбачено, що у порушення термінів за договором винна сторона сплачує потерпілій стороні пеню у розмірі 0,1 % від вартості несвоєчасно сплаченого товару, за кожен день прострочення, але не більше 10% вартості товару, що дає правові підстави для стягнення з відповідача 8 799,60 грн. пені.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 232-233, 237-238 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтавський ремонтний завод залізничної техніки" (вул. Старокотелевська, 2, м. Полтава, 36015, код ЄДРПОУ 41372747) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ВО "УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" (просп. Московський, 199Б, м. Харків, 61037, код ЄДРПОУ 37366256) 87 996,00 грн. основного боргу за поставлений товар, 8 799,60 грн. пені, 4 026,57 грн. інфляційних витрат, 1 004,38 грн. 3% річних та 2270,00 грн. судового збору.

3. Копію рішення направити сторонам по справі.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21.07.2021.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст.256 ГПК України). Згідно ст.256 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Ціленко В. А.

Дата ухвалення рішення 21.07.2021
Зареєстровано 23.07.2021
Оприлюднено 26.07.2021

Судовий реєстр по справі 922/1429/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.07.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 19.05.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 26.04.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону