ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.08.2021 Справа № 914/1154/21

Суддя Господарського суду Львівської області Король М.Р., за участі секретаря судового засідання Чорної І.Б ., провівши підготовче засідання у справі

за позовом: приватного підприємства МИК-БУД

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю МК ГАРАНТ

про: стягнення 429 907,52 грн.,

Представники сторін: не з`явились,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2021р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява приватного підприємства МИК-БУД до товариства з обмеженою відповідальністю МК ГАРАНТ про стягнення 429 907,52 грн.

05.05.2021р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою, ухвалив: вищевказану позовну заяву залишити без руху; надати позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви, зазначених у мотивувальній частині цієї ухвали, а саме: 10 днів з дня вручення цієї ухвали про залишення позовної заяви без руху.

12.05.2021р. на адресу суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, яку зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№10926/21.

12.05.2021р. Господарський суд Львівської області постановив ухвалу, якою, зокрема, ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 16.06.2021р.; явку представників сторін у судове засідання визнано обов`язковою.

16.06.2021р. відповідачем подано клопотання про відкладення розгляду справи, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№14083/21.

У судове засідання 16.06.2021р. представник позивача з`явився.

Протокольною ухвалою суду від 16.06.2021 року судове засідання відкладено на 30.06.2021 р. о 11:45 год.

Крім того, ухвалою від 16.06.2021р., в порядку ст.ст. 120-121 ГПК України, Господарський суд Львівської області викликав відповідача у цій справі та повідомляв про дату, час та місце проведення судового засідання.

23.06.2021р. позивачем подано заяву про збільшення позовних вимог, яку зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№2738/21.

30.06.2021р. відповідачем подано відзив на позовну заяву, який зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№14952/21.

У судове засідання 30.06.2021р. позивач забезпечив участь повноважного представника.

Протокольною ухвалою суду від 30.06.2021 року суд постановив прийняти заяву про збільшення позовних вимог, продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів та судове засідання відкласти на 04.08.2021 р. о 11:30 год.

Крім того, ухвалою від 30.06.2021р., в порядку ст.ст. 120-121 ГПК України, Господарський суд Львівської області викликав відповідача у цій справі та повідомляв про дату, час та місце проведення судового засідання.

15.07.2021р. відповідачем подано заперечення на заяву про збільшення позовних вимог, яке зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№16517/21.

У судове засідання 04.08.2021 р. учасники справи участь повноважних представників забезпечили.

Протокольною ухвалою суду від 04.08.2021 року суд постановив оголосити перерву в судовому засіданні до 10.08.2021 р. о 12:00 год.

У судове засідання 10.08.2021р. відповідач забезпечив участь повноважного представника.

Протокольною ухвалою суду від 10.08.2021року суд поновив строк на подачу відзиву та долучив відзив до матеріалів справи, в судовому засіданні оголошено перерву до 18.08.2021 р. о 12:15 год.

Крім того, ухвалою від 10.08.2021р., в порядку ст.ст. 120-121 ГПК України, Господарський суд Львівської області викликав позивача у цій справі та повідомляв про дату, час та місце проведення судового засідання.

Водночас, 16.08.2021р. суду подано спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди разом з текстом мирової угоди, яку зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№3320/21. Документ скріплений підписами керівників та печатками кожної із сторін.

Крім того, 16.08.2021р. позивачем суду подано заяву про розгляд справи без участі представника позивача, яку зареєстровано відділом автоматизованого документообігу та обробки інформації за вх.№19038/21.

18.08.2021р. сторони участь повноважних представників у судовому засіданні не забезпечили.

Відповідно до ч.3 ст.222 ГПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Враховуючи наведене, у судовому засіданні 18.08.2021р. фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Розглянувши подану сторонами заяву про затвердження мирової угоди (вх.№3320/21 від 16.08.2021р.), суд зазначає про наявність підстав для її затвердження та закриття провадження у справі у зв`язку з наступним:

Відповідно до приписів ч.7 ст.46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно вищевказаної заяви про затвердження мирової угоди, сторонами погоджено текст мирової угоди (надалі по тексту - Мирова угода ) наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 914/1154/21 за позовом приватного підприємства МИК-БУД (ідентифікаційний номер:36784800) до товариства з обмеженою відповідальністю МК ГАРАНТ (ідентифікаційний номер: 41732272) про стягнення заборгованості.

м. Львів 10 серпня 2021 року

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК ГАРАНТ" (ідентифікаційний номер: 41732272), в особі директора Мазур Андрія Романовича , який діє на підставі Статуту, надалі іменується Відповідач, та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИК-БУД" (ідентифікаційний номер:36784800), в особі директора Оприск Миколи Володимировича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Позивач,

які є сторонами у справі № 914/1154/21, яка розглядається Господарським судом Львівської області, керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення мирової угоди на зазначених нижче умовах:

1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору, що розглядається Господарським судом Львівської області в межах справи № 914/1154/21

2. На основі взаємних поступок Сторони погодили, що Відповідач зобов`язується здійснити оплату коштів у розмір 429 907 грн. 52 коп., з яких 389 784 грн. 20 коп. заборгованості за поставлений товар, 16 637 грн. 91 коп. пені, 19 450 грн. 23 коп. інфляційних втрат, 4 035,18 грн. 3% річних за користування грошовими коштами.

3. Відповідач зобов`язується сплатити повну суму заборгованості у розмір 429 907 грн. 52 коп., рівними частинами впродовж 6 (шести) місяців на умовах розстрочення виконання зобов`язання, а саме:

Сума заборгованості, яка сплачується Період в якому сплачується сума заборгованості

1 71 651,30 до 20.09.2021

2 71 651,30 до 20.10.2021

3 71 651,30 до 20.11.2021

4 71 651,30 до 20.12.2021

5 71 651,30 до 20.01.2022

6 71 651,30 до 20.02.2022

4. Позивач відмовляється від стягнення:

- пені у розмірі 10 491,52 гривень за період від 15.12.2020 -23.06.2021;

- інфляційних витрат у розмірі 8 217,13 гривень за період 15.12.2020 -23.06.2021.

- три відсотки річних у розмірі 2 082,41 гривень за період 15.12.2020 -23.06.2021.

Сторони погодили, що судовий збір, покладається на Позивача та Відповідача порівно

5. Наслідки укладення цієї мирової угоди Сторонам роз`яснені та зрозумілі.

6. Позивач та Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконанні її умов не були, не є, не будуть та не можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси третіх осіб.

7. Сторони підтверджують, що викладені у цій мировій угоді умови примирення відповідають їх волевиявленню і породжують правові наслідки, котрі відповідають їх дійсним інтересам.

8. Дана мирова угода укладена у трьох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із сторін та один для Господарського суду Львівської області.

9. Дана мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом Львівської області.

10. Сторони цієї мирової угоди не мають права передавати свої зобов`язання по даній мировій угоді третім особам.

11. Ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження цієї мирової угоди набуває статусу виконавчого документа у розумінні Закону України "Про виконавче провадження" та може бути пред`явлена до виконання в строк, визначений згідно з Законом України "Про виконавче провадження".

Реквізити та підписи сторін:

Позивач

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИК-БУД"

81632, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Дроговиж, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 52

Ідентифікаційний номер: 36784800

Директор Оприск М.В.

Відповідач

Товариство з обмеженою відповідальністю

МК ГАРАНТ

79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2А

Ідентифікаційний номер: 41732272

Директор Мазур А.Р. .

Вказану Мирову угоду скріплено підписами кожної із сторін.

Згідно з ч.ч.1-2 ст.192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою -врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

З огляду на те, що позивач та відповідач досягли примирення, яке викладене у мировій угоді, скріпленій підписами кожної із сторін, сторонам відомі наслідки примирення, за висновком суду, умови примирення не суперечать чинному законодавству і не порушують права і охоронювані законом інтереси третіх осіб, подана сторонами мирова угода підлягає затвердженню господарським судом.

Згідно з п.7 ч.1 ст.231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ч.3 ст.231 ГПК України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Так, у п.5 Мирової угоди сторонами зазначено, що сторони усвідомлюють наслідки укладення Мирової угоди, зокрема, передбачені ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, відповідно бажають їх настання.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 193 ГПК України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Враховуючи вищенаведене, в тому числі, що сторонами досягнуто домовленості щодо врегулювання спору про стягнення заборгованості (з врахуванням заяви про збільшення позовних вимог), що є предметом спору у цій справі, оглянувши і дослідивши матеріли справи та подані докази, спільну заяву про затвердження мирової угоди (вх.№3320/21 від 16.08.2021р.), слід задоволити, затвердити укладену мирову угоду та закрити провадження у справі на підставі п.7 ч.1 ст.231 ГПК України у зв`язку із укладенням між сторонами мирової угоди та її затвердженням судом.

Щодо здійснення розподілу судових витрат, суд зазначає, що ч.4 ст.130 ГПК України передбачено, якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

Як встановлено судом, у мировій угоді сторони погодили, що судовий збір у справі покладається на позивача та відповідача порівно.

Керуючись ст.ст. 46, 130, 192, 193, 231, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду такого змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі № 914/1154/21 за позовом приватного підприємства МИК-БУД (ідентифікаційний номер:36784800) до товариства з обмеженою відповідальністю МК ГАРАНТ (ідентифікаційний номер: 41732272) про стягнення заборгованості.

м. Львів 10 серпня 2021 року

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК ГАРАНТ" (ідентифікаційний номер: 41732272), в особі директора Мазур Андрія Романовича , який діє на підставі Статуту, надалі іменується Відповідач, та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИК-БУД" (ідентифікаційний номер:36784800), в особі директора Оприск Миколи Володимировича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується Позивач,

які є сторонами у справі № 914/1154/21, яка розглядається Господарським судом Львівської області, керуючись ст. ст. 46, 192, 193 ГПК України, домовились про укладення мирової угоди на зазначених нижче умовах:

1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору, що розглядається Господарським судом Львівської області в межах справи № 914/1154/21

2. На основі взаємних поступок Сторони погодили, що Відповідач зобов`язується здійснити оплату коштів у розмір 429 907 грн. 52 коп., з яких 389 784 грн. 20 коп. заборгованості за поставлений товар, 16 637 грн. 91 коп. пені, 19 450 грн. 23 коп. інфляційних втрат, 4 035,18 грн. 3% річних за користування грошовими коштами.

3. Відповідач зобов`язується сплатити повну суму заборгованості у розмір 429 907 грн. 52 коп., рівними частинами впродовж 6 (шести) місяців на умовах розстрочення виконання зобов`язання, а саме:

Сума заборгованості, яка сплачується Період в якому сплачується сума заборгованості

1 71 651,30 до 20.09.2021

2 71 651,30 до 20.10.2021

3 71 651,30 до 20.11.2021

4 71 651,30 до 20.12.2021

5 71 651,30 до 20.01.2022

6 71 651,30 до 20.02.2022

4. Позивач відмовляється від стягнення:

- пені у розмірі 10 491,52 гривень за період від 15.12.2020 -23.06.2021;

- інфляційних витрат у розмірі 8 217,13 гривень за період 15.12.2020 -23.06.2021.

- три відсотки річних у розмірі 2 082,41 гривень за період 15.12.2020 -23.06.2021.

Сторони погодили, що судовий збір, покладається на Позивача та Відповідача порівно

5. Наслідки укладення цієї мирової угоди Сторонам роз`яснені та зрозумілі.

6. Позивач та Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконанні її умов не були, не є, не будуть та не можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси третіх осіб.

7. Сторони підтверджують, що викладені у цій мировій угоді умови примирення відповідають їх волевиявленню і породжують правові наслідки, котрі відповідають їх дійсним інтересам.

8. Дана мирова угода укладена у трьох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із сторін та один для Господарського суду Львівської області.

9. Дана мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом Львівської області.

10. Сторони цієї мирової угоди не мають права передавати свої зобов`язання по даній мировій угоді третім особам.

11. Ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження цієї мирової угоди набуває статусу виконавчого документа у розумінні Закону України "Про виконавче провадження" та може бути пред`явлена до виконання в строк, визначений згідно з Законом України "Про виконавче провадження".

Реквізити та підписи сторін:

Позивач

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИК-БУД"

81632, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Дроговиж, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 52

Ідентифікаційний номер: 36784800

Директор Оприск М.В.

Відповідач

Товариство з обмеженою відповідальністю

МК ГАРАНТ

79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2А

Ідентифікаційний номер: 41732272

Директор Мазур А.Р. .

3.Закрити провадження у справі.

Стягувачем за цією ухвалою є: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИК-БУД" (місцезнаходження: Україна, 81632, Львівська обл., Миколаївський р-н, село Дроговиж, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 52; ідентифікаційний код 36784800);

Боржником за цією ухвалою в частині затвердженої мирової угоди є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК ГАРАНТ" (місцезнаходження: Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 2А; ідентифікаційний код 41732272).

Ця ухвала Господарського суду Львівської області є виконавчим документом в розумінні п.2 ч.1 ст.3 Закону України Про виконавче провадження та дійсна для пред`явлення до виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання нею законної сили, а саме - до 19.08.2024р.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, визначеному розділом ІV Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015 .

Повний текст ухвали складено на підписано 19.08.2021 р.

Суддя М.Р. Король

Дата ухвалення рішення 18.08.2021
Зареєстровано 19.08.2021
Оприлюднено 20.08.2021

Судовий реєстр по справі 914/1154/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 30.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 16.06.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 12.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 05.05.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону