ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2021 Справа № 914/1392/21

Господарський суд Львівської області у складі судді Петрашка М.М., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом приватного підприємства МІСТО ЛЕВ 2012

до відповідача Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Львівгаз

про зобов`язання вчинити дії

за участю представників :

від позивача Шуневич Т.П.

від відповідач Шеремета М.М.

Суть спору : Позовні вимоги заявлено Приватним підприємством Місто Лев 2012 до відповідача Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи Львівгаз про зобов`язання вчинити дії.

Зокрема у прохальній частині позовної заяви позивач просить зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" підключити прийнятий в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок (№4 по генплану) за адресою: село Сокільники Пустомитівського району Львівської області до газорозподільних інженерних мереж (до газорозподільної системи міста Львова), в тому числі вчинити дії (врізка в газопровід, пуск газу, опломбування охоронними акціонерного товариства ЛЬВІВГАЗ пломбами приладів обліку тощо), необхідні для цілодобового доступу вказаного житлового будинку до газорозподільної системи міста Львова.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено у протоколах судового засідання.

Представник позивача позов підтримав повністю, позовні вимоги просив задовольнити з підстав, що викладені у позовній заяві та у відповіді на відзив (вх.№16195/21 від 13.07.2021р.).

Представник відповідача проти позову заперечив, у задоволенні позовних вимог просив відмовити з підстав, що викладені у відзиві на позовну заяву (вх.№14934/21 від 30.06.2021р.).

Розглянувши матеріали справи, оцінивши зібрані докази, заслухавши доводи та заперечення представників позивача та відповідача, суд встановив таке .

Приватним підприємством Місто Лев 2012 у селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області було збудовано будинок на підставі:

- договору оренди земельної ділянки від 03.08.2017р., додаткової угоди від 24.04.2018р., додаткової угоди від 03.04.2019р., додаткової угоди від 26.04.2019р. та акту приймання-передачі від 03.08.3017р.;

- дозволу на виконання будівельних робіт №ЛВ112183621809 від 28.12.2018р.;

- наказу Пустомитівської районної державної адміністрації №044 муо - 21/06 про затвердження містобудівних умов і обмежень від 24.05.2018р.

10.07.2018р. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСТО ЛЕВ 2012" отримало від Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Львівгаз технічні умови на приєднання до газорозподільної системи №33/934 будинку №4 (по генплану), що знаходиться за адресою: село Сокільники Пустомитівського району Львівської області.

26.07.2018р. між Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації Львівгаз , правонаступником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" (надалі - оператор ГРМ) та Приватним підприємством Місто Лев 2012 (надалі - замовник) укладено договір №03SLv4402-18 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним), відповідно до пункту 1 розділу 1 якого, до газорозподільної системи оператора ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) (далі - ГРМ), приєднується на підставі технічних умов приєднання №33/934 від 10.07.2018р. (далі - технічні умови): будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, що знаходиться: село Сокільники Пустомитівського району (будинок №4 по генплану) (далі - об`єкт замовника).

Згідно із пунктами 1 та 2 розділу ІІ договору, оператор ГРМ забезпечує приєднання об`єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) на підставі технічних умов та відповідно до проекту зовнішнього газопостачання і здійснює підключення об`єкта замовника до ГРМ і пуск газу на його об`єкт на умовах цього договору. Замовник на умовах цього договору сплачує оператору ГРМ плату за приєднання (вартість послуги оператора ГРМ з приєднання об`єкта замовника) та плату за видачу технічних умов.

Пунктом 1 розділу ІІІ договору передбачено, що оператор ГРМ зобов`язується, зокрема:

- забезпечити на підставі технічних умов і проекту зовнішнього газопостачання, зокрема його кошторисної частини, та з урахуванням вимог цього договору приєднання об`єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в договорі, за умови виконання замовником зобов`язань, визначених розділом IV цього договору;

- за рахунок плати за приєднання закупити, встановити в точці вимірювання та прийняти а експлуатацію комерційний вузол обліку природного газу з урахуванням вимог цього договору та кодексу газорозподільних систем;

- здійснити підключення об`єкта замовника до ГРМ (фізичне з`єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п`ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після виконання таких умов:

а) надання замовником документів, що підтверджують введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання;

б) погодження оператором ГРМ проекту внутрішнього газопостачання в передбачених цим договором та Кодексом газотранспортних систем випадках;

в) оплата вартості приєднання відповідно до умов розділу IV цього договору;

г) підписання замовником на момент підключення акта розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, складеного оператором ГРМ;

д) підписання замовником на момент підключення заяви про приєднання до договору про розподіл природного газу з персоніфікованими даними замовника (або в передбачених Кодексом газорозподільної системи випадках технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу між суміжними суб`єктами ринку природного газу), складеної Оператором ГРМ.

Підключення об`єкта замовника, проект внутрішнього газопостачання якого передбачає підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), здійснюється з урахуванням додаткових вимог, передбачених Кодексом газорозподільної системи;

- здійснити пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання протягом п`яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після укладення договору розподілу природного газу (або технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу, передбаченої Кодексом газорозподільних систем для суміжних суб`єктів ринку природного газу) та після набуття замовником (суміжним суб`єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ договору, замовних зобов`язується, зокрема:

- здійснити оплату послуг оператора ГРМ з приєднання об`єкта замовника та видачі технічних умов відповідно до умов розділу IV цього договору;

- забезпечити будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газоспоживання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв;

- забезпечити допуск персоналу оператора ГРМ на об`єкт замовника для виконання цього договору, зокрема для встановлення та прийняття в експлуатацію вузла обліку та/або виконання заходів з підключення (за необхідності);

Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ договору, оператор ГРМ має право, зокрема:

- у разі порушення замовником порядку розрахунків за цим договором призупинити виконання зобов`язань за цим договором та/або ініціювати перегляд сторонами строків виконання приєднання чи його вартості;

- надати послугу з приєднання об`єкта замовника до ГРМ як особисто, так й із залученням третіх осіб підрядних організацій;

- не узгоджувати наданий замовником проект зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання у разі виявлення в ньому відхилень від даних технічних умов приєднання або чинних нормативно-технічних документів та повернути його, із зауваженнями замовнику на доопрацювання;

- здійснити заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, після підключення об`єкта замовника до ГРМ (введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання) на період до укладення договору про розподіл природного газу (технічної угоди) та/або набуття замовником (власником об`єкта) підтверджених обсягів природного газу.

Згідно із розділом ІІІ договору, замовник має право, зокрема:

- контролювати виконання оператором ГРМ зобов`язань за цим договором, у тому числі шляхом надсилання письмових запитів до оператора ГРМ про стан виконання робіт, необхідних для приєднання об`єкта замовника;

- отримати послугу з приєднання, у тому числі її складові, а саме підключення та пуск газу в терміни, визначені цим договором, за умови дотримання замовником умов цього договору/

Відповідно до пункту 1 розділу IV договору, вартість послуги оператора ГРМ з приєднання об`єкта замовника до ГРМ (плата за приєднання) відповідно до методології встановлення плати за приєднання, затвердженої регулятором, визначається окремою додатковою угодою після погодження сторонами проекту зовнішнього газопостачання і його кошторисної частини та/або проекту внутрішнього газопостачання в частині кошторису на організацію вузла обліку, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання. При цьому замовник, що приєднується до місця забезпечення потужності інших замовників, додатково сплачує оператору ГРМ вартість дольової участі, розраховану згідно з додатком до цього договору, в сумі, яка визначається в додатковій угоді до цього договору.

Пунктом 2 розділу IV договору передбачено, що замовник сплачує плату за приєднання (вартість послуги оператора ГРМ з приєднання об`єкта замовника до ГРМ), визначену пунктом 1 цього розділу, на поточний рахунок оператора ГРМ у такому порядку та у відповідні терміни: авансовим платежем в розмірі 100% від вартості послуги, з урахуванням податку на додану вартість, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку.

Згідно із пунктом 3 розділу IV договору, плата за приєднання включає, зокрема, послуги оператора ГРМ з установлення в точці вимірювання вузла обліку природного газу, підключення об`єкта замовника до ГРМ, укладання договору про розподіл природного газу та пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання.

Відповідно до пункту 4 розділу IV договору, вартість послуги оператора ГРМ з погодження (затвердження) проекту зовнішнього газопостачання та/або внутрішнього газопостачання визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої регулятором.

Розділом VІ договору передбачено, що усі спірні питання, пов`язані з виконанням цього договору, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема Кодексу газорозподільної системи, а також прийнятих рішень та роз`яснень регулятора. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку.

Проект газифікації (Газопостачання внутрішнє) багатоквартирного житлового будинку (№4 по генплану) за адресою: село Сокільники Пустомитівського району Львівської області розроблений на замовлення позивача Товариством з обмеженою відповідальністю Галтеплосервіс .

Оплату за приєднання будинку в розмірі 337266,00 грн., в тому числі ПДВ 56211,00 грн., здійснено відповідно до платіжного доручення №1039 (призначення платежу: послуга з приєднання до газорозподільної системи).

Крім того, сертифікатом серії №ІУ122210331463 виданим Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові 06.04.2021р. засвідчено прийняття будинку в експлуатацію.

13.04.2021р. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСТО ЛЕВ 2012" звернулося до Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Львівгаз із листом від 12.04.2021р. щодо підключення прийнятого в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку (№4 по генплану) за адресою: село Сокільники Пустомитівського району Львівської області до газових мереж в цілому зі встановленням та опломбуванням виходів до газових приладів (які не встановлені), тобто після завершення будівництва прийняти систему в цілому, а в квартирах, де не встановлені газові плити встановити заглушки, підключення таких квартир здійснювати в індивідуальному порядку відповідно до вимог чинного законодавства, та здійснити пуск газу.

Проте, як зазначає позивач, всупереч частини 9 статті 39 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності , відповідач не надав відповіді на це звернення, не підключив будинок до газових мереж та не здійснив пуск газу на об`єкт.

Враховуючи наведене, позивач звернувся до Господарського суду Львівської області та просить зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" підключити прийнятий в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок (№4 по генплану) за адресою: село Сокільники Пустомитівського району Львівської області до газорозподільних інженерних мереж (до газорозподільної системи міста Львова), в тому числі вчинити дії (врізка в газопровід, пуск газу, опломбування охоронними акціонерного товариства ЛЬВІВГАЗ пломбами приладів обліку тощо), необхідні для цілодобового доступу вказаного житлового будинку до газорозподільної системи міста Львова.

Відповідач проти позову заперечив, подавши відзив на позовну заяву. Зокрема, як зазначило АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" , відповідно до пункту 4.10. Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №285 від 15.05.2015р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2015р. за №674/27119, (далі - Правила безпеки), пуск газу здійснюється одночасно з підключенням до діючих новозбудованих газопроводів, ГРП, ШГРП, газопроводів-вводів житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунального та побутового обслуговування населення, а також газових мереж всередині будівель.

Як вказано у відзиві на позовну заяву, оскільки позивачем, в новозбудованому багатоквартирному житловому будинку ( АДРЕСА_1 , газові прилади встановлено не у всіх квартирах, це не дає можливості відповідачу провести повний комплекс робіт, передбачених Правилами безпеки систем газопостачання.

Таким чином, як стверджує відповідач, введення в експлуатацію системи газопостачання та пуск газу до багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , можливе лише після виконання в повному обсязі комплексу робіт у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та чинних нормативних актів. Тобто, за твердженням відповідача, не встановлення позивачем газових приладів у всіх квартирах є підставою для відмови у підключенні об`єкта позивача до газових мереж та здійснення пуску газу на об`єкт в цілому.

Позивач подав відповідь на відзив, в якому ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСТО ЛЕВ 2012" зазначає, що у відповідача наявні всі умови для підключення об`єкту до газових мереж, оскільки відповідач повинен встановити інвентарні заглушки в квартирах, де відсутні газові прилади, що повністю відповідає Правилам безпеки систем газопостачання.

При цьому позивач вказує на те, що інших підстав (крім не встановлення газових плит у всіх квартирах новозбудованого будинку) для відмови від підключення об`єкта позивача до газових мереж відповідачем не наведено, а чинне законодавство не містить підстав для відмови позивачу у задоволенні його законних вимог.

Тобто за твердженням позивача, відмова відповідача від виконання обов`язку щодо підключення новозбудованого багатоквартирного будинку ( АДРЕСА_1 , є протиправною, у зв`язку з чим на думку позивача його позовні вимоги підлягають задоволенню.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази, заслухавши доводи та заперечення представників позивача та відповідача, суд дійшов висновку про те, що позов слід задовольнити з огляду на таке .

Згідно із статтею 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Пунктом 1 частини 1 статті 11 Цивільного кодексу України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Відповідно до частини 3 статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Як передбачено статтею 174 Господарського кодексу України, однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але які йому не суперечать.

Як встановлено судом, 26.07.2018р. між Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації Львівгаз , правонаступником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" (надалі - оператор ГРМ) та Приватним підприємством Місто Лев 2012 (надалі - замовник) укладено договір №03SLv4402-18 на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним), відповідно до пункту 1 розділу 1 якого до газорозподільної системи оператора ГРМ, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні (у тому числі в експлуатації) (далі - ГРМ), приєднується на підставі технічних умов приєднання №33/934 від 10.07.2018р. (далі - технічні умови): будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, що знаходиться: село Сокільники Пустомитівського району (будинок №4 по генплану) (далі - об`єкт замовника).

При виконанні умов цього договору, а також у вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися Кодексом газорозподільних систем.

Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу І Кодексу газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015р., власники об`єктів будівництва або існуючих об`єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, для набуття права на цілодобовий доступ до ГРМ та розподіл (переміщення) природного газу ГРМ повинні здійснити заходи щодо підключення (приєднання) власних об`єктів до ГРМ у порядку, визначеному в розділі V цього Кодексу.

Пунктом 4 глави 1 розділу V Кодексу передбачено, що приєднання об`єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюється на підставі договору на приєднання, що укладається за формами, наведеними у додатках 11, 12 до цього Кодексу. При цьому невід`ємною частиною договору на приєднання є технічні умови приєднання (додаток 13), які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об`єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника. Будівництво та введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечується замовником.

Главою 2 розділу V Кодексу регламентовано порядок приєднання об`єктів замовників до ГРМ. Зокрема, для приєднання об`єкта будівництва або існуючого об`єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання. Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об`єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об`єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника: які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб); які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців); про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

Згідно із пунктом 9 глави 2 розділу V Кодексу, Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п`ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ одного екземпляра проекту внутрішнього газопостачання зобов`язаний забезпечити підключення об`єкта замовника до ГРМ (фізичне з`єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін. При цьому на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ:

1) забезпечує приймання вузла обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;

2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву-приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб`єктів ринку природного газу;

3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід`ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди);

4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв.

Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об`єкт споживача, суміжного суб`єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом п`яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб`єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

Правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів встановлюються Законом України Про регулювання містобудівної діяльності .

Частиною 9 статті 39 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності передбачено, що зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об`єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об`єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. Підключення закінченого будівництвом об`єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

Як встановлено судом, договором передбачено, що оператор ГРМ забезпечує приєднання об`єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) на підставі технічних умов та відповідно до проекту зовнішнього газопостачання і здійснює підключення об`єкта замовника до ГРМ і пуск газу на його об`єкт на умовах цього договору. Замовник на умовах цього договору сплачує оператору ГРМ плату за приєднання (вартість послуги оператора ГРМ з приєднання об`єкта замовника) та плату за видачу технічних умов. Оператор забезпечує на підставі технічних умов і проекту зовнішнього газопостачання, зокрема його кошторисної частини, та з урахуванням вимог цього договору приєднання об`єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в договорі, за умови виконання зобов`язань, визначених розділом IV цього договору.

Відповідно до пункту 13 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем встановлено, що фактом виконання послуги з приєднання об`єкта замовника до газорозподільної системи є оформлений між Оператором ГРМ та замовником акт виконання послуги приєднання, оформлення якого ініціюється Оператором ГРМ. Замовник не має права без обґрунтованих причин не підписувати акт виконання послуги приєднання.

Однак матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що Акціонерним товариством Оператор газорозподільної системи Львівгаз виконано умови договору в частині приєднання об`єкта замовника до газорозподільної системи, незважаючи на виконання Приватним підприємством Місто Лев 2012 свого обов`язку щодо здійснення плати за нестандартне приєднання та отримання від оператора ГРМ технічних умов на приєднання.

Таким чином, як вбачається із матеріалів справи, дії оператора ГРМ суперечать умовам укладеного з позивачем договору та Кодексу газорозподільних систем і порушують права позивача щодо очікувань за цим договором.

Заперечення відповідача проти позову з тих підстав, що встановлення позивачем газових приладів не у всіх квартирах є підставою для відмови для підключення об`єкта до газових мереж та здійснення пуску газу, є безпідставними та необгрунтованими, адже з урахуванням приписів Правил безпеки систем газопостачання у квартирах, в яких не встановлено газових приладів, патрубки до газових приладів повинні бути закриті заглушками, чим забезпечується дотримання Правил безпеки систем газопостачання.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як передбачено статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Таким чином з враховуючи встановлені судом обставини та наведені норми законодавства, суд дійшов висновку, що право позивача, за захистом якого він звернувся до суду, є порушеним, оскільки відповідач відмовився виконати взяті на себе зобов`язання, а відтак це право підлягає захисту судом, з огляду на що позов є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При зверненні до суду із позовною заявою позивачем було сплачено судовий збір в розмірі 2270,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №408 від 03.06.2021р. на суму 2270,00 грн.

У відповідності до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку стягнути з відповідача на користь позивача 2270,00 грн. витрат по сплаті судового збору, оскільки позов слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 2, 13, 74, 76, 77, 78, 86, 123, 129, 236, 237, 238, 240, 241, Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

1 . Позов задовольнити.

2 . Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" підключити прийнятий в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок (№4 по генплану) за адресою: вулиця Трускавецька, 129, село Сокільники Пустомитівського району Львівської області до газорозподільних інженерних мереж (до газорозподільної системи міста Львова), в тому числі, вчинити дії (врізка в газопровід, пуск газу, опломбування охоронними АТ "ЛЬВІВГАЗ" пломбами приладів обліку тощо), необхідні для цілодобового доступу вказаного житлового будинку до газорозподільної системи міста Львова.

Стягувач : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСТО ЛЕВ 2012" (79038, місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 43, ідентифікаційний код 38244027).

Боржник : АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" (79039, місто Львів, вулиця Золота, будинок 42; ідентифікаційний код 03349039).

3 . Стягнути з Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Львівгаз (79039, місто Львів, вулиця Золота, будинок 42; ідентифікаційний код 03349039) на користь приватного підприємства МІСТО ЛЕВ 2012 (79038, місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 43, ідентифікаційний код 38244027) витрати по сплаті судового збору в розмірі 2270,00 грн.

4 . Накази видати після набрання рішенням законної сили, у відповідності до статті 327 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку та строки, визначені главою 1 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 02.08.2021р.

Суддя М.М. Петрашко

Дата ухвалення рішення 22.07.2021
Зареєстровано 07.08.2021
Оприлюднено 09.08.2021

Судовий реєстр по справі 914/1392/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.07.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 14.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 25.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону