КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 2-н-25/10

провадження № 6/368/33/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2018 р. Кагарлицький районний суд Київської області

у складі : головуючого - судді Шевченко І.І

при секретарі Назаренко А.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кагарлик Київської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал , заінтересовані особи: Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Публічне акціонерне товариство Універсал Банк , ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження, -

ВСТАНОВИВ:

представник заявника просить суд задовольнити заяву із заміною сторони виконавчого провадження із ОСОБА_2 акціонерного товариства Універсал Банк на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами Прімоколект-Капітал за правом грошової вимоги до гр. ОСОБА_1, обґрунтовуючи заяву наступним.

В провадженні Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області знаходиться на примусовому виконанні виконавчий лист за номером справи № 2-н-25/10 р. від 25 травня 2010 р. виданий Кагарлицький районний суд Київської області про стягнення із ОСОБА_1 на користь ПАТ Універсал Банк заборгованості за кредитним договором СХ26949.

14 листопада 2016 року Публічне акціонерне товариство Універсал Банк та Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами Прімоколект-Капітал уклали Договір про відступлення права вимоги № UB-ОР 16-132.

Відповідно до умов Договору відступлення прав вимоги № UB-ОР 16-132 від 14 листопада 2016 року, та у відповідності до ст. 512 ЦК України, Товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект-Капітал набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками ОСОБА_2 акціонерного товариства "Універсал Банк", включно і до ОСОБА_1.

Відповідно до правової позиції, висловленої ВСУ в постанові від 20 листопада 2013 року у справі N 6-122цс13, керуючись змістом статей 512, 514 ЦК, ст. 442 ЦПК, ст. 8 Закону N 606-ХІУ, заміна кредитора у зобов'язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу них прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст. 15 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе за будь-якій стадії процесу.

Відповідно до ст. 512 ЦК України, ст. 378 ЩІК України та ст. 15 Закону України Про виконавче провадження (редакція від 17.02.2017р.) у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 15 Закону України Про виконавче провадження (редакція від 17.02.2017р.) сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Згідно ч. 5. ст. 15 Закону України Про виконавче провадження (редакція від 17.02.2017р.) у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також: заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив. Пунктом 2.13 Інструкції з організації примусового виконання рішень (редакція від 01.08.2017р.) передбачено, що в разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження (у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, а також в інших випадках заміни сторони у виконавчому провадженні), якщо правовідносини допускають правонаступництво, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником. На підставі постановленої судом ухвали державний виконавець своєю постановою, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, замінює назву сторони виконавчого провадження. Ухвала суду та постанова державного виконавця долучаються до виконавчого документа при його направленні за належністю або поверненні його стягувану чи до суду.

Доказами правонаступництва, залежно від підстав виникнення, можуть бути: свідоцтво про право на спадщину (статті 1296, 1297 ЦК України), передавальний акт комісії з припинення юридичної особи (статті 104, 106 ЦК України), правочин щодо заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті 512, 513, 520, 521 ЦК України).

Аналіз наведених правових норм вказує на те, що стадія виконавчого провадження передбачає собою вчинення її стороною (стягувачем) певних дій щодо її початку, а саме: звернення з відповідною заявою. Заміна стягувача за рішенням суду можлива лише на стадії виконавчого провадження після його відкриття, та за умови, що правонаступник отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки у зобов'язанні, у тому числі й право сторони виконавчого провадження.

У порядку цивільного судочинства суд може замінювати сторону у виконавчому провадженні лише у тих випадках, якщо примусове виконання проводиться за виконавчим документом, виданим судом при розгляді цивільної справи.

Згідно правових висновків викладених в ухвалах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6-17432св15 від 30 вересня 2015 року, № 6-14289св15 від 08 липня 2015 року, № 6-2196св15 від 25 березня 2015 року, № 6-7699св15 від 13 травня 2015 року, № 6-13709св15 від 04 листопада 2015 року, № 6-18867св15 від 04 листопада 2015 року, та постанові Верховного суду України від 20 листопада 2013 року № 6-122цс13, на підставі відступлення права вимоги відбувається заміна кредитора поза межами виконавчого провадження та не залежить від відкритого виконавчого провадження.

Згідно ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до ст. 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Представник заявника в судове засідання не з'явився, подавши до суду заяву, в якій просить судове засідання проводити у відсутність представника. Заяву підтримує в повному обсязі.

Боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, причини не явки суд не повідомив.

Представник заінтересованої особи в особі ОСОБА_2 акціонерного товариства Універсал Банк в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, причини не явки суд не повідомив.

Представник заінтересованої особи в особі Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, причини не явки суд не повідомив.

Розгляд справи відбувається відповідно до вимог ст. 247 ч. 2 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку, що заява обґрунтована і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25 травня 2010 року Кагарлицьким районним судом Київської області було видано судовий наказ по справі за заявою ОСОБА_2 акціонерного товариства Універсал Банк про видачу судового наказу про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості, яким вимоги заяви ПАТ Універсаал Банк задоволені в повному обсязі (а.с.26).

Виданий судовий наказ було подано до виконання.

14 листопада 2016 року між ПАТ Універсал Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал було укладено договір відступлення права вимоги № UB-ОР/16-132, відповідно до умов якого до ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1

Відповідно до ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Згідно ч. 5 ст. 8 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована особа мають право звернутись до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Стаття 512 Цивільного кодексу України передбачає, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України , до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва, яке можливе на будь-якій стадії процесу.

Виходячи зі змісту ст. ст. 512 , 514 ЦК України , ст. 442 ЦПК України , ст. 8 Закону України Про виконавче провадження , заміна кредитора у зобов'язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду України від 20.11.2013 року за № 6-122цс13, а саме: відповідно до правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13, яка в силу ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для усіх судів України, заміна кредитора у зобов'язанні можлива з підстав відступлення права вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи, тощо) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Згідно ст. 1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України , цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону , а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Отже, у зв'язку з тим, що 14 листопада 2016 року ПАТ Універсал Банк та ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал уклали договір факторингу, відповідно до якого ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал отримало право грошової вимоги до ОСОБА_1, тому це є підставою для процесуального правонаступництва в цьому спорі.

За таких підстав, суд вважає за можливе заяву ТОВ компанія з управління активами Прімоколект - Капітал задовольнити та замінити сторону стягувача виконавчого провадження його правонаступником.

На підставі викладеного та керуючись розділом VI ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал , заінтересовані особи: Кагарлицький РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, Публічне акціонерне товариство Універсал Банк , ОСОБА_1 про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження з ОСОБА_2 акціонерного товариства Універсал Банк на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами Прімоколект - Капітал за правом грошової вимоги до гр. ОСОБА_1.

Ухвалу суду може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 року) : до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу, а саме, відповідно до ч.1 ст. 296 ЦПК України: апеляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали виготовлено 30.08.2018 р.

Суддя І.І. Шевченко

Дата ухвалення рішення 30.08.2018
Зареєстровано 05.09.2018
Оприлюднено 05.09.2018

Судовий реєстр по справі 2-н-25/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2021 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 15.04.2019 Житомирський районний суд Житомирської області Цивільне
Ухвала від 30.08.2018 Кагарлицький районний суд Київської області Цивільне
Судовий наказ від 30.11.2017 Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 24.09.2010 Турківський районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 26.05.2010 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Судовий наказ від 09.04.2010 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Судовий наказ від 15.02.2010 Жидачівський районний суд Львівської області Цивільне
Судовий наказ від 22.01.2010 Ленінський районний суд м. Миколаєва Цивільне
Судовий наказ від 22.01.2010 Кіровський районний суд м.Кіровограда Цивільне
Судовий наказ від 22.01.2010 Жовтневий районний суд м.Маріуполя Цивільне
Судовий наказ від 05.01.2010 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-н-25/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону