ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди та закриття провадження

"16" серпня 2021 р. м. Київ Справа № 911/2078/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна ,

с. Чубинське Бориспільського району Київської області,

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест , смт. Гостомель, м. Ірпінь Київської області,

про стягнення 1 868 604,06 грн.,

Суддя О.В. Конюх,

за участю представників:

від позивача: Кочеров М.В., адвокат, ордер від 05.07.2021 серія КС № 063936;

від відповідача: Ковальов С.С., адвокат, ордер від 16.08.2021 серія АІ № 1142352;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю Бейо Україна звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 12.07.2021 №1207/21 до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест , в якому просить суд стягнути з відповідача заборгованість у загальному розмірі 1 868 604,06 грн., у тому числі: основний борг у сумі 1 726 328,60 грн., пеню у сумі 116 134,26 грн., три проценти річних у сумі 26 141,20 грн., нараховані у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки від 27.02.2020 № 2019/182 в частині своєчасної та повної оплати товару, поставленого за накладною від 28.02.2020 №20-РН000725. Також позивач просить суд покласти на відповідача відшкодування судового збору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.07.2021 прийнято заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №911/2078/21. Постановлено справу розглядати в порядку загального позовного провадження в судовому засіданні із повідомленням сторін. Підготовче судове засідання призначено на 16.08.2021 о 12:30.

16.08.2021 від позивача - ТОВ Бейо Україна та відповідача - ТОВ Компанія Консалдінг-Інвест до суду подано спільне клопотання від 13.08.2021 про затвердження мирової угоди по справі №911/2078/21, в якому сторони просили суд затвердити мирову угоду від 27.07.2021, підписану між ТОВ Бейо Україна в особі директора Сольського І.А. та ТОВ Компанія Консалдінг-Інвест в особі директора Семерина Д.В.

У підготовче судове засідання 16.08.2021 о 12:30 з`явилися представник позивача, представник відповідача та вільний слухач.

Представник позивача у підготовчому судовому засіданні просив суд оголосити перерву для вирішення питання в частині позовних вимог про стягнення з відповідача пені та 3% річних.

Протокольною ухвалою у підготовчому судовому засіданні 16.08.2021 оголошено перерву до 16.08.2021 до 16:00, про що присутні представники позивача та відповідача були повідомлені особисто під розписку.

Після оголошеної перерви у підготовче судове засідання 16.08.2021 о 16:00 з`явилися представники позивача та відповідача.

Представником позивача у підготовчому судовому засіданні у порядку ст. 46 ГПК України, подано заяву від 16.08.2021 № б/н про відмову від позовних вимог в частині стягнення з відповідача 26 141,20 грн. 3% річних та 116 134,26 грн. пені. Вказана заява підписана директором товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна Сольським І.А.

Розглянувши заяву позивача про відмову від позову в частині позовних вимог про стягнення 3% річних та пені, суд зазначає таке.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 191 ГПК України позивач може відмовитися від позову на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення (ч.2 ст. 191 ГПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Заява про відмову від позову в частині позовних вимог про стягнення 3% річних та пені підписана директором товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна Сольським І.А., який має достатній обсяг повноважень для підписання такої заяви.

Суд встановив, що відмова позивача від позову в частині стягнення 3% річних та пені не суперечить закону та не порушує будь-чиїх прав та інтересів, відтак суд приймає відмову позивача від частини позовних вимог у справі № 911/2078/21.

У п.4 ч.1 ст. 231 ГПК України, зазначено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Відтак, в частині вимог про стягнення з відповідача 26 141,20 грн. 3% річних та 116 134,26 грн. пені, суд закриває провадження у справі на підставі пункту 4 частини 1 ст. 231 ГПК України.

Щодо решти позовних вимог суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно частини 2 статті 192 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Суд розглянувши подане спільне клопотання сторін про затвердження мирової угоди, а також укладену сторонами мирову угоду від 27.07.2021, перевіривши наявність повноважень на підписання мирової угоди у осіб, які її підписали, встановив, що:

з боку позивача мирову угоду та спільне клопотання про затвердження мирової угоди підписав директор товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна Сольський І.А.;

з боку відповідача мирову угоду та спільне клопотання про затвердження мирової угоди підписав директор товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест Семерин Д.В.;

мирова угода стосується прав і обов`язків сторін щодо предмету позову, не суперечить законодавству і не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб;

сторони, уклавши мирову угоду, повністю врегулювали спір у справі, в тому числі в частині розподілу судових витрат,

а отже, мирова угода підлягає затвердженню судом.

Статтею 193 Господарського процесуального кодексу України визначено, що виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, у порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження» . У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Згідно з частиною 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до частини 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої визначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

За таких обставин, подана сторонами мирова угода від 27.07.2021 підлягає затвердженню судом, а провадження у справі належить закрити на підставі пунктів 4, 7 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди та закриття провадження є виконавчим документом, який може бути пред`явлений до виконання у порядку, передбаченому Закону України «Про виконавче провадження» .

Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 2 ч. 2 ст. 185, ст.ст. 191, 192, 193, пунктами 4, 7 ч. 1, ст. 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти відмову позивача товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна від позову в частині позовних вимог про стягнення з відповідача 26 141,20 грн. 3% річних та 116 134,26 грн. пені.

2. Спільне клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Бейо Україна та товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест від 13.08.2021 про затвердження мирової угоди у справі №911/2078/21 задовольнити.

3. Затвердити мирову угоду від 27.07.2021, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю Бейо Україна та товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест у справі №911/2078/21 в наступній редакції:

До Господарського суду Київської області

01000, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16

Відповідач: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КОМПАНІЯ КОНСАЛДІНГ - ІНВЕСТ

Адреса місцезнаходження: 08292, Київська область,

смт. Гостомель, вулиця Остромирська, будинок 34.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР:

39220431;

IBAN р/р НОМЕР_1 ,

у АТ КБ ПРИВАТБАНК , МФО 305299.

ІПН 392204326578

Засоби зв`язку:

Телефон: +38 (097)411-50-67;

Офіційна електронна адреса: відсутня;

Адреса електронної пошти: yurist2@vovka-

morkovka.com.ua

Позивач: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

БЕЙО УКРАЇНА

Місцезнаходження юридичної особи: 08321, Київська

область, Бориспільський район, село Чубинське, вулиця

Бориспільська, будинок 40, 42

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР

35390512:;

ІBAN НОМЕР_2 відкритий в

АТ Дойче Банк ДБУ , МФО 380731.

Засоби зв`язку:

Телефон: НОМЕР_3 ;

Офіційна електронна адреса: невідома;

Адреса електронної пошти: t.kovalchuk@bejo.ua

Справа № 911/2078/21.

МИРОВА УГОДА

по господарській справі №911/2078/21,

за позовом про стягнення заборгованості в сумі 1 868 604,06 за договором поставки № 2019/182 від 27.02.2020 року

м. Київ 27 липня 2021 р.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю БЕЙО УКРАЇНА (код ЄРПОУ 35390512, місцезнаходження: 08321, Київська область, Бориспільський район, село Чубинське, вулиця Бориспільська, будинок 40, 42), в особі Сольського Ігоря Альбертовича, що діє на підставі Статуту який також іменується Позивач, з однієї Сторони, та

Відповідач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСАЛДІНГ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39220431, місцезнаходження: 08289, Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська, будинок 34), в особі директора Семерина Дениса Віталійовича, що діє на підставі Статуту з іншої Сторони, який також іменується Відповідач, та які надалі разом іменуються Сторони, й які є учасниками справи №911/2078/21, що знаходиться у провадженні Господарського суду Київської області, керуючись ст. 192 ГПК України, з метою врегулювання наявного між ними спору, вирішили укласти Мирову угоду на таких умовах:

1. Сторони підтверджують, та Відповідач визнає, що станом на день судового розгляду спору сума існуючої перед Позивачем заборгованості за Договором поставки № 2019/182 від 27.02.2020 року складає:

1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок)

гривень, які становлять суму основного боргу.

2. Відповідач також визнає свій обов`язок по відшкодуванню Позивачеві 100 % суми сплаченого судового збору Позивачем при поданні позову до суду по справі №911/2078/21.

3. Здійснення Відповідачем оплати належних, за умовами цієї мирової угоди, до сплати сум здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на поточний рахунок Позивача в установі банку за наступними банківськими реквізитами:

поточний рахунок Позивача: НОМЕР_4 відкритий в АТ Дойче Банк ДБУ , МФО 380731.

Відповідач зобов`язується погасити визнану за умовами цієї мирової угоди заборгованість перед Позивачем в наступному порядку :

а) Сума основного боргу в розмірі 1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок) гривень перераховується Відповідачем на банківський рахунок Позивача позначений в п.3. цієї Угоди частинами (траншами):

до 25 серпня 2021 року - 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.);

до 25 вересня 2021 року - 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.);

до 25 жовтня 2021 року - 200 000 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.);

до 25 листопада 2021 року - 200 000 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.);

до 25 грудня 2021 року - 300 000 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.);

до 25 січня 2021 року -300 000 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.);

до 25 лютого 2022 року - 300 000 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.);

до 25 березня 2022 року - 226 328,60 грн. (двісті двадцять шість тисяч триста двадцять вісім грн. 60 коп.);

б) Сума судового збору, а саме позначені в п.2. цієї Угоди 100% від суми сплаченого судового збору Позивачем, в розмірі 28 029,06 (двадцять вісім тисяч двадцять дев`ять гривень 06 коп.), перераховується Відповідачем на банківський рахунок Позивача позначений в п.3 цієї Мирової угоди, не пізніше 5 робочих днів після затвердження судом даної мирової угоди.

4. У випадку зміни банківських реквізитів Позивача, визначених п. З цієї Мирової Угоди, Позивач повідомляє про це Відповідача шляхом надіслання цінного листа за юридичною адресою Відповідача, а також на електронну адресу позначену, Відповідачем в розділі реквізити в даній мировій угоді.

5. В разі порушення або неналежного виконання Відповідачем умов п.3 цієї мирової угоди, в т.ч. в разі несвоєчасної або не в повному обсязі оплати Відповідачем суми основного боргу в розмірі 1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок) гривень , та/або будь-якої частини (траншу) та/або суми судового збору в розмірі 28 029,06 (двадцять вісім тисяч двадцять дев`ять гривень 06 коп.), - для Відповідача настають несприятливі наслідки у вигляді негайного примусового стягнення на користь Позивача основного боргу в розмірі 1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок) гривень та 100% сплаченої Позивачем суми судового збору, у розмірі 28 029,06 (двадцять вісім тисяч двадцять дев`ять гривень 06 коп.).

6. Позивач гарантує, що за умови належного, своєчасного та в повному обсязі виконання Відповідачем умов цієї мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до Відповідача у зв`язку із обставинами, які є предметом розгляду в справі № 911/2078/21.

7. Відповідно до ст. 4 ЗУ Про виконавче провадження , після укладення даної мирової угоди - Позивач в подальшому іменується - Стягувач , а Відповідач - Боржник .

8. У випадку невиконання або неналежного, несвоєчасного або не в повному обсязі виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди. Ухвала Господарського суду Київської області, якою буде затверджена дана Мирова угода, як виконавчий документ, може бути негайно пред`явлена Позивачем до примусового виконання в органи державної виконавчої служби або до приватного виконавця в порядку визначеному чинним законодавством.

9. У випадку якщо внаслідок невиконання або неналежного, несвоєчасного або не в повному обсязі, виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, Позивач пред`являє її, як виконавчий документ до примусового виконання, із банківських рахунків Відповідача в порядку виконання судових рішень (ухвал) списується у безспірному порядку вся сума заборгованості Відповідача перед Позивачем у розмірі 1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок) гривень та 100% сплаченої Позивачем суми судового збору, у розмірі 28 029,06 (двадцять вісім тисяч двадцять дев`ять гривень 06 кой.). У разі відсутності у Боржника коштів на банківських рахунках, достатніх для задоволення вимог Стягувана, стягнення відповідно до Закону України Про виконавче провадження невідкладно звертається також на належне Боржнику інше майно (у тому числі нерухоме майно, основні засоби, майбутній врожай, майно Боржника, що перебуває в інших осіб), крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

10. Сторони підтверджують, що вищевказані умови мирової угоди відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають дійсним інтересам сторін. Дана мирова угода укладається Сторонами при повному розумінні своїх прав та обов`язків, й наслідки укладення мирової угоди, в т.ч передбачені ст.ст. 192, 193 ГПК України, Сторонам зрозумілі.

11. Відповідач і Позивач заявляють, що ані в процесі укладення і підписання даної мирової угоди, ані в процесі виконання її умов не були й не будуть і не можуть бути порушені права будь яких третіх осіб, в тому числі й держави.

12. Крім наслідків, які передбачені вище та незалежно від таких наслідків. Відповідач, якщо він прострочить сплату будь-якої частини (траншу) із суми основного боргу, на вимогу Позивача зобов`язаний буде сплатити суму 1 726 328,60 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч триста двадцять вісім гривень 60 копійок) гривень з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сорок процентів річних від простроченої суми, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день порушення строку сплати.

13. Мирова угода складена в трьох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін і для Господарського суду Київської області.

14. Мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Київської області і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією мировою угодою.

15. Реквізити

Позивач: Відповідач

Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю

Компанія Консалдінг-Інвест БЕЙО УКРАЇНА

Код ЄДРПОУ 39220431 код ЄДРПОУ 25390512

адреса: 08289, Київська обл., смт. Гостомель, адреса: 08321, Київська область,

вул. Остромирська, 34. Бориспільський район, село Чубинське,

р/р НОМЕР_1 , вулиця Бориспільська, будинок 40, 42

у АТ КБ ПРИВАТБАНК , МФО 305299. р/р НОМЕР_2

ІПН НОМЕР_5 в АТ Дойче Банк ДБУ , МФО 380731.

ІПН: 353905126510

__________________Д.В. Семерин ________________________Сольський І.А.

(підпис, печатка) (підпис, печатка)

3. Провадження у справі № 911/2078/21 закрити .

Ухвала господарського суду Київської області від 16.08.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі №911/2078/21 набирає законної сили в порядку частини 1 ст. 235 ГПК України з моменту її оголошення та відповідно до частини 5 ст. 231 та пункту 13 частини 1 ст. 255 ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку у строк, встановлений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала господарського суду Київської області від 16.08.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 911/2078/21 є виконавчим документом згідно із пунктом 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII.

Боржником за ухвалою від 16.08.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 911/2078/21 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСАЛДІНГ-ІНВЕСТ" (08289, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Остромирська, буд. 34, ідентифікаційний код 39220431)

Стягувачем за ухвалою від 16.08.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 911/2078/21 є товариство з обмеженою відповідальністю Бейо Україна (08321, Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 40, 42, ідентифікаційний код 35390512)

Строк пред`явлення ухвали господарського суду Київської області від 16.08.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 911/2078/21 до виконання до 26 березня 2025 року.

Повний текст ухвали підписано 18.08.2021.

Суддя О.В. Конюх

Дата ухвалення рішення 16.08.2021
Зареєстровано 18.08.2021
Оприлюднено 18.08.2021

Судовий реєстр по справі 911/2078/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/2078/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону