ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа №522/9323/21

Провадження №1-кс/522/8658/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гасанова Р.Н., прокурора Чернецького Ю., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Гордова М.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркана М., погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Чернецьким Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021160000000084 від 24.05.2021 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.185, ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин.

16.06.2017 Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056902, далі за текстом - УКБ ОМР) оголошено про проведення відкритих конкурсних торгів щодо предмета закупівлі Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ - 4 - 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування) , коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі ДК 021:2015:45214200-2 - Будівництво шкіл CPV: 45214200-2, очікуваною вартістю предмета закупівлі 178 239 300,00 грн., джерело фінансування - місцевий бюджет м. Одеси, про що в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано відповідне оголошення № UA-2017-06-16-000933-а.

Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій від 26.07.2017, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ "МАГМА ГРУП КР" (код ЄДРПОУ 38788634) і ТОВ Компанія Екстер`єр-дизайн (код ЄДРПОУ 32894665).

За результатами розгляду тендерних пропозицій і проведення 26.07.2017 електронного аукціону, переможцем відкритих конкурсних торгів визнано ТОВ "МАГМА ГРУП КР" з ціною пропозиції 177 239 373,00 грн., з яким замовником - УКБ ОМР - 31.07.2017 прийнято рішення про намір укласти відповідний договір.

За результатом публічної закупівлі 18.08.2017 між УКБ ОМР в особі начальника управління ОСОБА_2 як Замовника і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" в особі директора ОСОБА_3 як Підрядника укладено договір № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Відповідно до умов зазначеного договору встановлено:

п.1.1. Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник - прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявністю бюджетних коштів на рахунку Замовника .

п.1.2. Найменування робіт: 45214200-2 Будівництво шкіл. Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування).

Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.

п.2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва , державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.

п.2.2. Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій (відповідно до вимог ДСТУ) із сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Результати перевірок і випробувань оформляються актом за підписом сторін. При не прибутті представника Замовника, Підрядник перевіряє їх самостійно .

п.2.3. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи (відповідно до ДСТУ), підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані роботи .

п.3.1. Ціна Договору становить: 177 239,37600 тис. грн. (сто сімдесят сім мільйонів двісті тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят шість гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 29 539,89600 тис. грн. Договірна ціна встановлюється динамічною .

п.4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 .

п.4.2. Фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 План фінансування робіт .

п.4.3. За умови наявності бюджетних коштів на рахунку, Замовник проводить проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі наданих форм зазначених у п.4.1 Договору, протягом 10-ти банківських днів з моменту їх підписання .

п.4.4. Розрахунок вартості виконаних робіт проводиться Підрядником щомісячно, відповідно до Порядку визначення вартості будівництва на території України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва і погодженої договірної ціни .

п.5.1. Термін тривалості виконання робіт на Об`єкті: серпень 2017 року - червень 2019 року. Роботи повинні проводитися згідно з Додатком № 2 Календарний графік виконання робіт . Строк виконання робіт на Об`єкті може бути продовжено, відповідно до частини 4 п. 4 ст. 36 Закону України Про публічні закупівлі (зі змінами) №922-VІІІ від 25.12.2015 .

п.5.2. Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, мікрорайон ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського .

п.6.3. Підрядник зобов`язаний:

п.п.6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації .

п.п.6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором .

п.п.6.3.3. Інші обов`язки:

- координувати діяльність субпідрядників;

- своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини;

- приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником;

- для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію і документи;

- відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника;

- гарантувати якісь завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку: 100 років на несучі і загороджувальні конструкції та 3 роки на інші роботи (за умови належної експлуатації Об`єкта згідно з вимогами діючого законодавства України);

- виконувати належним чином зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами) та іншими актами законодавства .

п.11.2.2. Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією .

п.11.4.3. Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм, правил і графіка виконання підрядних робіт .

п.11.4.4. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості об`ємів виконаних робіт проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій, державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про припинення робіт .

п.11.4.5. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством і порядком в Україні, визначає особу, відповідальну за її ведення, забезпечує вільний доступ Замовника на об`єкт і можливість контролю за ходом здійснення робіт і ведення документації .

п.11.5.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництвом Об`єкта недоліків, допущених з вини Підрядника, він в 20-денний строк зобов`язаний їх усунути. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усунен¬ням недоліків третіми особами, компенсується Підрядником .

п.11.5.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття такого Об`єкта або вимагати відповідного зниження договірної ціни або компенсації збитків .

Крім того, 15.02.2019 УКБ ОМР в особі начальника управління ОСОБА_2 як Замовника і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" в особі директора ОСОБА_3 як Підрядника укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, згідно з якою термін тривалості виконання робіт на Об`єкті встановлено у період з серпня 2017 по грудень 2020 року, строк дії договору визначено з моменту його підписання до 31.12.2020 та до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань.

22.06.2018 між УКБ ОМР в особі начальника Управління ОСОБА_2 як Замовника і ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" (код ЄДРПОУ 41097976) в особі директора ОСОБА_4 як Виконавця - укладено договір № 3-19/ТН на здійснення технічного нагляду по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) .

Відповідно до умов зазначеного договору:

п. 1.1. Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт (надалі іменуються Послуги) на об`єкті, які будуть виконуватись у 2019-2020 роках відповідно до договору підряду, укладеного між Замовником і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" від 18.08.2017 № 105-17/П, а саме: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт. Будівництво школи у мікрорайоні III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) (надалі іменується Об`єкт), а Замовник зобов`язується їх прийняти та оплатити .

п. 1.3. Послуги, які зобов`язаний здійснювати Виконавець на підставі цього Договору полягають у здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектно-кошторисної документації, проектних рішень та вимог державних стандартів,будівельних норм і правил, вказівок (вимог) Замовника і державних органів та законодавства України під час будівництва Об`єкту, прийняття окремих робіт та здачі (прийняття) закінченого будівництвом Об`єкту, в т.ч. у здійсненні контролю за відповідністю вказаному вище якості виконаних робіт (матеріалів), своєчасності виконаних робіт, номенклатурі та кількості робіт (матеріалів) та їх вартості, відображених у проектно-кошторисній документації .

п. 1.5. Здійснення Виконавцем Послуг виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 .

п. 3.1. Виконавець, здійснюючи технічний нагляд, вчиняє наступні дії:

п. 3.1.1. Проводить перевірку:

а) наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об`єкту, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо;

б) відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів проектно-кошторисній документації, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам, вказівкам (вимогам) Замовника і державних органів та законодавству України, технічним умовам та іншим нормативним документам, договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкту;

в) виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду.

п. 3.1.2. Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

п. 3.1.3. Проводить разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт.

п. 3.1.4. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва Об`єкта та відмови Підрядника щодо їх усунення Виконавець повідомляє про це Замовника і відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

п. 3.1.5. Оформляє акти робіт, виконаних з недоліками. У випадку відмови Підрядника усунути недоліки Виконавець зобов`язаний негайно повідомляти про це Замовника та інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю.

п. 3.3. Виконавець, здійснюючи технічний нагляд, має право вимагати від Підрядника будівництва Об`єкта вчинення наступних дій:

- виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

- зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

- усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт по будівництву Об`єкта чи невідповідності матеріалів установленим вимогам, Виконавець зобов`язаний скласти відповідний акт, прийняти рішення і видати Підряднику вимогу про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, чи неякісно виконані роботи не приймаються Виконавцем та не оплачуються Замовником;

- надання для перевірки загального журналу ведення робіт;

- вчинення інших дій, які передбачені цим Договором, договором № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкту.

п.4.1. Виконавець зобов`язується:

п.п.4.1.1. Здійснювати постійний якісний та в повному обсязі технічний нагляд за дотриманням у процесі здійснення будівництва Об`єкту, прийняття окремих робіт та у процесі здачі завершених робіт умов проектно-кошторисної документації, проектних рішень, вимог державних стандартів, технічних регламентів та умов, будівельних норм i правил, вказівок Замовника та державних органів, законодавства України, в т.ч. нагляд i контроль за відповідністю номенклатури, якості, обсягів, своєчасності, ціни та інших характеристик виконуваних робіт та використовуваних матеріалів проектно-кошторисній документації, вимогам законодавства, нормативним та правовим актам тощо.

Виконавець зобов`язаний здійснювати контроль i технічний нагляд всіма незабороненими законодавством способами, в т.ч. шляхом присутності на будівельному майданчику, використовуючи всі передбачені цим Договором та законодавством України засоби, а у разі їх недостатності негайно інформувати про це замовника у письмовій формі з наданням своїх пропозицій.

п.п. 4.1.2. Виконавець несе відповідальність за дії (бездіяльність) працівників, які здійснюють технічний нагляд, в т.ч. під час їх перебування на будівельному майданчику де виконуються роботи по будівництву Об`єкту. Передання робіт, які виконуються підрядником і їх прийняття оформлюється актом, підписаним Підрядником будівництва об`єкту та Виконавцем. Документ про виконанні роботи та їх вартість складаються і підписуються (зокрема акти за формою КБ-2в, довідка за формою КБ-3, тощо) Підрядником будівництва об`єкта та передаються Виконавцеві. Виконавець перевіряє ці документи на предмет їх відповідності умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам держаних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державним органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам та в разі відсутності зауважень підписує їх. Підрядник будівництва Об`єкта надає виконавцю акти виконаних робіт за формою КБ-2в, а останній перевіряє і підписує надані акти протягом трьох робочих днів з дня надходження та передає їх Замовнику. Відповідальність за відповідність вказаних актів умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам несуть Підрядник будівництва і Об`єкта та Виконавець. Форма КБ-2в візується відповідальними працівниками виконавця, підписується керівником та завіряється печаткою Виконавця. У разі виявлення невідповідності робіт, наданих до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, які вплинули на ціну виконаних робіт і суперечать умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам Замовника та державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта, Виконавець зобов`язаний за участю Підрядника будівництва Об`єкта скоригувати суму, яка підлягає сплаті.

п.п. 4.1.3 Контролювати наявність та правильність ведення первинної виконавчої документації.

п.п. 4.1.4 Вести облік обсягів прийнятих i оплачених будівельно-монтажних робіт, постійно перевіряти загальний журнал ведення робіт, реєструвати в ньому всі види робіт.

п.п. 4.1.5. Брати участь в роботі комісії (чи іншого органу визначеного законодавством України) щодо здачі Об`єкту в експлуатацію. У разі виявлення незавершених робіт, складати детальний перелік недоробок та дефектів з встановленням термінів їх усунення та проведенням повторного приймання Об`єкту.

п. 5.3. Виконавець несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за:

- приймання від Підрядника робіт (матеріалів, тощо), що не відповідають умовам проектно-кошторисної документації, проектним рішенням, вимогам державних стандартів, технічним регламентам та умовам, будівельним нормам і правилам, вказівкам державних органів, правовим та нормативним актам, законодавству України, умовам договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, який укладений 18.08.2017 року Замовником та Підрядником будівництва Об`єкта та фактично виконаним роботам і використаним ресурсам, в т.ч. виконаних з порушенням затвердженого проекту, технічних умов виконання та приймання будівельно-монтажних робіт і правил провадження їх у зимовий період;

- складання актів огляду прихованих робіт, які не відповідають дійсності, здійснення поверхового приймання відповідальних конструктивних елементів;

- оформлення до оплати виконаних робіт, де вказані непідтверджені обсяги і вартість виконаних робіт, а також робіт виконаних з відхиленням від проекту, технічних умов та Державних будівельних норм;

- несумлінне ставлення до своїх обов`язків та приймання до оплати неякісно виконаних робіт (матеріалів тощо);

- в інших випадках відповідно до законодавства.

11.06.2019 між ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" (код ЄДРПОУ 41097976) в особі директора ОСОБА_4 як Замовника і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 як Виконавцем - укладено договір

№ 3-Б про надання послуг зі здійснення технічного нагляду по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) .

Відповідно до умов зазначеного договору:

п. 1.1. Предметом цього договору є виконання Виконавцем за дорученням Замовника здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури, а саме: Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) .

Виконавець має право:

п.п. 2.1.1. Користуватися всіма правами, визначеними чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, що стосуються проведення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури .

п.п. 2.1.2. На винагороду та на забезпечення належних умов праці на робочому місці .

п.п. 2.1.3. На використання при виконанні завдань Замовника матеріально-технічних, інформаційних та інших ресурсів Замовника у межах, обумовлених необхідністю виконання цих завдань .

п.п. 2.1.3. Приступати до виконання проведення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури, після того як Договір набирає чинності - з моменту початку будівництва об`єкта, про що Замовник інформує Виконавця .

Виконавець зобов`язаний:

п.п. 2.2.1. Знати та неухильно дотримуватись вимог діючого законодавства України та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, що стосуються проведення технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури .

п.п. 2.2.2. Дбайливо ставитись до об`єктів проведення технічного нагляду за будівництвом .

п.п. 2.2.3. Своєчасно повідомляти Замовника про обставини, що повністю або частково перешкоджають виконанню завдань Замовника .

п.п. 2.2.4. Дбайливо ставитись до майна, інформаційних та інших ресурсів Замовника .

п.п. 2.2.5. Зберігати конфіденційність інформації щодо Замовника та його діяльності, а також щодо інформації, яка стала відома Виконавцю у зв`язку з виконанням ним своїх зобов`язань за цим договором .

п.п. 2.2.6. Своєчасно надавати Замовнику повністю оформлені відповідно до діючих вимог акти виконаних робіт .

п.п. 2.2.7. Відшкодувати замовнику шкоду, спричинену неналежним виконанням своїх обов`язків за цим Договором .

п.п. 2.2.8. Інші обов`язки Виконавця визначаються чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України .

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, яким передбачено:

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

2. Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом

знесення) такого об`єкта.

3. Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

4. Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об`єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками, не допускається.

5. Особи, що здійснюють технічний нагляд:

1) проводять перевірку:

наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні перевірки:

робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;

органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

7) виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

6. Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:

1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

5) зупинення виконання:

робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

7. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

У подальшому, згідно з наказом ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" № 20 ТН від 11.06.2019, ОСОБА_1 призначено відповідальним за проведення технічного нагляду на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса за договором № 105-17/П від 18.08.2017, укладеним між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (ЄДРПОУ 04056902) та ТОВ "МАГМА ГРУП КР" (ЄДРПОУ 38788634).

Крім того, 02.03.2018 ОСОБА_1 . Всеукраїнською громадською організацією Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури видано кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 007017 відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, з визначенням категорії - провідний інженер з технічного нагляду (будівництво).

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи з 11.06.2019 особою, відповідальною за здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) , виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Протягом 2019 року (точні дата, час і обставини досудовим розслідуванням не встановлені) у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка здійснювала фактичне управління ТОВ "МАГМА ГРУП КР" , виник умисел на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), складених в ході будівництва ТОВ "МАГМА ГРУП КР" школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі на виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017 між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" як Підрядником, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) і подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "МАГМА ГРУП КР" грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси в якості оплати за будівельні роботи, які фактично ТОВ "МАГМА ГРУП КР" не виконувались, тобто заволодіння на користь ТОВ "МАГМА ГРУП КР" грошовими коштами місцевого бюджету м. Одеси, розпорядником яких було УКБ ОМР.

Згідно розробленого невстановленою особою злочинного плану, в ході будівництва ТОВ "МАГМА ГРУП КР" школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі на виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017, укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" як Підрядником, невстановлена особа мала організувати складання завідомо неправдивих первинних облікових документів, а саме - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), в яких обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій були завищені, після чого директор ТОВ "МАГМА ГРУП КР" мав підписати їх від імені Підрядника та проставити на них відбитки печатки ТОВ "МАГМА ГРУП КР" . У подальшому невстановлена особа мала передати вищевказані документи із зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) для їх підписання представникам ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" , яке здійснювало технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) , та УКБ ОМР як Замовнику, для подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ "МАГМА ГРУП КР" грошових коштів місцевого бюджету м. Одеси в якості оплати за будівельні роботи, які фактично ТОВ "МАГМА ГРУП КР" не виконувались.

У період з липня по грудень 2019 року ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, будучи особою, відповідальною за здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади мав і міг їх передбачити, будучи уповноваженим підписувати від імені ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" первинні облікові документи, а саме - акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), всупереч умовам договору № 9-18/ТН на здійснення технічного нагляду за виконанням підрядних робіт по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування) , укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" як Підрядником, а також договору № 3-Б від 11.06.2019 про надання послуг зі здійснення технічного нагляду по об`єкту: Будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі. (Коригування) , укладеного між ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" як Замовником і ОСОБА_1 як Підрядником, підписав від імені ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" як Виконавця технічного нагляду за виконанням будівельних робіт: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року № 5 від 22.07.2019 на суму 2 999 986,81 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 15 від 22.07.2019 року на суму 2 999 986,81 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року № 6 від 22.08.2019 на суму 1 899 990,22 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 22.08.2019 року на суму 1 899 990,22 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року № 7 від 04.09.2019 на суму 2 018 102,24 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 04.09.2019 року на суму 2 018 102,24 грн.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року № 8 від 20.12.2019 на суму 12 448 787,02 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 11 від 20.12.2019 року на суму 12 448 787,02 грн., і проставив на них відбитки печатки ТОВ "ТЕХНАГЛЯДБУД" , тим самим надавши їм властивості офіційних документів, що містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ "МАГМА ГРУП КР" як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій (а саме, до вказаних документів внесені будівельні роботи, які ТОВ "МАГМА ГРУП КР" фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які ТОВ "МАГМА ГРУП КР" фактично не використовувались і не встановлювались), що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.

Так, згідно з висновком експерта Одеського НДЕКЦ № 70БЗ від 29.05.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також згідно з висновком експерта Одеського НДЕКЦ № СЕ-19/116-21/1967-ЕК від 18.03.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи, загальна сума грошових коштів, безпідставно перерахованих УКБ ОМР на розрахункові рахунки ТОВ "МАГМА ГРУП КР" за будівельні роботи, які фактично не виконувались, і будівельні матеріали, вироби і конструкції, які фактично не використовувались і не встановлювались, на підставі підписаних ОСОБА_1 від імені Виконавця технічного нагляду за виконанням будівельних робіт підроблених довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року № 5 від 22.07.2019 на суму 2 999 986,81 грн.; акта приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року № 15 від 22.07.2019 року на суму 2 999 986,81 грн.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року № 6 від 22.08.2019 на суму 1 899 990,22 грн.; акта приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 22.08.2019 року на суму 1 899 990,22 грн.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року № 7 від 04.09.2019 на суму 2 018 102,24 грн.; акта приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року № 10 від 04.09.2019 року на суму 2 018 102,24 грн.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року № 8 від 20.12.2019 на суму 12 448 787,02 грн.; акта приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 11 від 20.12.2019 року на суму 12 448 787,02 грн., в рамках здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ - 4 - 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса (Коригування) , на виконання договору № 105-17/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.08.2017, укладеного між УКБ ОМР як Замовником і ТОВ "МАГМА ГРУП КР" як Підрядником, - становить 14 185 693,4 грн.

Після надходження вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "МАГМА ГРУП КР" невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала фактичне керування фінансово-господарською діяльністю підприємства, отримала можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами на власний розсуд.

16.08.2021, листом № 65/16/3955, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за ознаками неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необгрунтоаним.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства від 30.08.1990, Мюррей проти Об`єднаного Королівства від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: висновком експерта Одеського НДЕКЦ № 70БЗ від 29.05.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; висновком експерта Одеського НДЕКЦ № СЕ-19/116-21/1967-ЕК від 18.03.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи; висновком експерта ОНДІСЕ МЮ України № 20-6509 від 29.01.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 та інших; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

На цей час досудове розслідування триває, виконуються необхідні процесальні і слідчі дії.

Тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, необхідність подальшого збирання доказів та виконання певного обсягу слідчих і процесуальних дій по справі, дані про особу обвинуваченого, який є мешканцем іншого регіону України, свідчать про наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 ставиться запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування і суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, ухиляючись від виконання своїх процесуальних обовязків.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркана М. - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.10.2021 р. обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, у розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залежно від стадії кримінального провадження;

Повідомити підозрюваного письмово під розпис про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

26.08.2021

Дата ухвалення рішення 26.08.2021
Зареєстровано 27.08.2021
Оприлюднено 27.08.2021

Судовий реєстр по справі 522/9323/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.10.2021 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 26.08.2021 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 28.05.2021 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону