Вирок
від 02.12.2021 по справі 178/1968/21
КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 178/1968/21

№ 12021046460000161

В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

02 грудня 2021 року Криничанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши впорядку спрощеногопровадження кримінальнепровадження внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 09листопада 2021року за№ 12021046460000161 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянина України, маючого неповну середню освіту, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, офіційно не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення / проступку /, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до примітки до ст. 358 КК України під офіційним документом у цій статті тастаттях 357і366КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Обвинувачений ОСОБА_3 на початку жовтня 2021 року перебуваючи в с.Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, з метою безперешкодного користування послугами регулярних та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом, маючи злочинний умисел, направлений на придбання, а в подальшому на використання завідомо підробленого документу, а саме «Міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику» від COVID-19,оскільки останнійу відповідностідо базиданих КНП «ДЦПМСД№9»ДМР вакцинаціюне проходивта деклараціїна медичнеобслуговування зсімейним лікарем неукладав, замовив та придбав у не встановленої в ході досудового розслідування особи, офіційний документ - а саме «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику» від COVID-19, заповненого на ім`я ОСОБА_3 .

Після чого, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами та доповненнями, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, 08 листопада 2021 року, приблизно о 14:00 годин прийшов до магазину ПП «Ткаченко», що розташований по вул. Героїв Чорнобиля, 15 в смт. Кринички Кам`янського / Криничанського / району Дніпропетровської області, де порушив карантинні заходи, а саме зайшов без захисної маски, та на зауваження продавця щодо порушення вимог карантину та проханням одягти захисну маску, почав вести себе зухвало, в результаті чого на такі дії, суб`єктом господарювання було викликано поліцію. По приїзду працівників ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, останні у відповідності до Постанови КМУ №1236 від 09 грудня 2020 року за порушення карантинних умов за ч.2 ст.44-3 КупАП склали відносно ОСОБА_3 адміністративний протокол, після чого останній запевняючи, що він вакцинований, і не вважає за потрібним одягати захисну маску, добровільно надав сертифікат про вакцинацію, а саме: «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику» від COVID-19,заповненого наім`я ОСОБА_3 ,з явнимиознаками підробки.Тим самим, ОСОБА_3 усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, використав завідомо підроблений офіційний документ - Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику» від COVID-19, яке посвідчене лікарем комунального некомерційного підприємства «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9» Дніпровської міської ради ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не проходив установленої законом процедури отримання такого документу та, що даний документ є підробленим, чим здійснив використання завідомо підробленого документу.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/36597-ДД від 23.11.2021 за результатами судової технічної експертизи документів, усі зображення свідоцтва про щеплення від COVID-19, видане на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі зображення відбитка круглої печатки та підпису отримані способом струминного друку за допомогою знакосинтезуючого пристрою типу струминного принтера або багатофункціонального апарату тощо.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення / проступок /, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа.

Частинами 2, 3ст. 381 КПК Українивизначено, що суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акту. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цього параграфа.

До обвинувального акту прокурором ОСОБА_6 долучено клопотання, в якому зазначено, що враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_3 беззаперечно визнає свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акту за його відсутності, у відповідності до положень ч.1ст.302 КПК Українипросить суд розглянути кримінальне провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Обвинувачений ОСОБА_3 надав письмову заяву, в якій зазначає, що свою вину у вчиненні кримінального проступку він беззаперечно визнає, згоден із встановленими досудовим розслідуванням обставинами.

Також, у вказаній заяві зазначив, що йому роз`яснено та зрозуміло зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також про його обізнаність у тому, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку він буде позбавлений права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, не дослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Крім того, в заяві ОСОБА_3 вказав, що його згода на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні без його участі є добровільною та висловленою без будь-якого примусу.

Добровільність беззаперечного визнання винуватості підозрюваного, його згоду зі встановленими в результаті досудового розслідування обставинами і згоду на розгляд обвинувального акту за його відсутністю підтверджено підписом в заяві обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 з яким він уклав договір.

Відповідно до ч. ч. 2, 3ст. 382 КПК Українивирок суду за результатами спрощеного провадження ухвалюється в порядку, визначеномуКПК України, та повинен відповідати загальним вимогам до вироку суду. У вироку суду за результатами спрощеного провадження замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження.

Суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обвинувального акту щодо вчинення кримінального проступку та викликати для участі в ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне.

Враховуючи викладене, та те, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, а також приймаючи до уваги його заяву, в якій він зазначає, що не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акту у спрощеному порядку без його участі, відсутність сумнівів в добровільності такої позиції обвинуваченого, який надав свою згоду в присутності захисника, з урахуванням клопотання прокурора, суд дійшов висновку, що обвинувальний акт має бути розглянутий в порядку, визначеномустаттями 381-382 КПК України.

При цьому, у відповідності до частини 4ст. 107 КПК Українив разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд,вивчивши обвинувальнийакт таматеріали кримінальногопровадження,вважає доведеним,що ОСОБА_3 вчинив кримінальнеправопорушення /проступок /,передбачене ч.4ст.358КК України,а саме використання завідомо підробленого документа.

Органом досудового розслідування встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують обставини, встановлені судом.

ОСОБА_3 в поданій заяві зазначені обставини не оспорює, вважає, що органом досудового розслідування вони встановлені в повному обсязі, свою вину у вчиненні вказаного кримінального проступку беззаперечно визнає в повному обсязі, його позиція є добровільною та не є наслідком будь-якого примусу.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов висновку, що під час розгляду обвинувального акту підтверджено факт скоєння ОСОБА_3 кримінального проступку, дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, як порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Відповідно до частини 1статті 1 КК Україницей кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Згідност. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При призначенні покарання обвинуваченому суд відповідно до ст.65КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12КК України є кримінальним проступком, особу винного, який раніше не судимий, обставини, що пом`якшують покарання, - щире каяття, відсутність обставини, які обтяжують покарання, і дійшов висновку про необхідність призначення йому покарання у вигляді обмеження волі.

Суд вважає, що саме таке покарання є дійсно необхідним і буде цілком достатнім для виправлення винного і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень відповідно до передбачених статтею 65КК України загальних засад призначення покарання. При цьому суд вважає можливим звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням.

На підставі викладеного та керуючись ст.374, 381-382, 394, 424, 473, 475КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

М А М Е Д О В ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі на строк ОДИН рік.

У відповідності зі ст. 75,76 КК України ОСОБА_3 від відбування покарання звільнити за умови, що він на протязі ОДНОГО року не скоїть нового злочину, періодично з`являтиметься для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомлятиме уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи.

Відповідно до ч. 4 ст.382КПК України копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

На вирок учасниками кримінального провадження протягом тридцяти днів з дня отримання копії вироку, ухваленого за результатами спрощеного провадження, може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Криничанський районний суд Дніпропетровської області з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України, а саме:вирок неможе бутиоскаржений вапеляційному порядкуз підставрозгляду провадженняза відсутностіучасників судовогопровадження,не дослідженнядоказів усудовому засіданніабо зметою оспоритивстановлені досудовимрозслідуванням обставини.Якщо апеляційнускаргу неподано,то вирокнабирає законноїсили післязакінчення строкуподання апеляційноїскарги.У разіподання апеляційноїскарги вироксуду,якщо йогоне скасовано,набирає законноїсили післяухвалення рішеннясудом апеляційноїінстанції.

Суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення02.12.2021
Оприлюднено02.02.2023

Судовий реєстр по справі —178/1968/21

Ухвала від 07.02.2022

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко В. Д.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко В. Д.

Ухвала від 12.01.2022

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко В. Д.

Ухвала від 07.12.2021

Кримінальне

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Цаберябий Б. М.

Вирок від 02.12.2021

Кримінальне

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Цаберябий Б. М.

Ухвала від 01.12.2021

Кримінальне

Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Цаберябий Б. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні