ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

_______________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

26 липня 2021 р. м. Рівне Справа № 918/618/21

Господарський суд Рівненської області у складі судді Заголдної Я.В. розглянувши матеріали позовної заяви за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-2014" (вул. Академіка С. Дем`янчука, 1А, Рівне, 33027, код ЄДРПОУ 39237767) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приват Євробуд" (вул. Незалежності, 9А, с. Мала Мощаниця, Здолбунівський район, Рівненська область, 35730, код ЄДРПОУ 39494203), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення 34 100 грн 79 коп.

ВСТАНОВИВ:

26.07.2021 року через відділ канцелярії та документального забезпечення Господарського суду Рівненської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-2014" надійшов позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Приват Євробуд", у якому позивач, посилаючись на ст. ст. 11, 509, 512-514, 516, 525, 526, 530, 610, 612, 625, 769, 770 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 50, 54-57 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) просить суд стягнути з відповідача 34 100 грн 79 коп. (з яких - 28 368 грн 00 коп. - основний борг, 1 773 грн 72 коп. - 3 % річних, 3 959 грн 07 коп. - інфляційні втрати.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем своїх зобов`язань за Договором оренди від 10.09.2018 року, предметом якого є порядок тимчасового платного користування нежитловими приміщеннями по вул. 16 Липня, 10 в м. Рівне, в частині повного та своєчасного проведення розрахунків, внаслідок чого за відповідачем обліковується заборгованість за період з 10.09.2018 року по 30.04.2020 року.

Господарський суд, здійснивши перевірку позовної заяви на предмет відповідності вимогам ГПК України встановив, що підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, відсутні, а подані матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду виходячи з такого.

Даний спір підлягає розгляду господарським судом Рівненської області.

У відповідності до ч. ч. 1, 3, 4 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Положеннями ч. 1 ст. 247 ГПК України визначено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами, зокрема, є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та справи незначної складності, визнані судом малозначними.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього кодексу малозначними справами є: справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

У позовній заяві міститься вимога позивача про розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження, однак не зазначено чи з повідомленням (викликом) сторін чи без такого.

Господарський суд, дослідивши матеріали позовної заяви, врахувавши характер спірних правовідносин, предмет доказування, категорію та складність справи тощо, дійшов висновку про те, що подані матеріали є достатніми для відкриття провадження у справі, а також про те, що вказана справа має бути розглянута в порядку (за правилами) спрощеного позовного провадження, оскільки ціна позову у даній справі не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак з повідомленням (викликом) сторін для забезпечення мети правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Додатково суд роз`яснює, що ГПК України надає учасникам справи можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції на підставі ст. 197 ГПК України поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

Для реалізації зазначеного права учасник справи повинен:

1) отримати електронний цифровий підпис в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК)

2) перевірити наявні у нього технічні засоби на відповідність технічним вимогам, установленим у Додатку 1 до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом ДСА України від 08.04.2020 № 169;

3) зайти на офіційний веб-портал Судової влади України за посиланням: www.court.gov.ua у розділ Участь у відеозасіданні ;

4) зареєструватися з використанням власного електронного підпису в системі EASYCON за посиланням: https://easycon.com.ua;

5) не пізніше, ніж за 5 днів до судового засідання, подати заяву до суду про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду;

6) надіслати копію такої заяви іншим учасникам справи.

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом, за клопотанням учасника справи.

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Згідно з ч. 4 ст. 176 ГПК України якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у справі за результатами розгляду відповідного клопотання позивача вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заяви з запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п`яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 4 ст. 165 ГПК України передбачено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

У свою чергу, в силу приписів ст. ст. 166, 167 ГПК України суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив, який дозволить іншим учасниками справи їх отримати завчасно до початку розгляду справи по суті.

Відповідно подання відповіді на відзив та заперечень в силу приписів ГПК України поставлене в залежність від подання відповідачем відзиву.

Окрім того, судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Рембуд-2014" просить суд залучити ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

В обґрунтування даної вимоги позивач вказує, що з 30.06.2020 року власником приміщень по АДРЕСА_2 є ОСОБА_1 , яка також є орендодавцем за Договором оренди від 10.09.2018 року та має право на отримання орендної плати за період з 30.06.2020 року у зв`язку із припиненням 29.05.2020 року договору управління від 20.12.20016 року № 1570.

Також позивач зазначає, що рішення у даній справі впливатиме на права та обов`язки ОСОБА_1 , яка як власник орендованого приміщення також матиме право на отримання орендної плати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Приват Євробуд" та ставити вимогу про звільнення приміщення у зв`язку із простроченням сплати такої орендної плати більше ніж на 2 місяці.

Відтак позивач вказує на участь у спірних правовідносинах третьої особи, яка не є стороною у справі на стороні відповідача.

Згідно з ч. 1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

У відповідності до ч. 3 ст. 50 ГПК України у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

У відповідності до ч. 1 ст. 51 ГПК України якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.

Таким чином, оскільки позивач просить суд стягнути з відповідача 34 100 грн 79 коп. заборгованості за Договором оренди від 10.09.2018 року, предметом якого є порядок тимчасового платного користування нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 , власником яких із 30.06.2020 року є ОСОБА_1 , відтак суд вбачає, що рішення у даній справі може вплинути на права або обов`язки ОСОБА_1 , яка не є стороною у справі.

З огляду на викладене, суд залучає ОСОБА_1 до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, за заявою позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 50, 162, 164, 174, 176, 234, 235, 247, 250 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 918/618/21.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на "10" серпня 2021 р. на 16:00 год.

4. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 14.

5. Визначити відповідачу строк для подання заяви з запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - 10 днів з дня вручення даної ухвали.

5. Залучити ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

6. Запропонувати сторонам:

а) позивачу: подати суду будь-які додаткові докази в обґрунтування позовних вимог (у разі їх наявності) у термін до 09.08.2021 року включно;

б) встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов суду - 15 днів з дня отримання даної ухвали, одночасно надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду;

в) позивачу: відповідно до ст. 166 ГПК України подати суду відповідь на відзив у 5-денний строк з дня отримання відзиву; одночасно надіслати відповідь на відзив відповідачу та надати суду докази такого скерування відповідачу.

г) відповідачу: у строк протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення на відповідь на відзив з урахуванням вимог ст. 167 ГПК України, одночасно надіслати заперечення позивачу та надати суду докази такого скерування позивачу;

д) третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали надати суду пояснення щодо суті позовних вимог, одночасно надіслати пояснення позивачу та відповідачу, докази такого направлення надати суду.

7. Роз`яснити, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання, а також відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за 5 днів до початку першого судового засідання у даній справі.

8. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 ГПК України. Звернути увагу сторін на положення ст.ст. 74, 80, 81 ГПК України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання доказів, їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

9. Попередити сторін, що відповідно до ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

10. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені відповідно до вимог ч. 4 ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

11. Звернути увагу учасників справи, що відповідно до ч. 2 ст. 192 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Ухвала набирає законної сили року в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 235 ГПК України з моменту її підписання суддею 26.07.2021 року та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Суддя Заголдна Я.В.

Дата ухвалення рішення 26.07.2021
Оприлюднено 30.07.2021

Судовий реєстр по справі 918/618/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 03.12.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 28.09.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 03.09.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 12.08.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/618/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону