ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

24 травня 2021 року справа №640/5812/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ (далі по тексту - позивач, ТОВ ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ ) доДержавної податкової служби України (далі по тексту - відповідач, ДПС України) про 1) визнання протиправним дій відповідача щодо відмови у прийнятті до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16; розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28; 2) зобов`язання відповідача прийняти та зареєструвати в операційні дні, коли їх було надіслано засобами електронного зв`язку в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, а саме: розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28; 3) встановлення судового контролю за виконанням судового рішення шляхом зобов`язання ДПС України подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва , зазначаючи про протиправність дій ДПС України щодо відмови у прийнятті до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16; розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28, оскільки відсутні законодавчі підстави для відмови у прийнятті розрахунків коригування та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних .

Ухвалою від 16 березня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі №640/5812/20 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання.

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому не погоджується із позовними вимогами та зазначає про правомірність оскаржуваних дій у зв`язку з пропуском законодавчо встановлених строків давності при поданні розрахунків коригування до податкових накладних в межах спірних відносин .

У відповіді на відзив позивач вказав на протиправність дій відповідача, яка полягає у відмові у прийнятті розрахунків коригування та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки кожний факт щомісячного повернення позивачем коштів на користь своїх контрагентів в рамках мирових угод у справі №910/22594/16 є підставою для щомісячного складання нових розрахунків коригування.

Дослідивши наявні у справі докази, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив такі фактичні обставини, що мають значення для вирішення справи.

ТОВ Голден Деррік , правонаступником якого є позивач, виписало на адресу ДП НАК Надра України Західукргеологія податкову накладну від 18 серпня 2011 року №28 на суму 1 800 000,00 грн., у тому числі податок на додану вартість 300 000,00 грн.

Вказана податкова накладна відповідно до квитанції №1доставлена до ДПА України 18 серпня 2011 року .

ТОВ Голден Деррік , правонаступником якого є позивач, виписало на адресу ПАТНАК Надра України податкову накладну від 20 грудня 2011 року №16 на суму 5 453 046,00 грн., у тому числі податок на додану вартість 9 0 8 841,00 грн.; вказана податкова накладна відповідно до квитанції №1 доставлена до ДПА України 23 грудня 2011 року .

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 20 квітня 2017 року у справі №910/10529/14, від 18 квітня 2017 року у справі №910/22593/16, від 19 квітня .04.2017 у справі № 910/22595/16 затверджено мирові угоди, відповідно до яких ТОВ Голден Деррік (код ЄДРПОУ: 35251246, у подальшому зареєстровано зміну найменування на ТОВ ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ ) є боржником та зобов`язаний повернути борг, що виник за договорами із контрагентами.

На виконання зазначених мирових угод, позивач перерахував суми коштів вказаним контрагентам, внаслідок чого, з`явилась необхідність для коригування зареєстрованих податкових накладних від 18 серпня 2011 року №28 та від 20 грудня 2011 року №16 .

З цією метою позивач подав розрахунки коригування №1 від 08 січня 2020 року до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16 та від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28 .

Відповідно до отриманих квитанцій розрахунки коригування не прийнято, оскільки порушено вимоги статті 102 Податкового кодексу України, та пункту 6 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246 (далі по тексту - Порядок №1246), а саме: дата складання розрахунку коригування не може перевищувати більше ніж на 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до якої складено розрахунки коригування.

Вирішуючи даний адміністративний спір по суті позовних вимог, суд виходить з такого .

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частинами першою, другою статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (у редакції, чинній на час складання податкових накладних), податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов`язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов`язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації; отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Згідно абзаців п`ятого та шостого пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України складені платником податку розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року, розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов`язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 1 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) - платника податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов`язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Відповідно до підпункту 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов`язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок; б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв`язку з отриманням таких товарів/послуг.

Згідно положень абзацу другого підпункту 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України постачальник має право зменшити суму податкових зобов`язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

Пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України встановлено, що підтвердженням продавцю про прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов`язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період.

Згідно із пунктами 3, 4 Порядку №1246 до Реєстру вносяться відомості щодо податкових накладних та/або розрахунків коригування, які прийняті до Реєстру та підлягають реєстрації, реєстрацію яких зупинено, а також щодо яких у встановленому порядку прийнято рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації. Операційний день триває в робочі дні з 8 до 20-ї години.

Пункт 5 Порядку №1246 визначає, що реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не надаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, складені за операціями з постачання послуг нерезидентом) незалежно від суми податку на додану вартість в одній податковій накладній/розрахунку коригування.

Відповідно до пункту 11 Порядку №1246 після накладення електронного цифрового підпису платник податку здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДФС за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України Про електронний цифровий підпис , Про електронні документи та електронний документообіг та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Примірник податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у платника податку.

Згідно з пунктом 12 Порядку №1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту); чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу; наявності помилок під час заповнення обов`язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1статті 201 Кодексу; наявності суми податку на додану вартість відповідно до пунктів 200-1.3 і 200-1.9статті 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.); наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; наявності підстав для зупинення реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування; дотримання вимог Законів України Про електронний цифровий підпис , ;Про електронні документи та електронний документообіг та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Як визначають пункти 13 - 15 Порядку №1246, за результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція). Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДФС.

У квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та/або розрахунку коригування та результат перевірки. Якщо у податковій накладній та/або розрахунку коригування за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування із зазначенням причини такого неприйняття.

Системний аналіз положень законодавства дає підстави вважати , що контролюючий орган зобов`язаний прийняти для реєстрації податкових накладних та/або розрахунку коригування та визначений конкретний перелік підстав для відмови у реєстрації податкових накладних та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Водночас, підставою відмови ДПС України в реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування стали висновки про порушення строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України та пункту 6 Порядку №1246.

Проте, суд зазначає, що стаття 102 Податкового кодексу України не визначає порядок та строки здійснення реєстрації розрахунків коригування зобов`язань з податку на додану вартість. Натомість, пункт 102.5 статті 102 Податкового кодексу України регулює лише питання повернення надмірно сплачених грошових зобов`язань.

Водночас, розрахунок коригування податку на додану вартість не є заявою про повернення надмірно сплачених грошових коштів.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що в даному випадку пункт 102.5 статті 102 Податкового кодексу України не може бути застосований до правовідносин стосовно реєстрації розрахунків коригування податку на додану вартість.

У свою чергу, у пункті 6 Порядку №1246 зазначено, що розрахунок коригування до податкової накладної, яка складена до 1 лютого 2015 року та не підлягала реєстрації відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної, для чого постачальник (продавець) товарів/послуг повинен протягом операційного дня зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України) та розрахунок коригування.

При цьому суд зазначає, що дана норма не застосовується до спірних правовідносин, оскільки матеріалами справи підтверджується, що податкові накладні, до яких були складені розрахунки коригування, підлягали реєстрації та були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, строки давності, встановлені статтею 102 Податкового кодексу України застосовуються до складання та реєстрації розрахунку коригування до податкових накладних, якщо такі накладні були складені до 1 лютого 2015 року та не підлягали реєстрації відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України .

Згідно пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить: понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року; понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року; понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року; понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

Податкові накладні від 18 серпня 2011 року №28 та від 20 грудня 2011 року №16 підлягали обов`язковій реєстрації та фактично були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зважаючи, що податкові накладні вже були зареєстровані раніше, відмова у прийнятті до реєстрації розрахунків коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16 та від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28 є безпідставною .

Враховуючи відсутність у відповідача правових підстав для відмови у прийнятті до реєстрації розрахунків коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16 та від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28, суд дійшов висновку, що належним способом захисту порушеного прав позивача є зобов`язання ДПС України прийняти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011року №16 та від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28 датою їх фактичного надходження.

Суд також зазначає, що обраний спосіб захисту, щодо зобов`язання відповідача вчинити відповідні дії узгоджується зі статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту), відповідно до якої кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення покладається на відповідача.

На думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідач не довів правомірність оскаржуваних дій з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, адміністративний позов ТОВ ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ підлягає задоволенню .

Згідно з частиною першою статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

У зв`язку з тим, що дане рішення вимагає від відповідача вчинення певних дій, суд вважає за можливе встановити для суб`єкта владних повноважень - відповідача строк для подання звіту про виконання даного рішення в один місяць з дня набрання ним законної сили.

Згідно з частиною першою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки позов задоволено, на користь ТОВ ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ належить присудити сплачену ним суму судового збору за рахунок бюджетних асигнувань ДПС України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 241-246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії Державної податкової служби України щодо відмови у прийнятті до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16; розрахунку коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28.

3. Зобов`язати ' Державну податкову службу України прийняти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунки коригування кількісних і вартісних показників, а саме: розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №1 до податкової накладної від 20 грудня 2011 року №16; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08 січня 2020 року №3 до податкової накладної від 18 серпня 2011 року №28 датою їх фактичного надходження.

4. Встановити Державній податковій службі України строк в один місяць з дня набрання рішенням суду законної для подання звіту про виконання рішення.

5. Попередити Державну податкову службу України про можливість застосування заходів, передбачених частиною другою статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України.

6 . Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 2 0 4 ,00 грн. (чотири тисячі двісті чотири гривні нуль копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України .

Згідно з частиною першою статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до частини другої статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Частина перша статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Товариство з обмеженою відповідальністю ІСТ ЮРОУП ПЕТРОЛЕУМ (04123, м. Київ, вул. Западинська, будинок 13, літера А; ідентифікаційний код 35251246);

Державна податкова служба України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8; ідентифікаційний код 43005393).

Суддя В.А. Кузьменко

Дата ухвалення рішення 24.05.2021
Зареєстровано 26.05.2021
Оприлюднено 27.05.2021

Судовий реєстр по справі 640/5812/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 09.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.11.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.03.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/5812/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону