КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року

м. Київ

Справа № 873/109/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Огородніка К.М.- головуючого, Жукова С.В., Ткаченко Н.Г.,

за участю секретаря судового засідання - Ксензової Г.Є.;

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро"

на додаткову ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021

(в частині відмови в задоволені заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про стягнення з ФГ "Агросад-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5 600 грн)

у справі № 873/109/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро"

про відшкодування судових витрат

за результатами розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро"

про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 року

у третейській справі №19/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро"

до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016"

про стягнення заборгованості.

Представники сторін в судове засідання не з`явились, про дату, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро" (далі - ТОВ "Нор-Ест Агро", Товариство, позивач) звернулось до Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків з позовом до Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (далі - ФГ "АГРОСАД-2016", відповідач) про стягнення заборгованості.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/21 позов задоволено у повному обсязі. Стягнуто з ФГ "АГРОСАД-2016" на користь ТОВ "Нор-Ест Агро" суму заборгованості за товар, пеню, відсотків річних згідно Договору та інфляційних витрат за Договором купівлі-продажу № 59/20/215 від 12.06.2020 у загальній сумі 195997,48грн та третейський збір у сумі 2 360,00 грн.

ТОВ "Нор-Ест Агро" звернулось до апеляційного господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання вищенаведеного рішення Третейського суду. У поданій заяві було зроблено відповідну заяву про відшкодування понесених у майбутньому судових витрат на професійну правничу допомогу, докази понесення яких та їх розмір позивач не мав можливості надати на момент звернення із вказаною заявою.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.07.2021 заяву ТОВ "Нор-Ест Агро" задоволено, ухвалено після набрання законної сили цією ухвалою видати відповідні накази про примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/21.

06.07.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява ТОВ "Нор-Ест Агро" про відшкодування судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/21 у розмірі 8 600,00 грн, які покласти на ФГ "АГРОСАД-2016".

Короткий зміст ухвали суду першої інстанції

Додатковою ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 заяву ТОВ "Нор-Ест Агро" про відшкодування судових витрат у справі №873/109/21 задоволено частково. Стягнуто з ФГ "АГРОСАД-2016" на користь ТОВ "Нор-Ест Агро" 3 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку із розглядом справи № 873/109/21 у Північному апеляційному господарському суді. Постановлено видати відповідний наказ після набрання законної сили цією ухвалою.

Оцінивши витрати ТОВ "Нор-Ест Агро" з урахуванням всіх аспектів і складності цієї справи, а також часу, який міг би витратити адвокат на ознайомлення із рішенням третейського суду та підготовкою заяви про видачу виконавчого документу на примусове виконання такого рішення, суд дійшов висновку, що оскільки дана справа не відноситься до категорії складних, справедливим та співрозмірним є призначення відшкодування ТОВ "Нор-Ест Агро" відповідних витрат у розмірі 3 000,00 грн шляхом їх стягнення з ФГ "АГРОСАД-2016".

Короткий зміст вимог апеляційної скарги

ТОВ "Нор-Ест Агро" (скаржник) звернулося до Верховного Суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 скасувати в частині відмови в задоволенні заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про стягнення із ФГ "АГРОСАД-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5 600,00 грн. Прийняти нове рішення, яким заяву ТОВ "Нор-Ест Агро" про покладення на ФГ "АГРОСАД-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу в порядку, передбаченому статтями 123, 126, 124, 129, 244 ГПК України, задовольнити повністю. Стягнути із ФГ "АГРОСАД-2016" на користь ТОВ "Нор-Ест Агро" судові витрати на правничу допомогу, понесені під час та в межах справи №873/109/21 за заявою ТОВ "Нор-Ест Агро" про видачу виконавчого документа на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у справі № 19/21 у розмірі 8 600,00 грн.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що висновки викладені в оскаржуваній ухвалі суду першої інстанції не відповідають нормам чинного законодавства, зокрема частини 5 статті 126 ГПК України (сума стягнення в розмірі 3 000,00 грн із врахуванням мотивів відхилення є необґрунтованою та такою, що позбавлена математичного визначення), та сталій практиці у вирішенні спорів щодо розподілу та стягненню судових витрат; судом не враховано правову позицію Верховного Суду, наведену у постанові від 02.09.2021 у справі № 873/148/20.

Скаржник зазначає, що втручання суду у договірні відносини між адвокатом та його клієнтом у частині визначення розміру гонорару або зменшення розміру стягнення такого гонорару з відповідної сторони на підставі положень частини четвертої статті 126 ГПК України за відсутності доказів на підтвердження невідповідності таких витрат фактично наданим послугам суперечить принципу свободи договору, закріпленому в положеннях статті 627 ЦК України, принципу pacta sunt servanda та принципу захисту права працівника або іншої особи на оплату та своєчасність

Доводи інших учасників справи

Від відповідача відзиву на апеляційну скаргу не надійшло, що відповідно до положень частини 3 статті 263 ГПК України не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо меж розгляду справи судом апеляційної інстанції

За правилами пункту 11 частини першої статті 20 ГПК України до юрисдикції господарських судів відносяться справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди", якщо такі рішення ухвалені у спорах, зазначених у цій статті.

Відповідно до частин першої та другої статті 24 ГПК України усі справи, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства, розглядаються місцевими господарськими судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами 2, 3 цієї статті. Справи щодо оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів розглядаються апеляційними господарськими судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським судом.

За змістом частини другої статті 253 ГПК України Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку судові рішення апеляційних господарських судів, ухвалені ними як судами першої інстанції. Аналогічна норма міститься в частині другій статті 253 зазначеного кодексу.

Відповідно до статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Отже, Верховний Суд є судом апеляційної інстанції, який переглядає в апеляційному порядку судові рішення у тих справах, які апеляційні суди розглядають як суди першої інстанції, зокрема справи щодо оскарження рішень третейських судів.

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Оцінка аргументів учасників справи і висновків суду першої інстанції

Предметом судового розгляду у цій справі є заява позивача (стягувача) про відшкодування судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/21, в якій останній просив покласти на ФГ "АГРОСАД-2016" судові витрати у розмірі 8 600,00 грн.

Враховуючи предмет судового розгляду, зміст доводів апеляційної скарги ТОВ "Нор-Ест Агро" у цій справі необхідним є вирішення питання наявності/відсутності підстав для задоволення заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" (позивача, стягувача) про відшкодування понесених судових витрат в повному обсязі.

Здійснивши розгляд апеляційної скарги ТОВ "Нор-Ест Агро", дослідивши наведені в ній доводи, перевіривши дотримання апеляційним господарським судом норм матеріального і процесуального права, Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про наявність підстав для задоволення апеляційної скарги, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із частиною першою статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу (пункт 1 частини третьої статті 123 ГПК України).

За змістом частин першої та другої статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (частина восьма статті 129 ГПК України).

Згідно з частиною третьою-п`ятою статті 126 зазначеного Кодексу для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Таким чином, зважаючи на наведені положення законодавства, у разі недотримання вимог частини четвертої статті 126 ГПК України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони (аналогічні висновки викладені у постановах об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19 та від 22.11.2019 у справі № 910/906/18).

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина п`ята статті 126 ГПК України).

Тобто у розумінні цих норм процесуального права зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони у разі, на її думку, недотримання вимог стосовно співмірності витрат зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи. Такий висновок Верховного Суду викладений у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19, та підтриманий сталою практикою Верховного Суд, зокрема у постановах № 910/10536/20, № 925/9321/20, № 916/14257/19, № 905/3553/15, №873/148/20, № 873/108/20.

Крім того за змістом пункту 1 частини другої статті 126, частини восьмої статті 129 ГПК України розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

У справі, що розглядається суд першої інстанції встановив, що 07.12.2020 між ТОВ "Нор-Ест Агро", як Клієнтом, та Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба", як бюро, укладено Договір № 07-12-2020 про надання правової допомоги, відповідно до пункту 1.1. якого бюро зобов`язується здійснити захист, представництво в суді або надати інші види правової допомоги Клієнту на умовах і в порядку, що визначені даним договором, а Клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

Представництво інтересів ТОВ "Нор-Ест Агро" у Північному апеляційному господарському суді здійснював адвокат Адвокатського бюро "Василя Бонтлаба" Бонтлаб В.В. (свідоцтво про право на зайняття адвокатського діяльністю № 3280 від 24.04.2008) на підставі довіреності б/н від 09.03.2021.

На підтвердження виконання послуг за вказаним договором 01.07.2021 між ТОВ "Нор-Ест Агро" та Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба" підписано Акт здачі-приймання правової допомоги №2-07, у відповідності до якого сторони підтвердили, що загальна вартість наданої правової винагороди складає 8 600,00 грн.

Відповідно до договору №07-12-2020 про надання правової допомоги від 07 грудня 2020 року та акту №2-07 здачі-приймання правової допомоги від 01 липня 2021 року, АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАСИЛЯ БОНТЛАБА" надало наступну правову допомогу:

- аналіз Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07 червня 2021 року у справі №19/21 за позовом ТОВ "Нор-Ест Агро" до ФГ "АГРОСАД-2016" (ідентифікаційний код - 40341928) про стягнення заборгованості та Договору купівлі-продажу 59/20/215 від 12 червня 2020 року (укладеними між ТОВ "Нор-Ест Агро" та ФГ "АГРОСАД- 2016" (ідентифікаційний код -40341928) -3 години;

- підготовка заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07 червня 2021 року у справі №19/21 за позовом ТОВ "Нор-Ест Агро" до ФГ "АГРОСАД-2016" (ідентифікаційний код - 40341928) про стягнення заборгованості. Направлення поштою^-заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07 червня 2021 року у справі №19/21 за позовом ТОВ "Нор-Ест Агро" до ФГ "АГРОСАД-2016" (ідентифікаційний код - 40341928) про стягнення заборгованості: ФГ "АГРОСАД-2016" та до Північного апеляційного господарського суду - 4 години;

- участь Адвоката Бонтлаб В.В. у судовому засіданні Північного апеляційного господарського суду у справі №873/109/21 із розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07 червня 2021 року у справі №19/21 за позовом ТОВ "Нор-Ест Агро" до ФГ "АГРОСАД-2016" (ідентифікаційний код - 40341928) про стягнення заборгованості, яке відбулося 01 липня 2021 року в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів представника ТОВ "Нор-Ест Агро" у справі по справі №873/109/21 Адвоката Бонтлаб В.В. із застосуванням програмного забезпечення "EasyCon": підтримання правової позиції, надання пояснень у справі - 1 500,00 гривень;

- гонорар адвоката у зв`язку із прийняттям позитивного для КЛІЄНТА рішення - задоволення Заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 07 червня 2021 року у справі №19/21 за позовом ТОВ "Нор-Ест Агро" до ФГ "АГРОСАД-2016" (ідентифікаційний код - 40341928) про стягнення заборгованості: - вих. №10-4/06 від 10 червня 2021 року у справі № 873/109/21 Північного апеляційного господарського - 2 200 гривень.

Під час виконання робіт щодо надання адвокатських послуг сторонами враховано стислі строки на подання заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, а також визначення/обумовлення перед виконавцем даної справи як пріоритетної поряд з іншими справами виконавця за умовами необхідності дотримання принципу інтенсивності та професійності під час виконання робіт та надання послуг.

За надання відповідних правових послуг на підставі наведених договору та акта ТОВ "Нор-Ест Агро" сплатило на користь Бюро грошові кошти у розмірі 8 600,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 8993 від 01.07.2021.

Проаналізувавши надані позивачем (стягувачем) докази на підтвердження понесення судових витрат на професійну правничу допомогу в сумі 8 600,00 грн, суд вважає, що відображена у них інформація щодо характеру та обсягу виконаної адвокатами роботи (наданих послуг) відповідає документам та інформації, що містяться у матеріалах судової справи.

Ураховуючи наведене, позивач (стягувач) згідно з вимогами статті 74 ГПК України довів обставини надання йому Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба" послуг професійної правничої допомоги при розгляді його заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі № 19/21 у Північному апеляційному господарському суді та обґрунтував заявлений остаточно до стягнення розмір цих послуг.

Верховний Суд звертає увагу на те, що ФГ "АГРОСАД-2016" під час розгляду Верховним Судом апеляційної скарги ТОВ "Нор-Ест Агро" на додаткову ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі № 873/109/21 не скористався своїм правом на надання своїх доводів і заперечень на заяву ТОВ "Нор-Ест Агро" про покладення на ФГ "АГРОСАД-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу, в т.ч. клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи не надав.

Колегія суддів зазначає, що втручання суду у договірні відносини між адвокатом та його клієнтом у частині визначення розміру гонорару або зменшення розміру стягнення такого гонорару з відповідної сторони на підставі положень частини четвертої статті 126 ГПК України можливе лише за умови обґрунтованості та наявності доказів на підтвердження невідповідності таких витрат фактично наданим послугам. В іншому випадку, таке втручання суперечитиме принципу свободи договору, закріпленому в положеннях статті 627 Цивільного кодексу України, принципу pacta sunt servanda та принципу захисту права працівника або іншої особи на оплату та своєчасність оплати за виконану працю, закріпленому у статті 43 Конституції України.

Європейський суд з прав людини зауважує, що принцип "процесуальної рівності сторін" передбачає, що у випадку спору, який стосується приватних інтересів, кожна зі сторін повинна мати розумну можливість представити свою справу, включаючи докази, в умовах, які не ставлять цю сторону в істотно більш несприятливе становище стосовно протилежної сторони (DOMBO BEHEER B.V. у. THE NETHERLANDS, № 14448/88, § 33, ЄСПЛ, від 27 жовтня 1993 року).

Частиною четвертою статті 129 ГПК України визначено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, витрати, які понесло ТОВ "Нор-Ест Агро" сплативши за правову допомогу 8 600,00 грн згідно договору №07-12-2020 про надання правової допомоги від 07.12.2020 Адвокатському Бюро "Василя Бонтлаба" є витрати на професійну правничу допомогу відповідно до статей 123, 126 ГПК України, які статті 129 ГПК України відшкодовуються стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд, за рахунок іншої сторони.

Враховуючи встановлені вище обставини справи та наведені докази, беручи до уваги відсутність клопотання іншої сторони щодо зменшення розміру понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу, суд вважає обґрунтованими вимоги заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про покладення на ФГ "АГРОСАД-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу, пов`язаних з розглядом його заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/2 у розмірі 8 600,00 грн.

З огляду на вищевикладене, суд касаційної інстанцій дійшов висновку про задоволення апеляційної скарги ТОВ "Нор-Ест Агро".

Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права (пункт 4 частини першої статті 277 ГПК України).

Враховуючи порушення Північним апеляційним господарським судом норм процесуального права щодо порядку винесення додаткового судового рішення, передбаченого статтею 244 ГПК України, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга ТОВ "Нор-Ест Агро" є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

При цьому беручи до уваги обставин доведення ТОВ "Нор-Ест Агро" надання йому Адвокатським бюро "Василя Бонтлаба" послуг професійної правничої допомоги при розгляді заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків від 07.06.2021 у третейській справі №19/2 у суді першої інстанції, суд скасовує додаткову ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 та приймає нове додаткове судове рішення про задоволення заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" щодо покладення на ФГ "Агросад-2016" 8600,00 грн судових витрат на професійну правничу допомогу у справі № 873/109/20 та стягнення цих витрат з останнього.

Керуючись статтями 25, 129, 240, 253, 269, 270, 275, 276, 281 - 284 ГПК України, Суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро" задовольнити.

2. Додаткову ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 скасувати в частині відмови в задоволені заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про стягнення з ФГ "Агросад-2016" судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5600 грн у справі №873/109/21.

3. В скасованій частині прийняти нове рішення про задоволення заяви ТОВ "Нор-Ест Агро" про відшкодування судових витрат у справі №873/109/21, викласти пункти 1, 2 резолютивної частини додаткової ухвали Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі № 873/109/21 в такій редакції:

"1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НОР-ЕСТ АГРО" про відшкодування судових витрат у справі № 873/109/21 задовольнити.

2. Стягнути з Фермерського господарства "АГРОСАД-2016" (30413, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Заморочення, вул. Космонавтів, буд. 1, код ЄДРПОУ 40341928) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нор-Ест Агро" (09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, буд. 3, код ЄДРПОУ 38953469) 8 600,00 грн судових витрат на професійну правничу допомогу у зв`язку із розглядом справи №873/109/21 у Північному апеляційному господарському суді".

4. В іншій частині додаткову ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі №873/109/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Огороднік К.М.

Судді Жуков С.В.

Ткаченко Н.Г.

Дата ухвалення рішення 27.10.2021
Оприлюднено 02.11.2021

Судовий реєстр по справі 873/109/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 08.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 27.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.08.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 873/109/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону