ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

28.04.2021Справа № 910/1761/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н.І. , розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" (вул. Ревуцького, 15, м. Київ, 02091, код ЄДРПОУ 38960110)

до Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (Румунія, Бухарест, сектор 6, вулиця Пестера Скарісоара, будинок 3, код RO33677161)

про стягнення 10000 євро

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (далі - відповідач) про стягнення 10000 євро.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачем на виконання умов контракту на закупівлю та обслуговування обладнання від 18.06.2019 (далі - контракт) здійснено попередню оплату у розмірі 10 000, 00 євро, проте відповідач в порушення взятих на себе зобов`язань за контрактом не здійснив виготовлення, доставку та встановлення визначеного договором обладнання (клітка Фарадея), у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача сплачену суму коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 залишено позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ" без руху, встановлено позивачу строк та спосіб для усунення недоліків позовної заяви.

У встановлений строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного). У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи (ч. 1 ст. 247 ГПК України). Малозначними справами у відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 12 вказаного Кодексу є, зокрема, справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відтак, з огляду на малозначність даної справи в розумінні ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, предмет доказування суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.

Судом встановлено, що позов подано до іноземної особи - Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (Румунія, Бухарест, сектор 6, вулиця Пестера Скарісоара, будинок 3, код RO33677161).

За приписами статті 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право , Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно ст.3 Закону України "Про міжнародне приватне право", якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 76 Закону України Про міжнародне приватне право суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону.

Іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно зі статтею 366 Господарського процесуального кодексу України підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Статтею 367 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Враховуючи, що відповідач є нерезидентом та достовірної інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованих представництв на момент відкриття провадження у справі суд не має, суд вважає за необхідне про розгляд цієї справи повідомляти відповідача в порядку, передбаченому чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення на території Румунії регулюється Конвенцією "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 15.11.1965 р. (далі - конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р., прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до частини 2 пункту b) статті 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Відповідно до абзаців 3, 4 пункту 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 25.03.2010 N 604/5/47), документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи.

Враховуючи, що Румунія є підписантом Конвенції, суд дійшов висновку, що про розгляд даної справи відповідача належить повідомляти в порядку, передбаченому Конвенцією, а саме судові документи підлягають надісланню до Центрального органу відповідної запитуваної Держави - для їх подальшого вручення, відповідно, відповідачу у справі.

За таких обставин, для належного повідомлення відповідача про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на румунську.

Пунктом 4 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Відтак, оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідача про відкриття провадження у справі, та враховуючи приписи статей 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення прав Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) як відповідача у справі суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі №910/1761/21 до надходження відповіді від компетентного органу Румунії на судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення відповідачу копії позовної заяви, ухвали про відкриття провадження у даній справі.

Керуючись статтями 12, 117, 176, 234, 235, 247, 250, 252, 366, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

3. Судове засідання призначити на 29.09.21 об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Попередити учасників справи про наслідки неявки у судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

6. Зобов`язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

7. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження надати суду відзив на позов у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; докази направлення відзиву позивачу.

8. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу.

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).

10. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

11. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Запропонувати учасникам судового процесу під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

13. Зобов`язати позивача у 10-ти денний строк з моменту отримання даної ухвали подати до суду - 3 (три) екземпляри належним чином засвідченого (нотаріально) перекладу на румунську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 28.04.2021 та позовної заяви з доданими документами.

14. Звернутись до компетентного органу Румунії із судовим дорученням про вручення Ясис Технолоджі Європа С.Р.Л. (IASIS Technologies Europe S.R.L.) (Румунія, Бухарест, сектор 6, вулиця Пестера Скарісоара, будинок 3, код RO33677161) перекладу на румунську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ", ухвали від 28.04.2021 Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/1761/21.

15. Зупинити провадження у справі №910/1761/21 до надходження відповіді від компетентного органу Румунії на судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення відповідачу нотаріально засвідченого перекладу на румунську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний Центр Асклепій Київ", ухвали від 28.04.2021 Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/1761/21.

16. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

17. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

18. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка з 14:00 до 16:00 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, документів на підтвердження повноважень особи на представництво інтересів сторони у справі.

Суддя Н.І. Ягічева

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/

Дата ухвалення рішення 28.04.2021
Зареєстровано 06.05.2021
Оприлюднено 07.05.2021

Судовий реєстр по справі 910/1761/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/1761/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону