Ухвала
від 28.01.2008 по справі 182/12б-98/3/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, місто Київ, вул. Комінтерну, 16 230-31-77

УХВАЛА

"28" січня 2008 р. Справа № 182/12б-98/3/14/18

У справі за заявою Дочірнього підприємства АТ Київхліб Хлібокомбінату № 12

до Колективного сільськогосподарського підприємства Агрокомбінату Бучанський

про визначення боржника банкрутом

Суддя Кошик А. Ю.

За участю представників:

Боржник (ліквідатор) -Дорошенко Я.В.

Кредитор підприємство Добробут - Камінський К.Є.

Кредитор ОСОБА_1 .

Кредитор ОСОБА_2

ТОВ ВВ-Брік Траст - Стаховський І.А.

Обставини справи:

Ухвалою арбітражного суду Київської області від 03.08.1998 року за заявою Дочірнього підприємства АТ Київхліб Хлібокомбінат № 12 (м. Київ) порушено справу №182/12б-98 про банкрутство Радгоспу Бучанський (с. Горенка).

Ухвалою арбітражного суду Київської області від 11.12.1998 року у справі №182/12б-98 правонаступником Радгоспу Бучанський`визнано Колективне сільськогосподарське підприємство агрокомбінат Бучанський .

На підставі ухвали голови господарського суду Київської області Грєхова А.С. справу №182/12б-98/3/14 було передано судді Кошику А.Ю., у зв`язку з чим справ було присвоєно №182/12б-98/3/14/18, розгляд справи було призначено на 18.12.2007 року.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою арбітражного (господарського) суду Київської області від 26.01.2001 р. у справі № 182/12б-98 про банкрутство КСП АК Бучанський , суд продовжував розгляд зазначеної справи у відповідності з чинним законодавством, зокрема, Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом . Цією ж ухвалою арбітражний суд Київської області затвердив мирову угоду від 29.12.2000 року № 188 та графік погашення заборгованості боржника, а провадження у справі припинено.

Ухвалою від 07.-10.04.2006 року господарський суд Київської області визнав недійсною мирову угоду № 188 від 29.12.2000 року, затверджену ухвалою арбітражного (господарського) суду Київської області від 26.01.2001 року у справі №182/12б-98 про банкрутство КСП АК Бучанський , поновив провадження у справі та призначив розпорядником майна КСП АК Бучанський арбітражного керуючого Дорошенко Ярослава Валерійовича (ліцензія серії АА № 783083 від 15.04.2004 року), АДРЕСА_1 . Дана ухвала залишена в силі постановою Вищого господарського суду України від 12.09.2006 року у справі №182/12б-98/3/14.

Зі змісту ухвали господарського суду Київської області від 24.01.2007 року у справі №182/12б-98/3/14, судом встановлено, що одним з наслідків визнання мирової угоди недійсною згідно з ч. 3 ст. 39 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`є те, що вимоги конкурсних кредиторів, по яких зроблено розрахунки згідно з умовами мирової угоди, вважаються погашеними. Виходячи з цього, судом було затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 182/12б-98/3/14 про банкрутство КСП АК Бучанський`з наступним переліком кредиторів - Підприємство Добробут`Всеукраїнської громадської організації Союз організацій інвалідів України`з майновими вимогами в розмірі 82 687,67 грн. (кредиторські вимоги IV черги). Цією ж ухвалою судом було відсторонено керівника КСП АК Бучанський`Гаврилюка Р.С. від посади голови КСП АК Бучанський`і покладено виконання його обов`язків на розпорядника майна КСП АК Бучанський`арбітражного керуючого Дорошенко Я.В.

В судовому засіданні 18.12.2007 року було розглянуто клопотання представника Підприємства Добробут`Всеукраїнської громадської організації Союз організацій інвалідів , як голови комітету кредиторів КСП АК Бучанський , в якому комітет кредиторів просить на підставі рішення, прийнятого на засіданні комітету кредиторів 17.12.2007 року, визнати КСП АК Бучанський`банкрутом, відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру та призначити арбітражного керуючого Дорошенко Ярослава Валерійовича (ліцензія серії АВ № 307403 від 13.04.2007 року), АДРЕСА_1 , ліквідатором у справі № 182/12б-98/3/14 про банкрутство КСП АК Бучанський .

Господарський суд Київської області постановою від 18.12.2007 року визнав Колективне сільськогосподарське підприємство агрокомбінат Бучанський`банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру у справі № 182/12б-98/3/14 та призначив ліквідатором КСП АК Бучанський`арбітражного керуючого Дорошенко Я.В.

Ухвалою від 24.12.2007 року господарським судом Київської області визнані вимоги поточних кредиторів КСП АК Бучанський - Танцюри Л.О. в сумі 63 794,00 грн. та Корчинської О.С. в сумі 624 632,00 грн.

22.01.2008 року до господарського суду Київської області від ліквідатора КСП АК Бучанський`арбітражного керуючого Дорошенко Я.В. надійшла заява про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство № №182/12б-98/3/14/18, укладеної в ході ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 38 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`господарський суд призначив до розгляду подану мирову угоду на 28.01.2008 року з повідомленням представників сторін такої угоди.

Розглянувши матеріали справи, ознайомившись з поданими документами та заслухавши пояснення учасників судового провадження, суд встановив.

Рішення про укладення мирової угоди прийнято на засіданні комітету кредиторів КСП АК Бучанський`на якому були присутні представники всіх визнаних судом кредиторів у справі про банкрутство № 182/12б-98/3/14, що підтверджується протоколом засідання комітету кредиторів КСП АК Бучанський`від 18.01.2007 року, примірник якого знаходиться в матеріалах справи.

Частиною 8 ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про підготовку та укладення мирової угоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Як зазначено в протоколі засідання комітету кредиторів КСП АК Бучанський`від 18.01.2007 року і перевірено в судовому засіданні, жодних заперечень з боку кредиторів щодо умов мирової угоди та її укладання немає.

18 січня 2007 року між боржником -Колективним сільськогосподарським підприємством агрокомбінатом Бучанський`в особі ліквідатора Дорошенко Я.В., кредиторами, від імені яких діяв голова комітету кредиторів Підприємство Добробут`Всеукраїнської громадської організації Союз організацій інвалідів України , в особі представника Камінського К.Е. та третьою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю ВВ-Брік Траст`в особі директора Поповича В.В. була підписана Мирова угода у справі господарського суду Київської області № 182/12б-98/3/14/18 про банкрутство КСП АК Бучанський .

Судом встановлено, що зазначена мирова угода відповідає законодавству України в повному обсязі з урахуванням її особливостей.

Відповідно до умов Мирової угоди (п. 1.2.) боржник зобов`язується передати третій особі єдиний майновий комплекс КСП АК Бучанський`в обмін на сплату боржнику грошових коштів у розмірі 124 722,57 грн., задоволення третьою особою вимог конкурсних та поточних кредиторів боржника, а також вимог осіб, яким належить право на майнові паї у пайовому фонді КСП АК Бучанський , що посвідчується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновим сертифікатом), за умови, що ці особи не отримали свій майновий пай в натурі.

Умовою мирової угоди (п. 1.3) визначено, що з метою оподаткування дану Мирову угоду слід розцінювати як операцію з поставки за компенсацію сукупних валових активів боржника Третій особі. Відповідно до підпункту 3.2.8. пункту 3.2 статті 3 Закону України Про податок на додану вартість`дана операція не є об`єктом оподаткування податком на додану вартість.

Згідно п. 2.1 мирової угоди зобов`язання третьої особи перед боржником у сумі 124 722,57 грн. підлягають виконанню у строк до двох місяців з моменту затвердження господарським судом даної мирової угоди. А відповідно до п.2.2 - 2.4 мирової угоди непогашені вимоги кредиторів боржника задовольняються третьою особою в повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів на рахунки кредиторів у двомісячний строк з моменту затвердження господарським судом мирової угоди, а саме:

перед Підприємством Добробут`Всеукраїнської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України`у сумі 82 687,67 грн.;

перед ОСОБА_3 у сумі 624 632,00 грн.;

перед ОСОБА_4 у сумі 63 794,00 грн. (розділ 2 мирової угоди).

Крім того, згідно п.2.5 мирової угоди третя особа бере на себе зобов`язання по задоволенню вимог осіб, яким належить право на майнові паї у пайовому фонді КСП АК Бучанський`в сумі 4 151 440,00 грн., але які не отримали свій майновий пай в натурі, шляхом передачі цим особам майна або сплати грошових коштів у строк до двох місяців з моменту звернення цих осіб з заявами про отримання належних їм майнових паїв до третьої особи.

Умовами мирової угоди (п.п. 4.1., 4.2., 4.3.) також встановлено порядок та строк передачі єдиного майнового комплексу КСП АК Бучанський`третій особі -визначено, що передача єдиного майнового комплексу посвідчується актом прийому-передачі, який підписується боржником та третьою особою в строк до десяти днів з моменту затвердження мирової угоди господарським судом, а право власності третьої особи на єдиний майновий комплекс оформлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Також умовами мирової угоди (п.п. 4.4., 4.5.) передбачено припинення КСП АК Бучанський`шляхом приєднання до ТОВ ВВ-Брік Траст , як правонаступника КСП АК Бучанський`в порядку ст. 104 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 33 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців`та покладення виконання функцій комісії з припинення юридичної особи -колективного сільськогосподарського підприємства агрокомбінат Бучанський`на арбітражного керуючого Дорошенко Я.В.

Відповідно до ст. 35 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету, а з від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Згідно ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України, юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов`язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Згідно до ч.ч. 1, 3 ст. 59 Господарського кодексу України, припинення діяльності суб`єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб`єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, за рішенням суду. У разі приєднання одного або кількох суб`єктів господарювання до іншого суб`єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов`язки приєднаних суб`єктів господарювання.

Згідно зі ст. 33 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов`язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Суд вважає, що подана на затвердження мирова угода відповідає вимогам ч. 4 ст. 37 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , оскільки містить необхідні положення про розміри, порядок і строки виконання зобов`язань боржника, в решті не суперечить чинномуу законодавству.

Згідно ст. 37 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

За наслідками судового засідання, суд дійшов висновку, що подана на затвердження мирова угода не суперечить чинному законодавству та підлягає затвердженню господарським судом, що відповідно до ст. 40 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`є підставою для припинення провадження у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 16, 35-38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , ст.ст. 80, 86 59 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 18.01.2008 року у справі № 182/12б-98/3/14 про банкрутство Колективного сільськогосподарського підприємства агрокомбінату Бучанський`у наступній редакції:

Колективне сільськогосподарське підприємство Агрокомбінат Бучанський`в особі ліквідатора КСП АК Бучанський`арбітражного керуючого Дорошенка Я.В., що діє на підставі ухвали господарського суду Київської області від 07 - 10 квітня 2007 року, ухвали господарського суду Київської області від 24 січня 2007 року у справі № 182/12б-98/3/14/18, постанови господарського суду Київської області від 18.12.2007 р. у справі № 182/12б-98/3/14/18, положень Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , рішення комітету кредиторів від 18.01.2008 р. (протокол засідання комітету кредиторів КСП АК Бучанський`від 18.01.2008р.) (далі також -Боржник), та

Кредитори у справі господарського суду Київської області № 182/12б-98/3/14/18 про банкрутство КСП АК Бучанський (далі також -Кредитори), від імені яких діє Голова комітету кредиторів -Підприємство Добробут`Всеукраїнської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України , в особі представника Камінського К.Е., який діє на підставі довіреності № 17-юр від 16.11.2007р., рішення комітету кредиторів від 01.02.2007р. (протокол засідання комітету кредиторів від 01.02.2007р.), рішення комітету кредиторів від 18.01.2008р. (протокол засідання комітету кредиторів від 18.01.2008 р.) та ст.ст. 35-37 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , з другої сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю ВВ-Брік Траст , ідентифікаційний код 35057883, зареєстроване за адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, Н.П. № 43, в особі директора Поповича В.В., який діє на підставі Статуту та рішення зборів учасників ТОВ ВВ-Брік Траст`від 18.01.2008 р. (далі також -Третя особа),

разом надалі -Сторони, уклали дану Мирову угоду у справі господарського суду Київської області № 182/12б-98/3/14/18 про банкрутство КСП АК Бучанський (далі також -Мирова угода) про наступне:

1. Предмет Мирової угоди

1.1 Предметом даної Мирової угоди є передача у власність Третьої особи єдиного майнового комплексу КСП АК Бучанський`та включення валових активів Боржника до складу активів Третьої особи за умови сплати Третьою особою Боржнику вартості цього єдиного майнового комплексу та виконання Третьою особою зобов`язань Боржника перед кредиторами у справі № 182/12б-98/3/14/18 про банкрутство КСП АК Бучанський`в порядку та відповідно до умов даної Мирової угоди.

Під єдиним майновим комплексом КСП АК Бучанський`розуміються усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги (за винятком зобов`язань КСП АК Бучанський , відшкодування яких передбачено підпунктами б, в, г пункту 1 частини першої ст. 31 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ) та усі інші майнові права, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури.

При цьому Третя особа стає правонаступником Боржника, оскільки Третя особа набуває усіх прав Боржника на майно, майнові та немайнові права, а також усіх обов`язків Боржника.

1.2 Боржник зобов`язується відповідно до умов даної Мирової угоди та у порядку, що визначений в п.п. 2 та 4 даної Мирової угоди, передати Третій особі єдиний майновий комплекс КСП АК Бучанський`в обмін на сплату Боржнику грошових коштів у розмірі 124 722 (сто двадцять чотири тисячі сімсот двадцять дві) гривни 57 копійок та задоволення Третьою особою вимог конкурсних кредиторів Боржника, поточних кредиторів Боржника, а також вимог осіб, яким належить право на майнові паї у пайовому фонді КСП АК Бучанський , що посвідчується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновим сертифікатом), за умови, що ці особи не отримали свій майновий пай в натурі.

1.3 З метою оподаткування дану Мирову угоду слід розцінювати як операцію з поставки за компенсацію сукупних валових активів Боржника Третій особі. Відповідно до підпункту 3.2.8. пункту 3.2 статті 3 Закону України Про податок на додану вартість`дана операція не є об`єктом оподаткування податком на додану вартість.

2. Порядок, розміри та строки виконання Третьою особою зобов`язань за мировою угодою

2.1. Зобов`язання Третьої особи перед КСП АК Бучанський`у розмірі 124 722 (сто двадцять чотири тисячі сімсот двадцять дві) гривни 57 копійок виконуються у строк до двох місяців з моменту затвердження господарським судом даної Мирової угоди.

2.2. Зобов`язання Боржника перед конкурсним кредитором -Підприємством Добробут`Всеукраїнської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України`задовольняються Третьою особою на умовах даної Мирової угоди у строк до двох місяців з моменту затвердження господарським судом даної Мирової угоди у розмірі 82 687,67 грн. (вісімдесят дві тисячі шість сот вісімдесят сім гривень шістдесят сім копійок).

2.3. Зобов`язання Боржника перед поточним кредитором - ОСОБА_3 задовольняються Третьою особою на умовах даної Мирової угоди у строк до двох місяців з моменту затвердження господарським судом даної Мирової угоди у розмірі 624 632,00 (шістсот двадцять чотири тисячі шістсот тридцять дві) гривні.

2.4. Зобов`язання Боржника перед поточним кредитором - ОСОБА_4 задовольняються Третьою особою на умовах даної Мирової угоди у строк до двох місяців з моменту затвердження господарським судом даної Мирової угоди у розмірі 63 794,00 (шістдесят три тисячі сімсот дев`яносто чотири) гривні.

2.5. Третьою особою задовольняються зобов`язання Боржника перед особами, яким належить право на майнові паї у пайовому фонді КСП АК Бучанський , але які не отримали свій майновий пай в натурі і які не звернулися з заявами про визнання їх поточними кредиторами у розмірі 4 151 440,00 (чотирьох мільйонів ста п`ятдесяти однієї тисячі чотирьохсот сорока) гривень шляхом передачі цим особам майна або сплати грошових коштів у строк до двох місяців з моменту звернення цих осіб з заявами про отримання належних їм майнових паїв до Третьої особи.

2.6. Виконання Третьою особою зобов`язань перед Боржником, а також виконання Третьою особою зобов`язань Боржника перед кредиторами -юридичними особами здійснюється шляхом перерахування Третьою особою грошових коштів на поточні рахунки Боржника та Кредиторів у строки, передбачені умовами даної мирової угоди.

Виконання Третьою особою зобов`язань Боржника перед фізичними особами може здійснюватись як в безготівковій формі, так і в готівковій формі.

3. Забезпечення прав осіб, які не отримали своїх майнових паїв КСП АК Бучанський`у натурі

3.1. Майно на загальну суму не витребуваних майнових паїв КСП АК Бучанський`в розмірі 4 151 440,00 (чотирьох мільйонів ста п`ятдесяти однієї тисячі чотирьохсот сорока) гривень Третя особа не має права відчужувати, оскільки воно призначене для задоволення вимог осіб, яким належить право на майнові паї у пайовому фонді КСП АК Бучанський , але які не отримали свій майновий пай в натурі.

3.2. Третя особа вживає в установленому порядку заходи щодо пошуку власників (спадкоємців) не витребуваних майнових паїв КСП АК Бучанський`та забезпечення їх прав, у тому числі:

- не менше двох разів на рік розміщує інформацію про перелік власників (спадкоємців) не витребуваних майнових паїв у засобах масової інформації відповідних органів виконавчої влади та на дошці оголошень сільської (селищної, міської) ради, на території якої знаходиться майно;

- виділяє майно в натурі відповідно до Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 14.03.2001р. N 62, у разі виявлення власника не витребуваного майнового паю;

- вживає інші можливі заходи щодо пошуку власників (спадкоємців) не витребуваних майнових паїв.

4. Інші умови

4.1 Передача єдиного майнового комплексу Боржника Третій особі здійснюється не пізніше десяти днів з моменту затвердження даної Мирової угоди ухвалою господарського суду Київської області.

4.2 Передача єдиного майнового комплексу КСП АК Бучанський`Третій особі посвідчується актом прийому-передачі, який підписується Боржником та Третьою особою не пізніше десяти днів з моменту затвердження даної Мирової угоди ухвалою господарського суду Київської області.

4.3 Право власності на єдиний майновий комплекс КСП АК Бучанський`переходить до Третьої особи після затвердження даної Мирової угоди господарським судом Київської області в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4 З моменту затвердження даної Мирової угоди відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 33 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців`Колективне сільськогосподарське підприємство агрокомбінат Бучанський`припиняється шляхом приєднання до ТОВ ВВ-Брік Траст , як правонаступника КСП АК Бучанський .

4.5. З моменту затвердження даної Мирової угоди, на арбітражного керуючого розпорядника майна КСП АК Бучанський`Дорошенко Я.В. покладається виконання функцій комісії з припинення юридичної особи -колективного сільськогосподарського підприємства агрокомбінат Бучанський .

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань по даній Мировій угоді сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Одностороння відмова сторін від виконання умов Мирової угоди не допускається.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов даної Мирової угоди вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Додаткові умови

7.1. Всі зміни та доповнення до Мирової угоди здійснюються тільки у письмовій формі.

7.2. Дану Мирову угоду складено у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному примірнику для комітету кредиторів, Боржника, Третьої особи та для матеріалів судової справи № 182/12б-98/3/14/18 господарського суду Київської області.

2. Провадження у справі № 182/12б-98/3/14/18 припинити.

3. Ухвалу надіслати учасникам провадження.

Суддя Кошик А.Ю.

Дата ухвалення рішення28.01.2008
Оприлюднено17.09.2021
Номер документу99611940
СудочинствоГосподарське
Сутьвизначення боржника банкрутом

Судовий реєстр по справі —182/12б-98/3/14

Ухвала від 28.01.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 28.01.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 28.01.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 28.01.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 22.02.2008

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 18.12.2007

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

Ухвала від 18.12.2007

Господарське

Господарський суд Київської області

Кошик А.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні