КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 2-н-25/10

6/368/56/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2021 р. Кагарлицький районний суд Київської області

у складі : головуючого - судді Шевченко І.І

при секретарі Лєвшин Н.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кагарлик Київської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю компанія Фінансова компанія Кредит-Капітал , заінтересовані особи: Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал , ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження, -

ВСТАНОВИВ:

представник заявника просить суд задовольнити заяву та замінити сторону виконавчого провадження, яке відкрите на підставі виконавчого листа № 2-н-25/10+ММ2:М20 із ТОВ Компанія з управління активами Прімоколект-Капітал на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Кредит-Капітал , за правом грошової вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за кредитним договором № CL26949 від 24.03.2008 року, обґрунтовуючи заяву наступним.

У Кагарлицький відділ державної виконавчої служби в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває виконавче провадження № 51594041, яке відкрите на підставі виконавчого документа № 2-н-25/10+ММ2:М20, виданого Кагарлицький районний суд Київської області.

Ухвалою Кагарлицький районний суд Київської області від 30.08.2018 року задоволено заяву та замінено стягувача у виконавчому провадженні на ТОВ Компанія з управління активами Прімоколект-Капітал .

Отже, станом на сьогоднішній день виконавче провадження № 51594041 відкрито, рішення суду не виконано.

12.07.2021 року між ТОВ Компанія з управління активами Прімоколект-Капітал та ТОВ Фінансова Компанія Кредит-Капітал , керуючись главою 47 ЦК України, укладено Договір відступлення прав вимоги № 12/07/2021-1, відповідно до умов якого, ТОВ Фінансова Компанія Кредит-Капітал набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками ТОВ Компанія з управління активами Прімоколект-Капітал , в тому числі і до ОСОБА_1 за кредитним договором № CL26949 від 24.03.2008 року.

Відповідно до п.6.2.2 Договору відступлення прав вимоги № 12/07/2021-1 від 12 липня 2021року, права вимоги переходять до нового кредитора з моменту підписання сторонами цього договору, після чого новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості. При цьому виконання новим кредитором та кредитором умов, що визначені цим пунктом, є необхідною та достатньою підставою для оформлення відступлення права вимоги. Додаткового оформлення відступлення права вимоги у цих випадках не вимагається.

Відповідно до правової позиції, висловленої ВСУ в постанові від 20 листопада 2013 року у справі N 6-122цс13, керуючись змістом статей 512, 514 ЦК, ст. 442 ЦПК, ст. 8 Закону N 606-ХІУ, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) с різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України та ст. 15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Згідно із п. п. 1,2 ч. 1 ст. 512 ЦК України у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено Договором або законом.

Згідно ч. 5. ст. 15 Закону України Про виконавче провадження , у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Доказами правонаступництва, залежно від підстав виникнення, можуть бути: свідоцтво про право на спадщину (статті 1296, 1297 ЦК України), передавальний акт комісії з припинення юридичної особи (статті 104, 106 ЦК України), правочин щодо заміни кредитора або боржника у зобов`язанні (статті 512, 513, 520, 521 ЦК України).

Враховуючи положення ч. 1, ч. 2 ст. 442 ЦПК України - у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до абз.2 ч.2 ст. 183 ЦПК України до заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження) чек про відправку учасникам справи додасться).

Представник заявника в судове засідання не з`явився, подавши до суду заяву, в якій просить судове засідання проводити у відсутність представника. Заяву підтримує в повному обсязі.

Боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, причини не явки суд не повідомив.

Представник заінтересованої особи в особі Товариства з обмеженою відповідальністю компанії з управління активами Прімоколект-Капітал в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, причини не явки суд не повідомив.

Представник заінтересованої особи в особі Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, причини не явки суд не повідомив.

Розгляд справи відбувається відповідно до вимог ст. 247 ч. 2 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку, що заява обґрунтована і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25 травня 2010 року Кагарлицьким районним судом Київської області було видано судовий наказ по справі за заявою Публічного акціонерного товариства Універсал Банк про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості, яким вимоги заяви ПАТ Універсаал Банк задоволені в повному обсязі (а.с.26).

Виданий судовий наказ було подано до виконання.

14 листопада 2016 року між ПАТ Універсал Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал було укладено договір відступлення права вимоги № UB-ОР/16-132, відповідно до умов якого до ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1

12 липня 2021 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Кредит Капітал було укладено договір відступлення права вимоги № 12/07/2021-1, відповідно до умов якого до Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Кредит Капітал перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1

Відповідно до ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Згідно ч. 5 ст. 8 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована особа мають право звернутись до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Стаття 512 Цивільного кодексу України передбачає, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України , до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва, яке можливе на будь-якій стадії процесу.

Виходячи зі змісту ст. ст. 512 , 514 ЦК України , ст. 442 ЦПК України , ст. 8 Закону України Про виконавче провадження , заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду України від 20.11.2013 року за № 6-122цс13, а саме: відповідно до правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13, яка в силу ст. 360-7 ЦПК України є обов`язковою для усіх судів України, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення права вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи, тощо) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Згідно ст. 1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України , цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону , а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Отже, у зв`язку з тим, що 12 липня 2021 року ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал та ТОВ ФК Кредит капітал уклали договір факторингу, відповідно до якого ТОВ ФК Кредит Капітал отримало право грошової вимоги до ОСОБА_1 , тому це є підставою для процесуального правонаступництва в цьому спорі.

За таких підстав, суд вважає за можливе заяву ТОВ ФК Кредит Капітал задовольнити та замінити сторону стягувача виконавчого провадження його правонаступником.

На підставі викладеного та керуючись розділом VI ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю компанія Фінансова компанія Кредит-Капітал , заінтересовані особи: Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал , ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження, яке відкрите на підставі виконавчого листа № 2-н-25/10 із ТОВ Компанія з управління активами Прімоколект-Капітал на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Кредит-Капітал (ЄДРПОУ 35234236, ІВАN: НОМЕР_2 , банк отримувача - АТ Райффайзен Банк Аваль ), за правом грошової вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за кредитним договором № CL26949 від 24.03.2008 року.

Ухвалу суду може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 року) : до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу, а саме, відповідно до ч.1 ст. 296 ЦПК України: апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали виготовлено 03.11.2021 р.

Суддя І.І. Шевченко

Дата ухвалення рішення 03.11.2021
Зареєстровано 05.11.2021
Оприлюднено 05.11.2021

Судовий реєстр по справі 2-н-25/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2021 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 15.04.2019 Житомирський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 30.08.2018 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Судовий наказ від 30.11.2017 Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 24.09.2010 Турківський районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 15.02.2010 Жидачівський районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 22.01.2010 Ленінський районний суд м. Миколаєва Цивільне
Судовий наказ від 22.01.2010 Жовтневий районний суд м.Маріуполя Цивільне
Судовий наказ від 05.01.2010 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-н-25/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону