Ухвала
від 12.08.2021 по справі 160/1284/19
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

12 серпня 2021 року Справа №160/1284/19

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Юхно І.В.

за участю секретаря судового засідання Главчева В.Ф.

представники сторін не з`явились

в судовому засіданні розглянувши заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про заміну відповідача (боржника) у адміністративній справі за позовом Приватного підприємства «Строй - Арсенал» до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 10.04.2019:

- позовну заяву Приватного підприємства «Строй - Арсенал» до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - задоволено повністю;

- визнано протиправними та скасовано податкове повідомлення - рішення Головного управління ДФС у Дніпропетровській області № 0036101420 від 29.12.2018 року, яким ПП «Строй-Арсенал» збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість за податковими зобов`язаннями на 1564982 грн. та за штрафними санкціями в розмірі 782491 грн.;

- визнано протиправними та скасовано податкове повідомлення - рішення Головного управління ДФС у Дніпропетровській області № 0036121420 від 29.12.2018 року, яким ПП «Строй-Арсенал» збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств за податковими зобов`язаннями на 2034321 грн. та за штрафними санкціями в розмірі 508580,25 грн.

04.08.2021 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла заява Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про заміну відповідача на його правонаступника та заміну боржника у виконавчому листі у справі №160/1284/19 за позовом Приватного підприємства «Строй - Арсенал» до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Відповідно до розпорядження Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04.08.2021 №591 д призначено проведення повторного автоматизованого розподілу заяви, у зв`язку із перебуванням судді Прудника С.В. у тривалій відпустці.

Згідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями від 04.08.2021 визначено головуючого суддю Юхно І.В.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.08.2021 заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про заміну відповідача (боржника) у справі №160/1284/19 за позовом Приватного підприємства «Строй - Арсенал» до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень призначено до розгляду у судовому засіданні на 12 серпня 2021 року.

В судове засідання 12.08.2021 сторони не з`явились, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

За положенням статті 52 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 379 Кодексу адміністративного судочинства України вбачається, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Частиною 4 ст. 379 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до вимог частини 4 статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

При вирішенні даної заяви, суд виходить з наступного.

Частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII, який набув чинності з 05.10.2016, передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Вказаній нормі матеріального права відповідають певні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Доказів щодо наявності відкритого виконавчого провадження до суду не надано.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України", утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.

Абзацом 3 підпункту 4 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 №846 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» визначено, що підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов`язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об`єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, тобто виконувати правоохоронну функцію.

Згідно вимог ст.108 Цивільного кодексу України, пунктів 6-8 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 №1074, внаслідок реорганізації шляхом поділу Головного управління ДФС у Дніпропетровській області правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків, всіх фінансових зобов`язань, всіх кредиторів та боржників, у тому числі зобов`язань, які оспорюються сторонами є Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Згідно даних "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Головне управління ДФС у Дніпропетровській області (код в ЄДРПОУ 39394856) з 02.08.2019 року перебуває в стані припинення.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що Головне управління ДПС у Дніпропетровській області є правонаступником Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а отже має певне коло прав та обов`язків останньої.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893 вирішено: ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком, до якого у тому числі, включено Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Абзацом 3 п. 2 постанови кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893 установлено, що територіальні органи ДПС України, що ліквідуються відповідно до п.1 цієї постанови, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення ДПС України територіальних органів згідно з абз. 4 п. 3 цієї постанови та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів що ліквідуються. Таке рішення приймається ДПС України після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи ДПС України, що будуть утворені згідно з абз. 4 п. 3 цієї постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, та заповненням 30 % вакансій.

В абзаці 4 п. 2 постанови кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893 закріплено, що права та обов`язки територіальних органів ДПС України, що ліквідуються відповідно до п. 1 цієї постанови, переходять ДПС України та її територіальним органам.

Наказом ДПС України від 30.09.2020 №529 утворено як відокремлені підрозділи ДПС України територіальні органи за переліком згідно з додатком, до якого, зокрема, включено Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Наказом ДПС України від 24.12.2020 №755 розпочато з 01.01.2021 року здійснення територіальними органами ДПС України, утвореними як її відокремлені підрозділи, повноважень і функцій територіальних органів ДПС України, що ліквідуються відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №893.

Відповідно до п. 6 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011, дія якого поширюється, в тому числі, і на територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, права та обов`язки органів виконавчої влади переходять у разі приєднання одного або кількох органів виконавчої влади до іншого органу виконавчої влади - до органу виконавчої влади, до якого приєднано один або кілька органів виконавчої влади.

Таким чином, на теперішній час всі права та обов`язки Головного управління ДПС у Дніпропетровській області перейшли до його правонаступника - Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, утворене на правах відокремленого територіального підрозділу Державної податкової служби України.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 805/4361/17-а зазначив, що для заміни сторони у виконавчому провадженні факт припинення (ліквідації) юридичної особи не є вирішальним. Спірним у цій справі було питання можливості застосування механізму заміни сторони виконавчого провадження у випадку, якщо станом на час проведення виконавчих дій боржник, який є суб`єктом владних повноважень, перебуває у стані припинення, але ще не припинений як юридична особа публічного права, проте його управлінські функції передані іншій юридичній особі публічного права.

У рішенні від 20.07.2004 у справі "Шматько проти України" Європейський Суд з прав людини, зазначив, що "право на суд" було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін.

З огляду на вищенаведене та з метою виконання судового рішення у справі №160/1284/19, суд дійшов висновку щодо необхідності заміни відповідача у справі та боржника у виконавчому листі, а саме "Головне управління ДФС у Дніпропетровській області" на його правонаступника "Головне управління ДПС у Дніпропетровській області відокремленого підрозділу на правах філії ".

Керуючись статтями 52, 243, 248, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про заміну сторони у справі та заміну сторони у виконавчому листі у справі №160/1284/19 - задовольнити.

Замінити відповідача у справі №160/1284/19 - Головне управління ДФС у Дніпропетровській області на Головне управління ДПС у Дніпропетровській області відокремленого підрозділу на правах філії (49005 м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, код ЄДРПОУ 44118658).

Замінити сторону у виконавчому листі, виданому Дніпропетровським окружним адміністративним судом по справі №160/1284/19 а саме: боржника - Головне управління ДФС у Дніпропетровській області на Головне управління ДПС у Дніпропетровській області відокремленого підрозділу на правах філії (49005 м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, код ЄДРПОУ 44118658).

Копію ухвали суду надіслати (видати) учасникам справи (їх представникам) та заявнику.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог ст.256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтями 295 та 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.В. Юхно

Дата ухвалення рішення12.08.2021
Оприлюднено08.09.2021
Номер документу99403171
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —160/1284/19

Ухвала від 12.08.2021

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Юхно Ірина Валеріївна

Ухвала від 06.08.2021

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Юхно Ірина Валеріївна

Ухвала від 11.06.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Ухвала від 20.05.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Чередниченко В.Є.

Рішення від 10.04.2019

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Прудник Сергій Володимирович

Рішення від 10.04.2019

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Прудник Сергій Володимирович

Ухвала від 12.02.2019

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Прудник Сергій Володимирович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні