КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

20 грудня 2021 року

м. Київ

справа № 640/5812/20

адміністративне провадження № К/9901/45241/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Хохуляка В.В.,

суддів: Бившевої Л.І., Ханової Р.Ф.,

перевіривши касаційну скаргу Державної податкової служби України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.05.2021 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2021 у справі №640/5812/20 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Іст Юроуп Петролеум до Державної податкової служби України про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії,

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Іст Юроуп Петролеум звернулось до суду з позовом до Державної податкової служби України про визнання протиправними дій Державної податкової служби України щодо відмови у прийнятті до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №1 до податкової накладної від 20.12.2011 №16, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №3 до податкової накладної від 18.08.2011 №28 та зобов`язання Державної податкової служби України прийняти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, а саме: розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №1 до податкової накладної від 20.12.2011 №16, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №3 до податкової накладної від 18.08.2011 №28; встановлення судового контролю за виконанням судового рішення шляхом зобов`язання Державної податкової служби України подати у встановлений судом звіт про виконання судового рішення.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.05.2021, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2021, адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної, інстанцій, Державна податкова служба України 07.12.2021, тобто в межах строку на касаційне оскарження, звернулась з касаційною скаргою до Верховного Суду.

При вирішенні питання про відкриття касаційного провадження за зазначеною касаційною скаргою суд виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково у випадках, визначених цим Кодексом.

Статтею 129 Конституції України однією із основних засад судочинства визначено забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Наведеним конституційним положенням кореспондує стаття 14 Закону України Про судоустрій і статус суддів від 02.06.2016 №1402-VIII.

Згідно з частиною першою статті 13 КАС України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Аналіз наведеного законодавства дозволяє дійти висновку про те, що особи, які беруть участь у справі, у разі, якщо не погоджуються із ухваленими судовими рішеннями після їх перегляду в апеляційному порядку, можуть скористатися правом їх оскарження у касаційному порядку лише у визначених законом випадках.

Відповідно до частини третьої статті 3 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності, крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Частиною шостою статті 12 КАС України передбачено перелік категорій справ, які відносяться до справ незначної складності.

Такий перелік не є вичерпним.

Зі змісту пункту 10 частини шостої статті 12 КАС України можна зробити висновок про те, що суд має право віднести до категорії справ незначної складності справу, яка не передбачена у вищезазначеному переліку, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

За правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, які підлягають розгляду за правилами загального позовного провадження у виключному порядку (частина четверта статті 12 КАС України), а також через складність та інші обставини.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 4 КАС України адміністративна справа незначної складності (малозначна справа) - адміністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного встановлення її обставин.

Системний аналіз вищезазначених положень процесуального закону дає підстави для висновку про те, що суд має право віднести справу до категорії малозначних за результатами оцінки характеру спірних правовідносин, предмету доказування, складу учасників та інших обставин, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини п`ятої статті 328 КАС України, а також крім справ, які підлягають розгляду в порядку загального позовного провадження.

З матеріалів касаційної скарги та оскаржуваних судових рішень вбачається, що предметом розгляду у справі №640/5812/20 є вимоги про визнання протиправними дій Державної податкової служби України щодо відмови у прийнятті до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №1 до податкової накладної від 20.12.2011 №16, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №3 до податкової накладної від 18.08.2011 №28 та зобов`язання Державної податкової служби України прийняти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, а саме: розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №1 до податкової накладної від 20.12.2011 №16, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2020 №3 до податкової накладної від 18.08.2011 №28; встановлення судового контролю за виконанням судового рішення шляхом зобов`язання Державної податкової служби України подати у встановлений судом звіт про виконання судового рішення.

Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що у спірних правовідносинах відсутні умови для застосування положень пункту 6 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246, оскільки податкові накладні, до яких позивачем було складено розрахунки коригування, на виконання ухвалених Господарським судом міста Києва мирових угод, підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних та були зареєстровані.

Випадків, які б виключали можливість застосування положень пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України, не вбачається.

Суд за результатами оцінки елементів спору у справі №640/5812/20 дійшов висновку про те, що така справа є справою незначної складності.

Обставини, які є критерієм для віднесення вказаної справи до категорії таких, які підлягають розгляду за правилами загального позовного провадження у розумінні частин третьої та четвертої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, а також випадки, які б виключали можливість застосування положень частини другої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, відсутні.

Отже, постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2021, ухвалена за результатами апеляційного перегляду рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.05.2021 у справі щодо визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії, не підлягає касаційному оскарженню.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 333 КАС України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного оскарження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

Керуючись пунктом 2 частини п`ятої статті 328, пунктом 1 частини першої статті 333 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Державної податкової служби України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.05.2021 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.11.2021 у справі №640/5812/20 за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Іст Юроуп Петролеум до Державної податкової служби України про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії.

Направити копію ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та доданими до неї матеріалами особі, яка подала касаційну скаргу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями, є остаточною та не може бути оскаржена.

СуддіВ.В. Хохуляк Л.І. Бившева Р.Ф. Ханова

Дата ухвалення рішення 20.12.2021
Зареєстровано 22.12.2021
Оприлюднено 22.12.2021

Судовий реєстр по справі 640/5812/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 09.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.03.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/5812/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону