ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 2-1455/10

Провадження № 6/638/770/21

УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

головуючого судді Подус Г.С.,

за участю секретаря судових засідань Коваленко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова заяву Товариства з обмеженою відповідальністю АНАЛІТИК ФІНАНС про заміну сторони сторони виконавчого провадження, -

встановив:

Директор ТОВ Аналітик Фінанс звернувся до Дзержинського районного суду міста Харкова із заявою, у якій просить замінити стягувача з ПАТ УКРСИББАНК у виконавчому провадженні щодо виконання рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 19.11.2020 року у цивільній справі за позовом ПАТ Укрисиббанк до ОСОБА_1 заборгованості у розмірі 102 814, 94 дол. США.

В обгрунтування заяви вказано, що рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова від 19.11.2010 року по справі №2-1455/10 за позовом „УкрСиббанк» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості та зустрічною позовною заявою ОСОБА_2 до акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк» про розірвання кредитного договору.

Між АТ Укрисиббанк та ТОВ Аналітик Фінанс укладено: договір відступлення прав за Договором Іпотеки №б/н, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Руденко О.Є. за реєстровим №3781, м.Харків, 01.10.2020 року, договір факторингу №01/10, укладений 01.10.2020 року, договір факторингу №01/10, укладений 01.10.2021 року.

Відповідно до Договору відступлення прав вимоги та Договору факторингу №01/10, у відповідності до ст. 512 ЦК України, ТОВ Аналітик Фінанс набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до боржників за Договором про надання споживчого кредиту №11363054000 від 23.06.2008 року та за Договором іпотеки №б/н від 23.06.2008 року, посвідченого 23.06.2008 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Руденко О.Є. за реєстровим №3781.

Таким чином, ТОВ Аналітик Фінанс набуло всіх прав кредитора по відношенню до відповідача по вищевказаній справі.

В судове засідання представник заявника не з`явився, прохальна частина позовної заяви містить клопотання про розгляд справи без його участі.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

У відповідності до ч.3 ст.442 ЦПК України неявка учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, розглянувши заяву, дослідивши матеріали справи та надані докази, дійшов висновку про доцільність задоволення вказаної заяви, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова від 19.11.2010 року стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 заборгованість у сумі 102814 доларів США 94 центів (сто дві тисячі вісімсот чотирнадцять доларів дев`яносто чотири центів), що по курсу НБУ станом на 07.09.2009 року становить 822005 грн. 44 коп. (вісімсот двадцять дві тисячі п`ять гривень сорок чотири копійки) на користь акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк» на рахунок НОМЕР_1 , код в ЄДР 09807750, МФО 351005, а також сплачене державне мито в сумі 1700 грн. 00 коп. (тисяча сімсот гривень) та сплачені витрати за інформаційне-технічне забезпечення судового процесу в сумі 120 грн. 00 коп. (сто двадцять гривень) на користь акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк» на рахунок НОМЕР_1 , код в ЄДР 09807750, МФО 351005.

Вказане рішення набрало законної сили.

Згідно з Договором про відступлення прав за Договором іпотеки, посвідченим 23.06.2008 року, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Руденко О.Є. за реєстровим № 3781, від 01.10.2020 року, ТОВ Аналітик Фінанс набуло прав за Договором іпотеки, посвідченим 23.06.2008 року, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Руденко О.Є. за реєстровим № 3781, укладеним між АТ КІБ Укрисиббанк , відповідно до якого Первісному кредитору в якості забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавця за Договором про надання споживчого кредитору №11363054000 від 23.06.2008 року в іпотеку було передано нерухоме майно - двокімнатна квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_2 .

На підставі договору факторингу №01/10 від 01.10.2013 року АТ "УКРСИББАНК" ТОВ Аналітик Фінанс отримало право вимоги за Договором про надання споживчого кредиту №11363054000 від 23.06.2008 року (боржник ОСОБА_2 ), загальна заборгованість у розмірі 97 500 доларів США.

Згідно з п. 3.4 Клієнт зобов`язується за власний рахунок повідомити кожного боржника і гаранта про відступлення прав вимог за формою згідно з Додатком 3 до цього Договором протягом 5 робочих днів з дати відступлення.

Відповідно ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Частиною 5 статті 442 ЦПК передбачено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно ч.ч.1, 2, 5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Правонаступництвом у виконавчому провадженні є заміна однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав його попередника до іншої особи, що раніше не брала участь у виконавчому провадженні.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок правонаступництва.

Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Вирішуючи справу, суд враховує правову позицію Верховного Суду України, висловлену в постанові від 20.11.2013 р. у справі № 6-122цс13, згідно якої, керуючись змістом статей 512, 514 ЦК, ст.378 ЦПК, ст.8 Закону № 606-ХІV, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), регулюються розділом VI Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК).

Крім того, під час розгляду питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах, суди мають керуватися, зокрема, положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Ст. 9 Конституції України йдеться про те, що міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Отже, норми Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і все, що з неї витікає, є частиною законодавства України і має застосовуватися нарівні із законами, прийнятими урядом. Це, зокрема, продиктовано пп. b п. 3 ст. 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, учасником якої є Україна, та відповідно до якого поряд із нормами міжнародного договору обов`язково треба використовувати подальшу практику застосування договору, який встановлює угоду учасників щодо його тлумачення.

Так, у рішенні від 29 червня 2004 року у справі Півень проти України Європейський суд з прав людини тлумачить частину 1 статті 6 Конвенції, сформульовану так: Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та обов`язків (...), має право на справедливий (...) розгляд упродовж розумного строку (...) судом, встановленим законом , а саме, зазначає, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень, які, у країні яка поважає верховенство права, не можуть залишатися невиконаними, завдаючи шкоди одній із сторін. У рішенні від 18 жовтня 2005 року у справі ТЕРЕМ ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України Суд робить висновок, що триваюче невиконання значної частини боргу за рішенням суду, винесеним на користь заявника, складає порушення п.1 ст. 6 Конвенції.

Виходячи із результатів системного аналізу цих норм, зокрема пунктів 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

Відповідно до положень ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі 10/56-08 від 16.05.2018 року, якщо заявник вернувся із заявою про заміну сторони виконавчого провадження - стягувача поза межами відкритого виконавчого провадження у даній справі, це не позбавляє його права звернутись із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні та не є підставою для відмови судом у задоволенні такої заяви, оскільки судами не було встановлено обставин закінчення виконавчого провадження у справі, а також тому, що у протилежному випадку правонаступник стягувача - сторони виконавчого провадження, набувши таке право згідно з договорами про відступлення права вимоги в порядку статті 512 ЦК України, позбавляється можливості та права реалізувати таке право у виконавчому провадженні у порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Відтак заміна сторони правонаступником може відбуватись як при відкритому виконавчого провадження, так і при відсутності виконавчого провадження, на будь-якій стадії процесу.

Згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження № АСВП: 64243911 Орган ДВС / приватний виконавець:Шевченківський ВДВС у місті Харкові СМУ МЮ (м. Харків) Дата відкриття: 25.01.2021 Стан ВП: Відкрито БОРЖНИК Фізична особа ПІБ: ОСОБА_2 народження: 26.01.1981 СТЯГУВАЧ Юридична особаНайменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ: 09807750.

На підставі викладеного, ст.ст. 512, 514 ЦК України, керуючись ст.442 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю АНАЛІТИК ФІНАНС про заміну сторони сторони виконавчого провадження - задовольнити.

Замінити вибулого стягувача - Публічний акціонерний комерційний банк Укрсиббанк (ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, місцезнаходження за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) у виконавчому провадженні щодо виконання рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 19.11.2020 року по справі №2-1455/10 за позовом АКБІ УкрСиббанк до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11363054000 від 23.06.2008 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Суддя

Дата ухвалення рішення 25.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 2-1455/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2021 Дзержинський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 11.08.2021 Малиновський районний суд м.Одеси Цивільне
Ухвала від 07.05.2020 Дзержинський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 20.03.2020 Дзержинський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 08.11.2016 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 16.11.2012 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 26.09.2011 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Рішення від 18.10.2010 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 20.09.2010 Іванківський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 01.02.2010 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону