СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 191/2677/21

Провадження № 2/191/878/21

У Х В А Л А

іменем України

25 серпня 2021 року м. Синельникове

Суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Прижигалінська Т.В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Саніго про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

В С Т А Н О В И В :

19.08.2021 року позивач звернулася до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Саніго про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, згідно якої просила визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Оленою Василівною 17 травня 2021 року про стягнення з неї на користь ТОВ Саніго заборгованості за період з 24.03.2021 року по 26.03.2021 року у розмірі 18097,50 грн..

Крім того, в матеріалах позовної заяви міститься заява про забезпечення позову, з якої вбачається, підставами для подання позову про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, є незаконність виконавчого напису нотаріуса у зв`язку з тим, що нотаріус не мав права вчиняти виконавчий напис на кредитному договорі, якій не посвідчений нотаріально; заборгованість не є безспірною. Постановою приватного виконавця Сидорук Л.В. від 22.07.2021 року було відкрито виконавче провадження №66173146 про стягнення з неї основної винагороди в сумі 1809,75 грн., про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження у сумі 500,00 грн.. 04.08.2021 року приватний виконавець Сидорук Л.В. винесла постанову про звернення стягнення на заробітну плату, яку направила до виконання в Регіональну філію Придніпровська залізниця АТ Українська залізниця . 05.08.2021 року приватний виконавець Сидорук Л.В. винесла постанову про арешт коштів боржника, якою наклала арешт на всі грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника. Таким чином, після утримання з її заробітної плати 20%, остання частина її заробітної плати буде перерахована бухгалтерією роботодавця на її картрахунковий рахунок, який також арештований, внаслідок чого вона позбавлена права користуватися заробленими грошима для задоволення своїх особистих потреб та утримання сім`ї. Ці доходи є єдиним джерелом для існування та утримання своєї сім`ї. Оскільки вона оскаржує виконавчий напис в судовому порядку шляхом пред`явлення позову про визнання його таким, що не підлягає виконанню, вважаючи його вчиненим з порушенням чинного законодавства, то на її погляд існує реальна загроза, що невжиття заходів забезпечення позову потенційно може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушення прав позивача в разі задоволення позову, оскільки змусить її додатково звернутися до суду з вимогами про повернення стягненого за виконавчим документом.

У зв`язку з цим, просить вжити заходи забезпечення позову про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, який поданий нею до ТОВ Саніго , а саме : зупинити стягнення на підставі виконавчого напису, вчиненого 17.05.2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Грисюк Оленою Василівною, зареєстрованого в реєстрі за № 15511 про стягнення з неї - ОСОБА_1 на користь ТОВ Саніго заборгованості в розмірі 18097 грн. 50 коп..

З матеріалів позовної заяви вбачається, що постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В. від 22.07.2021 року ( ВП №66173146) було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису № 15511, виданого 17.05.2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Грисюк О.В. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ Саніго заборгованості в розмірі 18097,50 грн..

Крім того, постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В. від 04.08.2021 року ( ВП №66173146) було звернуто стягнення на доходи боржника - ОСОБА_1 , яка отримує доходи від Регіональної філії Придніпровська залізниця АТ Українська залізниця . Також постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В. від 05.08.2021 року ( ВП №66173146) було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, та належать боржнику - ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Під забезпеченням позову належить розуміти вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, прийнятого за його позовом. Інститут забезпечення позову спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може приховати майно, розтратити його, продати, знецінити.

Згідно ч. 1 п. 6 ст. 150 ЦПК України позов забезпечується зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 150 ЦПК України заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Згідно ч.1 ст.153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Згідно п. 4 Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22.12.2006 року Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися зокрема в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась з такою заявою, позовним вимогам.

Згідно ч. 3 ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Дана норма повною мірою діє при вирішенні питання про забезпечення позову, тобто особа, яка просить про вжиття таких заходів, повинна додати докази на підтвердження необхідності вжиття певного виду забезпечення позову.

Керуючись наведеними нормами процесуального законодавства та враховуючи роз`яснення Верховного Суду України, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволенні позову; імовірності утруднення виконання або невиконання судового рішення в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, окрім позивача.

Отже, умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може утруднити або унеможливити виконання рішення по суті позовних вимог.

Забезпечення позову є тимчасовим обмеженням і його значення полягає в тому, що ним захищаються законні інтереси позивача на той випадок, коли відповідач буде діяти недобросовісно або коли невжиття заходів забезпечення позову може потягти за собою неможливість виконання судового рішення. Крім цього, інститут забезпечення позову захищає в рівній мірі інтереси як позивача, так і відповідача.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Право на ефективний засіб юридичного захисту встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Перевіривши матеріали позовної заяви, заяви про забезпечення позову та оцінивши надані позивачем докази, а також враховуючи, що між сторонами дійсно виник спір щодо законності виконавчого напису приватного нотаріуса про стягнення заборгованості, який знаходиться на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В., існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, існує зв`язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, вжиття таких заходів не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямовані лише на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи та вимоги заявника обґрунтовані і адекватні, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви про забезпечення позову.

Згідно ч. 1 ст. 157 ЦПК України, ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 149, 150, 153, 157 ЦПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити повністю.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису, вчиненого 17.05.2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Грисюк Оленою Василівною, зареєстрованого в реєстрі за № 15511 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ Саніго заборгованості в розмірі 18097 грн. 50 коп., до набрання законної сили рішенням суду у цивільній справі № 191/2677/21 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Саніго про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Копію ухвали направити заявнику та відповідачу для відома.

Копію ухвали направити приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області Сидорук Л.В. ( АДРЕСА_1 ) для виконання.

Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з моменту отримання копії ухвали.

Відповідно до вимог ч.10 ст.153 ЦПК України , оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя: Т. В. Прижигалінська

Дата ухвалення рішення 25.08.2021
Зареєстровано 14.09.2021
Оприлюднено 14.09.2021

Судовий реєстр по справі 191/2677/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.11.2021 Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 25.08.2021 Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 25.08.2021 Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 25.08.2021 Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 191/2677/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону