АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

УХВАЛА

Слідчий суддя у 1-й інстанції: Михайленко В.В.Справа № 991/5269/21 Доповідач: Глотов М.С.Провадження №11-сс/991/525/21

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

31 серпня 2021 рокумісто Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого судді Глотова М. С.,

суддів: Панкулича В. І., Чорненької Д. С.,

за участю:

секретаря судового засідання Міленко О. В.,

представників третьої особи ОСОБА_1, Золотухіна В. В.,

прокурора Мусіяки В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора щодо повернення апеляційної скарги, поданої ОСОБА_1 від імені Державного підприємства Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України , на ухвалу слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 06 серпня 2021 року про арешт майна у кримінальному провадженні №52021000000000227,

В С Т А Н О В И Л А:

1. 06.08.2021 слідча суддя Вищого антикорупційного суду постановила ухвалу, якою клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора задоволено частково - накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме на: (1) земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий номер 8000000000:90:144:0009, площею 8,1131 га, яка належить державі Україна в особі Київської міської державної адміністрації, код ЄДРПОУ 00022527, та знаходиться на праві постійного користування у Державного підприємства Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі - ДП ДБК Управління справами Апарату ВР), код ЄДРПОУ 21586524; (2) виробничі та адміністративно-побутові будівлі, споруди, приміщення із розміщеним у них обладнанням виробничої бази, та інженерні мережі, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, які належать державі Україна в особі Апарату ВРУ та закріплені на праві господарського відання за ДП ДБК Управління справами Апарату ВРУ , код ЄДРПОУ 21586524 згідно з наведеним їх переліком.

2. Не погодившись із зазначеним рішенням слідчої судді, ДП ДБК Управління справами Апарату ВРУ в особі директора ОСОБА_1 оскаржило його до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (далі - Апеляційна палата).

2.1. В апеляційній скарзі та доповненнях до неї він просив скасувати ухвалу слідчої судді від 06.08.2021 у частині часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання.

2.2. При цьому в апеляційній скарзі зазначив, що оскаржувану ухвалу ДП ДБК Управління справами Апарату ВР отримало 16.08.2021 поштовим зв`язком.

3. До початку апеляційного розгляду у судовому засіданні прокурор заявив клопотання про необхідність повернути апеляційну скаргу особі, яка її подала, оскільки вона була подана з порушенням строку на оскарження судового рішення та відсутнє клопотання про його поновлення. На підтвердження доводів клопотання прокурор надав супровідний лист з відміткою про безпосереднє отримання 06.08.2021 ДП ДБК Управління справами Апарату ВР копії ухвали слідчої судді від 06.08.2021.

4. Присутні в судовому засіданні представники третьої особи заперечували проти задоволення клопотання прокурора. Зокрема, представник ОСОБА_1 повідомив, що дійсно 06.08.2021 ДП ДБК Управління справами Апарату ВР отримало резолютивну частина ухвали, про вручення якої вказав прокурор. Водночас представник Золотухін В. В. зазначив, що повний текст ухвали слідчої судді все ж було отримано підприємством 16.08.2021. Поруч із цим представники ДП ДБК Управління справами Апарату ВР не заявили клопотання про поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження судового рішення.

5. Заслухавши думки прокурора і представників третьої особи, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів встановила наступне.

5.1. 06.08.2021 слідча суддя Вищого антикорупційного суду постановила ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на майно частково задовольнила (т. 1 а. с. 197-198, 201-206).

5.2. 06.08.2021 ДП ДБК Управління справами Апарату ВР отримало копію резолютивної частини вищевказаної ухвали слідчої судді, що підтверджується копією супровідного листа, на якому проставлені штемпель підприємства, вхідний реєстраційний номер, дата отримання (06.08.2021) та підпис відповідального за отримання працівника (т. 7 а. с. 169), а також визнанням у судовому засіданні цієї обставини ОСОБА_1 .

5.3. 12.08.2021 Вищим антикорупційним судом на адресу ДП ДБК Управління справами Апарату ВР було направлено копію повного тексту ухвали слідчої судді від 06.08.2021, яку підприємство отримало 16.08.2021 (т. 1 а. с. 208, 220).

5.4. 20.08.2021 ОСОБА_1 в інтересах ДП ДБК Управління справами Апарату ВР поштою надіслав апеляційну скаргу на ухвалу слідчої судді від 06.08.2021, яку Апеляційною палатою отримано 27.08.2021 (т. 2 а. с. 1-45, 315-316).

6. Надаючи оцінку обставинам, установленим під час розгляду клопотання прокурора, колегія суддів виходить із такого.

7. Вирішуючи питання своєчасності звернення ОСОБА_1 з апеляційною скаргою на ухвалу слідчої судді з пропуском строку на її оскарження, суд враховує, що: (1) апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана на ухвалу слідчого судді - протягом п`яти днів з дня її оголошення (п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК); (2) якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК).

7.1. При вирішенні питання про те, який саме день необхідно вважати днем оголошення ухвали - день оголошення резолютивної частини ухвали чи день оголошення повного її тексту, суд повинен керуватися приписами ст. 376 КПК. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 376 КПК судове рішення проголошується негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. При цьому головуючий у судовому засіданні роз`яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. За змістом ст. 376 КПК дата оголошення судового рішення безпосередньо пов`язується з датою виходу суду з нарадчої кімнати і саме з цієї дати, яка зазначається у вступній частині ухвали, розпочинається перебіг строку на апеляційне оскарження (постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 26.08.2020 у справі №479/933/19, провадження №51-6122км19).

7.2. Отже, ураховуючи вищевказану позицію Верховного Суду, для ДП ДБК Управління справами Апарату ВР перебіг строку на апеляційне оскарження ухвали слідчої судді від 06.08.2021 розпочався після отримання не повного тексту, а лише її резолютивної частини.

7.3. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу (ч. 5 ст. 115 КПК).

7.4. Із огляду на те, що копію резолютивної частини оскаржуваної ухвали слідчої судді від 06.08.2021 ДП ДБК Управління справами Апарату ВР отримало 06.08.2021, згідно з правилами ч. 5 ст. 115 КПК перебіг строку на її апеляційне оскарження розпочався наступного дня (07.08.2021), у зв`язку з чим останнім днем для оскарження було 11.08.2021.

7.5. Зважаючи на те, що до 11.08.2021 включно ОСОБА_1 з апеляційною скаргою на ухвалу слідчої судді від 06.08.2021 не звертався, а скористався відповідним правом лише 20.08.2021, то ним пропущений п`ятиденний строк на апеляційне оскарження.

8. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду (ч. 1 ст. 117 КПК).

8.1. Так, виходячи із усталеної практики Верховного Суду, необізнаність особи з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, коли отримано лише його резолютивну частину, а повний текст вручено після спливу строків на апеляційне оскарження, може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення (постанова Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27.05.2019 у справі №461/1434/18, провадження №51-6470кмо18).

8.2. Однак, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, і суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом (ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК).

8.3. Таким чином, суд може вирішити питання щодо поновлення строку на апеляційне оскарження виключно за ініціативи особи, викладеної у формі клопотання.

8.4. Зважаючи на те, що, як установлено Апеляційною палатою, представники ДП ДБК Управління справами Апарату ВР не заявляли клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження з обґрунтуванням поважності причин його пропуску, у колегії суддів не було підстав вирішувати зазначене питання з власної ініціативи.

9. Апеляційна скарга повертається, якщо апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення (п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК).

9.1. Рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження та про повернення скарги можуть бути ухвалені на стадії вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, а у випадку оскарження ухвали слідчого судді - при вирішенні питання про призначення судового засідання щодо розгляду апеляційної скарги на таке рішення. Якщо після відкриття апеляційного провадження (у випадку оскарження ухвали слідчого судді - після призначення судового засідання) буде встановлено, що апеляційний розгляд здійснюється за апеляційною скаргою на судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню, апеляційний суд має постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження (ухвала Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19.02.2019 у справі №569/17036/18, провадження №51-598кмо19).

9.2. Оскільки представники ДП ДБК Управління справами Апарату ВР не заявляли клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, з обґрунтуванням поважності причин його пропуску, клопотання прокурора необхідно задовольнити, апеляційну скаргу, подану з пропуском строку на апеляційне оскарження, - повернути, а провадження за такою скаргою закрити.

9.3. Прийняття саме такого рішення, яким припинено апеляційне провадження, на думку колегії суддів, відповідатиме ст. ст. 2, 7, 8, 9, ч. ч. 1, 3 ст. 26, п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК і практиці застосування зазначених норм кримінального процесуального закону Верховним Судом (ухвала від 19.02.2019 у справі №569/17036/18, провадження №51-598кмо19).

Керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 9, 110, ч. 5 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 117, ч. 2 ст. 369, ст. 395, п. 4 ч. 3 ст. 399, ст. 423, ч. ч. 2, 4 ст. 424 Кримінального процесуального кодексу України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора задовольнити.

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державного підприємства Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України , поданою на ухвалу слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 06 серпня 2021 року про накладення арешту на майно, закрити.

Апеляційну скаргу разом із доданими до неї матеріалами повернути Державному підприємству Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Головуючий:М.С. Глотов Судді:В. І. Панкулич Д. С. Чорненька

Дата ухвалення рішення 31.08.2021
Зареєстровано 03.09.2021
Оприлюднено 03.09.2021

Судовий реєстр по справі 991/5269/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.08.2021 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 31.08.2021 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону