ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

17 серпня 2021 року Справа № 923/1506/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В. , за участю секретаря судового засідання Горголь О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ліквідатора Акопяна Г.Г. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, заяву про заміну кредитора у справі

за заявою: Новокаховської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, ідентифікаційний код 39469973, вул. Горького 11а, м. Нова Каховка, Херсонська область,

до: Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537", ідентифікаційний код 03119121, м. Берислав Херсонської області,

про банкрутство,

за участю представників

від кредиторів:

1) Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів - не прибули

2) ГУ ДПС в Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Кромп О.П.

3) Акціонерне товариство "Херсонобленерго" - не прибули

4) Акціонерне товариство "Кредобанк" - не прибули

5) Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" - не прибули

6) Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області - Ткачук Л.О.

7) Херсонський обласний центр зайнятості - не прибули

8) Управління Укртрансінспекції в Херсонській області - не прибули

8) Херсонське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України - не прибули

9) Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий Дім "Губернатор" - не прибули

10) ОСОБА_1 - не прибули

11) ОСОБА_6 - не прибули

від боржника - ОСОБА_2 , довіреність б/н від 27.05.2020, ліквідатор Акопян Г.Г.

в с т а н о в и в:

Постановою господарського суду від 27.04.2017 року ПАТ "Бериславське автотранспортне підприємство 16537" визнано банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру.

Повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Акопян Гаджик Гарагенович відповідно до ухвали про призначення від 29.11.2018.

27.05.2021 надійшла заява ліквідатора Акопяна Г.Г. про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Крім того, 06.07.2021 до суду надійшло клопотання ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі про заміну кредитора у справі - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (код 43143201) на його правонаступника - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (код 43995495).

Ухвалою від 26.07.2021 призначено розгляд зазначених заяв в засіданні 17.08.2021.

17.08.2021 ліквідатор подав додатково докази того, що транспортні засоби боржника не знайдено, закрито кримінальне провадження щодо розшуку транспортних засобів та знято їх з обліку.

Розглянувши заяву ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі про заміну кредитора у справі, суд задовольнив її, виходячи з наступного.

Згідно із положеннями ч. 2-3 ст. 21-1 Закону України Про центральні органи виконавчої влади , територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України. Положення про такий територіальний орган затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність відповідного центрального органу виконавчої влади. Правонаступництво у сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

Наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 року № 529 (далі Наказ N 529) було утворено як відокремлені підрозділи Державної податкової служби територіальні органи за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС ч Херсонській області, АРК та м. Севастополі, код ЄДРПОУ 43995495. Можливість з 01.01.2021 забезпечення здійснення новоствореними територіальними органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються, була передбачена відповідним наказом ДПС України від 24.12.2020 року № 755.

Крім цього регламентовано, що кожен територіальний орган ДПС, утворений як її відокремлений підрозділяє правонаступником майна, прав та обов`язків відповідного територіального органу ДПС, що ліквідовується (наказ ДПС України від 12.11.2020 року № 643 Про затвердження положень про територіальні органи ДПС ).

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України учасниками справи с сторони, треті особи.

У справах про банкрутство склад учасників справи визначається Кодексом України з

процедур банкрутства (ч. 5 ст. 41 ГПК України).

Диспозицією ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що сторонами у справі про банкрутство є конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут).

Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.

Відповідно до п. п. 41.1.1 п. 41 ст. 41 Податкового кодексу України (далі - ПК України) контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримані іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року N 893 Про деякі питання територіальних органів Державної податкової служби (далі - Постанова № 893) ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у. Херсонській області, АРК там. Севастополі, код ЄДРПОУ 43143201.

Поряд із цим установлено, що територіальні органи Державної податкової служби, що ліквідуються, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною податковою службою територіальних органів та прийняття рішення про можливість забезпеченні! здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, І що ліквідуються. Таке рішення приймається Державною податковою службою після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї Постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій (п. 2 Постанови № 893).

Права та обов`язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи (п. 3 Постанови № 893).

Наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 р. № 529 Про утворення територіальних органів Державної податкової служби (далі - Наказ N 529) було утворено як відокремлені підрозділи Державної податкової служби територіальні органи за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у Херсонській області. Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, код ЄДРПОУ 43995495. Можливість Із 01.01.2021 забезпечення здійснення новоствореними територіальними органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються, була передбачена відповідним наказом ДПС України від 24.12.2020 року №755.

Крім цього регламентовано, що кожен територіальний орган ДПС, утворений як її відокремлений підрозділ, є правонаступником майна, прав та обов`язків відповідного територіального органу ДПС, що ліквідується (наказ ДПС України від 12.11.2020 року №643 Про затвердження положень про територіальні органи ДПС ).

Положеннями ст. 42 ГПК України встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання.

Нормами ст. 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, кредитором по даній справі є правонаступник Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим там. Севастополі (код ЄДРПОУ 43143201) - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (код ЄДРПОУ ВП 43995495), що є відокремленим підрозділом ДПС України без права юридичної особи, оскільки останній є контролюючим органом у розумінні п.п. 41.1.1 п. 41 ст.41 ПК України та є державним органом, утвореним без статусу юридичної особи згідно ч. 2-3 ст.21-1 Закону України Про центральні органи виконавчої влади .

Відповідно до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутсвта після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо);

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Господарський суд може постановити ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів є меншим, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.

Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до звіту ліквідатора він звернувся до попереднього ліквідатора - арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. листом № 02-01/(923/1506/15)/2-01 від 29.11.2018 щодо передачі бухгалтерську та іншу документацію Банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Банкрута ліквідатору.

Арбітражний керуючий Дудкін Р.А. 12.12.2018 передав новопризначеному ліквідатору Акопяну Г.Г. поточні документи справи про банкрутство, про що складено відповідний акт.

Первинна документація Банкрута, бухгалтерські документи та інша документація Банкрута не передана.

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. ознайомився з отриманими документами, з матеріалами справи № 923/1506/15 про банкрутство та отримав інформацію у відповідь на здійснені запити арбітражного керуючого.

Наказом № 2 від 29.11.2018 (додаток 1) створено інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії - арбітражний керуючий (ліквідатор Банкрута) Акопян Г.Г., члени комісії: колишній ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Дудкін Р.А., представник Банкрута на підставі довіреності Мітяєв С.В.

Інвентаризація майна Банкрута проведена 14.12.2018, про що складено інвентаризаційні описи та акти, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії (додаток 2).

Наказом № 6 від 14.12.2018 (додаток 3) ліквідатор Акопян Г.Г. затвердив результати інвентаризації, проведеної 14.12.2018, та затвердив перелік майнових активів (майно та майнові права) Банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання та включені до складу ліквідаційної маси, а саме: об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Херсонська обл., Бериславський р., м. Берислав, провулок Садовий, будинок 2 (надалі - Нерухоме майно ).

Ліквідатор Акопян Г.Г. в переліку майнових активів (майно та майнові права) Банкрута зазначив, що за даними Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області за Банкрутом зареєстровані транспортні засоби в кількості 18 (вісімнадцять) одиниць, але транспортні засоби фактично відсутні.

Під час здійснення інвентаризації попередній ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Дудкін Р.А. передав новопризначеному ліквідатору Акопяну Г.Г. об`єкт нерухомого майна, розташований в м. Берислав, пров. Садовий, буд. 2. При здійсненні інвентаризації Нерухомого майна також був присутній представник заставного кредитора -AT Кредобанк Троцан Є.Ю.

Нерухоме майно прийнято у зруйнованому стані. Більшість складових частин зруйнована повністю, інша частина - частково.

Для вжиття заходів по забезпеченню збереження Нерухомого майна, ліквідатор Банкрута уклав Договір відповідального зберігання від 14.12.2018 (додаток 4), який є оплатним з боку Банкрута та становить 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень) за кожен місяць зберігання.

Зберігання Нерухомого майна постійно контролювалося ліквідатором Акопяном Г.Г., укладалися відповідні акти приймання-передачі виконаних робіт. Оплата здійснювалася власними коштами арбітражного керуючого Акопяна Г.Г., понесені на здійснення ліквідаційної процедури Банкрута.

Крім Нерухомого майна від попереднього ліквідатора Дудкіна Р.А. у відання ліквідатора Акопяна Г.Г. інше майно не передавалося.

З метою пошуку активів Банкрута ліквідатор Акопян Г.Г. направив запити на отримання інформації від наступних установ: Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, Головне управління статистики у Херсонській області, Державна авіаційна служба України, Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державна служба інтелектуальної власності України, Державне космічне агентство України, Державна інспекція сільського господарства у Херсонській області, Херсонська філія державного підприємства Національні інформаційні системи , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України , Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг Державного підприємства Український інститут промислової власності , Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області, Херсонська митниця головного управління ДФС у Херсонській області, Херсонське обласне управління Лісового та мисливського господарства, Регіональний сервісний центр МВС в Херсонській області, Херсонська ОДШ ГУ ДФС у Херсонській області, ПАТ Укрзалізниця , Фонд державного майна України, ПАТ ЕК Херсонобленерго , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Головне управління Держпраці у Херсонській області, Комунальне підприємство Херсонське бюро технічної інвентаризації ХОР, Держгеокадастр Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна виконавча служба України (відділ примусових виконань рішень), Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

Отримано відповіді від вище перелічених установ (додатки 5).

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області від 21.12.2018 № 31/21/8-6646 (додаток 6) за Банкрутом зареєстровані транспортні засоби в кількості 18 (вісімнадцять) одиниць, а саме:

1. ХАЗ 325002, (2006), Синій, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_35, ДНЗ: НОМЕР_1 ;

2. ХАЗ 325002, (2006), Синій, № двиг. 0, № шас. НОМЕР_46, № куз. НОМЕР_2 , ДНЗ: НОМЕР_3 ;

3. ХАЗ 325002, (2006), Синій, № двиг. 0, № шас. НОМЕР_41, № куз. НОМЕР_4 , ДНЗ: НОМЕР_5 ;

4. ХАЗ 325002, (2006), Синій, № двиг. 0, № шас. НОМЕР_45, № куз. НОМЕР_6 , ДНЗ: НОМЕР_7 ;

5. ЛИАЗ 677М, (1988), Зелений, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_8 , ДНЗ: НОМЕР_9 ;

6. ПАЗ 672, (1988), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_37, /ДНЗ: НОМЕР_10 ;

7. ЛАЗ 695, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_11 , ДНЗ: НОМЕР_12 ;

8. ПАЗ 672, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 ;

9. ПАЗ 3205, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_15 , ДНЗ: НОМЕР_16 ;

10. ЛАЗ 695, (1990), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_17 , ДНЗ: НОМЕР_18 ;

11. ЛАЗ 695, (1992), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 ;

12. ЛАЗ 699Р, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_21 , ДНЗ: НОМЕР_22 ;

13. ЛАЗ 695, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_23 , ДНЗ: НОМЕР_24 ;

14. ПАЗ 672, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_25 , ДНЗ: НОМЕР_26 ;

15. ЛАЗ 695, (1990), Бежевий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_27 , ДНЗ: НОМЕР_28 ;

16. ЛАЗ 699Р, (1993), Білий, № ДВИг. НОМЕР_48, № шас. 0, № куз. НОМЕР_29 , ДНЗ: НОМЕР_30 ;

17. ЛАЗ 695, (1986), Білий, № двиг. НОМЕР_49, № шас. 0, № куз. НОМЕР_31 , ДНЗ: НОМЕР_32 ;

18. ЛАЗ 695, (1989), Синій, № двиг. НОМЕР_52, № шас. 0, № куз. НОМЕР_33 , ДНЗ: НОМЕР_34 . Перелічені вище транспортні засоби не виявлені жодним з ліквідаторів Банкрута

(Запорожцем Д.Ю., Дудкіним Р.А, Акопяном Г.Г.).

Щодо розшуку транспортних засобів Банкрута слід зазначено наступне.

За заявою попереднього ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. за фактом відсутності вісімнадцяти транспортних засобів Бериславським Відділом поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області 08.06.2018 внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12018230090000568 (додаток 7).

Під час здійснення кримінального провадження в ході обшуку 13.08.2018 Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області вилучено два транспортні засоби Банкрута, а саме:

1. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 ;

2. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 синього кольору, № куз. НОМЕР_4 .

Перелічені транспортні засоби зареєстровані в книзі обліку речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження за номером 1453, порядковий номер 6/18.

Ліквідатор Акопян Г.Г. 14.12.2018 здійснив огляд вказаних транспортних засобів та зафіксовав їх наявність в межах кримінального провадження в якості речових доказів.

Слідчим Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області 03.07.2019 винесено постанову про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, про що повідомлено ліквідатора Банкрута листом від 24.02.2020 № 1591/37/02 з доданою до нього постановою про закриття кримінального провадження (додаток 8).

Крім цього, прокурор Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області постановою від 03.07.2019 (додаток 9) скасував арешт транспортного засобу ХАЗ 325002, державний номер НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 , який відразу передано громадянину ОСОБА_3

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. звернувся до Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області із запитом № 02-01/(923/1506/15)/3-43 від 23.07.2020 (додаток 10) про повернення речових доказів власнику за наслідками закриття кримінального провадження, для включення їх в ліквідаційну масу Банкрута, а саме розшукані транспортні засоби:

1. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 ;

2. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 синього кольору, № куз. НОМЕР_4 .

Листом Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області від 03.08.2020 № 7796/37/01 (додаток 11) повідомлено ліквідатора Банкрута, що контроль за здійсненнями досудового розслідування кримінального провадження здійснює група прокурорів у складі Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенка LB. та Істоміна В.В.

Постановою прокурора Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенка LB. від 03.07.2019 (додаток 9) скасовано арешт лише одного транспортного засобу ХАЗ 325002, державний номер НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 , який відразу було повернуто власникові - фізичній особі ОСОБА_3

Бериславський ВП ГУНП в Херсонській області запросив у ліквідатора Акопяна Г.Г. копії документів, що підтверджують право власності Банкрута на транспортний засіб ХАЗ 325002, синього кольору, № куз. НОМЕР_4 , на який фактично встановлено державний номер НОМЕР_36 , який відсутній в переліку розшукуваних транспортних засобів Банкрута, але вилучений в межах кримінального провадження.

Ліквідатор Банкрута листом № 02-01/(923/1506/15)/3-47 від 22.09.2020 (додаток 12) надав інформацію Бериславському ВП ГУНП в Херсонській області, отриману листом Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області від 21.12.2018 № 31/21/8-6646 (додаток 6) про реєстрацію вісімнадцяти транспортних засобів.

Для отримання підтверджуючої інформації безпосередньо від Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області, ліквідатор Банкрута звернувся із запитом № 02-01/(923/1506/15)/3-48 від 19.11.2020 (додаток 13) щодо надання відомостей про підстави скасування 03.07.2019 арешту транспортного засобу ХАЗ 325002, державний номерний знак НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 з наданням копії відповідної постанови, та разом з цим надати відомості про особу, яку місцева прокуратура вважає власником транспортного засобу ХАЗ 325002, державний номер НОМЕР_1 синього кольору, куз. НОМЕР_35 з наданням копій правовстановлюючих документів такої особи.

Листом Бериславської місцевої прокуратури 07.12.2020 № 81-7016вих20 (додаток 14) повідомлено ліквідатора Акопяна Г.Г., що 03.07.2019 кримінальне провадження закрито слідчим Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування та того ж дня 03.07.2019 відповідно до приписів ч. З ст. 174 КПК України прокурором скасовано арешт транспортного засобу ХАЗ 325002, д.н. НОМЕР_1 .

Зазначено, що згідно з ухвалою слідчого судді від 15.08.2018 у справі № 647/2076/18 (додаток 15), якою накладено арешт на розшукувані транспортні засоби Банкрута, власником ХАЗ 325002, д.н. НОМЕР_1 є Банкрут.

Проте, згідно з вимогами ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Ліквідатор Акопян Г.Г. актуалізував інформацію про зареєстровані за Банкрутом транспортні засоби на праві власності шляхом направлення додаткових запитів до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Херсонській області.

Листом Територіального сервісного центру МВС № 6545 РСЦ ГСЦ МВС в Херсонській області від 22.01.2021 № 31/21/45-16 (додаток 16) повідомлено про результати перевірки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та наявних базах з наданням інформації про зареєстровані транспортні засоби за Банкрутом, а саме:

1. ЛИАЗ 677М, (1988), Зелений, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_8 , ДНЗ: НОМЕР_9 ;

2. ПАЗ 672 4250, (1988), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_37 , ДНЗ: НОМЕР_10 ;

3. ЛАЗ 695 6000, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_11 , ДНЗ: НОМЕР_12 ;

4. ПАЗ 672 4250, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 ;

5. ПАЗ 3205 4750, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_15 , ДНЗ: НОМЕР_16 ;

6. ЛАЗ 695 6000, (1990), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_17 , ДНЗ: НОМЕР_18 ;

7. ЛАЗ 695 6000, (1992), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 ;

8. ЛАЗ 699Р 11150, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_21 , ДНЗ: НОМЕР_22 ;

9. ЛАЗ 695 6000, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_23 , ДНЗ: НОМЕР_24 ;

10. ПАЗ 672 4750, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_25 , ДНЗ: НОМЕР_26 ;

11. ЛАЗ 695 6000, (1990), Бежевий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_27 , ДНЗ: НОМЕР_28 ;

12. ЛАЗ 699Р 11150, (1993), Білий, № двиг. НОМЕР_48, НОМЕР_47, № шас. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_29 , ДНЗ: НОМЕР_30;

13. ЛАЗ 695, (1986), Білий, № двиг. НОМЕР_49, № шас. 0, № Куз. НОМЕР_31, ДНЗ: НОМЕР_32.

Реєстрація вище перелічених тринадцятьох транспортних засобів за Банкрутом, замість вісімнадцяти, як зазначено в листі Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області від 21.12.2018 № 31/21/8-6646, також підтвердилася листом РСЦ ГСЦ МВС в Херсонській області від 29.01.2021 № 31/21/7-226.

Таким чином, у зв`язку із закриттям 03.07.2019 кримінального провадження щодо відсутності транспортних засобів Банкрута, відкритого за заявою попереднього ліквідатора Дудкіна Р.А., ліквідатор Акопян Г.Г. повторно звернувся зі заявою (повідомленням) № 02-01/(923/1506/15)/3-79 від 05.02.2021 (додаток 18) до Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області про вчинене кримінальне правопорушення та внесення на облік інформаційної підсистеми Гарпун інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України в категорію Розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями та до системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж транспортні засоби, належні підприємству Банкруту на праві власності в кількості тринадцять штук.

Додатково, листом РСЦ ГСЦ в Херсонській області від 18.02.2021 № 31/21/7-437 повідомлено ліквідатора, що відповідно до облікових даних за Банкрутом також зареєстрований з 10.03.1989 транспортний засіб ЛАЗ 695, номерний знак НОМЕР_38 .

Отже, враховуючи інформацію Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру в Херсонській області, Банкрут володіє чотирнадцятьма транспортним засобами.

Листом Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області від 11.02.2021 № 1990/37/03 (додаток 20) повідомлено ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. про реєстрацію його заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення в журналі єдиного обліку за № 866 від 05.02.2021 та получения його до матеріалів кримінального провадження № 12018230090000568 від 08.06.2018, з правовою кваліфікацією за ч.І ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Ліквідатор Акопян Г.Г. встановив, що вказане кримінальне провадження № 12018230090000568 від 08.06.2018 закрите ще 03.07.2019 Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області на підставі припису частини першої статті 284 КПК України, про що свідчить лист Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області від 24.02.2020 №1591/37/02, отриманий ліквідатором раніше.

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. звернувся до слідчого судді Бериславського районного суду Херсонської області зі скаргою № 02-01/(923/1506/15)/3-81 від 19.02.2021 на дії та бездіяльність уповноважених осіб Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення.

Ухвалою Бериславського районного суду Херсонської області від 22.02.2021 у справі № 647/2076/18 зобов`язано уповноважену особу Бериславського ВП ГУНП у Херсонській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. від 05.02.2021 року.

Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області 03.03.2021 зареєстровано кримінальне провадження № 12021231090000094 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, про що ліквідатору Банкрута арбітражному керуючому Акопяну Г.Г. надано витяг та направлено повідомлення від 03.03.2021 про прийняття і реєстрацію заяви.

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. 03.03.2021 додатково звернувся до Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області листом № 02-01/(923/1506/15)/3-85 від 03.03.2021 та зазначив, що Банкрут володіє чотирнадцятьма транспортними засобами, які з метою розшуку в межах кримінального провадження просить внести на облік інформаційної підсистеми Гарпун інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України в категорію Розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями та до системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж .

Також ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. 16.03.2021 звернувся до Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області зі заявою про залучення до провадження як представника потерпілого та в цей же день 16.03.2021 його допитано слідчим і вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки.

Про залучення законного представника потерпілого Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області винесено постанову від 16.03.2021.

Отже, Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області відкрито кримінальне провадження № 12021231090000094 від 03.03.2021 щодо відсутності транспортних засобів Банкрута, кваліфіковане як вчинення службовими особами розтрати майна.

В межах вищевказаного кримінального провадження ліквідатором Банкрута заявлено вимоги внести на облік інформаційної підсистеми Гарпун інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України з категорію Розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями та до системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж наступні транспортні засоби:

1. ЛИАЗ 677М, (1988), Зелений, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_8 , ДНЗ: НОМЕР_9 ;

2. ПАЗ 672, (1988), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_37 , ДНЗ: НОМЕР_10 ;

3. ЛАЗ 695, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_11 , ДНЗ: НОМЕР_12 ;

4. ПАЗ 672, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 ;

5. ПАЗ 3205, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_15 , ДНЗ: НОМЕР_16 ;

6. ЛАЗ 695, (1990), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_17 , ДНЗ: НОМЕР_18 ;

7. ЛАЗ 695, (1992), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 ;

8. ЛАЗ 699Р, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_21 , ДНЗ: НОМЕР_22 ;

9. ЛАЗ 695, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_23 , ДНЗ: НОМЕР_24 ;

10. ПАЗ 672, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_25 , ДНЗ: НОМЕР_26 ;

11. ЛАЗ 695, (1990), Бежевий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_27 , ДНЗ: НОМЕР_28 ;

12. ЛАЗ 699Р, (1993), Білий, № двиг . НОМЕР_48, № шас. 0, № куз. НОМЕР_29 , ДНЗ: НОМЕР_30 ;

13. ЛАЗ 695, (1986), Білий, № двиг. НОМЕР_49, № шас. 0, № куз. НОМЕР_31 , ДНЗ: НОМЕР_32 ;

14. ЛАЗ 695, (1989), Синій, № двиг. НОМЕР_52, № шас. 0, № куз. НОМЕР_33 , ДНЗ: НОМЕР_38 .

Щодо повернення двох транспортних засобів, які виявлено 13.08.2018 Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області в межах закритого кримінального провадження про відсутність вісімнадцяти транспортних засобів, зазначено наступне.

Ліквідатор Акопян Г.Г. встановив, що Банкрут володіє лише чотирнадцятьма транспортними засобами, що підтверджується відповідями на запити про надання інформації, а саме: листами Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області від 18.02.2021 № 31/21/7-437 та від 10.03.2021 № 31/21/7-612 .

До того ж, на прийомі в начальника Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області отримано інформацію, що підтверджується листом Територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ в Херсонській області від 03.03.2021 № 31/21/45-60, що Банкрут не володіє та ніколи не володіло знайденими 13.08.2018 транспортними засобами ХАЗ 325002 з державним номерним знаком НОМЕР_5 , НОМЕР_39 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , НОМЕР_39 з державним номерним знаком НОМЕР_36 .

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. звернувся до Бериславської місцевої прокуратури із запитом № 02-01/(923/1506/15)/3-84 від 03.03.2021 з проханням уточнити інформацію, а саме: кому та відколи належать транспортні засоби, які виявлено та вилучено 13.08.2018 Бериславським ВП ГУНП в Херсонській області в кримінальному провадженні № 12018230090000568, а саме:

1. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 ;

2. ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 (номер кузова співпадає з реєстрацією за державним номером НОМЕР_5 ) синього кольору, № куз. НОМЕР_4 .

Листом Бериславської місцевої прокуратури від 12.03.2021 № 50-1168вих21 повідомлено, що з листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Херсонській області в листі від 18.02.2021 № 31/21/7-437 вбачається, що відповідно до свідоцтва ВТС № 000595 від 16.05.2007 про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 , д.н. НОМЕР_1 власником останнього є ОСОБА_3 .

Крім того, місцева прокуратура зазначає, що згідно листа Територіального сервісного МВС в Херсонській області від 25.09.2020 № 31/21/45-152 вбачається, що відповідно до свідоцтва ВТС № НОМЕР_50 від 16.05.2007 про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 , д.н. НОМЕР_5 , власником останнього є ОСОБА_4 .

Бериславська місцева прокуратура також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження № 12018230090000568 жодних відомостей про те, що власниками зазначених транспортних засобів є не ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , а Банкрут, немає.

Роз`яснено, що відповідно до чинного законодавства ухвала слідчого судді про арешт майна у кримінальному провадженні не є документом, який встановлює чи посвідчує право власності на транспортні засоби.

Для вжиття повноти дій, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна Банкрута, що знаходиться у третіх осіб, ліквідатор Акопян Г.Г. звернувся до Бериславського районного суду Херсонської області зі скаргою № 02-01/(923/1506/15)/3-88 від 29.03.2021 на дії та бездіяльність уповноважених осіб Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у неповерненні речових доказів власнику за результатами закриття кримінального провадження.

Вказаною скаргою арбітражний керуючий Акопян Г.Г. просив суд зобов`язати Бериславський ВП ГУНП в Херсонській області повернути належні Банкруту наступні транспортні засоби, вилучені в межах кримінального провадження за фактом відсутності транспортних засобів Банкрута, а саме:

- ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 ;

- ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 (номер кузова співпадає з реєстрацією транспортного засобу за державним номером НОМЕР_5 ) синього кольору, № куз. НОМЕР_4 .

До того ж, на адресу Бериславського районного суду Херсонської області направлено клопотання № 02-01/(923/1506/15)/3-89 від 29.03.2021 про скасування арешту майна.

Вказаним клопотанням арбітражний керуючий Акопян Г.Г. просив суд скасувати арешт транспортного засобу ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 , синього кольору, № куз. НОМЕР_4 , номер кузова якого співпадає з транспортним засобом з державним номером НОМЕР_5 , зареєстрованого за Банкрутом.

Зазначений арешт накладено ухвалою слідчого судді Бериславського районного суду Херсонської області від 15.08.2018 у справі № 647/2076/18 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230090000568 від 08.06.2018 року за ч. 1 ст. 289 КК України.

До того ж, ліквідатор Акопян Г.Г. направив скаргу № 02-01/(923/1506/15)/3-91 від 29.03.2021 начальнику Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області на дії та бездіяльність уповноважених осіб відділу поліції, яка полягає у неповерненні речових доказів власнику за результатами закриття кримінального провадження.

Вказаною скаргою ліквідатор Акопян Г.Г. просив організувати та провести перевірку службової діяльності уповноважених осіб Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області щодо здійснення кримінального провадження № 12018230090000568 за фактом відсутності вісімнадцяти транспортних засобів, належних Банкруту на праві власності, та повернути наступні транспортні засоби:

- ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_1 синього кольору, № куз. НОМЕР_35 ;

- ХАЗ 325002 р.н. НОМЕР_36 (номер кузова співпадає з реєстрацією транспортного засобу за державним номером НОМЕР_5 ) синього кольору, № куз. НОМЕР_4 .

Розглянувши скаргу арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. № 02-01/(923/1506/15)/3-88 від 29.03.2021 на дії та бездіяльність уповноважених осіб Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у неповерненні речових доказів власнику за результатами закриття кримінального провадження, Бериславський районний суд Херсонської області встановив, про що виніс ухвалу від 01.04.2021 у справі №647/2076/18, наступне:

Посилання представника заявника на те, що через розбіжності у номерах кузовів та шасі арештованих транспортних засобів із даними сервісного центру неможливо стверджувати, що вони належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , суд вважає необгрунтованими, оскільки Бериславським РВП надавався запит по транспортним засобам із відомостями, зазначеними ПАТ Бериславське автотранспортне підприємство 16537 при повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Проте, на вказаний запит територіальним сервісним центром МВС № 6545 у листі від 03.03.2021 року було повідомлено про наявність інформації по транспортним засобам із вищезазначеними параметрами (номери шасі, номери кузовів). Зазначене свідчить про те, що при наданні інформації від 21.12.2018 року № 31/21/8-6646 могла бути допущена технічна помилка при викладенні номеру кузовів транспортних засобів.

Зважаючи на те, що слідчим суддею встановлено, що ПАТ Бериславське автотранспортне підприємство 16537 не є власником транспортних засобів ХАЗ 325002, р.н. НОМЕР_1 , синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 та ХАЗ 325002, державний номерний знак НОМЕР_36 , номер шасі НОМЕР_4 (який за номером шасі збігається із транспортним засобом ХАЗ 325002, державний номерний знак НОМЕР_5 ), та після 18.07.2016 року і 16.06.2012 року відповідно перестало бути їх користувачем, доказів на підтвердження протилежного заявником надано не було, оцінивши наявні матеріали в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для повернення вказаних транспортних засобів заявнику, у зв`язку з чим у задоволенні скарги слід відмовити .

Отже, судом встановлено, що Банкрут мав лише тимчасові реєстраційні талони на право керування розшукуваними транспортними засобами, а не є їх власником.

Розглянувши клопотання № 02-01/(923/1506/15)/3-89 від 29.03.2021 про скасування арешту майна, Бериславський районний суд Херсонської області встановив, про що виніс ухвалу від 01.04.2021 у справі № 647/2076/18 , наступне:

Слідчим суддею встановлено, що дійсно під час накладення арешту на вказаний транспортний засіб, за наданою інформацією від 21.12.2018 року № 31/21/8-6646, власником транспортного засобу ХАЗ 325002, державний помер НОМЕР_36 , синього кольору, НОМЕР_40 , який за номером шасі збігався із транспортним засобом ХАЗ 325002, державний номерний знак НОМЕР_5 , було зазначено ПАТ Бериславське автотранспортне підприємство 16537 .

Разом із тим, в подальшому Бериславським РВП ГУНП в Херсонській області було встановлено, що власником даного транспортного засобу з 16.05.2007року є ОСОБА_4 , на ім`я якого було видано відповідне свідоцтво серіїВ ТС № НОМЕР_50, при цьому перереєстрація автобуса на нового власника не проводилася ПАТ Бериславське автотранспортне підприємство 16537 мало тимчасовий реєстраційний талон на право керування вказаним транспортним засобом, який був дійсний до 16.06.2012 року, що підтверджується відповідними листами територіального сервісного центру МВС № 6545 .

За таких обставин судом відмовлено в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Акопяна Г.Г. про скасування арешту майна, у зв`язку з тим, що Банкрут був лише користувачем арештованого транспортного засобу, а не власником.

До того ж, арбітражний керуючий Акопян Г.Г. для отримання додаткової інформації звернувся з відповідним запитом № 02-01/(923/1506/15)/3-94 від 31.03.2021 до Територіального сервісного центру № 6545 РСЦ ГСЦ МВС України в Херсонській області в місті Нова Каховка, яким вносилася інформація в Єдиний державний реєстр транспортних засобів та заповнювалися дані реєстраційних карток, де територіально обслуговувався Банкрут.

Листом Територіального сервісного центру № 6545 від 01.04.2021 № 31/21/45-111 повідомлено наступне.

За результатами перевірки в ЄДР ТЗ, наявних базах, даних реєстраційних карток повідомляю, що відомості про транспортні засоби та їх власників, які були надані листом від 21 грудня 2018 року № 31/21/8-66/16, а саме ХАЗ 325002, 2006 року випуску, колір синій, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_35 , державний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_39 , 2006 року випуску, колір синій, № двиг. 0, № шас. НОМЕР_41 , № куз. НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_42 ... є помилковими .

За результатами перевірки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, наявних базах даних, даних реєстраційних карток, повідомлено, що відомості про транспортні засоби та їх власників, які були надані листом від 21.12.2018 № 31/21/8-66/16 є помилковими.

У зв`язку із вищезазначеним ТСЦ № 6545 надано всю вичерпну інформацію, про вищезазначені транспортні засоби, та повідомлено правильні номери агрегатів транспортних засобів, власниками яких є саме фізичні особи, а не Банкрут.

Також ТСЦ № 6545 повідомляє, що Банкрут не є власником транспортних засобів ХАЗ 325002 з державними номерними знаками НОМЕР_1 НОМЕР_3 . НОМЕР_5 . НОМЕР_7 . а мало лише право користування цими автобусами на підставі тимчасових реєстраційних талонів.

Зазначено, що тимчасовий реєстраційний талон не підтверджує право власності на транспортний засобів та не є правовстановлюючим документом.

Бериславський ВП ГУНП в Херсонській області листом від 15.04.2021 № 5204/37-2021 розглянувши скаргу ліквідатора Акопяна Г.Г. , яка полягає у неповерненні речових доказів власнику за результатами закриття кримінального провадження, зазначив наступне.

Враховуючи, що аналогічна скарга розглянута Бериславським районним судом в Херсонській області, в задоволенні якої 01.04.2021 було відмовлено, в зв`язку з тим, що ПАТ Бериславське автотранспортне підприємство 16537 не є власником транспортних засобів ХАЗ 325002. р.н. НОМЕР_1 , синього кольору, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_43 та ХАЗ 325002, державний номерний знак НОМЕР_36 , номер шасі НОМЕР_4 (який за номером шасі збігається із транспортним засобом ХАЗ 3025002, державний номерний знак НОМЕР_5 ) та після 18.07.2016 і 16.06.2012 року відповідно перестало бути їх користувачем, тому відсутні правові підстави для повернення транспортних засобів ПА Т Бериславське А ТП1653 7 .

У зв`язку з тим, що Банкрут не володіє двома транспортними засобами, які вилучені 13.08.2018 в межах кримінального провадження, в задоволенні скарги ліквідатора Акопяна Г.Г. відмовлено.

Отже, враховуючи викладене вище, встановлено відсутність транспортних засобів, які можуть бути включені в ліквідаційну масу Банкрута та продані для задоволення вимог кредиторів.

Щодо наявності у Банкрута нерухомого майна, зазначено наступне.

На підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.10.2003, серія САА № НОМЕР_51 (додаток 42), Банкрут володіє на праві власності об`єктом нерухомого майна за адресою: Херсонська обл., Бериславський р., м. Берислав, провулок Садовий, будинок 2, який забезпечує грошові вимоги заставних кредиторів: AT Кредобанк на підставі Договору застави нерухомого майна від 01.12.2003 та ПАТ Дельта Банк на підставі Іпотечного договору № 49.8/04/1139/07 від 11.05.2007 року.

Щодо вжиття заходів, спрямованих на продаж майна Банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому КУзПБ

Ухвалою Господарського суду від 23.04.2019 у цій справі (додаток 43) задоволено клопотання ліквідатора Акопяна Г.Г. про визнання організатора аукціону учасником провадження у справі.

Залучено організатора аукціону Українську універсальну біржу до участі у справі № 923/1506/15 про банкрутство у якості учасника у справі про банкрутство, з правами наданими третім особам, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні боржника.

Ухвалою Господарського суду від 27.09.2019 у цій справі задоволено у повному обсязі клопотання ліквідатора про надання згоди суду на продаж майна Банкрута (додаток 44). Надано згоду на продаж усього заставного майна Банкрута.

В порядку Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в редакції чинній до 21.10.2019, за якою здійснювалося провадження у справі № 923/1506/15 про банкрутство) (надалі - Закон про банкрутство ) організатор аукціону опублікував оголошення про здійснення продажу цілісного майнового комплексу Банкрута за початковою вартістю, яка складає сукупність визнаних судом грошових вимог кредиторів.

Аукціон від 05.11.2019 з продажу майна Банкрута визнано таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що організатор аукціону опублікував повідомлення від 05.11.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України (додаток 45).

Повторний аукціон від 08.11.2019 з продажу майна Банкрута визнано таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що організатор аукціону опублікував повідомлення від 08.11.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України (додаток 46).

Другий повторний аукціон від 14.11.2019 з продажу майна Банкрута визнано таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників, про що організатор аукціону опублікував повідомлення від 14.11.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України (додаток 47).

З 21.10.2021 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), яким передбачено продаж майна Банкрута в електронній торговій системі - Ргогогго.Продажі.

За погодженням із заставними кредиторами AT Кредобанк та AT Дельта Банк ліквідатор Акопян Г.Г. розпочав продаж єдиного наявного активу в ліквідаційній масі Банкрута, а саме: нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Нерухоме майно продано 26.11.2020 в електронній торговій системі, про що складено протокол № UA-PS-2020-11-16-000048-2 (додаток 48), підписаний 30.11.2020 переможцем аукціону та 01.12.2020 оператором, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію - 150 387,37 грн. (сто п`ятдесят тисяч триста вісімдесят сім гривень 37 копійок).

Покупець сплатив на рахунок Банкрута кошти, які підлягають сплаті за придбаний лот.

Відповідно до Акту про придбання майна на аукціоні від 14.12.2020 (додаток 49) ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. передав покупцеві нерухоме майно.

Щодо ведення реєстру вимог кредиторів Банкрута

Вимоги кредиторів складають:

- Визнано вимоги Господарським судом: 9 176 396.16 грн. (дев`ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч триста дев`яносто шість гривень 16 копійок), з яких - 5 881 638,00 грн. забезпечені вимоги; 66 315,80 вимоги 1 черги; 1299 062,50 грн. вимоги 2 черги; 139 935,71 грн. вимоги 3 черги; 1 106 315,18 грн. вимоги 4 черги; 683 128,97 грн. вимоги 6 черги.

- Задоволено вимоги кредиторів: 120 278,02 грн. (сто двадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень 02 копійки), з яких - 67 742,22 грн. забезпечені вимоги; 52 535,80 грн. вимоги 1 черги щодо виплати заборгованості із заробітної плати звільненим працівникам; 34 680,00 грн. погашено вимог 6 черги за рахунок припинення кредитора як юридичної особи.

- Не задоволені вимоги кредиторів: 9 021 438Л4 грн. (дев`ять мільйонів двадцять одна тисяча чотириста тридцять вісім гривень 14 копійок), з яких - 5 813 895,78 грн. забезпечені вимоги; 13 780,00 грн. вимоги 1 черги; 1 299 062,50 грн. вимоги 2 черги; 139 935,71 грн. вимоги 3 черги; 1 106 315,18 грн. вимоги 4 черги; 648 448,97 грн. вимоги 6 черги.

Відомості за результатами інвентаризації боржника та перелік ліквідаційної

маси.

За результатами інвентаризації, проведеної 14.12.2018 (додаток 2) та затвердженої наказом № 6 від 14.12.2018 (додаток 3), ліквідатор Акопян Г.Г. затвердив перелік майнових активів (майно та майнові права) Банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання та включені до складу ліквідаційної маси, а саме: об`єкт нерухомого майна за адресою: Херсонська обл., Бериславський р., м. Берислав, провулок Садовий, будинок 2.

Ринкова вартість нерухомого майна станом на 14.12.2018 склала: 491 462,00 грн. (чотириста дев`яносто одна тисяча чотириста шістдесят дві гривні 00 копійок), що підтверджується висновком суб`єкта оціночної діяльності ІШ ПКФ Експерт від 17.12.2018 (додаток 51), складений на замовлення ліквідатора Акопяна Г.Г.

У зв`язку з наданням актуальної інформації Сервісним центром МВС в Херсонській області листами від 22.01.2021 № 31/21/45-16 (додаток 16) та від 18.02.2021 № 31/21/7-437 (додаток 19), ліквідатор Акопян Г.Г. вніс зміни та затвердив перелік ліквідаційної маси, про що видано накази № 9 від 22.01.2021 (додаток 52) та№ 10 від 18.02.2021 (додаток 53).

Таким чином до ліквідаційної маси Банкрута внесено транспортні засоби в кількості чотирнадцять штук, які зареєстровані в Державному реєстрі транспортних засобів, проте фактично відсутні та не були виявлені жодним з ліквідаторів Банкрута (Запорожець Д.Ю., Дудкін Р.А, Акопян Г.Г.).

В засіданні комітету кредиторів, яке відбулося 24.05.2021 та оформлено протоколом № 8 (додаток 54), комітет кредиторів обговорив наступне.

Відсутні транспортні засоби Банкрута не забезпечують грошові вимоги заставних кредиторів, а є конкурсною масою. Кредитори вважають, що недоцільно продовжувати пошук відсутніх транспортних засобів.

Відомості про фактичне існування транспортних засобів відсутні, що свідчить про їх розкрадення або знищення до порушення справи про банкрутство в 2015 році.

Комітет кредиторів зазначає, що ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. вжив всю повноту дій, спрямовану на виявлення та повернення активів Банкрута.

Розшук транспортних засобів, який в ліквідаційній процедурі тримає більше чотирьох років, в тому числі з використанням автоматизованої інформаційно-пошукової системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж та інформаційної підсистеми Гарпун , не дає результати та лише затягує строк ліквідаційної процедури.

Комітет кредиторів Банкрута в засіданні 24.05.2021 за участю ініціюючого кредитора справи про банкрутство, голови комітету кредиторів і найбільшого конкурсного кредитора - Головне управління ДПС в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, а також члена комітету кредиторів - AT Кредобанк , вирішили наступне:

Списати з ліквідаційної маси Банкрута відсутні транспортні засоби в кількості чотирнадцять штук, а саме:

1. ЛИАЗ 677М, (1988), Зелений, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_8 , ДНЗ: НОМЕР_9 ;

2. ПАЗ 672 4250, (1988), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_37 , ДНЗ: НОМЕР_10 ;

3. ЛАЗ 695 6000, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_44 , ДНЗ: НОМЕР_12 ;

4. ПАЗ 672 4250, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_13 , ДНЗ: НОМЕР_14 ;

5. ПАЗ 3205 4750, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_15 , ДНЗ: НОМЕР_16 ;

6. ЛАЗ 695 6000, (1990), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_17 , ДНЗ: НОМЕР_18 ;

7. ЛАЗ 695 6000, (1992), Сірий, № двиг. 0, № шас. 0, М куз. НОМЕР_19 , ДНЗ: НОМЕР_20 ;

8. ЛАЗ 699Р 11150, (1990), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_21 , ДНЗ: НОМЕР_22 ;

9. ЛАЗ 695 6000, (1990), Білий, № двиг. 0, М шас. 0, М куз. НОМЕР_23 , ДНЗ: НОМЕР_24 ;

10. ПАЗ 672 4750, (1987), Білий, № двиг. 0, № шас. 0, М куз. НОМЕР_25 , ДНЗ: НОМЕР_26 ;

11. ЛАЗ 695 6000, (1990), Бежевий, № двиг. 0, № шас. 0, № куз. НОМЕР_27 , ДНЗ: НОМЕР_28 ;

12. ЛАЗ 699Р 11150, (1993), Білий, № двиг. НОМЕР_48, НОМЕР_47, М шас. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_29 , ДНЗ: НОМЕР_30;

13. ЛАЗ 695, (1986), Білий, № двиг. НОМЕР_49, № шас. 0, № куз. НОМЕР_31 , ДНЗ: НОМЕР_32;

14. ЛАЗ 695, (1989), Синій, № двиг. НОМЕР_52, Мшас. 0, №куз. НОМЕР_33, ДНЗ: НОМЕР_38.

Ліквідатор Акопян Г.Г. видав наказ № 11 від 24.05.2021 (додаток 55), яким створено комісію зі списання з ліквідаційної маси Банкрута відсутні транспортні засоби в кількості чотирнадцять штук, у складі: голова комісії - арбітражний керуючий (ліквідатор Банкрута) Акопян Г.Г., члени комісії: представник ліквідатора Банкрута за довіреністю Мітяєв С.В., представник комітету кредиторів Банкрута - Головне управління ДПС в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі. Комісії за наслідками роботи скласти акт.

Актом від 24.05.2021 комісія зі списання відсутніх транспортних засобів Банкрута шляхом виключення з ліквідаційної маси засвідчила списання відсутніх транспортних засобів в кількості чотирнадцять штук.

Відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу (протокол про результати електронного аукціону та акт про придбання майна на аукціоні)

Попередні ліквідатори Банкрута: арбітражний керуючий Запорожець Д.Ю. та Дудкін Р.А. не реалізовували об`єкти ліквідаційної маси.

Ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. 26.11.2020 реалізував в електронній торговій системі нерухоме майно Банкрута за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2020-11-16-000048-2 (додаток 48), підписаний 30.11.2020 переможцем аукціону та 01.12.2020 оператором, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію - 150 387,37 грн. (сто п`ятдесят тисяч триста вісімдесят сім гривень 37 копійок).

Відповідно до Акту про придбання майна на аукціоні від 14.12.2020 ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. передав покупцеві нерухоме майно.

Відчуження активів Банкрута, а саме: нерухоме майно Банкрута за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується наступними документами:

- Протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2020-11-16-000048-2, підписаний 30.11.2020 переможцем аукціону та 01.12.2020 оператором, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію;

- Акт про придбання майна на аукціоні від 14.12.2020;

- Меморіальний ордер від 09.12.2020 про сплату покупцем 126 915,14 грн. за придбання майна на аукціоні та платіжне доручення від 15.12.2020 № 2337 про перерахування оператором електронного майданчика 23 472,23 грн. гарантійного внеску покупця за участь в аукціоні, що складає разом ціну продажу (найвищу цінову пропозицію покупця) в сумі 150 387,37 грн. (сто п`ятдесят тисяч триста вісімдесят сім гривень 37 копійок).

Документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів

До реєстру вимог кредиторів включено вимоги кредиторів, які визнано Господарським судом в загальній сумі: 9 176 396,16 грн. (дев`ять мільйонів сто сімдесят шість тисяч триста дев`яносто шість гривень 16 копійок).

З вказаних вимог задоволено 154 958.02 грн. (сто п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень 02 копійки), з яких - 67 742,22 грн. забезпечені вимоги; 52 535,80 грн. вимоги 1 черги щодо виплати заборгованості із заробітної плати звільненим працівникам; 34 680,00 грн. погашено вимог 6 черги за рахунок припинення кредитора як юридичної особи.

Арбітражний керуючий Акопян Г.Г. у ліквідаційній процедурі Банкрута в провадженні у справі № 923/1506/15 про банкрутство задовольнив наступні кредиторські вимоги: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати звільненим працівникам Банкрута в сумі 52 535,80 грн. (громадянину ОСОБА_6 в сумі 39 075,00 грн. та ОСОБА_1 в сумі 13 460,80 грн.) - 1 черга, за рахунок наявних у Банкрута коштів на розрахунковому рахунку.

Задоволення вимог із заробітної плати здійснено шляхом безготівкового грошового переказу через оператора поштового зв`язку Акціонерне товариство Укрпошта , який здійснив виплату переліченим громадянам за зверненням ліквідатора Акопяна Г.Г. листом № 02-01/(923/1506/15)/3-74 від 14.01.2021 (додаток 60).

Список згрупованих грошових переказів від 14.01.2021 № 1 складено ліквідатором Акопяном Г.Г. з призначенням грошового переказу: Перша черга задоволення вимог кредиторів у справі № 923/1506/15 про банкрутство ПАТ Бериславське АТП 163537 , вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати .

Платіжним дорученням № 1 від 14.01.2021 здійснено грошовий переказ для ОСОБА_1 в сумі 13 586,48 грн. (в тому числі комісія 125,68 грн.) та платіжним дорученням № 2 від 14.01.2021 для ОСОБА_6 в сумі 39405,60 грн. (в тому числі комісія 350,60 грн.).

Фіскальним чеком від 15.01.2021 № 215600426655 підтверджено отримання коштів AT Укрпошта в сумі 52 999,29 грн. (з яких 52 535,80 грн. на виплату, 420,29 грн. за переказ, 43,20 грн. за повідомлення про вручення), та складено відповідний список № 789 від 15.01.2021 згрупованих поштових переказів для ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на загальну суму 52 535,80 грн.

Повідомленням AT Укрпошта від 15.01.2021 по переказу проінформовано ліквідатора Акопяна Г.Г. про виплату коштів ОСОБА_1 , а повідомленням від 16.01.2021 по переказу про виплату коштів ОСОБА_6 .

Додатково ліквідатор Акопян Г.Г. склав акти про задоволення вимог кредитора, яким звільнені працівники Банкрута з вимогами щодо виплати заборгованості із заробітної плати підтверджують отримання заборгованості заробітної плати, а саме: Акт від 15.01.2021, складений з ОСОБА_1 , та Акт від 16.01.2021, складений з ОСОБА_6

- вимоги забезпеченого кредитора AT Кредобанк задоволено в сумі 67 742,22 грн. за рахунок коштів, отриманих від продажу заставного майна: нерухоме майно в АДРЕСА_1, який продано в електронній торговій системі за ціною: 150 387,37 грн.

На вимогу припису частини третьої статті 75 КУзПБ заставний кредитор AT Кредобанк відшкодував ліквідатору Акопяну Г.Г. витрати в сумі 82 645,15 грн. (вісімдесят дві тисячі шістсот сорок п`ять гривень 15 копійок), понесені на утримання, збереження та продаж заставного нерухомого майна в електронній торговій системі, що погоджено листом кредитора № 756/1/2012 від 11.08.2020.

Ліквідатор Акопян Г.Г. листом № 02-01/(923/1506/15)/2-20 від 21.05.2021 відзвітував перед заставним кредитором AT Кредобанк про витрати, понесені на збереження заставного майна.

- вимоги конкурсного кредитора Управління Укртрансінспекції у Херсонській області в сумі 34 680,00 грн. - 6 черга погашено у зв`язку з припиненням діяльності кредитора як юридичної особи 23.11.2016, що підтверджується записом про припинення: № 141991110004014725 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстр вимог кредиторів Банкрута станом на 26.05.2021 надано ліквідатором до матеріалів справи.

Щодо аналізування фінансового становища Банкрута

На поточну дату Банкрут перебуває у стані неплатоспроможності. Усі показники фінансово-господарської діяльності є гіршими від нормативних (рекомендованих).

Для відновлення платоспроможності Банкруту необхідно залучити суму у розмірі близько десяти мільйонів гривень. Майна чи майнових активів у Банкрута не має. Внутрішніх ресурсів для відновлення платоспроможності Банкрут не має.

За результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Банкрута встановлено наступне: ознак фіктивного банкрутства немає, ознак доведення до банкрутства немає, ознак приховування банкрутства немає.

Ліквідатором надано довідку (акт) архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Основний (ліквідаційний) рахунок Банкрута № НОМЕР_53 закрито, що підтверджується довідкою AT Приватбанк № 210522SU17590200 від 22.05.2021.

Печатка Банкрута, яка використовувалася під час проведення ліквідаційної процедури, знищена шляхом розрізання перехресними лініями на малі нез`єднувані невідновлювані частини, про що складено акт від 26.05.2020.

Комітет кредиторів Банкрута в засіданні, яке відбулося 24.05.2021 та оформлено протоколом № 8, зробив висновок, що ліквідатор Банкрута арбітражний керуючий Акопян Г.Г. вжив всю повноту дій, спрямовану на виявлення та повернення активів Банкрута.

Вказаний висновок відображено у вказаному протоколі засідання комітету кредиторів при обговоренні питання Звіт ліквідатора Банкрута про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури та Інших питань, передбачених КУзПБ .

За таких обставин комітет кредиторів Банкрута на даній стадії ліквідаційної процедури в провадженні у справі № 923/1506/15 про банкрутство, вирішив: Звернутися до Господарського суду з клопотанням про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, ліквідацію юридичної особи - Банкрута, закриття провадження у справі про банкрутство. , що оформлено протоколом № 8 від 24.05.2021.

Згідно ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Дослідивши та оцінивши матеріали звіту, суд вважає, що ліквідатором у повній мірі проведено ліквідаційні заходи, передбачені ст.ст. 61-65 Кодексу України з процедур банкрутства, що відображено у звіті ліквідатора та ліквідаційному балансі банкрута.

Відповідно до ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, до повноважень ліквідатора відноситься формування ліквідаційної маси, пред`явлення до третіх осіб вимог щодо повернення дебіторської заборгованості банкрута, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Письмовий звіт ліквідатора та поданий ним ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вжиття ним заходів по виявленню кредиторів та активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або його ліквідацію та закриття провадження у справі.

Відповідно до ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Господарський суд може постановити ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів є меншим, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.

У відповідності з ч.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

У частині 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства зазначено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

За таких обставин, враховуючи повноту вжитих ліквідатором заходів в ліквідаційній процедурі, позиції представників кредиторів щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі, господарський суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора по справі №923/1506/15 і ліквідаційний баланс банкрута, та закрити провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 58 - 65, п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

у х в а л и в:

1. Замінити кредитора у справі - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (код 43143201) на його правонаступника - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (код 43995495).

2. Звіт ліквідатора у справі №923/1506/15 про визнання Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537"( ідентифікаційний код 03119121, м. Берислав Херсонської області, пров. Садовий 2) банкрутом затвердити.

3. Ліквідаційний баланс банкрута Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537" (ідентифікаційний код 03119121, м.Берислав Херсонської області, пров. Садовий 2) затвердити.

4. Юридичну особу банкрута - Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537" (ідентифікаційний код 03119121, м. Берислав Херсонської області, пров. Садовий 2) ліквідувати та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Вимоги кредиторів, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважати погашеними.

6. Відповідно до ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

7. Припинити ліквідаційну процедуру Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537" (ідентифікаційний код 03119121, м. Берислав Херсонської області, пров. Садовий 2).

8. Ліквідатору повідомити Державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури.

9. Провадження у справі №923/1506/15 закрити.

10. Ліквідатору арбітражному керуючому Акопяну Г.Г., відповідно до ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, виконувати свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Публічного акціонерного товариства "Бериславське автотранспортне підприємство 16537" (ідентифікаційний код 03119121, м. Берислав Херсонської області, пров. Садовий 2).

11. Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Державному реєстратору, Державному органу з питань банкрутства, Головному управлінню статистики в Херсонській області.

Ухвалу підписано 18.08.2021.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту її прийняття (ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства) та може бути оскаржена протягом 10 днів з дня складення її повного тексту. До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя В.В.Литвинова

Дата ухвалення рішення 17.08.2021
Зареєстровано 18.08.2021
Оприлюднено 18.08.2021

Судовий реєстр по справі 923/1506/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.11.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.10.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.08.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 17.08.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 28.05.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 26.11.2020 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 23.04.2020 Господарський суд Херсонської області Господарське
Постанова від 03.03.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 14.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 05.12.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону