ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

01.10.2021Справа № 910/1761/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н.І. , розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" (вул. Ревуцького, 15, м. Київ, 02091, код ЄДРПОУ 38960110)

до Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (Румунія, Бухарест, сектор 6, вулиця Пестера Скарісоара, будинок 3, код RO33677161)

про стягнення 10000 євро

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (далі - відповідач) про стягнення 10000 євро.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачем на виконання умов контракту на закупівлю та обслуговування обладнання від 18.06.2019 (далі - контракт) здійснено попередню оплату у розмірі 10 000, 00 євро, проте відповідач в порушення взятих на себе зобов`язань за контрактом не здійснив виготовлення, доставку та встановлення визначеного договором обладнання (клітка Фарадея), у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача сплачену суму коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" без руху, встановлено позивачу строк та спосіб для усунення недоліків позовної заяви.

У встановлений строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін, судове засідання призначено на 29.09.2021, та з огляду на те, що позов подано до іноземної особи, зобов`язано позивача у 10-ти денний строк з моменту отримання даної ухвали подати до суду - 3 (три) екземпляри належним чином засвідченого (нотаріально) перекладу на румунську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 28.04.2021 та позовної заяви з доданими документами, постановлено звернутись до компетентного органу Румунії із судовим дорученням про вручення відповідачу перекладу на румунську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ", ухвали від 28.04.2021 Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/1761/21, провадження у справі зупинено до надходження відповіді від компетентного органу Румунії на судове доручення Господарського суду міста Києва.

На виконання приписів Господарського процесуального кодексу України ухвала Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 була направлена позивачу на адресу його місцезнаходження, зазначену у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату постановлення ухвали про відкриття провадження: вул. Ревуцького, 15, м. Київ, 02091.

Проте конверт з ухвалою повернувся а адресу суд із зазначенням причини повернення "адресат відсутній за вказаною адресою".

Враховуючи відсутність в матеріалах справи підтверджень наявності порушень оператором поштового зв`язку вимог Правил надання послуг поштового зв`язку, суд вважає, що у разі, якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто, повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Сам лише факт неотримання заявником кореспонденції, якою суд з додержанням вимог процесуального закону надіслав ухвалу про повідомлення про розгляд справи за належною адресою та яка повернулася в суд у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною не виконання ухвали суду, оскільки зумовлений не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на її адресу.

Суд також звертає увагу на те, що направлення листів рекомендованою кореспонденцією на дійсні адреси є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним. При цьому, отримання зазначених листів адресатом перебуває поза межами контролю відправника.

При цьому, судом також враховано, що за приписами ч. 1 ст. 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

За змістом ч. 1, 2 ст.3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Позивач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з ухвалою суду про відкриття провадження у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Отже, суд належним чином виконав свій обов`язок щодо повідомлення позивача про зобов`язання у 10-ти денний строк з моменту отримання даної ухвали подати до суду - 3 (три) екземпляри належним чином засвідченого (нотаріально) перекладу на румунську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 28.04.2021 та позовної заяви з доданими документами.

При цьому, самостійно до суду позивач для отримання ухвали від 28.04.2021 до суду не звертався, вимоги, викладені в п. 13 її резолютивної частини, не виконав.

Відповідно до статті 10 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань внесені до Єдиного державного реєстру документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

В той же час, судом відповідно до приписів частини 7 статті 11 вищевказаного закону було здійснено запит за ідентифікаційним кодом юридичної особи позивача та встановлено, що адресою місцезнаходження позивача є вул. Багговутівська, будинок 1, місто Київ, 04106.

За приписами ч. 7 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

Відтак, з метою дотримання основних засад (принципів) господарського судочинства, передбачених п. 2, 10 ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи, що ухвала Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 не була отримана позивачем, суд дійшов висновку про повторне зобов`язання позивача подати до суду належним чином засвідчений перекладу на румунську мову копії позовної заяви та ухвал суду від 28.04.2021 й 01.10.2021 та встановлення додаткового строку для надання вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 113 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.

Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства (стаття 114 ГПК України).

Слід зазначити, що приписи чинного Господарського процесуального кодексу України не визначають строк, який має бути встановлений зацікавленому учаснику справи для подання до суду належними чином (нотаріально) засвідчених документів для їх подальшого вручення іноземній особі у встановленому законом порядку, а тому в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин конкретної справи, суд самостійно встановлює такі строки.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, принцип рівності сторін - у розумінні справедливого балансу між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. (п. 33 Рішення у справі Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands від 27.10.1993 (Заява №14448/88) та п. 38 Рішення у справі Ankerl v. Switzerland від 23.10.1996 (Заява №17748/91)).

Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді заслухані , тобто належним чином вивчені судом (п.33 Рішення ЄСПЛ по справі Dulaurans c. France (заява №34553/97)).

Враховуючи обсяг інформації, який має бути перекладений і нотаріально посвідчений позивачем, суд вважає за можливе встановити позивачу додатковий строк для подання належним чином засвідченого перекладу на румунську мову копії позовної заяви та ухвал суду від 28.04.2021 та 01.10.2021 - до 20.10.2021 включно.

Керуючись ч. 3 ст. 12, 120, 234, 365, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Повторно зобов`язати позивача подати до суду - 3 (три) екземпляри належним чином засвідченого (нотаріально) перекладу на румунську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 28.04.2021, ухвали Господарського суду міста Києва від 01.10.2021 та позовної заяви з доданими документами.

2. Встановити позивачу строк для виконання п. 1. резолютивної частини цієї ухвали - до 20.10.2021 включно.

3. Попередити позивача, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія Ягічева

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/

Дата ухвалення рішення 01.10.2021
Зареєстровано 01.10.2021
Оприлюднено 04.10.2021

Судовий реєстр по справі 910/1761/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1761/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону